افغان موج   

نقد ها

فیلتر
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 1743
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 1637
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 1562
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 1670
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 1872
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 1939
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 1786
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 1703
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 1879
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 1952
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1639
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1799
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 1933
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2444
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 1936
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2047
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2445
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2069
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 2103
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2651
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1772
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2356
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2144
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1895
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2202
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2060
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2623
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1716
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 1978
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1796
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2048
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2132
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2016
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1865
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2030
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1872
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2180
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2312
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2229
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2264
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1786
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4478
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 5204
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2390
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2057
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 2799
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2308
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 2282
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2143
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2208