افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1868
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1807
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2068
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 1858
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 1799
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2240
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2245
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2193
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2617
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1945
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1805
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2185
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2105
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2011
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2038
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1936
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1866
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2794
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2507
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2177
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2095
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2053
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2144
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2529
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2649
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2268
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2294
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 3119
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2050
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2205
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2419
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2211
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1870
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2055
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2078
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2523
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1964
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2169
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2249
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2199
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2339
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2583
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1925
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2308
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2118
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 2049
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 3175
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1964
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2473
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 2073