افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3810
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5784
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4347
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5635
روز سیه سر 15 حوت 1386 4094
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3486
باد آورده 22 دلو 1386 3983
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4217
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4919
همدم خانم 16 جدی 1386 4090
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4320
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3775
فردای موهوم 08 میزان 1386 3700
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3528
عشق موتور 24 اسد 1386 5077
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3271
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4074
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4552
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4902
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6257
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3981
خفاشان 06 میزان 1385 5318
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4314
عروسک 27 سرطان 1385 6042
خشـکسالی 08 ثور 1385 5740
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4293
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5254