افغان موج   

مقالات

فیلتر
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 5492
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 6149
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 4016
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 3884
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 3605
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 4236
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 4235
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 4022
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 4507
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 4098
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 6069
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 3423
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 5032
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 3330
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 3361
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3939
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 6548
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 9886
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 4392
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 4614
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 6052
درک نادرست 15 عقرب 1389 3240
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 3641
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 3535
واخان 10 عقرب 1389 4634
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3391
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 4059
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 3557
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 4090
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 3569
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 3319
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 4736
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 4042
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 4318
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 7103
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 4540
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 4713
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 5950
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 4193
سنگسار زنان 27 اسد 1389 5838
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 4262
آماج جدید طالبان 16 اسد 1389 3461
اُسطوره 03 اسد 1389 4695
فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی 19 سرطان 1389 3293
معامله و آشتی با طالبان 17 سرطان 1389 3126
اسلام سیاسی در دو سده اخیر 05 سرطان 1389 4539
شفقتــهای اسـتـاد 27 جوزا 1389 3399
ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن 26 جوزا 1389 3554
کودکان قربانیان بزرگ جنگ 25 جوزا 1389 4074
برسرِ دو راهی؟ 19 جوزا 1389 3356