افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5199
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3128
انگشت ششم 05 دلو 1388 3221
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4549
موسیه 15 قوس 1388 4563
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3716
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3129
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3385
یادی از استاد 28 میزان 1388 4220
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3063
خنده و گریه 22 میزان 1388 3354
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3247
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3291
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3386
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3276
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4441
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 8868
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4323
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4158
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3044
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 13890
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4001
بابه موسی 13 سرطان 1388 3300
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3245
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2901
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4616
فصل پنجم 21 ثور 1388 3049
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3308
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3032
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3550
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3267
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3578
راه وچاه 09 جدی 1387 3172
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3623
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3513
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2809
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4126
دشمن 05 عقرب 1387 3791
برگریزی 25 میزان 1387 3854
روز اول عید 07 میزان 1387 3311
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3578
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4721
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2878
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3869
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2947
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4466
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3762
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2646
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2951
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4220