افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3424
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5317
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3928
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5140
روز سیه سر 15 حوت 1386 3647
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3047
باد آورده 22 دلو 1386 3464
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3857
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4517
همدم خانم 16 جدی 1386 3696
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3950
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3343
فردای موهوم 08 میزان 1386 3305
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3135
عشق موتور 24 اسد 1386 4694
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2897
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3658
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4156
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4438
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5700
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3540
خفاشان 06 میزان 1385 4703
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3803
عروسک 27 سرطان 1385 5365
خشـکسالی 08 ثور 1385 5159
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3839
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4656