افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 3623
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3776
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3732
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 4567
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3779
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 5070
بین من و تو 10 عقرب 1390 4128
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3966
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 4148
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4886
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 5933
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4845
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4506
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5388
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 4175
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4211
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4369
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4299
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3825
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3828
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 4223
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4304
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7270
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 4163
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4309
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4698
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 4126
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4628
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 5142
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5999
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5740
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 5205
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4374
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5410
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4706
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 4059
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3942
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 5017
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4908
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3981
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6401
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4377
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3922
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 4193
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 4128
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4416
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5899
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6275
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4325
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 5180