افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5679
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3449
انگشت ششم 05 دلو 1388 3593
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4937
موسیه 15 قوس 1388 4925
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4042
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3376
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3783
یادی از استاد 28 میزان 1388 4502
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3408
خنده و گریه 22 میزان 1388 3626
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3558
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3594
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3686
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3576
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4903
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9318
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4592
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4436
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3354
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 14507
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4362
بابه موسی 13 سرطان 1388 3575
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3612
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3243
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4943
فصل پنجم 21 ثور 1388 3410
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3606
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3286
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3889
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3558
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3864
راه وچاه 09 جدی 1387 3501
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3919
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3890
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3115
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4456
دشمن 05 عقرب 1387 4109
برگریزی 25 میزان 1387 4173
روز اول عید 07 میزان 1387 3631
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3890
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5098
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3159
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4196
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3275
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4796
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4087
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2928
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3249
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4549