افغان موج   

مقالات

فیلتر
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1080
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1217
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1204
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1343
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1312
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1639
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1277
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1434
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1541
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1369
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1322
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1828
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1444
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1563
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1607
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1531
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1701
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1528
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1392
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1573
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1912
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1634
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1889
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1666
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 2933
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1717
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1924
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1883
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2047
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2278
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1874
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1909
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 1941
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1926
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2093
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1911
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2089
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 1948
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2009
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 1948
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1793
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 1943
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2095
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1751
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2152
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2023
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 1978
علم چیست؟ 24 دلو 1395 2055
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 2072
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 1904