افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3327
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5211
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3843
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5026
روز سیه سر 15 حوت 1386 3543
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2963
باد آورده 22 دلو 1386 3356
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3777
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4429
همدم خانم 16 جدی 1386 3625
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3865
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3249
فردای موهوم 08 میزان 1386 3201
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3046
عشق موتور 24 اسد 1386 4598
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2819
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3549
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4056
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4328
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5585
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3441
خفاشان 06 میزان 1385 4568
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3687
عروسک 27 سرطان 1385 5220
خشـکسالی 08 ثور 1385 5020
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3734
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4522