افغان موج   

نقد ها

فیلتر
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3941
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4051
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4952
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4625
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4597
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4482
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4295
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4637
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4553
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3932
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5862
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4852
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4378
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3893
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4679
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6152
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4543
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4279
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4378
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4790
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 7761
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4386
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4586
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4056
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4334
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4426
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4479
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4071
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 4003
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5075
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4815
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4948
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 4063
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5500
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4634
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3485
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4777
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7841
زن امروزی 06 میزان 1386 5854
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 5213
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6808
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4699
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4999
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5531
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4561
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 4316
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5724
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 4111
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 5385
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 7287