افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 1644
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 1700
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1447
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1592
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 1706
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2192
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 1721
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 1813
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2176
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 1801
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 1857
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2358
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1582
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2117
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 1904
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1658
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2004
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 1802
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2364
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1528
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 1753
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1541
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 1799
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 1906
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 1782
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1617
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1760
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1609
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 1951
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2063
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 1936
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2012
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1600
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4177
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 4803
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2145
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 1836
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 2609
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2045
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 1978
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 1910
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 1999
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 3005
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2134
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2167
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 2060
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 3375
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 1948
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 2212
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 2299