افغان موج   

مقالات

فیلتر
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 4122
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 3412
اسلام وحجاب در اروپا 09 جوزا 1389 5083
فدرالیزم از حرف تا عمل 25 ثور 1389 4268
زادروز خیام 23 ثور 1389 4740
نگاهی به تحلیل های رزاق مامون 14 ثور 1389 5965
پیرهرات 06 ثور 1389 5062
مثلث شوم کرزی، گلبدین و ملا عمر 21 حمل 1389 4042
مفهوم نظام دولتی مستقل و مردمی در افغانستان 18 حمل 1389 3608
مروري در باره حقوق بشر امروزي و حقوق بشر از نگاه اسلام 09 حمل 1389 4541
روابط سیاست با اسلام و معاني سياست 08 حمل 1389 6639
افغانستان و تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق 07 حمل 1389 3735
قهرمانان ملی ؟ یا ملتی بی قهرمان 04 حمل 1389 4289
وظايف مردم در مقابل حکومت 03 حمل 1389 5729
سخني چند به بهانه بهار 28 حوت 1388 4963
نوروز وسا ل نومبا رک 28 حوت 1388 3503
اسلام ، صیهونیزم و امپریالیزم 28 حوت 1388 4151
حاجی علی اکبرمعاون عزیزی بانک 24 حوت 1388 5898
عرفان درشعرعبدالقادربیدل 23 حوت 1388 3852
تمدن سند ـ هلمند 22 حوت 1388 3503
زنان، دین و فرهنگ زن ستیز 19 حوت 1388 3856
بمنا سبت روز زن 17 حوت 1388 3749
اعلامیۀ مشترک شبکۀ زنان افغان 17 حوت 1388 3955
جشن روز جهانی زن 17 حوت 1388 4251
به مناسبت هشتم مارچ 15 حوت 1388 4333
توهم وتصور 14 حوت 1388 3216
عمق زنانه ی زمین 10 حوت 1388 3654
هاي تاجيكستان ! به نگارش زبان مادري ات برگرد 03 حوت 1388 4135
جهانی زبان مادر 25 دلو 1388 3183
پيشنهاد روز مهروزي عشاق 25 دلو 1388 3540
هرات - افغانستان 24 دلو 1388 5301
از مسلمان تا مسلمان 15 دلو 1388 4194
اعدام زندانیان سیاسی در آستانه نبرد 22 بهمن 15 دلو 1388 3188
معامله و آشتی با طالبان 07 دلو 1388 3033
شب مولانا در ونکوور 02 دلو 1388 4288
انرژی برق يکی ازحياتی ترين نيازهای انسان معاصراست 02 دلو 1388 3738
بیدل 02 دلو 1388 6652
شناختي از گنبد كهسان 28 جدی 1388 3385
آنچه سدۀ بیست و یکم میخواهد 27 جدی 1388 3656
قرآن وعلم امروزی 20 جدی 1388 4129
جنگ بدون روز پیروزی 16 جدی 1388 3317
پارلمان افغانستان بخاطرکابینه ی سالم،چقدرجدي است 08 جدی 1388 3599
به افتخارات ملی خود ما باید افتخار کنیم 04 جدی 1388 3264
ملالی جویا و طاعون قومگرایی در افغانستان 02 جدی 1388 4223
اهمیت انرژی برق 02 جدی 1388 10720
آیا جدایی دین اسلام از سیاست امکان پذیر است 28 قوس 1388 10417
کاسه انقیاد طلبان 25 قوس 1388 3673
دگماتیسم و روش های نقادانۀ علمی 23 قوس 1388 3446
فارسی یا دری؟ جنگ بیهوده 15 قوس 1388 4761
پژواک تاریخی 13 قوس 1388 3016