افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 321
صدیق افغان 18 دلو 1396 1971
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 3036
ابوبکر 09 حوت 1394 3021
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3901
افغان موگ 16 حمل 1394 3324
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 4206
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5629
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5590
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5704
طنز هفته 22 قوس 1388 7294
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 5133
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 5060
هموطن سلام 24 جوزا 1387 7091
فکاهی 11 حمل 1387 10426
مهمانخانه 15 اسد 1385 7833
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6265
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5885
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5885
سینه خیز 11 جوزا 1385 5584