افغان موج   

مقالات

فیلتر
ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم 04 قوس 1388 3385
چه گوارا 02 قوس 1388 3123
درس های تاریخی از انتخابات سال 1388 01 قوس 1388 3167
ملا زادۀ عمر خطاب 22 عقرب 1388 4459
یک "شکست ظفر نمون" دیگر 19 عقرب 1388 3070
دولت کرزی مشروعیت ندارد 14 عقرب 1388 3372
دو پرسش خنده آور 09 عقرب 1388 4568
بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند 07 عقرب 1388 3018
این یک حقیقت انکارناپذیراست 07 عقرب 1388 4124
ای هموطن آنقدربیچاره شدی که بدنبال قران خورمی روی 03 عقرب 1388 3610
طنز انتقاد و یا واقعییت استقبال 27 میزان 1388 4684
جنگ غاصبان نبرد نابرابر 27 میزان 1388 3116
بـُن بست در افغانستان 22 میزان 1388 3117
جاسوسان پاکستانی 22 میزان 1388 4626
دمکراسی ، اسلام و حقوق بشر 22 میزان 1388 4318
احمدشاه مسعودمارآستین پهلوان احمد جان 15 میزان 1388 5290
لشکرسرسپردگان راه آزادی 07 میزان 1388 4036
گـــزارش از گـــردهمـــایی هـــالند 05 میزان 1388 3001
کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم 02 میزان 1388 3256
نتیجه انتخابات و مردم 02 میزان 1388 2863
محل تولد احساس انساندوستی را ایجاد نمی کند 30 سنبله 1388 3090
چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند 22 سنبله 1388 2955
خرد وانديشه در شعر ناصر خسرو 21 سنبله 1388 6082
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن 21 سنبله 1388 3120
ما و منوران غرب 21 سنبله 1388 3095
پاسخ به تاریخ 06 سنبله 1388 2815
کاروان اکبر 31 اسد 1388 2994
روشنفکران مردم ستیز 22 اسد 1388 3337
جایی که یک بهانه برای ترانه نیست 21 اسد 1388 3543
فرهنگ انتخابات در تاریخ افغانستان 21 اسد 1388 5219
بدون آزادی انتخابات بی معناست 18 اسد 1388 3620
او همیشه زنده است 18 اسد 1388 3936
پیام ها و یاد بود های از استاد شبنم غزنوی 04 اسد 1388 3274
قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ 03 اسد 1388 3270
قسمت دوم 03 اسد 1388 2779
انتخابات افغانستان واقعیت تا رویا 03 اسد 1388 3251
بیانیه آغاز به کار کمپاین %50 29 سرطان 1388 2855
ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است 12 سرطان 1388 3193
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 3262
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 2807
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 3034
عاطفي را در كهنسالي بايد شناخت 08 جوزا 1388 2819
اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 08 جوزا 1388 2980
صدای پای فایشیزم 31 ثور 1388 2859
مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان 26 ثور 1388 3160
روز پیروزی جهاد مردم افغانستان 15 ثور 1388 7084
ازمبارزات زنانِ آزادیخواهِ افغانستان حمایت کنیم 10 ثور 1388 3554
همسویی احتمالی جنبش و وحدت محقق 07 ثور 1388 3137
هرات در گستره’ روایات تاریخی 30 حمل 1388 4307
اشتراک 11 نفردرمراسم فاتحه نخستین رئیس جمهورافغا نستان 09 حمل 1388 3549