افغان موج   

داستان

فیلتر
توهم 19 حوت 1388 5510
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 3352
انگشت ششم 05 دلو 1388 3485
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 4794
موسیه 15 قوس 1388 4804
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3927
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 3290
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 3658
یادی از استاد 28 میزان 1388 4406
خدا قبول کند 22 میزان 1388 3290
خنده و گریه 22 میزان 1388 3538
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 3440
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 3499
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 3583
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 3478
آیـنـــــه 07 میزان 1388 4736
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 9155
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 4494
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 4346
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 3247
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 14339
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 4253
بابه موسی 13 سرطان 1388 3475
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 3496
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3147
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4843
فصل پنجم 21 ثور 1388 3293
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 3504
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 3198
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3775
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 3468
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3760
راه وچاه 09 جدی 1387 3391
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3804
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 3773
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3020
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 4340
دشمن 05 عقرب 1387 3986
برگریزی 25 میزان 1387 4071
روز اول عید 07 میزان 1387 3530
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3791
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4979
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3067
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 4094
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 3163
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 4673
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3985
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2829
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 3147
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 4450