افغان موج   

مقالات

فیلتر
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1823
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 2156
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1889
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 2132
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1890
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 3341
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1995
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 2195
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 2152
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2331
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2532
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 2128
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2181
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2210
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 2165
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2345
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 2164
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2391
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 2199
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2288
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2221
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 2026
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2188
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2342
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 2033
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2403
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2265
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 2245
علم چیست؟ 24 دلو 1395 2341
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 2340
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 2159
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 2593
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 2457
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 2377
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 2285
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 2622
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 2310
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 2147
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 2265
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 2232
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 2461
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 2310
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 2551
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 2403
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 2275
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 2834
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 2384
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 2213
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 2278
باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی 02 میزان 1395 2318