افغان موج   

مقالات

فیلتر
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 3481
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2942
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 3134
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 3225
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 4064
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3429
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 3119
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3538
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 3153
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 3204
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3738
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3616
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3625
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3266
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3255
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3326
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3801
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3725
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 5180
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 3216
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4747
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 5465
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4665
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3856
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3992
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3707
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3751
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3585
دو عنوان 11 حمل 1390 3371
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 5194
سرزمین ما 06 حمل 1390 3463
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 3154
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3919
زن و خانواده 16 حوت 1389 4724
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3951
مهره های سوخته 10 حوت 1389 3222
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4625
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3644
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 5308
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5984
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3899
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3777
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3495
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 4103
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 4076
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3884
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4364
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3962
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5865
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3325