افغان موج   

نقد ها

فیلتر
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 2121
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 1862
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 2115
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 2523
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 2078
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 2190
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 1779
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 1923
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 1825
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 1787
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 1860
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 2105
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 2228
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 1954
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 1931
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2100
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 2267
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1807
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2046
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2169
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2701
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2110
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2252
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2686
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2289
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 2328
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2961
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1947
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2578
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2366
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2134
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2407
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2340
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2826
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1897
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2178
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2026
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2263
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2342
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2204
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2071
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2291
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2099
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2385
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2485
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2462
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2508
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1978
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4874
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 5706