افغان موج   

مقالات

فیلتر
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 950
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 839
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 852
ره آورد من 10 ثور 1398 802
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 1099
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 896
هوویت چیست 19 حمل 1398 980
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 1060
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 1091
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 912
ایدئولوژی 09 حوت 1397 1050
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 1249
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 1122
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 1062
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1356
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 1273
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1351
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 1140
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 1675
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1326
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1204
آوای آزادی 21 عقرب 1397 1278
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1245
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1154
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 1222
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 1246
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 1175
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 1203
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1379
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 1230
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 1253
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1450
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1391
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 1202
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1435
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 1359
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1498
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1431
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1372
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1350
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1909
آزادی علمی 06 ثور 1397 1415
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1384
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 1346
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1415
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 1497
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1485
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1596
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1547
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1577