افغان موج   

نقد ها

فیلتر
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3659
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4445
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4084
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3360
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3231
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4180
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4094
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3340
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5533
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3405
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3250
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3483
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3422
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3772
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5104
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5464
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3682
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4226
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3563
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3806
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3642
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3528
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6998
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3583
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3696
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3476
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3236
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4032
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3228
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3457
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3582
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4382
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4136
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4037
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4004
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3759
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4064
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4031
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3414
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5132
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4158
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3761
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3371
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4051
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5452
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4060
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3835
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3838
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4158
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6305