افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3112
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4978
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3613
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4765
روز سیه سر 15 حوت 1386 3315
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2774
باد آورده 22 دلو 1386 3102
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3595
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4227
همدم خانم 16 جدی 1386 3429
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3665
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3050
فردای موهوم 08 میزان 1386 2979
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2853
عشق موتور 24 اسد 1386 4364
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2630
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3316
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3814
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4061
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5323
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3224
خفاشان 06 میزان 1385 4305
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3472
عروسک 27 سرطان 1385 4887
خشـکسالی 08 ثور 1385 4715
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3544
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4188