افغان موج   

تبصره

فیلتر
شفیع عیار ( صالح و عبدلله علیه عطا محمدنور ) 11 جدی 1395 2068
ویدیوی 319 شفیع عیار 08 جدی 1395 1793
عطا محمد نور؛ دومین میانبُر در لیدرشیپ سیاسی جمعیت؟ 06 جدی 1395 2159
قوماندان زرداد من قهرمان جنبش مقاومت هستم 05 جدی 1395 2698
ویدیوی 318 شفیع عیار( مصاحبه با کاکای رئیس ) 02 جدی 1395 2072
همان طوریکه بریژنف در افغانستان اشتباه کرد امید است که پوتین اشتباه نکند 29 قوس 1395 2224
چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟! 29 قوس 1395 2164
طرح پیشنهادی 22 قوس 1395 2581
بادکترغلامحسین ساعدی،علی میرفطروس 21 قوس 1395 2478
اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 21 قوس 1395 2633
فدرالیزم 10 قوس 1395 2092
"اکثریت مساجد ما؛ فکر افراطی پخش میکنند؛ ثقافت اسلامی؛ در پوهنتون ها؛تروریست تربیه میکند" 07 قوس 1395 2361
آینه فیدل کاسترو ! 07 قوس 1395 2263
خلیل ملکی وتراژدیِ روشنفکران تنها! 30 عقرب 1395 2573
"امین آباد" در ابتذال مبارزین ! 27 عقرب 1395 2034
ویدیوی 313 شفیع عیار ( لسان مُقدس عربی) 25 عقرب 1395 2116
ترمپ درسال 1976 23 عقرب 1395 2099
دونالد آمد ، ترامپ با الکترال آمد ! 22 عقرب 1395 2264
دهکده ی جهانی 16 عقرب 1395 2235
آخر از اين ميهن ويران شده و مردم درخون تپيده، چی ميخواهيد؟ ( با تبصره ای افغان موج ) 12 عقرب 1395 2421
سیاسي ګوند او دموکراسي 12 عقرب 1395 2283
ریسمان گردن "زعیم ملی" شئونیست ها به دستِ آی. ایس. آی!!! 10 عقرب 1395 2410
شعفیع عیار( افغانستان روندای پاکستان) 01 عقرب 1395 2117
حضرت صبغت الله مجددی که ازخانواده (ام ارول) شترمرغ هست خواب دید 30 میزان 1395 2441
اگرمادرملت درسایتها ازخود شهامت نشان ندهد گرگ چوپان مملکت خواهدشد(سیلی) 25 میزان 1395 2338
عصر جدید تقابل انسان و ماشین. 24 میزان 1395 2448
جنگ اجیران پاکستان در افغانستان تا حل «مسئله کشمیر»! 19 میزان 1395 2236
منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان ا 19 میزان 1395 2954
رقص طنزدرخانۀ بی در و بی دیوار بد(بوی ماه) 06 میزان 1395 2652
بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان...ملت ها» 04 میزان 1395 2335
سگ زردبرادرشغال است 28 سنبله 1395 2429
شفیع عیار (اشرف غنی درعید قربان تحفه ی داشت برای مردم افغانستان که خدا نخواست) 24 سنبله 1395 2376
فرق بین مجاهدآزادی ومجاهداسلام سیاسی 24 سنبله 1395 2215
"خادم دين رسول الله !" 15 سنبله 1395 2269
چه خبر از زمین ؟ 09 سنبله 1395 2163
آنچه داریم و آنچه نداریم 06 سنبله 1395 2295
نبرد حلب؛ تلاش ایران و روسیه برای تقسیم خاورمیانه 01 سنبله 1395 2286
استرداد استقلال وطن را گرامی داریم 27 اسد 1395 2428
سه سال گذشت ؟ 19 اسد 1395 2165
دولت کابل مانندگاوکورکنجاره خواب می بیند 19 اسد 1395 2441
جنبش های فرمایشی 17 اسد 1395 2554
سران پیشینِ جنبش روشنایی یا تیکداران بدنام تاریخ زده چرا صحنه را ترک کردند؟ 16 اسد 1395 2276
زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش 14 اسد 1395 2501
ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان 04 اسد 1395 2131
کودتای نیم پز استانبولی ! 28 سرطان 1395 2191
اخبار تاثیرگذار دنیا ! 19 سرطان 1395 2174
ویدیوی 291 شفیع عیار ( اشرف جان ) 16 سرطان 1395 2187
جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر 01 سرطان 1395 2305
شفیع عیار 30 جوزا 1395 2225
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 21 جوزا 1395 2432