افغان موج   

نقد ها

فیلتر
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3916
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3842
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 3442
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 3883
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 3424
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 3569
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 4022
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 3731
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3868
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3823
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 4665
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3872
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 5194
بین من و تو 10 عقرب 1390 4223
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 4062
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 4242
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4998
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 6037
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4947
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4604
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5471
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 4271
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4286
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4455
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4385
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3911
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3918
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 4316
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4414
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7357
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 4259
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4400
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4787
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 4202
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4724
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 5232
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 6127
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5858
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 5300
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4454
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5501
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4786
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 4149
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 4050
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 5104
الف لام میم دال 22 اسد 1389 5002
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 4066
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6488
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4461
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 4007