افغان موج   

نقد ها

فیلتر
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 3382
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 3396
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 3827
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 3426
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 4023
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3943
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 3559
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 4010
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 3522
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 3666
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 4124
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 3893
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3987
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3923
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 4762
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3967
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 5350
بین من و تو 10 عقرب 1390 4330
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 4170
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 4364
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 5143
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 6173
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 5064
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4717
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5578
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 4378
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4385
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4557
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4484
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 4010
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 4023
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 4421
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4504
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7542
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 4351
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4514
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4878
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 4295
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4830
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 5394
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 6291
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5980
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 5418
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4575
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5647
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4902
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 4232
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 4161
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 5214
الف لام میم دال 22 اسد 1389 5120