افغان موج   

مقالات

فیلتر
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 3941
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4414
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 4028
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 5939
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3361
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 4946
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 3255
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 3297
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3864
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 6395
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 9507
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 4298
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4530
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 5954
درک نادرست 15 عقرب 1389 3172
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3543
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 3463
واخان 10 عقرب 1389 4522
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3313
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 3980
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3494
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 4016
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 3484
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 3256
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 4629
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 3992
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 4212
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 6955
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 4454
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 4634
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 5802
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 4095
سنگسار زنان 27 اسد 1389 5761
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 4159
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 3401
اُسطوره 03 اسد 1389 4575
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 3216
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 3047
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 4454
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 3332
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 3485
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 4017
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 3270
اسلام وحجاب در اروپا 09 جوزا 1389 4909
فدرالیزم از حرف تا عمل 25 ثور 1389 4157
زادروز خیام 23 ثور 1389 4564
نگاهی به تحلیل های رزاق مامون 14 ثور 1389 5743
پیرهرات 06 ثور 1389 4912
مثلث شوم کرزی، گلبدین و ملا عمر 21 حمل 1389 3899
مفهوم نظام دولتی مستقل و مردمی در افغانستان 18 حمل 1389 3490