افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5036
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3011
انگشت ششم 05 دلو 1388 3071
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4372
موسیه 15 قوس 1388 4430
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3599
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3048
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3225
یادی از استاد 28 میزان 1388 4094
خدا قبول کند 22 میزان 1388 2947
خنده و گریه 22 میزان 1388 3255
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3137
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3188
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3269
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3179
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4275
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 8433
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4223
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 3979
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 2951
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 13483
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 3844
بابه موسی 13 سرطان 1388 3209
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3142
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2787
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4481
فصل پنجم 21 ثور 1388 2949
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3176
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 2919
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3402
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3154
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3449
راه وچاه 09 جدی 1387 3055
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3521
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3387
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2703
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 3993
دشمن 05 عقرب 1387 3694
برگریزی 25 میزان 1387 3724
روز اول عید 07 میزان 1387 3169
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3467
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4537
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2767
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3739
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2809
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4324
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3647
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2543
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2825
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4089