افغان موج   

مقالات

فیلتر
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 24
هوویت چیست 19 حمل 1398 42
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 105
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 85
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 84
ایدئولوژی 09 حوت 1397 114
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 233
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 184
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 193
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 329
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 238
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 308
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 263
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 298
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 276
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 232
آوای آزادی 21 عقرب 1397 282
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 260
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 230
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 324
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 304
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 292
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 330
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 351
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 340
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 361
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 504
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 499
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 399
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 459
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 451
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 556
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 539
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 503
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 534
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 819
آزادی علمی 06 ثور 1397 570
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 556
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 580
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 646
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 603
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 687
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 760
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 723
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 734
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 696
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 694
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 726
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 682
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 774