افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 150
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 230
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 183
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 969
شب یلدا 30 قوس 1394 1299
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6187
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5579
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7981
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5280
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4917
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5070
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5170
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5200
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4860
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4812
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5165
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5850
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5660
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4767
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5293
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5896
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4702
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 9801
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4861
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4560