افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 347
شب یلدا 30 قوس 1394 1063
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5768
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5220
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7639
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4992
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4596
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4693
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4813
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4897
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4524
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4441
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4847
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5544
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5322
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4448
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4948
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5541
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4406
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8676
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4522
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4234
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6231
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4384
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6637