افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1033
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1256
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1381
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1235
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1102
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1300
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1868
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1924
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2105
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2013
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2040
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2111
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2360
نیش عقرب 19 ثور 1395 2479
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2378
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2294
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2744
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2452
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2578
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2817
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2474
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2663
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3126
خدمت 11 اسد 1393 2861
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2764
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2660
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2786
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2514
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2717
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2876
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3164
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2779
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3246
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3245
درس عبرت 04 جوزا 1392 3337
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3308
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3291
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3354
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3840
شیر و خون 06 جدی 1391 3240
درهای بسته 07 سنبله 1391 3505
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3525
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3928
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4455
خانها 24 جوزا 1389 5698
سنگ 07 جوزا 1389 6304
كيسه بُر 04 ثور 1389 3952
دزد 03 ثور 1389 5354
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3879
باغ کهنه 17 حمل 1389 4282