افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 84
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 154
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 115
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 863
شب یلدا 30 قوس 1394 1254
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6117
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5518
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7912
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5216
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4853
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4992
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5101
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5139
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4808
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4739
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5113
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5802
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5598
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4700
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5223
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5823
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4652
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 9681
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4798
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4497