افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 462
شب یلدا 30 قوس 1394 1104
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5861
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5287
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7715
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5049
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4655
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4777
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4880
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4951
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4592
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4509
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4912
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5617
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5400
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4513
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5008
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5601
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4474
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8822
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4591
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4286
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6301
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4432
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6724