افغان موج   

مقالات

فیلتر
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1507
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1464
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1616
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1411
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1618
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1583
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1705
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1674
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 2504
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1654
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1812
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1890
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1740
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1706
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 2287
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1766
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1916
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1945
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1888
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 2099
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1922
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1791
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1923
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 2273
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1998
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 2229
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1984
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 3517
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 2126
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 2325
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 2285
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2448
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2645
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 2232
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2286
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2328
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 2266
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2459
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 2284
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2516
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 2335
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2393
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2336
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 2121
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2300
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2438
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 2139
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2516
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2387
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 2391