افغان موج   

داستان

فیلتر
در دانه های خلق 13 اسد 1399 42
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1777
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1976
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2177
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1980
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1821
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1924
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2717
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2674
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2869
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2773
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2701
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2743
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3140
نیش عقرب 19 ثور 1395 3299
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3107
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2989
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3490
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3152
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3278
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3618
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3146
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3355
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3820
خدمت 11 اسد 1393 3558
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3482
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3320
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3426
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3777
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3401
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3558
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3964
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3551
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4004
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3967
درس عبرت 04 جوزا 1392 4080
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4077
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4017
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4087
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4613
شیر و خون 06 جدی 1391 3961
درهای بسته 07 سنبله 1391 4203
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4232
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4593
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5189
خانها 24 جوزا 1389 6630
سنگ 07 جوزا 1389 7212
كيسه بُر 04 ثور 1389 4718
دزد 03 ثور 1389 6423
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4556