افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3543
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4229
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5657
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4219
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3953
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4016
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4359
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6541
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4099
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4206
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3724
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3958
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4087
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4169
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3724
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3648
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4691
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4433
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4573
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3713
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5120
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4259
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3190
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4409
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7307
زن امروزی 06 میزان 1386 5469
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4745
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6380
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4278
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4604
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5148
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4173
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3980
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5254
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3808
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 4952
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6695
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 4073