افغان موج   

مقالات

فیلتر
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 14
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 44
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 50
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 54
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 99
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 177
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 168
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 213
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 214
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 235
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 207
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 193
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 286
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 227
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 213
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 241
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 257
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 248
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 356
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 288
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 320
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 339
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 314
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 329
خط سوم 07 جوزا 1398 384
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 411
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 355
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 341
ره آورد من 10 ثور 1398 363
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 504
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 371
هوویت چیست 19 حمل 1398 430
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 476
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 494
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 422
ایدئولوژی 09 حوت 1397 538
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 697
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 554
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 535
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 759
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 647
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 776
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 628
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 770
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 734
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 622
آوای آزادی 21 عقرب 1397 663
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 672
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 637
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 743