افغان موج   

نقد ها

فیلتر
خون رازق قهرمان – جادوی پیوند دهنده افغانستانی ها! 30 میزان 1397 13
تخطی ها در جریان انتخابات 97 اشتباه و یا سهل انگاری عمدی بوده است؟ 29 میزان 1397 9
ویدیوی 527 شفقع عیار ( چگونه اسلام در دست انگلیس افتاد ) 27 میزان 1397 15
ویدیوی 525 شفیع عیار ( قوماندان علیپور ) 21 میزان 1397 24
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 08 میزان 1397 61
ویدیوی ۵۱۸ شفیع عیار 07 میزان 1397 68
غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! 29 اسد 1397 193
استرداد استقلال افغانستان 28 اسد 1397 135
ویدیوی 482 ضفیع عیار ( دین مقدس اسلام و دین نامقدس اسلام ) 12 سرطان 1397 176
ویدیوی ۴۸۱ شفیع عیار ( برداشت کوچی ها از دیموکراسی ) 08 سرطان 1397 191
ویدیوی 480 شفیع عیار ( ریس جمهور تاجیکستان و افغانستان ) 05 سرطان 1397 183
ویدیوی 475 شفیع عیار ( جواب دندان شکن شفیع عیار به شینواری پاکستانی ) 24 جوزا 1397 192
ویدیوی ۴۷۱ شفیع عیار ( زن ناقص العقل ) 13 جوزا 1397 219
ویدیوی 459 شفیع عیار 08 ثور 1397 257
ویدیوی 458 شفیع عیار ( قتل عام هزاره ها جریان دارد ) 04 ثور 1397 274
ویدیوی ۴۴۷ شفیع عیار ( خیزش عربستان به سوریه و افغانستان ) 10 حمل 1397 365
ویدیوی ۴۳۳ شفیع عیار 05 حوت 1396 390
ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان 23 دلو 1396 459
ویدیوی ۴۱۷ شفیع عیار ( خلیل زاد ) 08 دلو 1396 439
ویدیوی ۴۱۶ شفیع عیار 06 دلو 1396 511
ویدیوی 413 شفیع عیار ( دربازی شطرنج غنی و عبدلله کی برنده است؟ ) 28 جدی 1396 437
ویدیوی 398 شفیع عیار ( باد هرات ) 23 قوس 1396 632
ویدیوی 394 شفیع عیار ( میرمن غنی ) 15 قوس 1396 561
امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟! 22 عقرب 1396 674
نام فرزند زال و رودابه چیست؟: «رُستم»؟ يا «رَستم»؟ 19 عقرب 1396 807
ویدیوی ۳۸۳ شفیع عیار ( اسلام و زناکار ) 14 عقرب 1396 621
ویدیوی ۳۸۲ شفیع عیار ( بیناموسهای که داد از ناموس میزنند ) 10 عقرب 1396 589
ویدیوی 380 شفیع عیار ( جواسیس چند شبکه یی ) 04 عقرب 1396 602
شفیع عیار برنامه جدید: 16 سنبله 1396 728
ویدیوی 357 شفیع عیار ( انتحاری در مسجد جوادیه هرات ) 13 اسد 1396 756
ویدیوی ۳۴۷ شفیع عیار ( کعبه بیز بتخانه بود ) 23 سرطان 1396 843
ویدیوی 346 شفیع عیار ( حلقه فاشیستی ارگ خودرا از انزوا میکشند ) 17 سرطان 1396 722
ویدیوی 345 ششفیع عیار ( ریس جمهور ایران و شکایتش از افغانستان ) 16 سرطان 1396 757
ویدیوی 344 شفیع عیار (جهاد و قتل و غارت ) 15 سرطان 1396 778
نشود فاش کسی ... 14 سرطان 1396 1116
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! 05 سرطان 1396 887
ویدیوی ۳۳۸ شفیع عیار 17 جوزا 1396 900
شفیع عیار ( تظاهرات ۲۲ می در واشنگتن ) 24 ثور 1396 1119
چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟ 18 ثور 1396 1347
شفیع عیار . ( آهسته برو گلبیدین و اتمر از ننگرهار ) 13 ثور 1396 1204
مصاحبه با حمیرا ثاقب فعال زنان افغانستان 09 ثور 1396 1434
ویدیوی 335 شفیع عیار ( در حمله بر قرارگاه شاهین ) 05 ثور 1396 1064
مبارزه د څه له پاره؟ 25 حمل 1396 1161
شفیع عیار ( آرایش خانم سیمین عمر در کابل گرم است...) 22 حمل 1396 1181
نگاهی انتقادی به سخنان جان ساپکو، بررسی کننده کمک های بی نتیجه امریکا برای بازسازی افغانستان 17 حمل 1396 1231
ویدیوی 333 شفیع عیار ( زنجیری های پارلمان و ورزشکاران با اخلاق ) 17 حمل 1396 1113
«هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید!» 14 حمل 1396 1129
ویدیوی ۳۳۲ شفیع عیار ( ازکجا آمده ام و بکجا میروم ) 10 حمل 1396 1223
ویدیوی ۳۳۱ شفیع عیار ( لالی حمیدزی ) 03 حمل 1396 1218
ویدیوی ۳۳۰ شفیع عیار ( گذشته های ما راهگشای فردای ماست ) 25 حوت 1395 1209