افغان موج   

داستان

فیلتر
طالب موی کشال 29 حوت 1401 28
ساقه ای شکسته 16 حوت 1401 29
کوچهء قدیم ما 11 حوت 1401 43
رییس جمهور در خیمه پودری ها 09 حوت 1401 35
آخر شب 30 دلو 1401 40
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 83
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 181
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 1708
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 131
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 166
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 156
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 176
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 154
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1649
نیاز 15 سنبله 1401 215
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 239
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 235
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 263
خاک 07 سرطان 1401 406
یادی از عشق 12 ثور 1401 586
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 408
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 673
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 510
فرار 20 عقرب 1400 589
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 782
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 969
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 1033
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1113
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1174
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 3057
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3254
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3933
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3444
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3353
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3232
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4408
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4441
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4438
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 4036
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 4006
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 4148
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4411
نیش عقرب 19 ثور 1395 4632
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 5139
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4501
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4807
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4717
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4664
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 5347
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4475