افغان موج   

داستان

فیلتر
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 102
در دانه های خلق 13 اسد 1399 176
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1940
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2126
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2357
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2154
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1980
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2080
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2901
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2832
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3044
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2926
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2850
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2887
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3295
نیش عقرب 19 ثور 1395 3457
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3259
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3136
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3655
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3309
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3426
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3788
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3302
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3511
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3988
خدمت 11 اسد 1393 3714
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3657
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3473
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3574
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3964
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3580
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3715
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4121
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3739
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4179
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4121
درس عبرت 04 جوزا 1392 4256
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4228
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4174
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4232
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4792
شیر و خون 06 جدی 1391 4118
درهای بسته 07 سنبله 1391 4365
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4383
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4748
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5353
خانها 24 جوزا 1389 6861
سنگ 07 جوزا 1389 7413
كيسه بُر 04 ثور 1389 4893
دزد 03 ثور 1389 6628