افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 888
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1138
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1238
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1110
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 991
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1194
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1745
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1789
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1959
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1868
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1932
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2007
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2232
نیش عقرب 19 ثور 1395 2342
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2266
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2200
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2617
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2324
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2456
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2692
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2360
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2550
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3014
خدمت 11 اسد 1393 2756
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2632
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2551
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2673
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2410
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2623
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2770
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3028
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2657
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3130
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3129
درس عبرت 04 جوزا 1392 3228
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3177
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3188
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3238
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3707
شیر و خون 06 جدی 1391 3131
درهای بسته 07 سنبله 1391 3396
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3400
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3829
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4346
خانها 24 جوزا 1389 5527
سنگ 07 جوزا 1389 6132
كيسه بُر 04 ثور 1389 3847
دزد 03 ثور 1389 5191
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3744
باغ کهنه 17 حمل 1389 4161