افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان 06 سرطان 1401 37
تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی 01 سرطان 1401 38
سخنی چند بر چرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان! 31 جوزا 1401 44
جنگ در اوکراین، پایان قرن آمریکاست 23 جوزا 1401 49
حکومت طالبان در گذرگاه زمان 23 جوزا 1401 58
بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیستهاست! 07 جوزا 1401 104
سخنی چند بر چرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين آميز فقيرمحمد ودان! 19 ثور 1401 140
Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of Crisis Situation 19 ثور 1401 96
موعود در ادیان ابراهیمی 08 ثور 1401 113
بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیست هاست! 16 حمل 1401 137
دکتر رضا براهنی در افغانســتان 06 حمل 1401 283
هشدار های تاریخی متفکران سیاسی جهان به توسعه ناتو 27 حوت 1400 173
ندای زنان افغانستان 03 حوت 1400 293
در آستانه ی همایش تسلیمی افغانستان به پاکستان! 02 حوت 1400 178
چرسنامه 02 حوت 1400 259
دزدی پول فقیرترین مردم دنیا توسط بزرگترین امپراطوری جهان 25 دلو 1400 188
نیاز تاریخی به مهندسی سیاسی ساختار نوین نظام: 18 دلو 1400 195
سرنوشت تراژیک افغانستان 11 دلو 1400 230
طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ 07 دلو 1400 216
نگاه اجمالی پیرامون آمار جمعیت افغانستان ادعای واقعی، اسطوره ای یا واهی 05 دلو 1400 219
ژرف اندیشی های قرآنی و پوست انگاری گروه های افراطی 15 جدی 1400 226
دین ملامت است یا دین‌دار 01 جدی 1400 251
حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم 29 قوس 1400 243
حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم 22 قوس 1400 283
مدینه فاضله، از افسانه تا واقعیت؟ 05 قوس 1400 302
تفاوت‌های فکری طالبان، القاعده و داعش و آینده جریان‌های اسلامگرا 23 عقرب 1400 344
" پارسی "، زبان یک حوزه‌ی تمدنی بزرگ است! " 14 عقرب 1400 329
راهکاری بسوی نجات افغانستان 14 عقرب 1400 330
بحران افغانستان و فروپاشی قدرت، کنفرانس مسکو و کنفرانس تهران 09 عقرب 1400 327
مقاومت کنیم ورنه تباه می شویم. 27 میزان 1400 344
گاه‌ ) و ( جاه ) و همه را سیاسی ساختند‌ ) 23 میزان 1400 357
طالبان ابزاری در دست اژدهای تروریسم 12 میزان 1400 366
جنبش حق زن در افغانستان؛ معضل مشترک غرب و طالبان 07 میزان 1400 371
فساد مالی و اقتصادی در افغانستان 24 سنبله 1400 398
افشاگری در ارگ ، دامی برای سقوط جنبش زنان 21 سنبله 1400 440
در جنگ منفعت ما نیست! 16 سنبله 1400 399
نقش مخرب پاکستان دربحران افغانستان 01 سنبله 1400 428
څوک چې ډاریږي، هغه ورکیږي! 31 اسد 1400 419
مسؤولیت جنایت ها وکشتار های گذشته و آیندۀ... 29 اسد 1400 437
در مقابله با طالبان خیزش‌های مردمی را سازمان دهیم! 23 اسد 1400 557
نقش مخرب پاکستان دربحران افغانستان 19 اسد 1400 435
اجاره ای ها و اجاره دار ها!!! 18 اسد 1400 567
چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟ 12 اسد 1400 414
مردم جهان متحد شوید 08 اسد 1400 468
غرب در افغانستان تسلیم شد و در آخر به آلمان نیز چاره ای دیگری باقی نماند! 27 سرطان 1400 450
نه به طالبان، نه به حکومت فاسد، ‌زنده باد قدرت اعتراض مردم 25 سرطان 1400 454
«ستون پنجم» جاده صاف کن لشکر نیابتی پاکستان! 14 سرطان 1400 466
هیولای پاکستان ـ اَبَرغول امریکا ـ فرانکنشتاین حنا... 30 جوزا 1400 481
افغانستان در پرتگاه بزرگترین طوفان سیاسی 25 جوزا 1400 504
انطباق رفتارشناسی گروه افراطی داعش با قرآن و سنت پیامبر اسلام 14 جوزا 1400 514