افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
سوگواری عاشورای ما و روز جهانی زبان مادری 02 حوت 1399 36
«مینا در برف» و هزار دست فوبی 28 دلو 1399 78
«کدام دین؛ اسلام است؟» 26 دلو 1399 63
مخازن و معادن برای علم «فوسیل شناسی» فرهنگی 13 دلو 1399 99
دری افغانی یا فارسی هندوستانی 16 عقرب 1399 191
ویدیوی ۸۴۲ شفیع عیار ( عکس العمل ها بر کشته شدن معلم قرانسوی و کارتون محمد ) 09 عقرب 1399 197
ویدیوی ۸۳۹ شفیع عیار ( خواب ۱۵۰ ساله ما - مارا به یک ایالت پاکستان تبدیل کرده ) 03 عقرب 1399 190
ویدیوی ۸۳۵ شفیع عیار ( شهزاد پویا از دشنام تا دروغهای مدحش ) 23 میزان 1399 190
ویدیوی 833 شفیع عیار (زیبایی های دین-اگر بگذاریم که زیبا باشد...) 18 میزان 1399 206
ویدیوی ۸۳۲ شفیع عیار ( حضرت ابراهیم یکی از مهمترین افراد بشر ) 15 میزان 1399 222
ویدیوی ۸۳۰ شفیع عیار ( بیکاری- بیمصونیتی- فساد وگرسنگی ) 13 میزان 1399 213
ویدیوی ۸۱۸ شفیع عیار ( فکاهی جدید اشرف غنی در مجلس عاشورا ) 13 سنبله 1399 243
نظام اسلامی چیست و «نظام اصیل اسلامی» کدام؟ 27 اسد 1399 302
ویدیوی ۸۱۱ شفیع عیار ( شورای علمای هرات و زلمی پیامبر ) 26 اسد 1399 275
ویدیوی ۸۳۰ شفیع عیار( بیخریطه فیر کردن - بیخریطه ایزار کشیدن) 09 اسد 1399 293
داستاننویسی 09 اسد 1399 279
ویدیوی 802 شفیع عیار (ملا ها چه کار میکنند؟ دین فروشی دارند.رسول میفروشند) 07 اسد 1399 301
فریادی از ژرفا 09 سرطان 1399 363
برگهای از کتاب « حماسه نبرد جلال اباد » 06 سرطان 1399 451
قدم به قدم بسوی نهادینه سازی اشغال 26 جوزا 1399 355
فریادی از ژرفا ( پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار ) 19 جوزا 1399 414
ویدیوی ۷۴۵ شفیع عیار ( جنرال پاکستان میگوید همانگونه که حکومت نجیب را بر مجاهدین سرنگون کردیم) 08 جوزا 1399 405
کارگران نفت و گازشبرغان را از زیر چرخ آسیاب دولت باید نجات داد 28 دلو 1398 435
ویدیوی ۷۱۵ شفیع عیار ( فرهاد دریا توبه کرد.میگویند براه الله پیوست.) 04 جدی 1398 710
پرسشی جانانه در مورد «کودک درون» و «انسان کامل» 02 جدی 1398 599
ویدیوی ۷۱۲ شفیع عیار ( شلیته نورستانی-داود سلطانزی -تنویر و تیوری وحدت ملی ) 26 قوس 1398 598
فراخوان برای نهضت آموزش تفکر 23 قوس 1398 618
در پاسخ به یک اعتراض خشم آلود پیرامون انتخابات!! 18 قوس 1398 625
دکتور ناکامورا 15 قوس 1398 648
مساله ملی وتساوی حقوق خلقها درجمهوری دموکرتیک افغانستان به رهبری ببرک «کارمل» 11 قوس 1398 607
په ټاکنو کې د خلکو د پیکه حضور عوامل 16 میزان 1398 743
نقدی بر کتابهایِ نقد ناشدنی”2 (سخت افزارِ کتابت) 12 سنبله 1398 1001
درآغاز فقط گوشت بود ! 23 اسد 1398 746
ویدیوی 668 شفیع عیار ( زهرا نادری ، امرالله صالح، احمدشاه مسعود ) 16 اسد 1398 738
ویدیوی665 شفیع عیار ( ترمپ افغانستان را از زمین گم میکند ) 07 اسد 1398 706
نگاه دگرگونه بر تصورات یک متفکر 20 جوزا 1398 823
دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده 13 جوزا 1398 900
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 09 جوزا 1398 841
ویدیوی 642 شفیع عیار ( کمال ناصر -میر رحمان رحمانی ) 31 ثور 1398 812
بعد از دومین ناو ! 23 ثور 1398 833
ویدیوی 636 شفیع عیار 18 ثور 1398 870
یک اندیشه بلند با برش احتجاجی الماسی 20 حوت 1397 971
ویدیوی ۶۱۹ شفیع عیار ( مولانا جلال الدین قرآن آل کریم ) 11 حوت 1397 955
ویدیوی 606 شفیع عیار ( قانونی-غنی و اتمر ) 28 جدی 1397 1028
ویدیوی 603 شغیع عیار ( مناظره با ملا عبدالرحمن فاتح ) 18 جدی 1397 1075
ویدیوی 601 ضفیع عیار (هانیه مزاری- غزال عنایت و فرزانه ناز ) 14 جدی 1397 1288
نیای بی پایان فارسی نو( دری) 07 جدی 1397 1329
عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه» 30 قوس 1397 1198
ویدیوی ۵۶۲ شفیع عیار ( سهمیه بندی قومی در کانکور ) 21 قوس 1397 1146
خون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد! 07 عقرب 1397 1422