افغان موج   

نقد ها

فیلتر
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 1218
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1117
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 1782
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1134
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 1309
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1135
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 1235
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1216
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1064
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1138
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1144
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1247
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 1249
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 1263
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 1314
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1207
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 1334
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 1271
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 1612
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 1450
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 1244
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 1317
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 1138
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 1234
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 1513
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 1571
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 1248
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 1166
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 1512
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 1348
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 1497
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 1751
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 1457
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 1621
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 1254
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 1315
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 1307
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 1178
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 1318
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 1432
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 1405
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 1425
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 1370
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 1479
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 1487
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 1310
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 1463
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 1527
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 2036
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 1550