افغان موج   

داستان

فیلتر
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5365
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 4095
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 6057
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4627
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5982
روز سیه سر 15 حوت 1386 4381
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3724
باد آورده 22 دلو 1386 4274
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4472
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 5173
همدم خانم 16 جدی 1386 4328
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4565
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 4031
فردای موهوم 08 میزان 1386 3990
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3790
عشق موتور 24 اسد 1386 5303
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3575
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4355
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4818
طعمه (داستان 08 جدی 1385 5268
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6537
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 4232
خفاشان 06 میزان 1385 5742
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4603
عروسک 27 سرطان 1385 6500
خشـکسالی 08 ثور 1385 6147
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4560
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5583