افغان موج   

مقالات

فیلتر
تداوم نقض حقوق بشر - در زیر سایه چانه زنی های هسته ای و داعشی! 29 میزان 1393 1205
وضعیت جوانان در افغانستان؛ وحشتناک است! 21 میزان 1393 1267
بهبود شرایط زندگی زنان وظیفهٔ اجتناب ناپذیر حکومت وحدت ملی! 21 میزان 1393 1468
رنج های مقدس 16 میزان 1393 1364
کارت شؤونیزم در «بازی بزرگ» افغانستان 24 سنبله 1393 1289
پیش زمینه های «انسانیت» دررده های تکامل عالم حیوانی 17 سنبله 1393 1348
داعش و احیای خلافت 05 سنبله 1393 1385
کتاب شناخت افغانستان 04 سنبله 1393 1339
.... بالاخره؛ «انسانیت» هست، نیست؟! 03 سنبله 1393 1283
ده اسطوره در مورد افغانستان 02 سنبله 1393 1227
ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت» 27 اسد 1393 1424
نقش جنگ های نیابتی خاورمیانه در تقویت داعش! 12 اسد 1393 1429
از اوکراین تا فلسطین، از عراق تا افغانستان...! 03 اسد 1393 1421
در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی! 30 سرطان 1393 1366
سرکوب کردن زنان 28 سرطان 1393 1423
دولت اسلامی عراق و شام گام دیگری در تجزیۀ خاورمیانه 16 سرطان 1393 1568
ندایزنان افغان به ارتباط پروسۀ انتخابات 12 سرطان 1393 1487
عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان 09 سرطان 1393 1414
چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 02 سرطان 1393 1345
پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!» 19 جوزا 1393 1351
شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان 17 جوزا 1393 1378
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 1467
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 1355
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 1395
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 1606
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 1353
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 1399
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 1430
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 1480
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 1369
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 1433
غایت عشق 31 حمل 1393 1476
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 1619
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 1380
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 1451
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 1466
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 1386
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 1370
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 1561
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 1742
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 1728
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 1674
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 1437
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 1566
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 1774
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1409
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1458
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1413
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1333
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1439