افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5374
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3250
انگشت ششم 05 دلو 1388 3371
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4659
موسیه 15 قوس 1388 4685
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3823
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3213
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3541
یادی از استاد 28 میزان 1388 4317
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3189
خنده و گریه 22 میزان 1388 3461
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3339
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3407
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3484
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3378
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4590
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9015
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4406
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4250
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3136
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 14119
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4128
بابه موسی 13 سرطان 1388 3384
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3376
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3024
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4734
فصل پنجم 21 ثور 1388 3188
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3402
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3121
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3659
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3364
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3674
راه وچاه 09 جدی 1387 3283
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3720
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3662
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2919
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4239
دشمن 05 عقرب 1387 3907
برگریزی 25 میزان 1387 3963
روز اول عید 07 میزان 1387 3433
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3707
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4859
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2972
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4003
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3064
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4573
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3886
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2735
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3048
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4354