افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 109
صدیق افغان 18 دلو 1396 1704
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2783
ابوبکر 09 حوت 1394 2777
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3625
افغان موگ 16 حمل 1394 3061
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3868
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5361
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5335
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5373
طنز هفته 22 قوس 1388 6961
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4877
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4789
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5948
فکاهی 11 حمل 1387 10069
مهمانخانه 15 اسد 1385 7483
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6020
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5629
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5607
سینه خیز 11 جوزا 1385 5351