افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 2491
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 3037
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2887
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2749
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2747
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2692
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2540
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3775
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 3402
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2944
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2865
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2872
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 3033
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 3335
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 3402
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2944
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 3112
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 4489
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2699
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2996
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 3316
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2959
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2576
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2804
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2917
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 3352
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2683
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2891
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2962
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2956
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 3102
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 3430
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 2673
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 3013
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2882
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2836
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 4542
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 2607
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 3328
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2850
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 3051
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2796
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 2698
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 2684
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2892
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 2777
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 3030
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 3035
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2924
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 2900