افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 22
صلح واقعی 20 سرطان 1398 37
غزل دربند 12 سرطان 1398 39
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 47
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 50
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 71
کتاب دل 28 جوزا 1398 81
ای هیواده 27 جوزا 1398 69
هوای سروری 24 جوزا 1398 65
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 75
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 98
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 106
غزل دربند 13 جوزا 1398 92
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 82
عاشق عشق 09 جوزا 1398 119
خیال آرزو 07 جوزا 1398 112
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 127
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 142
آیین وفاداری 29 ثور 1398 125
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 116
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 112
زهر قاتل 24 ثور 1398 115
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 96
درس زندگی 21 ثور 1398 111
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 146
غزل دربند 13 ثور 1398 134
سیاه بازی 10 ثور 1398 163
مهر عشق 07 ثور 1398 154
عاملان مرگ 29 حمل 1398 160
سرود تمدن 22 حمل 1398 151
جهان خالی 19 حمل 1398 161
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 158
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 186
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 193
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 197
امتحان گردون 20 حوت 1397 195
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 233
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 203
بازی با خون 08 حوت 1397 196
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 258
دیار خورشید 04 حوت 1397 233
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 380
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 301
خیابان هرات 09 دلو 1397 326
آزموده را میازما 07 دلو 1397 252
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 265
غزل دربند 30 جدی 1397 261
رؤیای دل 24 جدی 1397 290
موج گل 17 جدی 1397 314
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 310