افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3680
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5524
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4555
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4088
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3664
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4381
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5829
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4339
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4068
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4123
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4518
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6745
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4198
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4335
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3835
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4080
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4195
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4271
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3835
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3774
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4821
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4555
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4688
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3823
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5245
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4392
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3289
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4535
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7505
زن امروزی 06 میزان 1386 5597
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4905
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6534
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4408
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4745
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5266
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4297
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 4086
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5429
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3906
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 5106
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6900
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 4192