افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1125
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1349
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1481
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1331
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1186
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1378
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1992
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2029
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2221
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2126
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2126
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2191
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2477
نیش عقرب 19 ثور 1395 2596
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2488
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2384
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2837
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2549
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2697
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2921
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2569
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2755
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3225
خدمت 11 اسد 1393 2944
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2870
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2747
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2871
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2616
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2796
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2991
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3284
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2875
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3344
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3338
درس عبرت 04 جوزا 1392 3428
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3442
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3394
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3450
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3939
شیر و خون 06 جدی 1391 3332
درهای بسته 07 سنبله 1391 3602
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3619
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4043
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4546
خانها 24 جوزا 1389 5816
سنگ 07 جوزا 1389 6422
كيسه بُر 04 ثور 1389 4075
دزد 03 ثور 1389 5499
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3973
باغ کهنه 17 حمل 1389 4388