افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 518
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 716
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 820
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 724
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 667
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 818
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1265
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1260
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1463
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1401
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1509
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1654
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1794
نیش عقرب 19 ثور 1395 1886
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1881
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1786
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2150
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1967
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2086
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2286
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1967
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2177
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2636
خدمت 11 اسد 1393 2405
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2260
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2152
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2289
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2063
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2249
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2365
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2554
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2293
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2770
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2721
درس عبرت 04 جوزا 1392 2870
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2751
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2832
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2838
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3300
شیر و خون 06 جدی 1391 2795
درهای بسته 07 سنبله 1391 3047
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3008
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3494
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3940
خانها 24 جوزا 1389 5049
سنگ 07 جوزا 1389 5614
كيسه بُر 04 ثور 1389 3451
دزد 03 ثور 1389 4699
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3411
باغ کهنه 17 حمل 1389 3731