افغان موج   

نقد ها

فیلتر
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4641
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4305
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5186
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 4008
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4052
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4195
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4125
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3643
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3646
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 4040
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4112
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7087
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3945
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4083
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4529
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3950
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4423
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4944
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5696
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5469
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4998
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4171
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5208
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4533
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3890
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3740
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4832
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4657
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3807
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6206
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4171
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3746
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3985
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3915
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4223
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5687
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6064
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4160
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4898
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4172
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4302
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4205
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3990
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 7967
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4074
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4214
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3942
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3672
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4523
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3677