افغان موج   

مقالات

فیلتر
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 28 دلو 1398 11
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 09 دلو 1398 68
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 97
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 96
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 88
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 84
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 127
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 211
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 199
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 249
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 246
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 266
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 246
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 218
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 318
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 247
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 237
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 263
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 279
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 268
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 386
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 314
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 356
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 361
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 341
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 350
خط سوم 07 جوزا 1398 404
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 446
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 379
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 365
ره آورد من 10 ثور 1398 388
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 548
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 401
هوویت چیست 19 حمل 1398 452
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 507
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 520
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 444
ایدئولوژی 09 حوت 1397 569
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 729
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 588
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 567
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 790
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 675
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 806
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 647
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 810
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 765
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 657
آوای آزادی 21 عقرب 1397 688
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 705