افغان موج   

مقالات

فیلتر
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 17
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 37
خط سوم 07 جوزا 1398 73
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 113
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 71
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 67
ره آورد من 10 ثور 1398 105
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 201
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 125
هوویت چیست 19 حمل 1398 139
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 190
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 181
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 162
ایدئولوژی 09 حوت 1397 198
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 344
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 260
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 258
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 420
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 325
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 403
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 349
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 400
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 372
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 327
آوای آزادی 21 عقرب 1397 369
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 354
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 326
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 440
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 395
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 382
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 409
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 449
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 427
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 449
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 594
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 598
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 492
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 566
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 550
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 638
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 664
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 595
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 631
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 929
آزادی علمی 06 ثور 1397 660
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 649
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 660
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 718
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 683
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 775