افغان موج   

داستان

فیلتر
در دانه های خلق 13 اسد 1399 96
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1847
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2037
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2255
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2055
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1886
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1984
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2793
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2736
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2943
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2836
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2766
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2806
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3207
نیش عقرب 19 ثور 1395 3362
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3169
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3048
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3563
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3222
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3339
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3691
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3204
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3415
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3894
خدمت 11 اسد 1393 3629
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3549
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3395
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3489
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3854
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3469
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3622
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4030
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3641
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4079
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4027
درس عبرت 04 جوزا 1392 4155
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4137
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4080
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4142
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4687
شیر و خون 06 جدی 1391 4031
درهای بسته 07 سنبله 1391 4266
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4288
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4661
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5257
خانها 24 جوزا 1389 6721
سنگ 07 جوزا 1389 7283
كيسه بُر 04 ثور 1389 4786
دزد 03 ثور 1389 6497
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4616