افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1219
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1455
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1608
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1442
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1306
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1467
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2144
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2150
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2340
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2240
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2220
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2280
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2605
نیش عقرب 19 ثور 1395 2716
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2586
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2501
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2925
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2630
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2798
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3037
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2661
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2848
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3323
خدمت 11 اسد 1393 3040
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2969
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2845
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2972
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2704
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2894
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3086
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3412
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2991
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3452
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3442
درس عبرت 04 جوزا 1392 3536
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3562
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3492
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3565
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4049
شیر و خون 06 جدی 1391 3433
درهای بسته 07 سنبله 1391 3710
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3720
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4150
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4657
خانها 24 جوزا 1389 5954
سنگ 07 جوزا 1389 6561
كيسه بُر 04 ثور 1389 4199
دزد 03 ثور 1389 5649
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4065
باغ کهنه 17 حمل 1389 4512