افغان موج   

نقد ها

فیلتر
بین من و تو 10 عقرب 1390 4044
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3875
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 4074
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4795
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 5850
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4760
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4409
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5301
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 4102
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4141
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4302
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4231
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3744
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3753
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 4153
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4220
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7193
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 4061
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4204
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4622
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 4052
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4554
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 5066
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5893
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5634
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 5114
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4289
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5328
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4636
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3991
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3858
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4941
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4795
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3907
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6326
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4297
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3846
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 4109
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 4023
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4331
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5814
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6196
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4250
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 5056
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4310
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4401
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4330
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 4097
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 8127
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4176