افغان موج   

مقالات

فیلتر
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 21
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 35
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 49
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 56
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 60
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 83
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 136
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 127
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 355
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 171
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 170
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 194
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 235
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 201
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 192
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 234
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 180
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 182
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 241
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 196
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 251
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 224
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 258
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 263
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 246
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 227
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 261
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 244
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 311
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 294
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 274
علم چیست؟ 24 دلو 1395 282
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 358
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 334
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 336
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 357
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 333
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 386
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 410
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 416
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 398
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 455
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 446
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 447
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 441
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 499
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 485
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 474
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 564
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 520