افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2853
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2784
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2742
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2923
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 3256
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 3314
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2865
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 3026
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 4369
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2613
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2909
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 3211
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2869
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2490
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2703
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2771
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 3223
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2592
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2812
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2881
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2876
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 3020
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 3328
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 2570
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2914
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2791
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2743
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 4432
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 2527
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 3232
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2764
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2959
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2709
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 2609
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 2615
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2800
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 2697
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 2916
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2948
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2846
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 2811
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 3151
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2949
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 3420
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 3468
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 2770
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 2936
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 2783
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 2919
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 3244