افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 606 شفیع عیار ( قانونی-غنی و اتمر ) 28 جدی 1397 90
ویدیوی 603 شغیع عیار ( مناظره با ملا عبدالرحمن فاتح ) 18 جدی 1397 102
ویدیوی 601 ضفیع عیار (هانیه مزاری- غزال عنایت و فرزانه ناز ) 14 جدی 1397 108
نیای بی پایان فارسی نو( دری) 07 جدی 1397 205
عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه» 30 قوس 1397 174
ویدیوی ۵۶۲ شفیع عیار ( سهمیه بندی قومی در کانکور ) 21 قوس 1397 135
خون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد! 07 عقرب 1397 235
خلاصه کتاب انسان خداگونه 04 عقرب 1397 236
خون رازق قهرمان – جادوی پیوند دهنده افغانستانی ها! 30 میزان 1397 262
تخطی ها در جریان انتخابات 97 اشتباه و یا سهل انگاری عمدی بوده است؟ 29 میزان 1397 182
ویدیوی 527 شفقع عیار ( چگونه اسلام در دست انگلیس افتاد ) 27 میزان 1397 178
ویدیوی 525 شفیع عیار ( قوماندان علیپور ) 21 میزان 1397 205
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 08 میزان 1397 255
ویدیوی ۵۱۸ شفیع عیار 07 میزان 1397 256
غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! 29 اسد 1397 397
استرداد استقلال افغانستان 28 اسد 1397 319
ویدیوی 482 ضفیع عیار ( دین مقدس اسلام و دین نامقدس اسلام ) 12 سرطان 1397 337
ویدیوی ۴۸۱ شفیع عیار ( برداشت کوچی ها از دیموکراسی ) 08 سرطان 1397 371
ویدیوی 480 شفیع عیار ( ریس جمهور تاجیکستان و افغانستان ) 05 سرطان 1397 345
ویدیوی 475 شفیع عیار ( جواب دندان شکن شفیع عیار به شینواری پاکستانی ) 24 جوزا 1397 354
ویدیوی ۴۷۱ شفیع عیار ( زن ناقص العقل ) 13 جوزا 1397 402
ویدیوی 459 شفیع عیار 08 ثور 1397 420
ویدیوی 458 شفیع عیار ( قتل عام هزاره ها جریان دارد ) 04 ثور 1397 443
ویدیوی ۴۴۷ شفیع عیار ( خیزش عربستان به سوریه و افغانستان ) 10 حمل 1397 524
ویدیوی ۴۳۳ شفیع عیار 05 حوت 1396 568
ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان 23 دلو 1396 656
ویدیوی ۴۱۷ شفیع عیار ( خلیل زاد ) 08 دلو 1396 588
ویدیوی ۴۱۶ شفیع عیار 06 دلو 1396 693
ویدیوی 413 شفیع عیار ( دربازی شطرنج غنی و عبدلله کی برنده است؟ ) 28 جدی 1396 612
ویدیوی 398 شفیع عیار ( باد هرات ) 23 قوس 1396 837
ویدیوی 394 شفیع عیار ( میرمن غنی ) 15 قوس 1396 737
امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟! 22 عقرب 1396 866
نام فرزند زال و رودابه چیست؟: «رُستم»؟ يا «رَستم»؟ 19 عقرب 1396 1053
ویدیوی ۳۸۳ شفیع عیار ( اسلام و زناکار ) 14 عقرب 1396 804
ویدیوی ۳۸۲ شفیع عیار ( بیناموسهای که داد از ناموس میزنند ) 10 عقرب 1396 772
ویدیوی 380 شفیع عیار ( جواسیس چند شبکه یی ) 04 عقرب 1396 788
شفیع عیار برنامه جدید: 16 سنبله 1396 920
ویدیوی 357 شفیع عیار ( انتحاری در مسجد جوادیه هرات ) 13 اسد 1396 928
ویدیوی ۳۴۷ شفیع عیار ( کعبه بیز بتخانه بود ) 23 سرطان 1396 1045
ویدیوی 346 شفیع عیار ( حلقه فاشیستی ارگ خودرا از انزوا میکشند ) 17 سرطان 1396 883
ویدیوی 345 ششفیع عیار ( ریس جمهور ایران و شکایتش از افغانستان ) 16 سرطان 1396 937
ویدیوی 344 شفیع عیار (جهاد و قتل و غارت ) 15 سرطان 1396 952
نشود فاش کسی ... 14 سرطان 1396 1399
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! 05 سرطان 1396 1071
ویدیوی ۳۳۸ شفیع عیار 17 جوزا 1396 1071
شفیع عیار ( تظاهرات ۲۲ می در واشنگتن ) 24 ثور 1396 1361
چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟ 18 ثور 1396 1564
شفیع عیار . ( آهسته برو گلبیدین و اتمر از ننگرهار ) 13 ثور 1396 1407
مصاحبه با حمیرا ثاقب فعال زنان افغانستان 09 ثور 1396 1690
ویدیوی 335 شفیع عیار ( در حمله بر قرارگاه شاهین ) 05 ثور 1396 1250