افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1338
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1568
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1738
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1582
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1426
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1567
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2293
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2268
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2464
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2363
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2330
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2377
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2724
نیش عقرب 19 ثور 1395 2847
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2715
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2615
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3057
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2734
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2912
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3163
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2781
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2964
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3429
خدمت 11 اسد 1393 3161
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3087
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2938
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3067
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3229
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3004
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3184
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3542
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3134
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3583
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3561
درس عبرت 04 جوزا 1392 3674
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3686
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3606
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3686
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4172
شیر و خون 06 جدی 1391 3554
درهای بسته 07 سنبله 1391 3813
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3830
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4257
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4766
خانها 24 جوزا 1389 6087
سنگ 07 جوزا 1389 6684
كيسه بُر 04 ثور 1389 4319
دزد 03 ثور 1389 5794
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4175
باغ کهنه 17 حمل 1389 4643