افغان موج   

نقد ها

فیلتر
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4330
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4069
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4247
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3341
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4744
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3926
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2967
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4103
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 6768
زن امروزی 06 میزان 1386 5055
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4292
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 5969
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 3936
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4280
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4817
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 3842
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3657
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 4835
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3559
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 4529
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6132
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3734