افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2168
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2117
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2542
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1880
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1739
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2096
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2049
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1946
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1987
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1871
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1797
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2692
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2422
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2102
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2019
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1991
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2068
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2434
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2574
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2197
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2218
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 3019
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1988
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2138
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2329
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2142
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1810
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1988
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2008
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2410
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1887
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 2092
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 2187
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 2132
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 2251
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 2499
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1847
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 2246
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 2076
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1990
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 3080
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1893
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 2381
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1998
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 2188
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 2028
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1973
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1942
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 2052
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1995