افغان موج   

مقالات

فیلتر
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3377
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4794
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 3205
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 3075
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3331
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 3251
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2987
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 3026
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3381
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2964
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2902
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2853
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2894
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3431
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3193
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3334
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 4265
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3551
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 3003
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 3056
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3339
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 3101
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 3308
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 3068
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 3290
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 3634
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 3085
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 3021
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 4717
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 6351
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 3308
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 3525
We and Modernism 18 قوس 1391 7864
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 4488
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 3660
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 3429
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 3635
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 3410
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 3383
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 3297
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 3302
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 3514
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 3046
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 3304
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 3452
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 3569
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 3461
جايگاه هرات در مدنيت خراسان 14 سنبله 1391 4172
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 3884
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 3520