افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1138
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1049
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 1121
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 1154
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 1065
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 1087
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1262
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 1129
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 1124
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1339
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1280
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 1106
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1334
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 1268
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1382
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1339
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1249
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1264
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1771
آزادی علمی 06 ثور 1397 1301
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1281
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 1244
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1303
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 1371
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1364
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1497
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1457
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1450
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1410
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1367
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1510
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1309
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1498
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1463
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1606
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1569
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 2338
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1547
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1714
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1798
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1620
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1600
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 2175
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1680
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1803
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1849
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1784
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1985
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1823
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1640