افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1765
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1844
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1731
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1666
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2479
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2222
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1936
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1852
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1818
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1883
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2278
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2425
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2035
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2035
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2811
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1858
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1969
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2158
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1977
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1684
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1816
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1856
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2218
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1741
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1947
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2020
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 1973
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2039
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2318
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1681
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2112
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 1934
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1826
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 2846
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1745
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2216
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1814
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2002
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1879
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1814
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1769
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1890
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1853
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 1924
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 2041
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 2018
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1885
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2223
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 2046
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2504