افغان موج   

مقالات

فیلتر
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 121
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 113
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 153
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 157
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 177
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 153
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 129
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 218
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 163
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 159
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 189
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 202
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 198
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 298
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 234
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 244
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 286
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 267
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 273
خط سوم 07 جوزا 1398 331
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 349
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 301
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 290
ره آورد من 10 ثور 1398 317
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 439
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 318
هوویت چیست 19 حمل 1398 367
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 413
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 429
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 373
ایدئولوژی 09 حوت 1397 471
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 625
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 496
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 484
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 687
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 578
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 699
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 584
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 650
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 667
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 567
آوای آزادی 21 عقرب 1397 605
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 605
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 579
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 674
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 659
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 607
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 648
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 709
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 684