افغان موج   

نقد ها

فیلتر
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2463
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1808
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1660
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2012
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1984
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1866
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1916
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1808
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1727
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2581
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2334
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2029
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1939
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1908
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1976
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2361
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2499
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2122
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2127
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2921
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1920
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2045
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2247
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2065
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1756
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1910
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1934
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2320
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1824
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2025
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2105
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2061
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2147
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2415
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1761
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2187
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2011
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1920
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 2966
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1823
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2298
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1906
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2092
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1962
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1905
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1859
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1981
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1930
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 2025
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2120