افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 6043
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3685
انگشت ششم 05 دلو 1388 3847
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 5314
موسیه 15 قوس 1388 5232
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4285
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3567
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4032
یادی از استاد 28 میزان 1388 4729
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3681
خنده و گریه 22 میزان 1388 3828
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3827
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3812
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3932
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3826
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5249
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9673
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4821
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4683
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3627
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 14946
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4666
بابه موسی 13 سرطان 1388 3816
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3856
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3439
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5188
فصل پنجم 21 ثور 1388 3649
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3809
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3502
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 4154
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3733
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4103
راه وچاه 09 جدی 1387 3709
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4165
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4196
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3368
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4712
دشمن 05 عقرب 1387 4411
برگریزی 25 میزان 1387 4385
روز اول عید 07 میزان 1387 3867
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4100
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5443
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3393
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4460
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3550
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5050
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4365
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3122
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3470
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4821