افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3618
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5581
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4147
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5391
روز سیه سر 15 حوت 1386 3887
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3295
باد آورده 22 دلو 1386 3754
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4042
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4724
همدم خانم 16 جدی 1386 3898
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4154
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3575
فردای موهوم 08 میزان 1386 3526
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3345
عشق موتور 24 اسد 1386 4904
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3103
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3896
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4361
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4683
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6014
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3784
خفاشان 06 میزان 1385 5025
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4072
عروسک 27 سرطان 1385 5746
خشـکسالی 08 ثور 1385 5488
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4065
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4987