افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 6429
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3981
انگشت ششم 05 دلو 1388 4113
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 5819
موسیه 15 قوس 1388 5556
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4538
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3812
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4362
یادی از استاد 28 میزان 1388 5012
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3973
خنده و گریه 22 میزان 1388 4072
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4056
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4075
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4217
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4104
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5653
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10094
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5081
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4981
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3866
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 15521
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4979
بابه موسی 13 سرطان 1388 4105
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4142
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3690
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5453
فصل پنجم 21 ثور 1388 3941
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4052
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3796
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5051
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3995
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4361
راه وچاه 09 جدی 1387 3966
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4435
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4525
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3617
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4969
دشمن 05 عقرب 1387 4826
برگریزی 25 میزان 1387 5246
روز اول عید 07 میزان 1387 4109
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4344
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5808
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3641
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4761
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3826
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5393
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4655
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3380
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3736
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5091