افغان موج   

نقد ها

فیلتر
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3901
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4011
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4898
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4585
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4552
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4437
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4245
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4583
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4494
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3886
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5793
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4802
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4328
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3853
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4626
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6102
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4498
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4238
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4332
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4746
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 7690
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4351
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4536
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4013
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4285
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4384
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4445
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4023
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3964
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5019
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4764
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4897
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 4020
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5457
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4588
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3449
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4731
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7783
زن امروزی 06 میزان 1386 5812
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 5140
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6759
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4647
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4950
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5476
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4517
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 4274
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5673
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 4076
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 5345
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 7229