افغان موج   

داستان

فیلتر
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 5119
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 3855
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 4203
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 5610
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 4321
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 6264
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4843
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 6183
روز سیه سر 15 حوت 1386 4601
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3904
باد آورده 22 دلو 1386 4489
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4716
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 5371
همدم خانم 16 جدی 1386 4520
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4782
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 4246
فردای موهوم 08 میزان 1386 4207
من کرد هستم 20 سنبله 1386 4005
عشق موتور 24 اسد 1386 5489
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3793
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4593
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 5028
طعمه (داستان 08 جدی 1385 5528
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6799
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 4430
خفاشان 06 میزان 1385 6049
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4837
عروسک 27 سرطان 1385 6814
خشـکسالی 08 ثور 1385 6441
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4786
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5881