افغان موج   

داستان

فیلتر
ناراحت فتح‌علی خان 14 دلو 1402 24
تو هم قهرمان هستی ( داستان ) 25 جدی 1402 44
خاتون(داستان) 13 جدی 1402 61
زنگها "داستان کوتاه" 02 جدی 1402 60
آفتا ب از کدام سو دمیده بود( داستان كوتاه) 26 قوس 1402 55
همسایه و باغ خوابهای من ( داستان) 21 قوس 1402 62
بازينگر (داستان کوتاه) 10 قوس 1402 72
زلزله "داستان کوتاه" 07 قوس 1402 57
من تورا نه! کسی دیگری را دوست دارم 04 قوس 1402 97
زنی در نبرد سخت با زندگی؛ پرستارِ شوهر، مادر و کارگر 22 عقرب 1402 85
تاریکی های مهاجرت! 02 عقرب 1402 181
مســافـــر ( داستان کوتاه ) 06 میزان 1402 134
برو و بمیر... 06 میزان 1402 176
افسانه های قديم هرات 02 میزان 1402 222
رهبر ویاور( داستان) 12 سنبله 1402 132
دست‌بندی از پسته (داستان کوتاه ) 07 سنبله 1402 142
فاطمه چرا خودکشی کرد؟ (داستان کوتاه) 31 اسد 1402 186
تپش‌های قلب یک دختر 26 اسد 1402 167
رهبر ویاور( داستان كوتاه) 25 اسد 1402 165
شکار در جنوب (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 160
تا بدخشان (داستان کوتاه) 17 اسد 1402 112
فرزندِ صالح ( داستان کوتاه ) 13 اسد 1402 166
پرونده ی پیدا؟ داستان کوتاه 26 سرطان 1402 217
خروس من { داستان كوتاه} 06 جوزا 1402 151
طالب موی کشال 29 حوت 1401 231
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 170
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 180
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 170
آخر شب 30 دلو 1401 188
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 269
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 351
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 2330
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 299
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 338
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 395
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 417
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 284
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1850
نیاز 15 سنبله 1401 385
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 431
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 405
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 460
خاک 07 سرطان 1401 595
یادی از عشق 12 ثور 1401 1014
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 542
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 856
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 731
فرار 20 عقرب 1400 774
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 971
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 1254