افغان موج   

مقالات

فیلتر
اسلام؛ جنگ «هفتاد و دو ملتی» از ندیدن حقیقت! 27 میزان 1394 2042
دګوندونو مرامونه او فرعي موخې 24 میزان 1394 2006
اسلام؛ جنگ «هفتاد و دو ملتی» از ندیدن حقیقت! 20 میزان 1394 2154
فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان 17 میزان 1394 1959
جغرافیای قرآن و مفاهیم «جهان» و «عالم» و «ناس» 13 میزان 1394 1775
تروریسم اسلامی، غرب و جامعه ای مضطرب 12 میزان 1394 1994
شیطان و هئیت اجراییه آن 04 میزان 1394 2166
بحران پناهجویان پایان یک دوران 03 میزان 1394 2364
ارتباطات و آگاهی 29 سنبله 1394 2020
نامه وارده: اسلام از اول پُر از مشکلات بوده! 23 سنبله 1394 1829
جهاني شدن سياست 21 سنبله 1394 2028
«ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم!» 09 سنبله 1394 2104
« با چه زرنگی؛ تخریب اسلام!؟ » 02 سنبله 1394 2103
آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان! 25 اسد 1394 2201
بدترين و بهترين سناريوها برای خاورميانه 21 اسد 1394 2056
جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست! 05 اسد 1394 2115
پرسش ها و پاسخ ها (ستون نو) 29 سرطان 1394 1982
بنیادگرایی و نقض حقوق زنان 21 سرطان 1394 1984
درماندگی 1400 ساله و راه گشایی داهیانه اندیشمند افغانستان 08 سرطان 1394 2699
معماری تمدن 01 سرطان 1394 1988
روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار "اجتماعی شده" است! 31 جوزا 1394 2517
"برگشتِ هابیل"، تصویرِ یک حقیقت تلخ 25 جوزا 1394 2071
طالبان و روزهای دشوار هرات 25 جوزا 1394 2191
کامیابی دمکراسی و چپ در ترکیه 21 جوزا 1394 1946
پیروزی مقاومت جهانیان و شکست هژمونی ایالات متحده امریکا 04 جوزا 1394 2136
مروری بر آثار داستایفسکی بارویکرد جامعه شناسانه 01 جوزا 1394 2132
راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست؟ 27 ثور 1394 2167
طالبان و روزهای دشوار هرات 27 ثور 1394 2048
رزاق مامون؛ مُبَلِغ تروریزم و جنگ و بربادی در افغانستان 20 ثور 1394 2032
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟! 14 ثور 1394 2139
طالبان و روزهای دشوار هرات 11 ثور 1394 2371
صدومین سال حوادث غم انگیز و عبرت آموز و رو در رویی با تاریخ 11 ثور 1394 1882
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟ 07 ثور 1394 2047
چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم 06 ثور 1394 2136
٫٫روشنگر،، سنت زده 05 ثور 1394 2164
طالبان و روزهای دشوار هرات 02 ثور 1394 2106
طالبان و روزهای دشوار هرات 01 ثور 1394 2067
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟! 31 حمل 1394 1981
طالبان و روزهای دشوار هرات 26 حمل 1394 2130
معنای فاجعهِ «فرخنده» 17 حمل 1394 2120
بربریت: در بوسه چرچیل؛ تا خطبهِ مُلا نیازی! 10 حمل 1394 2288
خون انسانیت را ریختند 04 حمل 1394 2467
فرخنده، به پرچم انقلاب رهایی از بد فرهنگی مبدل شد 04 حمل 1394 2062
تراژیدی۲۸حوت؛ عقبه ای کمتر از موتر بمِ انتحاری ندارد! 03 حمل 1394 1989
به سلسلۀ کمپاین"تفکر، تحریر و عمل" 28 حوت 1393 2319
چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت ؟ 26 حوت 1393 2000
روزهشت مارچ را به تمام زنان شجاع سرتاسردنیا تبریک می گویم 24 حوت 1393 2200
طالبان و روزهای دشوار هرات ( بخش سوم ) 21 حوت 1393 2048
پخته را «آتش» میسوزاند یا «خدا»؟ 18 حوت 1393 2103
نگاهی بر ( کمپاین " حقوق زن در اسلام") 17 حوت 1393 2308