افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2620
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 2846
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3016
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 3751
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3410
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3332
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3324
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3182
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3417
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3503
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 2812
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4255
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3292
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3122
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 2775
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3090
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 4488
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3416
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3277
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3069
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3398
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5346
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3395
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3326
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 2995
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3156
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3295
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3436
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 2910
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 2921
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 3805
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3406
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 3731
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 2783
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4165
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3454
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2598
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 3711
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 5874
زن امروزی 06 میزان 1386 4464
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 3660
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 5243
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 3490
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 3767
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4280
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 3304
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3106
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 4099
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3136
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 3981