افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 642 شفیع عیار ( کمال ناصر -میر رحمان رحمانی ) 31 ثور 1398 14
بعد از دومین ناو ! 23 ثور 1398 27
ویدیوی 636 شفیع عیار 18 ثور 1398 78
یک اندیشه بلند با برش احتجاجی الماسی 20 حوت 1397 158
ویدیوی ۶۱۹ شفیع عیار ( مولانا جلال الدین قرآن آل کریم ) 11 حوت 1397 164
ویدیوی 606 شفیع عیار ( قانونی-غنی و اتمر ) 28 جدی 1397 223
ویدیوی 603 شغیع عیار ( مناظره با ملا عبدالرحمن فاتح ) 18 جدی 1397 240
ویدیوی 601 ضفیع عیار (هانیه مزاری- غزال عنایت و فرزانه ناز ) 14 جدی 1397 247
نیای بی پایان فارسی نو( دری) 07 جدی 1397 365
عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه» 30 قوس 1397 323
ویدیوی ۵۶۲ شفیع عیار ( سهمیه بندی قومی در کانکور ) 21 قوس 1397 283
خون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد! 07 عقرب 1397 402
خلاصه کتاب انسان خداگونه 04 عقرب 1397 407
خون رازق قهرمان – جادوی پیوند دهنده افغانستانی ها! 30 میزان 1397 437
تخطی ها در جریان انتخابات 97 اشتباه و یا سهل انگاری عمدی بوده است؟ 29 میزان 1397 333
ویدیوی 527 شفقع عیار ( چگونه اسلام در دست انگلیس افتاد ) 27 میزان 1397 314
ویدیوی 525 شفیع عیار ( قوماندان علیپور ) 21 میزان 1397 359
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 08 میزان 1397 411
ویدیوی ۵۱۸ شفیع عیار 07 میزان 1397 386
غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! 29 اسد 1397 567
استرداد استقلال افغانستان 28 اسد 1397 474
ویدیوی 482 ضفیع عیار ( دین مقدس اسلام و دین نامقدس اسلام ) 12 سرطان 1397 475
ویدیوی ۴۸۱ شفیع عیار ( برداشت کوچی ها از دیموکراسی ) 08 سرطان 1397 515
ویدیوی 480 شفیع عیار ( ریس جمهور تاجیکستان و افغانستان ) 05 سرطان 1397 497
ویدیوی 475 شفیع عیار ( جواب دندان شکن شفیع عیار به شینواری پاکستانی ) 24 جوزا 1397 499
ویدیوی ۴۷۱ شفیع عیار ( زن ناقص العقل ) 13 جوزا 1397 560
ویدیوی 459 شفیع عیار 08 ثور 1397 576
ویدیوی 458 شفیع عیار ( قتل عام هزاره ها جریان دارد ) 04 ثور 1397 605
ویدیوی ۴۴۷ شفیع عیار ( خیزش عربستان به سوریه و افغانستان ) 10 حمل 1397 669
ویدیوی ۴۳۳ شفیع عیار 05 حوت 1396 743
ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان 23 دلو 1396 848
ویدیوی ۴۱۷ شفیع عیار ( خلیل زاد ) 08 دلو 1396 721
ویدیوی ۴۱۶ شفیع عیار 06 دلو 1396 842
ویدیوی 413 شفیع عیار ( دربازی شطرنج غنی و عبدلله کی برنده است؟ ) 28 جدی 1396 752
ویدیوی 398 شفیع عیار ( باد هرات ) 23 قوس 1396 987
ویدیوی 394 شفیع عیار ( میرمن غنی ) 15 قوس 1396 873
امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟! 22 عقرب 1396 1026
نام فرزند زال و رودابه چیست؟: «رُستم»؟ يا «رَستم»؟ 19 عقرب 1396 1273
ویدیوی ۳۸۳ شفیع عیار ( اسلام و زناکار ) 14 عقرب 1396 936
ویدیوی ۳۸۲ شفیع عیار ( بیناموسهای که داد از ناموس میزنند ) 10 عقرب 1396 917
ویدیوی 380 شفیع عیار ( جواسیس چند شبکه یی ) 04 عقرب 1396 928
شفیع عیار برنامه جدید: 16 سنبله 1396 1062
ویدیوی 357 شفیع عیار ( انتحاری در مسجد جوادیه هرات ) 13 اسد 1396 1072
ویدیوی ۳۴۷ شفیع عیار ( کعبه بیز بتخانه بود ) 23 سرطان 1396 1196
ویدیوی 346 شفیع عیار ( حلقه فاشیستی ارگ خودرا از انزوا میکشند ) 17 سرطان 1396 1011
ویدیوی 345 ششفیع عیار ( ریس جمهور ایران و شکایتش از افغانستان ) 16 سرطان 1396 1067
ویدیوی 344 شفیع عیار (جهاد و قتل و غارت ) 15 سرطان 1396 1103
نشود فاش کسی ... 14 سرطان 1396 1605
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! 05 سرطان 1396 1227
ویدیوی ۳۳۸ شفیع عیار 17 جوزا 1396 1205