افغان موج   

مقالات

فیلتر
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 3538
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 3226
فرو افتادن کاخ ولایت 18 سرطان 1391 3001
نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان 15 سرطان 1391 3478
خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان 13 سرطان 1391 4374
خاطرات محمود طرزی 08 سرطان 1391 6908
ریشه های خراسان کهن 08 سرطان 1391 4361
ضرورت گذار از هرج و مرج به جامعۀ مدنی در افغانستان 19 جوزا 1391 3055
غلام محمد «مصور» میمنه گی پیشآهنگ هنر نقاشی معاصر 14 جوزا 1391 6784
جبهه او ائتلاف 14 جوزا 1391 3481
خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر 11 جوزا 1391 3293
در مجلس استاد محمد علی عطار هروی 08 جوزا 1391 4541
نقش معادن افغانستان در تحولات سیاسی کشور 06 جوزا 1391 5821
افلاطون او دټولنیز عدالت 05 جوزا 1391 3220
دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی 24 ثور 1391 3427
کشور های چند قومی: درد سر ها و راه حل ها 15 ثور 1391 3654
آیاپیروی وتقـلیداز مذهب 02 ثور 1391 3366
هم از بلخ تا بوم کابلستان 29 حمل 1391 3598
افلاطون او د سیاسی - ټولنیز نظام سمون 27 حمل 1391 5292
زوال خرد در زادگاه خرد 24 حمل 1391 3405
ټولنیز خوځښت 19 حمل 1391 3406
ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی 16 حمل 1391 3298
مجموعه حقوق زن – قسمت شانزدهم 12 حمل 1391 3985
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 3635
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 3357
زنان در آتش 17 حوت 1390 3848
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 3903
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 3449
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 3813
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 3559
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 3158
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 3472
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 5935
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 3723
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 3609
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 3503
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 4389
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 3368
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 6645
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 3650
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 3783
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 4382
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 27546
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 4837
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 3539
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 3548
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 3792
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 3871
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 3559
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 4498