افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 6503
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 4044
انگشت ششم 05 دلو 1388 4164
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 5912
موسیه 15 قوس 1388 5631
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4594
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3857
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4437
یادی از استاد 28 میزان 1388 5076
خدا قبول کند 22 میزان 1388 4045
خنده و گریه 22 میزان 1388 4132
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4113
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4123
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4273
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4159
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5771
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10179
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5136
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 5034
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3931
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 15637
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 5052
بابه موسی 13 سرطان 1388 4162
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4206
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3752
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5529
فصل پنجم 21 ثور 1388 4013
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4101
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3855
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5132
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 4046
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4416
راه وچاه 09 جدی 1387 4029
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4488
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4596
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3673
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 5016
دشمن 05 عقرب 1387 4934
برگریزی 25 میزان 1387 5310
روز اول عید 07 میزان 1387 4160
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4401
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5880
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3697
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4826
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3888
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5458
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4709
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3434
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3809
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5150