افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 85
شب یلدا 30 قوس 1394 905
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5400
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4939
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7322
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4746
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4329
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4390
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4541
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4633
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4271
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4123
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4589
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5322
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5064
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4184
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4656
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5218
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4149
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7884
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4212
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3997
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5802
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4187
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6155