افغان موج   

مقالات

فیلتر
افزودهء تکاملی؛ که بشر را بیمار کرد! 29 ثور 1399 53
میرزاخان انصاری و اکبر کرگر 27 ثور 1399 43
آیا کرونا؛ بشر را به گونه ای؛ گرفتار «تنازع بقا» مبدل خواهد کر 22 ثور 1399 55
درمورد چگونه گی« جُــــــــرم »وجه تسمیه واماکن تاریخی 20 ثور 1399 53
نبرد انسان با کرونا 20 ثور 1399 48
در ستایشِ روشنگری، مُدارا و شجاعتِ اخلاقی 15 ثور 1399 55
کُرُونا؛ ذرهِ عالمگیر که جهانبینی و جهانشناسی ما را دگرگون میکند! 08 ثور 1399 131
گفت‌ و‌ گوى حسن زرهی با دکتر رضا‌براهنى 03 ثور 1399 91
ویروس کرونا بحرانی سیاسی است نه پزشکی 01 ثور 1399 75
سخنی چند در باب (فرشته‌های سخن) 24 حمل 1399 89
از «همه شمول» امریکا تا «همه شمول» داکترعبدالله و سلیم مجاز 18 حمل 1399 104
ده اسطوره در مورد افغانستان 11 حمل 1399 130
دزدان فارسی دری!! 10 حمل 1399 127
شیوع جهانی بیماری کوید-19 فرصتی برای تفکر همگانی روی معضلات عظیم انسانی 07 حمل 1399 106
چرا غلط‌ نویسی فارسی در افغانستان تبدیل به هنجار شده 03 حمل 1399 131
آزادی فراتر از ایدئولوژی 18 حوت 1398 144
خلیلزاد؛ پنجه در پنجه بحران دیگر "انتخاباتی" افغانست 05 حوت 1398 148
طرح برنامۀ ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان 03 حوت 1398 175
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 28 دلو 1398 158
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 09 دلو 1398 183
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 246
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 194
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 215
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 200
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 246
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 316
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 305
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 364
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 1044
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 384
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 354
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 328
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 450
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 369
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 341
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 375
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 392
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 371
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 504
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 416
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 478
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 467
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 439
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 452
خط سوم 07 جوزا 1398 515
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 580
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 493
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 480
ره آورد من 10 ثور 1398 488
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 687