افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 258
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 753
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 901
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1432
صدیق افغان 18 دلو 1396 3168
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4236
ابوبکر 09 حوت 1394 4661
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5286
افغان موگ 16 حمل 1394 4544
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5347
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6662
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6818
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 6978
طنز هفته 22 قوس 1388 8615
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6323
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6529
هموطن سلام 24 جوزا 1387 8971
فکاهی 11 حمل 1387 12147
مهمانخانه 15 اسد 1385 9644
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7619