افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2278
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2459
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2548
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 3001
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2369
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2607
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2669
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2664
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2797
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 3066
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 2358
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2704
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2543
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2502
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 4182
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 2323
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2975
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2553
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2721
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2503
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 2397
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 2404
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2574
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 2487
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 2694
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2703
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2628
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 2574
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2907
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2699
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 3181
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 3235
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 2554
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 2697
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 2557
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 2710
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 3002
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 3321
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 2508
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 2519
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 3062
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2598
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 2964
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 3500
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 2889
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 2988
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 2542
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 2790
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 2614
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 2617