افغان موج   

نقد ها

فیلتر
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3238
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3345
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 2663
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4041
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3080
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 2983
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 2632
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 2862
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 4163
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3226
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3133
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 2814
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3180
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5131
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3226
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3110
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 2829
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 2964
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3048
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3266
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 2731
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 2783
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 3631
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3081
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 3503
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 2586
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 3958
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3266
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2473
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 3554
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 5574
زن امروزی 06 میزان 1386 4267
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 3471
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 4996
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 3330
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 3559
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4104
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 3116
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 2939
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 3865
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 2980
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 3754
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 5037
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3164