افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1452
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1678
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1846
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1680
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1524
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1650
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2405
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2381
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2584
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2470
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2423
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2469
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2826
نیش عقرب 19 ثور 1395 2959
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2828
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2707
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3168
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2839
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2995
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3268
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2866
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3060
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3524
خدمت 11 اسد 1393 3266
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3185
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3025
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3162
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3353
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3084
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3288
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3651
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3235
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3685
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3668
درس عبرت 04 جوزا 1392 3775
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3796
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3702
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3787
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4264
شیر و خون 06 جدی 1391 3661
درهای بسته 07 سنبله 1391 3896
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3937
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4333
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4857
خانها 24 جوزا 1389 6215
سنگ 07 جوزا 1389 6800
كيسه بُر 04 ثور 1389 4419
دزد 03 ثور 1389 5935
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4260
باغ کهنه 17 حمل 1389 4737