افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3956
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3492
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3402
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4415
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4170
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4329
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3447
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4842
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3990
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3006
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4168
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 6912
زن امروزی 06 میزان 1386 5157
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4420
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6076
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4022
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4356
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4918
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 3909
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3741
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 4945
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3616
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 4628
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6302
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3821