افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 2559
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 2331
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 2658
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 2341
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 2144
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 2504
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 2397
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 2527
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 2213
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 2045
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 2574
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 2023
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 2487
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 2174
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 2157
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2487
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 2184
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 2086
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2614
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2634
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2510
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2939
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 2275
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 2102
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2566
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2442
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2353
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2359
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2278
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2172
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3248
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2898
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2526
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2460
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2404
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2532
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2911
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2983
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2554
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2649
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 3927
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2325
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2578
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2821
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2539
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2192
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2376
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2464
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2906
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2261