افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 389
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 583
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 642
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 609
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 572
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 709
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1104
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1095
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1279
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1246
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1342
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1511
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1542
نیش عقرب 19 ثور 1395 1720
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1770
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1636
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2012
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1856
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1853
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2149
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1821
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2045
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2454
خدمت 11 اسد 1393 2278
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2145
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1999
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2081
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1955
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2120
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2228
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2412
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2159
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2648
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2574
درس عبرت 04 جوزا 1392 2692
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2571
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2700
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2706
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3075
شیر و خون 06 جدی 1391 2619
درهای بسته 07 سنبله 1391 2916
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2882
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3334
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3736
خانها 24 جوزا 1389 4876
سنگ 07 جوزا 1389 5429
كيسه بُر 04 ثور 1389 3319
دزد 03 ثور 1389 4523
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3307
باغ کهنه 17 حمل 1389 3543