افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 2511
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 2296
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 2616
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 2296
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 2093
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 2464
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 2359
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 2477
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 2172
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 2010
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 2531
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1989
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 2440
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 2128
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 2117
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 2428
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 2137
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 2055
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 2569
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 2589
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 2472
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2894
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 2242
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 2065
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 2517
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 2388
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 2309
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 2321
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 2223
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 2139
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 3183
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2857
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 2488
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 2406
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 2354
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 2478
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2873
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2939
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 2510
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 2596
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 3852
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 2294
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 2530
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 2761
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 2490
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 2147
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 2336
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 2424
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 2855
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 2221