افغان موج   

مقالات

فیلتر
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 50
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 37
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 37
ره آورد من 10 ثور 1398 76
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 171
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 99
هوویت چیست 19 حمل 1398 107
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 156
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 145
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 134
ایدئولوژی 09 حوت 1397 165
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 306
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 224
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 236
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 379
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 293
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 361
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 309
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 360
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 331
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 295
آوای آزادی 21 عقرب 1397 334
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 320
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 294
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 403
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 363
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 338
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 374
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 414
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 395
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 412
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 560
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 562
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 458
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 530
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 515
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 607
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 623
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 558
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 590
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 882
آزادی علمی 06 ثور 1397 630
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 614
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 629
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 688
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 653
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 748
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 822
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 768
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 788