افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2283
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1826
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1792
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2486
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1651
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1764
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 1889
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1754
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1547
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1638
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1696
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 1983
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1558
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1701
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 1851
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 1785
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 1854
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2093
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1526
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 1889
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 1748
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1598
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 2550
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1585
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 1950
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1600
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 1834
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1721
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1537
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1612
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1700
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1711
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 1740
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 1880
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 1821
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1687
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2031
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 1868
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2277
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 2133
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 1763
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 1833
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 1627
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 1806
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 2104
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 2236
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 1688
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 1676
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 2060
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 1819