افغان موج   

داستان

فیلتر
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 4102
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5463
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 4204
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 6152
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4730
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 6071
روز سیه سر 15 حوت 1386 4481
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3811
باد آورده 22 دلو 1386 4359
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4565
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 5261
همدم خانم 16 جدی 1386 4422
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4662
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 4116
فردای موهوم 08 میزان 1386 4079
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3883
عشق موتور 24 اسد 1386 5390
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3677
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4445
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4916
طعمه (داستان 08 جدی 1385 5388
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6627
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 4317
خفاشان 06 میزان 1385 5864
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4701
عروسک 27 سرطان 1385 6639
خشـکسالی 08 ثور 1385 6277
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4655
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5695