افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1561
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1785
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1935
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1774
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1625
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1735
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2528
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2467
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2670
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2582
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2516
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2553
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2934
نیش عقرب 19 ثور 1395 3081
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2910
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2789
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3271
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2940
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3097
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3370
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2957
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3163
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3619
خدمت 11 اسد 1393 3353
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3286
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3114
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3251
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3519
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3184
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3381
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3758
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3331
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3775
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3757
درس عبرت 04 جوزا 1392 3869
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3891
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3803
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3884
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4372
شیر و خون 06 جدی 1391 3754
درهای بسته 07 سنبله 1391 3997
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4030
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4416
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4955
خانها 24 جوزا 1389 6367
سنگ 07 جوزا 1389 6964
كيسه بُر 04 ثور 1389 4519
دزد 03 ثور 1389 6112
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4348
باغ کهنه 17 حمل 1389 4841