افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2169
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 3528
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 2060
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2627
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2223
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2414
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2210
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 2162
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 2134
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2260
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 2213
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 2351
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2403
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2362
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 2295
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2595
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2415
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2903
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 2837
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 2277
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 2393
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 2229
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 2417
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 2670
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 2961
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 2229
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 2182
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 2714
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2319
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 2658
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 3114
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 2610
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 2676
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 2273
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 2511
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 2305
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 2351
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 2404
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 2673
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 2859
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 2478
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 2458
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2632
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 2884
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2310
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2584
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2707
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 3446
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2619
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2839