افغان موج   

مقالات

فیلتر
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 47
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 54
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 167
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 78
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 75
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 102
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 103
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 101
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 109
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 120
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 104
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 107
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 141
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 114
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 151
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 138
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 170
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 154
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 159
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 140
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 172
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 160
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 216
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 205
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 186
علم چیست؟ 24 دلو 1395 202
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 246
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 248
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 238
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 267
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 226
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 286
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 313
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 310
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 308
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 344
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 342
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 355
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 349
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 397
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 369
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 381
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 455
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 409
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 388
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 430
باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی 02 میزان 1395 410
آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! 29 سنبله 1395 428
حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید! 22 سنبله 1395 431
خانواده‌های فراملی 18 سنبله 1395 435