افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1920
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2263
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2084
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2540
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 2401
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 1988
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 2072
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 1880
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 2027
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 2311
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 2520
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 1891
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 1860
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 2316
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2003
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 2289
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 2737
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 2262
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 2343
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 1965
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 2122
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 1966
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 1987
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 2057
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 2281
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 2455
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 2110
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 2128
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2273
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 2471
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1952
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2258
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2353
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2905
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2265
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2440
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 2900
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2454
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 2525
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3179
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2119
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2759
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2572
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2297
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2595
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2526
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 2992
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2077
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2339
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2208