افغان موج   

نقد ها

فیلتر
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 2002
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 2407
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 1964
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 2055
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 1688
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 1834
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 1730
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 1666
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 1769
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 1985
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 2082
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 1881
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 1812
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 1984
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 2074
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1732
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1892
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2031
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2551
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2015
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2137
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2557
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2181
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 2213
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 2791
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 1871
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2457
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2238
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 1998
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2277
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2185
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2719
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 1803
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2088
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 1902
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2165
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2236
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2111
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 1970
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2167
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 1992
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2279
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2386
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2353
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2369
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 1889
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 4653
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 5418
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2507
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2169