افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 3649
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3288
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3238
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3233
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3093
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3319
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3411
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 2736
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4127
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3176
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3043
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 2702
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 2961
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 4332
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3316
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3194
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 2931
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3276
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5231
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3303
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3223
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 2909
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3054
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3182
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3342
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 2820
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 2849
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 3710
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3234
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 3615
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 2663
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4053
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3361
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2537
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 3623
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 5713
زن امروزی 06 میزان 1386 4357
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 3547
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 5125
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 3401
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 3647
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4195
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 3196
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3017
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 3968
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3050
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 3859
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 5180
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3235