افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 6174
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3788
انگشت ششم 05 دلو 1388 3932
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 5489
موسیه 15 قوس 1388 5342
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4354
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3643
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4149
یادی از استاد 28 میزان 1388 4822
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3783
خنده و گریه 22 میزان 1388 3909
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3899
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3890
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4018
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3921
آیـنـــــه 07 میزان 1388 5373
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9807
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4907
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4781
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3699
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 15131
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4758
بابه موسی 13 سرطان 1388 3915
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3943
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3518
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5269
فصل پنجم 21 ثور 1388 3754
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3889
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3603
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 4855
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3823
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4182
راه وچاه 09 جدی 1387 3805
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4257
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4294
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3444
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4791
دشمن 05 عقرب 1387 4550
برگریزی 25 میزان 1387 5062
روز اول عید 07 میزان 1387 3937
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4177
معلم زبان دری 27 اسد 1387 5569
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3474
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4563
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3634
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5168
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4462
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3210
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3562
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4902