افغان موج   

مقالات

فیلتر
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 3018
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3439
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 3065
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 3101
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3650
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3521
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3520
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3170
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3168
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3225
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3705
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3640
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 5058
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 3104
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4649
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 5347
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4585
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3767
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3917
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3630
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3668
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3512
دو عنوان 11 حمل 1390 3299
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 5079
سرزمین ما 06 حمل 1390 3381
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 3085
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3826
زن و خانواده 16 حوت 1389 4632
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3868
مهره های سوخته 10 حوت 1389 3166
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4533
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3566
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 5179
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5848
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3818
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3687
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3418
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 4011
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3981
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3771
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4277
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3862
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5748
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3256
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 4746
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 3128
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 3152
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3738
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 6078
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 9025