افغان موج   

داستان

فیلتر
كيسه بُر 04 ثور 1389 5032
دزد 03 ثور 1389 6842
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4805
باغ کهنه 17 حمل 1389 5342
توهم 19 حوت 1388 7104
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 4487
انگشت ششم 05 دلو 1388 4553
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 6564
موسیه 15 قوس 1388 6192
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 5041
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 4269
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4961
یادی از استاد 28 میزان 1388 5593
خدا قبول کند 22 میزان 1388 4484
خنده و گریه 22 میزان 1388 4571
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4586
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4567
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4687
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4553
آیـنـــــه 07 میزان 1388 6482
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10824
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5530
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 5420
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 4313
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 16228
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 5525
بابه موسی 13 سرطان 1388 4600
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4609
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 4192
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 6010
فصل پنجم 21 ثور 1388 4427
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4526
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 4280
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5568
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 4456
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4900
راه وچاه 09 جدی 1387 4473
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4933
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 5100
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 4124
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 5405
دشمن 05 عقرب 1387 5541
برگریزی 25 میزان 1387 5741
روز اول عید 07 میزان 1387 4573
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4822
معلم زبان دری 27 اسد 1387 6331
داستان امتحان 05 سرطان 1387 4099
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 5301
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 4375
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5933