افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3265
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 3608
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 2878
درک نادرست 15 عقرب 1389 2500
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 2702
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 2557
واخان 10 عقرب 1389 3362
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2552
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3126
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2650
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3198
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 2625
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2458
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 3613
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3177
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 2786
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 5291
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3266
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 3571
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 4412
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 3082
سنگسار زنان 27 اسد 1389 4767
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 3109
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 2553
اُسطوره 03 اسد 1389 3246
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 2432
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 2296
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 3555
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 2618
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 2731
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 3201
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 2415
اسلام وحجاب در اروپا 09 جوزا 1389 3912
فدرالیزم از حرف تا عمل 25 ثور 1389 3314
زادروز خیام 23 ثور 1389 3620
نگاهی به تحلیل های رزاق مامون 14 ثور 1389 4017
پیرهرات 06 ثور 1389 3768
مثلث شوم کرزی، گلبدین و ملا عمر 21 حمل 1389 3059
مفهوم نظام دولتی مستقل و مردمی در افغانستان 18 حمل 1389 2591
مروري در باره حقوق بشر امروزي و حقوق بشر از نگاه اسلام 09 حمل 1389 3306
روابط سیاست با اسلام و معاني سياست 08 حمل 1389 4241
افغانستان و تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق 07 حمل 1389 2621
قهرمانان ملی ؟ یا ملتی بی قهرمان 04 حمل 1389 3249
وظايف مردم در مقابل حکومت 03 حمل 1389 4207
سخني چند به بهانه بهار 28 حوت 1388 4069
نوروز وسا ل نومبا رک 28 حوت 1388 2639
اسلام ، صیهونیزم و امپریالیزم 28 حوت 1388 3154
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک 24 حوت 1388 4478
عرفان درشعرعبدالقادربیدل 23 حوت 1388 2860
تمدن سند ـ هلمند 22 حوت 1388 2550