افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 632
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 873
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 965
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 865
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 766
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 955
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1428
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1448
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1622
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1549
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1636
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1782
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1947
نیش عقرب 19 ثور 1395 2040
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2003
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1960
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2307
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2080
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2189
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2440
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2091
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2300
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2770
خدمت 11 اسد 1393 2521
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2385
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2313
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2433
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2182
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2386
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2492
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2742
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2391
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2880
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2875
درس عبرت 04 جوزا 1392 2991
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2892
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2954
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2974
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3446
شیر و خون 06 جدی 1391 2905
درهای بسته 07 سنبله 1391 3151
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3185
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3600
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4092
خانها 24 جوزا 1389 5210
سنگ 07 جوزا 1389 5813
كيسه بُر 04 ثور 1389 3599
دزد 03 ثور 1389 4849
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3509
باغ کهنه 17 حمل 1389 3879