افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1604
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2380
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2150
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1846
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1774
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1758
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1801
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2205
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2360
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1945
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1948
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2717
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1779
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1889
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2076
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1890
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1619
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1735
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1794
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2131
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1674
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1824
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 1952
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 1905
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 1959
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2242
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1614
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2029
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 1864
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1726
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 2759
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1683
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2107
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1731
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 1941
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1809
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1705
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1703
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1811
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1805
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 1856
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 1980
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 1945
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1805
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 2156
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 1983
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2409
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 2263
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 1871
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 1946