افغان موج   

نقد ها

فیلتر
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5339
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3245
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3121
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3299
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3245
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3653
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4943
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5279
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3540
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4046
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3386
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3652
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3470
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3360
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6687
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3427
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3508
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3331
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3084
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3875
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3080
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3304
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3415
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4220
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3955
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3862
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3818
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3580
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3904
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3901
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3245
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4902
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3874
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3585
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3206
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3796
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5244
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3914
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3705
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3653
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3950
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6055
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3850
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3886
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3437
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3658
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3760
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3874
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3413
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3317