افغان موج   

تبصره

فیلتر
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته 19 قوس 1397 39
ویدیوی ۵۶۰ شفیع عیار ( خالده پوپلزی...) 14 قوس 1397 31
ویدیوی 547 شفیع عیار ( علیپور چرا و چگونه دستگیر شد ) 07 قوس 1397 44
یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز 05 قوس 1397 60
فراخوان 30 عقرب 1397 72
ویدیوی 538 و 539 شفیع عیار ( قاری عبد الوکیل از لندن ) و (ارزگان و قتل عام هزاره ) 16 عقرب 1397 87
ویدیوی 536 شفیع عیار ( انتخابات در افغانستان ) 09 عقرب 1397 84
ویدیوی 533 شفیع عیار ( عمر خطال در مرگ جنرال رازق ) 04 عقرب 1397 95
ویدیوی 532 شفیع عیار ( چرا جنرال میلر ادعا می کند که او هدف نبوده است ) 02 عقرب 1397 92
سلاخهای مسلمان خاورمیانه ! 01 عقرب 1397 93
...به قومانده رازق قهرمان! 30 میزان 1397 115
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 85
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 82
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 117
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 95
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 91
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 400
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 166
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 170
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 121
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 189
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 165
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 199
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 239
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 187
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 243
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 187
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 210
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 207
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 228
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 256
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 196
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 230
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 211
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 309
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 263
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 237
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 276
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 425
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 290
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 355
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 394
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 595
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 354
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 340
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 365
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 463
عفرین توسط نیروهای فاشیستی ارودوغان اشغال شد 04 حمل 1397 439
ویدیوی ۴۴۵ شفیع عیار ( که برد و که باخت ) 04 حمل 1397 428
ویدیوی ۴۴۳ شفیع عیار ( نوروز مزار ) 29 حوت 1396 403