افغان موج   

مقالات

فیلتر
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 19
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 117
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 81
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 101
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 129
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 114
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 125
خط سوم 07 جوزا 1398 162
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 182
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 142
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 143
ره آورد من 10 ثور 1398 174
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 268
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 185
هوویت چیست 19 حمل 1398 218
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 253
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 266
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 226
ایدئولوژی 09 حوت 1397 280
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 438
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 344
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 327
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 511
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 397
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 509
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 443
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 474
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 476
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 404
آوای آزادی 21 عقرب 1397 445
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 441
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 399
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 525
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 478
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 459
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 489
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 531
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 500
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 530
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 675
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 677
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 561
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 655
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 623
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 732
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 759
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 676
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 722
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1032
آزادی علمی 06 ثور 1397 741