افغان موج   

مقالات

فیلتر
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 32
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 49
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 61
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 79
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 128
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 178
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 179
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 179
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 178
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 176
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 192
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 188
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 237
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 218
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 277
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 292
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 322
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 300
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 338
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 313
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 308
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 358
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 433
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 336
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 364
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 409
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 391
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 468
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 431
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 440
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 464
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 499
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 505
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 635
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 570
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 1134
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 676
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 638
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 638
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 838
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 834
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 667
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 776
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 639
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 665
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 774
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 704
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 768
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 687
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 770