افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 190
شب یلدا 30 قوس 1394 952
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5582
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5049
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7432
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4848
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4448
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4503
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4669
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4757
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4392
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4293
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4685
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5414
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5161
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4311
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4761
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5383
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4270
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8323
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4376
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4096
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6032
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4256
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6445