افغان موج   

مقالات

فیلتر
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 25
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 21
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 53
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 55
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 82
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 114
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 122
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 130
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 134
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 156
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 174
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 239
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 227
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 556
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 298
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 287
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 303
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 370
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 324
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 295
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 345
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 278
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 287
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 365
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 317
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 362
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 329
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 371
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 380
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 344
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 327
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 395
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 346
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 419
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 405
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 384
علم چیست؟ 24 دلو 1395 374
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 480
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 437
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 458
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 477
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 466
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 503
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 537
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 546
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 509
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 569
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 560
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 595
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 558