افغان موج   

مقالات

فیلتر
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1782
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1534
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1735
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1550
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 2718
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1609
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1792
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1741
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 1927
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2159
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1755
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1786
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 1790
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1789
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 1942
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1776
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 1961
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 1805
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 1877
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 1831
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1676
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 1824
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 1968
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1640
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2034
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 1894
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 1851
علم چیست؟ 24 دلو 1395 1906
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 1926
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 1791
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 2126
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 2022
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 1983
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 1863
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 2124
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 1893
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 1800
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 1881
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 1875
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 2085
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 1953
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 2161
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 1996
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 1927
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 2422
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 2009
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 1839
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 1938
باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی 02 میزان 1395 1922
آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! 29 سنبله 1395 2008