افغان موج   

تبصره

فیلتر
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 6
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 13
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 23
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 31
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 29
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 184
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 66
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 82
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 61
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 108
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 93
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 140
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 180
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 126
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 128
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 129
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 132
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 133
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 169
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 159
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 135
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 153
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 153
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 235
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 209
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 176
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 219
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 327
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 217
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 285
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 275
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 498
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 287
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 275
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 293
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 394
عفرین توسط نیروهای فاشیستی ارودوغان اشغال شد 04 حمل 1397 381
ویدیوی ۴۴۵ شفیع عیار ( که برد و که باخت ) 04 حمل 1397 365
ویدیوی ۴۴۳ شفیع عیار ( نوروز مزار ) 29 حوت 1396 340
افغانستان امروز 28 حوت 1396 339
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی 28 حوت 1396 395
هاوکینگ؛ نابغه نگران بقای زندگانی و انسانیت 28 حوت 1396 476
ویدیوی ۴۴۰ شفیع عیار 23 حوت 1396 373
ایالات متحده یک دولت ناکام است 21 حوت 1396 387
ویدیوی 439 شفیع عیار ( هشتم مارچ ) 18 حوت 1396 356
ویدیوی 438 شفیع عیار ( ابراهیم عابد ) 15 حوت 1396 379
ویدیوی 436 شفیع عیار 12 حوت 1396 371
د وحدت په لار کې (د افغانستان د خلکو ملی دموکراتیکی شورا) رول 11 حوت 1396 410
ویدیوی ۴۳۵ شفیع عیار ( غنی به حج ) 10 حوت 1396 383
پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است! 07 حوت 1396 603