افغان موج   

مقالات

فیلتر
سخني چند به بهانه بهار 28 حوت 1388 5310
نوروز وسا ل نومبا رک 28 حوت 1388 3823
اسلام ، صیهونیزم و امپریالیزم 28 حوت 1388 4503
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک 24 حوت 1388 6327
عرفان درشعرعبدالقادربیدل 23 حوت 1388 4190
تمدن سند ـ هلمند 22 حوت 1388 3953
زنان، دین و فرهنگ زن ستیز 19 حوت 1388 4223
بمنا سبت روز زن 17 حوت 1388 4124
اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان 17 حوت 1388 4308
جشن روز جهانی زن 17 حوت 1388 4620
به مناسبت هشتم مارچ 15 حوت 1388 4763
توهم وتصور 14 حوت 1388 3509
عمق زنانه ی زمین 10 حوت 1388 4001
هاي تاجيكستان ! به نگارش زبان مادري ات برگرد 03 حوت 1388 5101
جهانی زبان مادر 25 دلو 1388 3866
پيشنهاد روز مهروزي عشاق 25 دلو 1388 3817
هرات - افغانستان 24 دلو 1388 5792
از مسلمان تا مسلمان 15 دلو 1388 4599
اعدام زندانیان سیاسی در آستانه نبرد 22 بهمن 15 دلو 1388 3518
معامله و آشتی با طالبان 07 دلو 1388 3328
شب مولانا در ونکوور 02 دلو 1388 4561
انرژی برق يکی ازحياتی ترين نيازهای انسان معاصراست 02 دلو 1388 4056
بیدل 02 دلو 1388 7218
شناختي از گنبد كهسان 28 جدی 1388 3738
آنچه سدۀ بیست و یکم میخواهد 27 جدی 1388 3983
قرآن وعلم امروزی 20 جدی 1388 4438
جنگ بدون روز پیروزی 16 جدی 1388 3633
پارلمان افغانستان بخاطرکابینه ی سالم،چقدرجدي است 08 جدی 1388 3988
به افتخارات ملی خود ما باید افتخار کنیم 04 جدی 1388 3618
ملالی جویا و طاعون قومگرایی در افغانستان 02 جدی 1388 4590
اهمیت انرژی برق 02 جدی 1388 11826
آیا جدایی دین اسلام از سیاست امکان پذیر است 28 قوس 1388 11247
کاسه انقیاد طلبان 25 قوس 1388 4056
دگماتیسم و روش های نقادانۀ علمی 23 قوس 1388 3783
فارسی یا دری؟ جنگ بیهوده 15 قوس 1388 5118
پژواک تاریخی 13 قوس 1388 3268
انسان در تاریخچه زمان 08 قوس 1388 5485
مشروعیت دولت از نظر اسلام 05 قوس 1388 6433
ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم 04 قوس 1388 3766
چه گوارا 02 قوس 1388 3468
درس های تاریخی از انتخابات سال 1388 01 قوس 1388 3512
ملا زادۀ عمر خطاب 22 عقرب 1388 4804
یک "شکست ظفر نمون" دیگر 19 عقرب 1388 3432
دولت کرزی مشروعیت ندارد 14 عقرب 1388 3742
دو پرسش خنده آور 09 عقرب 1388 4942
بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند 07 عقرب 1388 3390
این یک حقیقت انکارناپذیراست 07 عقرب 1388 4548
ای هموطن آنقدربیچاره شدی که بدنبال قران خورمی روی 03 عقرب 1388 4049
طنز انتقاد و یا واقعییت استقبال 27 میزان 1388 5083
جنگ غاصبان نبرد نابرابر 27 میزان 1388 3491