افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 5
صدیق افغان 18 دلو 1396 1588
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2678
ابوبکر 09 حوت 1394 2661
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3490
افغان موگ 16 حمل 1394 2952
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3761
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5259
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5194
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5251
طنز هفته 22 قوس 1388 6848
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4775
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4666
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5808
فکاهی 11 حمل 1387 9951
مهمانخانه 15 اسد 1385 7366
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5900
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5531
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5485
سینه خیز 11 جوزا 1385 5233