افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 227
صدیق افغان 18 دلو 1396 1838
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2915
ابوبکر 09 حوت 1394 2894
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3769
افغان موگ 16 حمل 1394 3192
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 4050
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5492
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5460
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5527
طنز هفته 22 قوس 1388 7101
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 5002
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4921
هموطن سلام 24 جوزا 1387 6158
فکاهی 11 حمل 1387 10258
مهمانخانه 15 اسد 1385 7669
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6150
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5771
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5752
سینه خیز 11 جوزا 1385 5483