افغان موج   

مقالات

فیلتر
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3300
زن و خانواده 16 حوت 1389 4193
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3477
مهره های سوخته 10 حوت 1389 2806
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4141
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3224
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 4496
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5096
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3436
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3282
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3086
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3591
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3351
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3353
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 3860
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3407
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5166
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 2921
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 3532
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2779
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2784
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3365
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 5126
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 7780
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3649
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4033
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 4432
درک نادرست 15 عقرب 1389 2759
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3041
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 2906
واخان 10 عقرب 1389 3782
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2881
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3491
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3018
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3548
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 2998
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2832
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 4080
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3546
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 3459
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 5883
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3806
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 4011
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 4957
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 3529
سنگسار زنان 27 اسد 1389 5183
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 3522
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 2956
اُسطوره 03 اسد 1389 3779
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 2739