افغان موج   

مقالات

فیلتر
بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند 07 عقرب 1388 2937
این یک حقیقت انکارناپذیراست 07 عقرب 1388 4044
ای هموطن آنقدربیچاره شدی که بدنبال قران خورمی روی 03 عقرب 1388 3517
طنز انتقاد و یا واقعییت استقبال 27 میزان 1388 4603
جنگ غاصبان نبرد نابرابر 27 میزان 1388 3043
بـُن بست در افغانستان 22 میزان 1388 3028
جاسوسان پاکستانی 22 میزان 1388 4537
دمکراسی ، اسلام و حقوق بشر 22 میزان 1388 4264
احمدشاه مسعودمارآستین پهلوان احمد جان 15 میزان 1388 5159
لشکرسرسپردگان راه آزادی 07 میزان 1388 3960
گـــزارش از گـــردهمـــایی هـــالند 05 میزان 1388 2950
کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم 02 میزان 1388 3178
نتیجه انتخابات و مردم 02 میزان 1388 2791
محل تولد احساس انساندوستی را ایجاد نمی کند 30 سنبله 1388 3024
چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند 22 سنبله 1388 2896
خرد وانديشه در شعر ناصر خسرو 21 سنبله 1388 5931
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن 21 سنبله 1388 3032
ما و منوران غرب 21 سنبله 1388 3016
پاسخ به تاریخ 06 سنبله 1388 2754
کاروان اکبر 31 اسد 1388 2930
روشنفکران مردم ستیز 22 اسد 1388 3270
جایی که یک بهانه برای ترانه نیست 21 اسد 1388 3470
فرهنگ انتخابات در تاریخ افغانستان 21 اسد 1388 5120
بدون آزادی انتخابات بی معناست 18 اسد 1388 3546
او همیشه زنده است 18 اسد 1388 3849
پیام ها و یاد بود های از استاد شبنم غزنوی 04 اسد 1388 3214
قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ 03 اسد 1388 3185
قسمت دوم 03 اسد 1388 2716
انتخابات افغانستان واقعیت تا رویا 03 اسد 1388 3162
بیانیه آغاز به کار کمپاین %50 29 سرطان 1388 2770
ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است 12 سرطان 1388 3112
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 3174
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 2729
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 2951
عاطفي را در كهنسالي بايد شناخت 08 جوزا 1388 2750
اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 08 جوزا 1388 2920
صدای پای فایشیزم 31 ثور 1388 2796
مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان 26 ثور 1388 3071
روز پیروزی جهاد مردم افغانستان 15 ثور 1388 6960
ازمبارزات زنانِ آزادیخواهِ افغانستان حمایت کنیم 10 ثور 1388 3433
همسویی احتمالی جنبش و وحدت محقق 07 ثور 1388 3055
هرات در گستره’ روایات تاریخی 30 حمل 1388 4224
اشتراک 11 نفردرمراسم فاتحه نخستین رئیس جمهورافغا نستان 09 حمل 1388 3459
لکـه ونه مـسـتقیم په خـپل مــکان 05 حمل 1388 3180
تاریخچۀ نو روز 01 حمل 1388 3080
هفت سين 01 حمل 1388 2846
پنج سال و هفده روز سکوت تلخ 01 حمل 1388 2727
دخالتهای رژیم ایران در افغانستان 20 حوت 1387 5306
نوشته ای در باب حق مندی کارگران افغانی در ایران 18 حوت 1387 3381
گذری در ورای اندیشه ها 17 حوت 1387 3519