افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 275
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 422
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 486
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 477
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 454
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 568
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 941
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 911
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1111
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1051
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1174
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1356
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1365
نیش عقرب 19 ثور 1395 1541
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1610
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1480
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1841
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1689
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1703
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2001
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1662
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1892
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2293
خدمت 11 اسد 1393 2112
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1990
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1849
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1926
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1822
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1981
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2070
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2239
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2025
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2514
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2417
درس عبرت 04 جوزا 1392 2546
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2404
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2538
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2559
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2920
شیر و خون 06 جدی 1391 2468
درهای بسته 07 سنبله 1391 2776
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2726
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3188
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3580
خانها 24 جوزا 1389 4694
سنگ 07 جوزا 1389 5263
كيسه بُر 04 ثور 1389 3177
دزد 03 ثور 1389 4348
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3188
باغ کهنه 17 حمل 1389 3397