افغان موج   

نقد ها

فیلتر
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2887
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 4175
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2481
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2760
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 3060
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2733
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2361
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2566
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2634
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 3086
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2470
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2684
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2748
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2741
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2878
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 3170
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 2437
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2782
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2635
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2598
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 4267
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 2397
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 3083
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2625
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2822
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2586
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 2474
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 2480
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2657
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 2567
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 2785
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2813
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2709
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 2670
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 3009
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2802
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 3273
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 3321
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 2638
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 2794
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 2628
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 2794
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 3102
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 3418
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 2595
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 2613
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 3161
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2710
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 3043
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 3594