افغان موج   

مقالات

فیلتر
مروري در باره حقوق بشر امروزي و حقوق بشر از نگاه اسلام 09 حمل 1389 4408
روابط سیاست با اسلام و معاني سياست 08 حمل 1389 6321
افغانستان و تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق 07 حمل 1389 3576
قهرمانان ملی ؟ یا ملتی بی قهرمان 04 حمل 1389 4142
وظايف مردم در مقابل حکومت 03 حمل 1389 5541
سخني چند به بهانه بهار 28 حوت 1388 4849
نوروز وسا ل نومبا رک 28 حوت 1388 3386
اسلام ، صیهونیزم و امپریالیزم 28 حوت 1388 3997
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک 24 حوت 1388 5712
عرفان درشعرعبدالقادربیدل 23 حوت 1388 3746
تمدن سند ـ هلمند 22 حوت 1388 3388
زنان، دین و فرهنگ زن ستیز 19 حوت 1388 3716
بمنا سبت روز زن 17 حوت 1388 3624
اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان 17 حوت 1388 3834
جشن روز جهانی زن 17 حوت 1388 4105
به مناسبت هشتم مارچ 15 حوت 1388 4178
توهم وتصور 14 حوت 1388 3114
عمق زنانه ی زمین 10 حوت 1388 3542
هاي تاجيكستان ! به نگارش زبان مادري ات برگرد 03 حوت 1388 4028
جهانی زبان مادر 25 دلو 1388 3067
پيشنهاد روز مهروزي عشاق 25 دلو 1388 3453
هرات - افغانستان 24 دلو 1388 5158
از مسلمان تا مسلمان 15 دلو 1388 4052
اعدام زندانیان سیاسی در آستانه نبرد 22 بهمن 15 دلو 1388 3079
معامله و آشتی با طالبان 07 دلو 1388 2907
شب مولانا در ونکوور 02 دلو 1388 4188
انرژی برق يکی ازحياتی ترين نيازهای انسان معاصراست 02 دلو 1388 3630
بیدل 02 دلو 1388 6419
شناختي از گنبد كهسان 28 جدی 1388 3227
آنچه سدۀ بیست و یکم میخواهد 27 جدی 1388 3531
قرآن وعلم امروزی 20 جدی 1388 4015
جنگ بدون روز پیروزی 16 جدی 1388 3223
پارلمان افغانستان بخاطرکابینه ی سالم،چقدرجدي است 08 جدی 1388 3487
به افتخارات ملی خود ما باید افتخار کنیم 04 جدی 1388 3143
ملالی جویا و طاعون قومگرایی در افغانستان 02 جدی 1388 4061
اهمیت انرژی برق 02 جدی 1388 10325
آیا جدایی دین اسلام از سیاست امکان پذیر است 28 قوس 1388 10118
کاسه انقیاد طلبان 25 قوس 1388 3528
دگماتیسم و روش های نقادانۀ علمی 23 قوس 1388 3312
فارسی یا دری؟ جنگ بیهوده 15 قوس 1388 4626
پژواک تاریخی 13 قوس 1388 2921
انسان در تاریخچه زمان 08 قوس 1388 5047
مشروعیت دولت از نظر اسلام 05 قوس 1388 5919
ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم 04 قوس 1388 3311
چه گوارا 02 قوس 1388 3064
درس های تاریخی از انتخابات سال 1388 01 قوس 1388 3105
ملا زادۀ عمر خطاب 22 عقرب 1388 4395
یک "شکست ظفر نمون" دیگر 19 عقرب 1388 2997
دولت کرزی مشروعیت ندارد 14 عقرب 1388 3295
دو پرسش خنده آور 09 عقرب 1388 4503