افغان موج   

مقالات

فیلتر
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4427
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 5115
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4398
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3593
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3727
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3460
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3515
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3365
دو عنوان 11 حمل 1390 3145
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 4827
سرزمین ما 06 حمل 1390 3244
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2937
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3627
زن و خانواده 16 حوت 1389 4449
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3693
مهره های سوخته 10 حوت 1389 2993
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4339
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3394
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 4906
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5555
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3646
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3524
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3257
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3824
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3660
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3585
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4115
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3653
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5514
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3102
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 4192
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2951
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2974
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3588
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 5716
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 8442
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3962
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4238
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 5201
درک نادرست 15 عقرب 1389 2922
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3240
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 3148
واخان 10 عقرب 1389 4067
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3047
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3707
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3216
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3749
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 3201
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 3002
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 4303