افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 263
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 351
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 275
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1184
شب یلدا 30 قوس 1394 1410
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6300
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5685
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8082
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5380
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5037
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5184
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5283
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5300
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4968
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4961
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5281
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5941
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5766
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4860
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5408
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6013
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4802
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10027
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4968
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4668