افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1721
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1932
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2116
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1931
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1763
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1866
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2666
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2621
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2809
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2729
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2652
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2689
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3080
نیش عقرب 19 ثور 1395 3227
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3057
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2921
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3433
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3095
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3230
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3547
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3097
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3300
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3753
خدمت 11 اسد 1393 3508
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3419
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3263
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3380
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3700
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3333
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3514
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3905
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3490
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3946
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3913
درس عبرت 04 جوزا 1392 4019
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4022
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3960
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4035
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4551
شیر و خون 06 جدی 1391 3907
درهای بسته 07 سنبله 1391 4149
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4168
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4548
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5136
خانها 24 جوزا 1389 6564
سنگ 07 جوزا 1389 7153
كيسه بُر 04 ثور 1389 4669
دزد 03 ثور 1389 6346
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4496
باغ کهنه 17 حمل 1389 4983