افغان موج   

مقالات

فیلتر
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 3420
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 3536
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 16913
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 3546
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 3101
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 3124
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 3362
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 3392
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 3128
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 4006
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 3188
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 3763
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 3414
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 3855
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 3218
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 3749
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 3021
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 3763
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 3132
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 3356
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 3452
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 4356
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3673
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 3365
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3776
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 3368
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 3451
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3986
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3855
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3874
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3511
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3494
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3548
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 4066
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3910
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 5465
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 3432
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4995
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 5808
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4907
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 4078
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 4202
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3901
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3937
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3797
دو عنوان 11 حمل 1390 3563
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 5496
سرزمین ما 06 حمل 1390 3650
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 3339
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 4130