افغان موج   

نقد ها

فیلتر
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4390
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3756
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5623
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4646
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4174
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3727
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4471
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5935
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4407
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4139
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4212
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4607
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 7472
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4267
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4423
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3905
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4156
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4275
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4331
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3894
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3856
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4897
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4640
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4755
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3899
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5331
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4471
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3351
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4617
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7610
زن امروزی 06 میزان 1386 5695
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4992
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6630
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4500
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4820
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5348
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4383
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 4164
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5520
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3975
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 5212
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 7043
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 4259