افغان موج   

مقالات

فیلتر
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 90
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 75
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 96
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 200
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 139
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 191
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 161
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 168
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 167
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 135
آوای آزادی 21 عقرب 1397 187
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 171
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 145
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 231
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 215
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 197
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 226
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 253
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 256
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 263
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 394
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 394
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 309
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 335
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 358
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 460
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 408
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 413
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 440
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 702
آزادی علمی 06 ثور 1397 461
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 465
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 492
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 560
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 518
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 601
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 654
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 608
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 633
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 615
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 599
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 632
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 587
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 679
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 632
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 764
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 754
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 930
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 750
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 826