افغان موج   

مقالات

فیلتر
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 3465
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 3207
زنان در آتش 17 حوت 1390 3679
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 3741
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 3287
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 3629
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 3388
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 2992
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 3297
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 5656
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 3548
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 3436
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 3332
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 4200
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 3198
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 6312
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 3470
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 3621
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 4130
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 24790
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 4555
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 3336
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 3366
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 3614
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 3678
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 3391
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 4295
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 3457
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 4024
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 3686
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 4090
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 3438
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 4008
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 3218
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 4054
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 3332
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 3577
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 3644
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 4651
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3891
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 3577
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 4064
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 3575
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 3679
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 4259
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 4105
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 4161
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3742
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3728
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3786