افغان موج   

تبصره

فیلتر
جر خوردن قاسم ! 25 جدی 1398 35
خشونت وحشیانه و خشونت تکنولوژیک و «خشونت مقدس» 16 جدی 1398 83
ویدیوی ۷۱۸ شفیع عیار ( انتخابات ریاست جمهوری را امریکا برد -افغانستان باخت ) 14 جدی 1398 51
ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد! 25 قوس 1398 91
ویدیوی 707 شفیع عیار ( نماز-صلات ) 14 قوس 1398 79
خواجه بشیر احمد انصاری «در رهگذر سونامی مرگ» 11 قوس 1398 101
آن روزهای مفت خوری ! 06 قوس 1398 129
من «گنگ خواب دیده» و عالم تمام کر!.... 04 قوس 1398 123
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 140
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 68
افغان مسلمان مارکسیست خلقی 22 عقرب 1398 166
ویدیوی ۶۹۷ شفیع عیار ( مناظره من با عبدالرحمن ) 17 عقرب 1398 164
ویدیوی شفیع عیار ( شیعه از نظر ملای سنی ) 08 عقرب 1398 177
ویدیوی ۶۹۱ شفیع عیار ( خنده های غنی و عبدالله در سوگواری جنرال رازق ) 30 میزان 1398 224
با خوانندگانِ «ما برای زیستن در عصر مُدِرن؛ تکامل نیافته ایم!» 22 میزان 1398 236
ویدیوی ۶۸۳ شفیع عیار ( خانم نغمه از حکمتیار میپرسد ) 11 میزان 1398 173
ویدیوی ۶۸۱ شعیع عیار ( انتخابات افغانستان غنی و عبدالله ) 03 میزان 1398 191
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 31 سنبله 1398 212
حمله به تاسیسات نفتی عربستان ! 27 سنبله 1398 204
انقلاب چهارم و کار ما 25 سنبله 1398 186
دونالد ترامپ؛ خشمگین شد؛ یا سیاست ورزی کرد؟ 18 سنبله 1398 221
انسان در ابتذال عاشورا ! 13 سنبله 1398 243
چند سناریو درباره آینده جهان 09 سنبله 1398 216
ویدیوی ۶۷۶ شفیع عیار ( عبدالجبار ثابت ) 06 سنبله 1398 224
طالبان کرام بر می گردند؟ 18 اسد 1398 243
فوکویاما علیه فوکویاما 14 اسد 1398 247
از «نظام اسلامی» تا «21 درس برای قرن 21» 07 اسد 1398 243
زمانی برای رفتن ! 03 اسد 1398 265
دو «تجاهل عارفانه» شگرف از شهر زادِ اکبر و محمدِ محق 31 سرطان 1398 264
استرداد استقلال افغانستان 29 سرطان 1398 262
ویدیوی 662 شفیع عیار (سالگرد احمد ظاهر ) 28 سرطان 1398 254
ویدیوی 660 شفیع عیار ( ظاهر داعی را دستگیر کرده اند ) 22 سرطان 1398 280
شفیع عیار . انتحاری مهیب امروز کابل 14 سرطان 1398 279
ویدیوی 658 شفیع عیار ( هیلا صدیقی ) 10 سرطان 1398 272
ویدیوی 655 شفیع عیار ( ادامه زورگویی ها در پارلمان ) 01 سرطان 1398 312
ویدیوی 652 شفیع عیار ( محمد مصطفی ) 26 جوزا 1398 296
ویدیوی ۶۴۵ شفیع عیار ( شان نزول و جناب لطیفی ) 09 جوزا 1398 310
ویدیوی ۴۳۳ شغیع عیار ( اول جوزا آخرین روز حکومت غنی است ) 03 جوزا 1398 352
یک پیام عاجل و ارتجالی به هموطنان گرانقدر! 03 جوزا 1398 352
هوویت نگری چیست؟ 28 ثور 1398 336
یاد گیری ( نه! ) گفتن 22 ثور 1398 300
تحمیل اسرائیلیات بر قرآن 13 ثور 1398 415
عوامل اساسی و عمده جنگ ونا امنی در افغانستان 09 ثور 1398 405
کانون فرهنگی قیزیل چوپان 04 ثور 1398 406
شفیع عیار ( مصاحبه من با ناشناس ) 30 حمل 1398 404
ویدیوی 625 شفیع عیار ( ادعای غنی بر احمد شاه درانی) 23 حوت 1397 406
زالوهایی که هیچوقت سیرنمیشوند ! 21 حوت 1397 428
ویدیوی 619 شفیع عیار (ما زقرآن مغز را برداشتیم ) 08 حوت 1397 424
درنگی گذرا بر کارکردها، فعالیت ها، تألیفات و نوشته های دو دانشمند محترم 08 حوت 1397 432
ویدیوی 617 شفیع عیار (کنفرانس ناتو در 2017 ) 03 حوت 1397 451