افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 2051
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1890
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 2412
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1884
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 2288
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 2030
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1992
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2287
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 2026
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 1960
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2453
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2459
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2363
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2789
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 2117
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1959
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2389
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2280
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2197
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2207
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2106
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2036
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3043
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2733
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2377
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2292
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2231
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2365
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2734
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2831
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2408
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2486
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 3331
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2194
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2403
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2617
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2373
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2038
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2238
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2278
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2723
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2109
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2364
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2418
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2388
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2540
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2775
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 2114
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2483
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2287