افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 231 شفیع عیار ( چه کنم؟ ) 08 اسد 1394 2366
رنج های مقدس 05 اسد 1394 3130
بعد ازسفرطولانی بازگشتم تا بوره را ازنمک جدا کنم 04 اسد 1394 2505
تاملی بر طرح گفتمانی و راهکار صلح آقای دکتر وحیداله 29 سرطان 1394 2671
داود سرمد شصت و پنج ساله شد 21 سرطان 1394 3350
همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟! 08 سرطان 1394 2466
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 2449
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 2458
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 2302
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 2604
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 2714
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 2761
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 2482
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 2819
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 2513
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 2353
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 2719
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 2578
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 2699
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 2395
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 2215
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 2765
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 2182
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 2669
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 2385
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 2325
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2783
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 2353
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 2241
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2803
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2801
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2676
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 3142
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 2431
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 2262
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2792
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2619
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2531
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2527
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2457
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2331
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3473
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 3122
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2699
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2650
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2591
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2759
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 3085
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 3171
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2716