افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2959
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4815
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3487
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4632
روز سیه سر 15 حوت 1386 3208
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2657
باد آورده 22 دلو 1386 2951
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3479
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4136
همدم خانم 16 جدی 1386 3329
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3542
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2939
فردای موهوم 08 میزان 1386 2854
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2735
عشق موتور 24 اسد 1386 4242
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2540
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3193
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3666
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3929
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5166
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3129
خفاشان 06 میزان 1385 4168
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3359
عروسک 27 سرطان 1385 4671
خشـکسالی 08 ثور 1385 4524
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3426
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 3978