افغان موج   

مقالات

فیلتر
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3136
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 4345
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 4927
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3320
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3181
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 2991
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3469
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3243
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3242
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 3739
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3284
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5029
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 2827
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 3197
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2693
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2688
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3282
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 4933
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 7505
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3523
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 3916
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 4109
درک نادرست 15 عقرب 1389 2687
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 2960
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 2808
واخان 10 عقرب 1389 3678
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2794
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3389
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 2901
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 3469
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 2898
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 2744
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 3970
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3450
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 3289
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 5728
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 3645
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 3902
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 4832
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 3397
سنگسار زنان 27 اسد 1389 5082
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 3409
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 2860
اُسطوره 03 اسد 1389 3644
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 2642
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 2531
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 3832
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 2826
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 2957
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 3423