افغان موج   

داستان

فیلتر
باغ کهنه 17 حمل 1389 5076
توهم 19 حوت 1388 6804
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 4265
انگشت ششم 05 دلو 1388 4356
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 6212
موسیه 15 قوس 1388 5919
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 4814
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 4082
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 4710
یادی از استاد 28 میزان 1388 5326
خدا قبول کند 22 میزان 1388 4278
خنده و گریه 22 میزان 1388 4331
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 4351
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 4355
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 4477
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 4362
آیـنـــــه 07 میزان 1388 6124
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 10517
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 5330
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 5232
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 4122
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 15917
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 5306
بابه موسی 13 سرطان 1388 4391
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 4404
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 3960
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 5771
فصل پنجم 21 ثور 1388 4217
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 4296
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 4047
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 5356
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 4259
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 4679
راه وچاه 09 جدی 1387 4250
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 4711
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 4860
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 3902
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 5205
دشمن 05 عقرب 1387 5239
برگریزی 25 میزان 1387 5539
روز اول عید 07 میزان 1387 4350
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 4599
معلم زبان دری 27 اسد 1387 6107
داستان امتحان 05 سرطان 1387 3885
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 5073
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 4137
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 5714
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 4928
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3632
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 4003