افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 539
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 4660
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4280
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 6806
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4225
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 3726
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 3741
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 3980
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4059
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 3705
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3536
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 3934
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 4827
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4477
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 3642
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 3992
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4625
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3602
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 6705
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3654
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3568
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5120
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 3739
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5512
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4103