افغان موج   

مقالات

فیلتر
دو عنوان 11 حمل 1390 3029
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 4639
سرزمین ما 06 حمل 1390 3140
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2817
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3416
زن و خانواده 16 حوت 1389 4283
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3569
مهره های سوخته 10 حوت 1389 2881
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4219
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3283
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 4617
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5246
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3528
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3385
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3161
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3683
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3440
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3449
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 3960
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3498
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5284
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3007
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 3779
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2841
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2865
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3441
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 5314
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 8013
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3808
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4121
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 4695
درک نادرست 15 عقرب 1389 2824
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3123
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 3006
واخان 10 عقرب 1389 3896
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2964
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3590
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3109
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3620
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 3077
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2902
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 4171
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3639
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 3582
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 6022
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3926
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 4105
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 5070
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 3639
سنگسار زنان 27 اسد 1389 5277