افغان موج   

داستان

فیلتر
رهبر ویاور( داستان) 12 سنبله 1402 34
دست‌بندی از پسته (داستان کوتاه ) 07 سنبله 1402 35
فاطمه چرا خودکشی کرد؟ (داستان کوتاه) 31 اسد 1402 63
تپش‌های قلب یک دختر 26 اسد 1402 40
رهبر ویاور( داستان كوتاه) 25 اسد 1402 41
شکار در جنوب (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 52
تا بدخشان (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 38
فرزندِ صالح ( داستان کوتاه ) 13 اسد 1402 42
پرونده ی پیدا؟ داستان کوتاه 26 سرطان 1402 64
خروس من { داستان كوتاه} 06 جوزا 1402 66
طالب موی کشال 29 حوت 1401 122
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 103
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 110
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 106
آخر شب 30 دلو 1401 108
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 176
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 275
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 2225
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 199
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 254
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 265
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 268
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 217
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1754
نیاز 15 سنبله 1401 290
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 330
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 326
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 345
خاک 07 سرطان 1401 511
یادی از عشق 12 ثور 1401 857
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 477
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 752
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 621
فرار 20 عقرب 1400 676
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 865
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 1037
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 1098
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1193
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1291
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 3147
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3351
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 4198
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3544
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3479
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3315
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4711
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4589
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4591
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 4205
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 4121