افغان موج   

داستان

فیلتر
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4693
باغ کهنه 17 حمل 1389 5184
توهم 19 حوت 1388 6926
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 4368
انگشت ششم 05 دلو 1388 4448
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 6332
موسیه 15 قوس 1388 6043
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4914
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 4175
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4821
یادی از استاد 28 میزان 1388 5449
خدا قبول کند 22 میزان 1388 4362
خنده و گریه 22 میزان 1388 4432
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4474
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4457
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4572
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4451
آیـنـــــه 07 میزان 1388 6279
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10632
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5427
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 5317
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 4209
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 16034
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 5403
بابه موسی 13 سرطان 1388 4492
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4496
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 4055
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5874
فصل پنجم 21 ثور 1388 4313
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4395
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 4127
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5457
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 4356
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4781
راه وچاه 09 جدی 1387 4347
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4803
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4966
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 4009
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 5297
دشمن 05 عقرب 1387 5365
برگریزی 25 میزان 1387 5628
روز اول عید 07 میزان 1387 4453
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4681
معلم زبان دری 27 اسد 1387 6204
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3979
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 5167
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 4242
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5814
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 5020
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3729