افغان موج   

داستان

فیلتر
خواننده (داستان كوتاه) 27 حمل 1403 62
راه برگشت را هم به هیچ عنوان نمیخواستم بپذیرم ( داستان کوتاه ) 20 حمل 1403 46
شکار در جنوب (داستان کوتاه) 28 حوت 1402 106
اسیر (داستان کوتاه) 17 حوت 1402 100
عطاالله و نرگس 11 حوت 1402 76
ناراحت فتح‌علی خان 14 دلو 1402 110
تو هم قهرمان هستی ( داستان ) 25 جدی 1402 112
خاتون(داستان) 13 جدی 1402 132
زنگها "داستان کوتاه" 02 جدی 1402 132
آفتا ب از کدام سو دمیده بود( داستان كوتاه) 26 قوس 1402 123
همسایه و باغ خوابهای من ( داستان) 21 قوس 1402 124
بازينگر (داستان کوتاه) 10 قوس 1402 142
زلزله "داستان کوتاه" 07 قوس 1402 121
من تورا نه! کسی دیگری را دوست دارم 04 قوس 1402 168
زنی در نبرد سخت با زندگی؛ پرستارِ شوهر، مادر و کارگر 22 عقرب 1402 170
تاریکی های مهاجرت! 02 عقرب 1402 260
مســافـــر ( داستان کوتاه ) 06 میزان 1402 209
برو و بمیر... 06 میزان 1402 293
افسانه های قديم هرات 02 میزان 1402 322
رهبر ویاور( داستان) 12 سنبله 1402 203
دست‌بندی از پسته (داستان کوتاه ) 07 سنبله 1402 206
فاطمه چرا خودکشی کرد؟ (داستان کوتاه) 31 اسد 1402 325
تپش‌های قلب یک دختر 26 اسد 1402 218
رهبر ویاور( داستان كوتاه) 25 اسد 1402 248
شکار در جنوب (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 226
تا بدخشان (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 152
فرزندِ صالح ( داستان کوتاه ) 13 اسد 1402 245
پرونده ی پیدا؟ داستان کوتاه 26 سرطان 1402 293
خروس من { داستان كوتاه} 06 جوزا 1402 206
طالب موی کشال 29 حوت 1401 296
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 238
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 239
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 212
آخر شب 30 دلو 1401 257
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 343
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 397
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 2393
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 368
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 396
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 477
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 519
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 331
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1915
نیاز 15 سنبله 1401 442
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 496
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 468
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 516
خاک 07 سرطان 1401 648
یادی از عشق 12 ثور 1401 1081
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 591