افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5812
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3561
انگشت ششم 05 دلو 1388 3713
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 5088
موسیه 15 قوس 1388 5051
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4152
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3466
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3895
یادی از استاد 28 میزان 1388 4592
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3527
خنده و گریه 22 میزان 1388 3707
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3668
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3687
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3790
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3675
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5056
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9443
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4692
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4542
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3465
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 14680
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4480
بابه موسی 13 سرطان 1388 3679
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3718
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3335
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5054
فصل پنجم 21 ثور 1388 3496
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3683
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3367
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 4000
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3636
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3966
راه وچاه 09 جدی 1387 3597
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4026
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4018
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3223
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4580
دشمن 05 عقرب 1387 4228
برگریزی 25 میزان 1387 4265
روز اول عید 07 میزان 1387 3740
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3997
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5254
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3267
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4299
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3380
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4891
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4194
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3017
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3346
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4665