افغان موج   

مقالات

فیلتر
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1327
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1267
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1254
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1230
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1201
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1307
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1151
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1304
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1277
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1427
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1383
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1743
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1359
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1511
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1616
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1443
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1422
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1934
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1514
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1636
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1677
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1605
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1779
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1601
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1459
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1643
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1976
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1710
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1955
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1730
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 3062
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1802
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1989
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1954
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2120
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 2351
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1953
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2000
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2007
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1992
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 2163
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1983
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2165
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 2019
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2090
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2021
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1861
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2006
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2170
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1825