افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 6660
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 4161
انگشت ششم 05 دلو 1388 4268
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 6060
موسیه 15 قوس 1388 5782
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4699
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3967
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4578
یادی از استاد 28 میزان 1388 5226
خدا قبول کند 22 میزان 1388 4172
خنده و گریه 22 میزان 1388 4231
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4230
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4248
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4382
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4281
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5963
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10337
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5224
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 5135
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 4030
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 15786
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 5175
بابه موسی 13 سرطان 1388 4293
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4315
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3857
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5644
فصل پنجم 21 ثور 1388 4123
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4206
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3957
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5260
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 4139
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4548
راه وچاه 09 جدی 1387 4128
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4597
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4737
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3801
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 5109
دشمن 05 عقرب 1387 5111
برگریزی 25 میزان 1387 5432
روز اول عید 07 میزان 1387 4256
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4499
معلم زبان دری 27 اسد 1387 6005
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3799
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4967
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 4018
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5605
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4826
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3531
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3913
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5260