افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 748
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1000
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1092
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 990
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 875
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1072
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1595
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1621
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1790
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1710
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1779
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1895
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2087
نیش عقرب 19 ثور 1395 2174
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2147
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2073
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2450
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2198
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2310
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2561
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2227
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2423
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2878
خدمت 11 اسد 1393 2635
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2497
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2432
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2553
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2292
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2492
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2631
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2875
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2521
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2976
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2999
درس عبرت 04 جوزا 1392 3108
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3034
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3057
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3103
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3569
شیر و خون 06 جدی 1391 3010
درهای بسته 07 سنبله 1391 3270
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3286
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3702
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4230
خانها 24 جوزا 1389 5362
سنگ 07 جوزا 1389 5973
كيسه بُر 04 ثور 1389 3725
دزد 03 ثور 1389 5017
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3613
باغ کهنه 17 حمل 1389 4018