افغان موج   

نقد ها

فیلتر
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2368
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1550
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1683
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 1784
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1661
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1469
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1558
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1609
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 1862
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1477
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1592
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 1782
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 1695
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 1739
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 1984
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1444
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 1784
تصویرخانم بامتخصصین غسل واستنجا 10 میزان 1393 1667
ایدئولوژی و هدفمندی 10 میزان 1393 1506
تو گفتی احمدشاه مسعود را ما ساختیم 04 میزان 1393 2441
در مورد انتخابات 2014 03 میزان 1393 1513
هرچیزدرافغانستان به سرقت می رسد،هفتۀ شهدا هم به سرقت برده شد 25 سنبله 1393 1853
گوشه‌هایی از انقلاب غزل 22 سنبله 1393 1528
راستی خر شراب نمی نوشد ؟ 17 سنبله 1393 1742
ویدیوی شماره 173 محترم عیار 24 سرطان 1393 1640
آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند 23 سرطان 1393 1457
کند و کاوی در ماهیت شخصيتهای متنوع در جامعه 04 سرطان 1393 1519
نظری در مورد مصاحبۀ خانم فرخنده نادری 30 جوزا 1393 1611
ضایعی که میتوانست سکوی پرش جمعی شود ! 19 جوزا 1393 1627
زندگی یواشکی ! 29 ثور 1393 1656
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 21 ثور 1393 1795
دور دوم انتخابات 09 ثور 1393 1737
سلام ای غروب عاشقانه....! 30 حمل 1393 1590
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 1820
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 1774
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 2167
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 2033
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 1673
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 1748
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 1532
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 1707
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 2008
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 2130
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 1605
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 1583
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 1965
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 1737
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 1955
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 2342
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 1916