افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 123
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 273
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 309
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 306
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 301
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 406
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 733
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 696
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 894
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 849
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 962
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1159
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1157
نیش عقرب 19 ثور 1395 1312
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1405
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1290
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1642
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1510
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1542
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1813
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1502
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1697
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2074
خدمت 11 اسد 1393 1919
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1822
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1680
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1769
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1669
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1816
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1901
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2046
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1863
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2339
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2242
درس عبرت 04 جوزا 1392 2371
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2218
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2348
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2383
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2727
شیر و خون 06 جدی 1391 2289
درهای بسته 07 سنبله 1391 2602
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2553
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3035
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3403
خانها 24 جوزا 1389 4485
سنگ 07 جوزا 1389 5057
كيسه بُر 04 ثور 1389 3003
دزد 03 ثور 1389 4151
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3043
باغ کهنه 17 حمل 1389 3227