افغان موج   

نقد ها

فیلتر
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4584
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4263
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 5145
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3963
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 4012
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 4133
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 4079
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3600
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3599
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3995
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 4075
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 7002
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3896
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 4028
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4488
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3921
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4381
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4887
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5642
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5403
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4945
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 4128
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 5127
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4491
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3844
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3703
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4789
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4614
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3766
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6161
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4117
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3695
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3940
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3869
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4171
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5634
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6018
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4128
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4832
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4096
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4264
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4152
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3955
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 7885
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4029
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4157
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3901
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3620
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4471
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3636