افغان موج   

نقد ها

فیلتر
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 1593
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 1974
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 1565
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 1697
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2121
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1442
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1882
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 1713
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1470
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 1741
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 1615
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2071
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1380
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 1550
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1353
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 1600
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 1675
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 1560
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1436
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1543
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1445
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 1729
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 1755
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 1701
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 1773
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1458
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 3890
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 4467
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 1890
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 1629
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 2276
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 1787
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 1768
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 1722
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 1851
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 2663
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 1919
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 1883
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 1844
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 3037
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 1750
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 1917
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 2051
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 2468
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 2070
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 1895
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 2231
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 2081
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2872
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 2201