افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 2364
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 2362
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 2211
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 2527
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 2622
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 2669
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 2408
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 2746
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 2433
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 2249
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 2614
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 2490
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 2621
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 2305
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 2126
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 2682
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 2103
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 2595
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 2289
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 2239
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2654
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 2269
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 2162
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2717
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2722
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2585
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 3034
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 2359
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 2179
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2670
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2538
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2444
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2443
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2374
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2250
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3379
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2996
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2619
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2559
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2499
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2630
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2997
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 3086
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2632
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2767
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 4053
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2399
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2664
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2931
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2641