افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
رویای دل 22 میزان 1398 9
غزل در بند 16 میزان 1398 35
نوای همدلی 11 میزان 1398 40
زمزمه های دل 03 میزان 1398 87
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 66
جنبش عشق 31 سنبله 1398 89
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 79
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 94
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 78
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 92
محور وحدت 05 سنبله 1398 105
جهل خونین 29 اسد 1398 127
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 128
قلب افراطیت 15 اسد 1398 134
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 135
عاملان جنگ 02 اسد 1398 154
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 237
صلح واقعی 20 سرطان 1398 190
غزل دربند 12 سرطان 1398 163
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 158
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 171
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 187
کتاب دل 28 جوزا 1398 216
ای هیواده 27 جوزا 1398 200
هوای سروری 24 جوزا 1398 172
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 212
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 210
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 212
غزل دربند 13 جوزا 1398 199
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 188
عاشق عشق 09 جوزا 1398 239
خیال آرزو 07 جوزا 1398 215
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 267
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 243
آیین وفاداری 29 ثور 1398 236
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 223
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 214
زهر قاتل 24 ثور 1398 219
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 205
درس زندگی 21 ثور 1398 231
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 250
غزل دربند 13 ثور 1398 234
سیاه بازی 10 ثور 1398 270
مهر عشق 07 ثور 1398 257
عاملان مرگ 29 حمل 1398 275
سرود تمدن 22 حمل 1398 259
جهان خالی 19 حمل 1398 261
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 256
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 294
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 301