افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
آیین وفاداری 29 ثور 1398 32
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 35
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 33
زهر قاتل 24 ثور 1398 45
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 33
درس زندگی 21 ثور 1398 45
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 79
غزل دربند 13 ثور 1398 77
سیاه بازی 10 ثور 1398 94
مهر عشق 07 ثور 1398 90
عاملان مرگ 29 حمل 1398 98
سرود تمدن 22 حمل 1398 92
جهان خالی 19 حمل 1398 97
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 97
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 120
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 134
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 133
امتحان گردون 20 حوت 1397 130
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 175
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 142
بازی با خون 08 حوت 1397 133
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 172
دیار خورشید 04 حوت 1397 166
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 281
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 226
خیابان هرات 09 دلو 1397 254
آزموده را میازما 07 دلو 1397 188
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 199
غزل دربند 30 جدی 1397 203
رؤیای دل 24 جدی 1397 228
موج گل 17 جدی 1397 246
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 241
صلح ننگین 01 جدی 1397 299
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 261
طبل رسوایی 05 قوس 1397 283
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 296
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 318
هوای سروری 24 عقرب 1397 303
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 323
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 326
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 308
اندوه وطن 16 عقرب 1397 359
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 346
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 334
سوگند دهمت 30 میزان 1397 312
کشور در آتش 29 میزان 1397 331
در راه شورا 22 میزان 1397 383
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 403
کرکسان 31 سنبله 1397 356
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 435