افغان موج   

مقالات

فیلتر
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2080
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2102
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 2067
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2236
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 2062
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2269
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 2089
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2187
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2115
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1937
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2092
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2255
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1928
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2309
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2165
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 2132
علم چیست؟ 24 دلو 1395 2240
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 2231
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 2051
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 2479
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 2358
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 2269
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 2174
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 2500
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 2219
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 2043
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 2160
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 2129
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 2361
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 2211
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 2439
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 2286
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 2186
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 2728
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 2274
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 2103
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 2179
باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی 02 میزان 1395 2217
آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! 29 سنبله 1395 2295
حج و قربانی؛ در «جاهلیت» قدیم و در جاهلیت جدید! 22 سنبله 1395 2460
خانواده‌های فراملی 18 سنبله 1395 2118
خشونت: خدایی است یا شیطانی؟ 15 سنبله 1395 2352
جامعه شناسی امروز... sociology 14 سنبله 1395 2276
کودکانِ حال؛ و سرنوشت آیندهِ ملت ها و بشریت! 09 سنبله 1395 2238
28 اسد در افغانستان؛ جشن ملی ست یا عزای عمومی؟؟! 01 سنبله 1395 1980
از «رئیس جمهور منتخب» تا به فِغان از رئیس جمهور!؟ 24 اسد 1395 2204
جامعه‌اي كه فقط به رويدادها حساس است 09 اسد 1395 2139
بازسازی واژگان با نیولوجیزم در زبان پشتو 03 اسد 1395 1978
نماد «قدرت زنان» در برابر زبونی مردک های نا انسان! 28 سرطان 1395 2183
آسانترین نوع تغییر، ایجاد تغییر دردانش و معرفت است. 27 سرطان 1395 2212