افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 4864
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2889
انگشت ششم 05 دلو 1388 2951
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4204
موسیه 15 قوس 1388 4276
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3473
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 2956
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3063
یادی از استاد 28 میزان 1388 3951
خدا قبول کند 22 میزان 1388 2825
خنده و گریه 22 میزان 1388 3136
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3023
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3062
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3165
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3052
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4109
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 8199
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4117
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 3860
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 2834
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 13099
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 3717
بابه موسی 13 سرطان 1388 3108
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3014
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2674
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4370
فصل پنجم 21 ثور 1388 2835
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3046
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 2830
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3268
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3034
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3322
راه وچاه 09 جدی 1387 2921
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3396
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3220
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2597
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 3864
دشمن 05 عقرب 1387 3579
برگریزی 25 میزان 1387 3579
روز اول عید 07 میزان 1387 3039
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3348
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4378
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2650
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3600
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2689
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4206
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3533
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2431
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2684
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 3942