افغان موج   

مقالات

فیلتر
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 2467
واخان 10 عقرب 1389 3254
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2482
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3040
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2576
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3106
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 2526
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2375
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 3502
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3091
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 2699
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 5112
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3150
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 3463
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 4249
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 2980
سنگسار زنان 27 اسد 1389 4658
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 3017
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 2456
اُسطوره 03 اسد 1389 3128
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 2366
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 2215
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 3452
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 2556
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 2659
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 3121
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 2342
اسلام وحجاب در اروپا 09 جوزا 1389 3801
فدرالیزم از حرف تا عمل 25 ثور 1389 3240
زادروز خیام 23 ثور 1389 3543
نگاهی به تحلیل های رزاق مامون 14 ثور 1389 3880
پیرهرات 06 ثور 1389 3664
مثلث شوم کرزی، گلبدین و ملا عمر 21 حمل 1389 2978
مفهوم نظام دولتی مستقل و مردمی در افغانستان 18 حمل 1389 2509
مروري در باره حقوق بشر امروزي و حقوق بشر از نگاه اسلام 09 حمل 1389 3189
روابط سیاست با اسلام و معاني سياست 08 حمل 1389 4042
افغانستان و تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق 07 حمل 1389 2556
قهرمانان ملی ؟ یا ملتی بی قهرمان 04 حمل 1389 3171
وظايف مردم در مقابل حکومت 03 حمل 1389 4040
سخني چند به بهانه بهار 28 حوت 1388 3983
نوروز وسا ل نومبا رک 28 حوت 1388 2570
اسلام ، صیهونیزم و امپریالیزم 28 حوت 1388 3064
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک 24 حوت 1388 4356
عرفان درشعرعبدالقادربیدل 23 حوت 1388 2780
تمدن سند ـ هلمند 22 حوت 1388 2429
زنان، دین و فرهنگ زن ستیز 19 حوت 1388 2780
بمنا سبت روز زن 17 حوت 1388 2656
اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان 17 حوت 1388 2896
جشن روز جهانی زن 17 حوت 1388 3207
به مناسبت هشتم مارچ 15 حوت 1388 3002