افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3710
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4153
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3666
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4049
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4482
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5128
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5017
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4564
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3812
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4671
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4209
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3519
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3384
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4388
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4251
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3475
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5757
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3598
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3409
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3632
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3573
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3890
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5272
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5642
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3829
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4404
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3750
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3974
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3821
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3665
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 7264
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3735
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3852
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3608
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3345
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4185
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3371
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3601
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3739
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4531
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4290
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4224
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4139
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3911
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4225
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4199
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3564
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5344
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4369
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3931