افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3436
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3820
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3918
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 6795
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3748
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3872
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4297
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3788
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 4198
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4674
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 5381
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 5206
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4760
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3964
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4895
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 4339
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3686
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3536
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4593
الف لام میم دال 22 اسد 1389 4450
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3619
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5984
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3954
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3547
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3766
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3718
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4030
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5454
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5834
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3990
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4605
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3921
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4115
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3973
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3803
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 7588
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3881
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3995
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3748
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3486
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4317
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3498
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3749
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3862
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4697
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4441
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4393
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4283
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4071
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4390