افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1318
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2412
ابوبکر 09 حوت 1394 2379
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3096
افغان موگ 16 حمل 1394 2680
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3469
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4965
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4914
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4944
طنز هفته 22 قوس 1388 6581
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4531
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4427
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5386
فکاهی 11 حمل 1387 9511
مهمانخانه 15 اسد 1385 6943
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5639
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5205
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5195
سینه خیز 11 جوزا 1385 4983
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5190