افغان موج   

داستان

فیلتر
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 21
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 41
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 67
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 65
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 83
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 84
گُربه همسایه 12 میزان 1401 957
نیاز 15 سنبله 1401 131
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 144
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 142
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 176
خاک 07 سرطان 1401 299
یادی از عشق 12 ثور 1401 476
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 331
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 586
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 437
فرار 20 عقرب 1400 499
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 696
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 889
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 951
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1023
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1074
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2969
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3161
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3804
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3339
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3206
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3134
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4314
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4292
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4339
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3926
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3928
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 4050
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4337
نیش عقرب 19 ثور 1395 4519
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4991
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4407
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4706
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4634
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4584
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 5225
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4349
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4724
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4998
خدمت 11 اسد 1393 4735
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4953
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4450
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4587
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 5221