افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3552
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5494
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4068
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5297
روز سیه سر 15 حوت 1386 3811
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3201
باد آورده 22 دلو 1386 3663
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3970
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4645
همدم خانم 16 جدی 1386 3832
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4082
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3479
فردای موهوم 08 میزان 1386 3449
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3265
عشق موتور 24 اسد 1386 4837
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3038
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3817
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4285
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4595
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5901
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3699
خفاشان 06 میزان 1385 4919
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3972
عروسک 27 سرطان 1385 5612
خشـکسالی 08 ثور 1385 5388
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3979
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4865