افغان موج   

نقد ها

فیلتر
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4918
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4473
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3734
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4552
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4146
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3443
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3302
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4278
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4169
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3403
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5641
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3495
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3325
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3556
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3494
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3828
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5179
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5545
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3742
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4304
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3650
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3896
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3736
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3609
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 7140
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3659
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3773
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3537
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3289
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4113
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3301
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3524
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3655
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4453
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4208
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4127
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4067
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3832
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4145
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4119
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3491
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5246
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4259
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3840
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3451
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4152
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5539
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4136
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3895
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3925