افغان موج   

مقالات

فیلتر
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3370
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3058
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3062
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3112
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3604
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3536
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 4894
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 3022
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4549
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 5237
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4492
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3669
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3827
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3542
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3582
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3431
دو عنوان 11 حمل 1390 3209
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 4949
سرزمین ما 06 حمل 1390 3300
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2999
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 3736
زن و خانواده 16 حوت 1389 4531
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3771
مهره های سوخته 10 حوت 1389 3082
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 4423
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 3480
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 5032
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 5704
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3728
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3589
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3330
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3907
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 3818
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3669
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4190
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 3755
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5607
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3164
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 4535
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 3049
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 3067
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3644
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 5856
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 8667
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 4069
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4323
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 5482
درک نادرست 15 عقرب 1389 2978
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3309
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 3230