افغان موج   

نقد ها

فیلتر
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1374
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1521
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 1618
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2110
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 1630
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 1682
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2066
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 1667
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 1767
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2225
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1514
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1983
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 1793
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1559
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 1864
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 1698
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2200
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1448
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 1637
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1435
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 1695
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 1791
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 1655
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1514
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1642
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1515
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 1837
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 1883
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 1809
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 1880
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1509
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4046
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 4603
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2017
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 1743
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 2433
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 1921
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 1874
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 1824
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 1926
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 2817
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2025
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2005
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 1949
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 3184
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 1839
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 2030
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 2168
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 2589
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 2182