افغان موج   

مقالات

فیلتر
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 2681
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 2658
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2532
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2535
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3148
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 4562
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 7040
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3353
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 3725
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 3371
درک نادرست 15 عقرب 1389 2569
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 2831
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 2668
واخان 10 عقرب 1389 3493
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2638
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3232
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2751
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3301
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 2735
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2572
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 3772
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3286
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 2968
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 5458
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3401
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 3698
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 4603
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 3206
سنگسار زنان 27 اسد 1389 4901
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 3221
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 2673
اُسطوره 03 اسد 1389 3429
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 2513
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 2397
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 3658
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 2687
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 2817
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 3283
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 2520
اسلام وحجاب در اروپا 09 جوزا 1389 4048
فدرالیزم از حرف تا عمل 25 ثور 1389 3396
زادروز خیام 23 ثور 1389 3723
نگاهی به تحلیل های رزاق مامون 14 ثور 1389 4221
پیرهرات 06 ثور 1389 3903
مثلث شوم کرزی، گلبدین و ملا عمر 21 حمل 1389 3159
مفهوم نظام دولتی مستقل و مردمی در افغانستان 18 حمل 1389 2676
مروري در باره حقوق بشر امروزي و حقوق بشر از نگاه اسلام 09 حمل 1389 3443
روابط سیاست با اسلام و معاني سياست 08 حمل 1389 4483
افغانستان و تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق 07 حمل 1389 2722
قهرمانان ملی ؟ یا ملتی بی قهرمان 04 حمل 1389 3359