افغان موج   

مقالات

فیلتر
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 4180
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 3430
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 3697
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 3752
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 4764
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3995
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 3713
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 4184
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 3682
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 3779
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 4350
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 4212
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 4283
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 3828
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 3828
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3894
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 4374
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 4251
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 5771
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 3703
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 5355
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 6288
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 5250
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 4424
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 4522
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 4178
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 4257
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 4085
دو عنوان 11 حمل 1390 3842
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 5920
سرزمین ما 06 حمل 1390 3964
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 3601
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 4416
زن و خانواده 16 حوت 1389 5242
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 4436
مهره های سوخته 10 حوت 1389 3605
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 5177
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 4171
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 6240
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 6646
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 5053
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 4316
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 4000
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 4615
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 4678
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 4419
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4963
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 4484
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 6644
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3761