افغان موج   

نقد ها

فیلتر
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 1563
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 1731
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 1766
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 1675
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 1598
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 1752
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 1823
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1538
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1694
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 1814
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2296
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 1836
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 1941
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2311
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 1943
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 1976
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2494
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1670
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2239
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2026
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1774
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2099
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 1917
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2490
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1618
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 1869
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1668
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 1917
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2025
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 1905
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1743
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1889
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1724
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2053
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2194
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2091
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2134
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1686
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4312
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 5013
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2269
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 1946
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 2694
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2173
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 2109
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2032
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2101
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 3137
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2249
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2324