افغان موج   

تبصره

فیلتر
نتیجه همه‌ پرسی یونان: مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی 15 سرطان 1394 2249
بنیادهای لرزان افغانستان 02 سرطان 1394 2403
ترور احمد شاه مسعود 25 جوزا 1394 2921
"زیارت" های استحمار عرب و استعمار انگلیس در «ملت شهید پرور...»!! سنـــــد دومی 24 جوزا 1394 2325
اندیشه ها در باره «انسانیت و ناانسانیت»... 11 جوزا 1394 2360
به رسمیت شناسی پوسته های سه جانبه دراطراف"دیورندلاین" خیانت ملی است! 23 ثور 1394 2461
اعتراض کننده گان ۷ و ۸ ثور را روزهای سیاه در تاریخ افغانستان خواندند 05 ثور 1394 2073
یاد آوری از مقالۀ (نقش جنرال دوستم در سر چپه کردن ۷که ۸شد ) با تبصره ای از افغان موج 04 ثور 1394 2342
جگړه مه پراخوی! 30 حمل 1394 2213
پیش روی کوره آتشی پشت سرفلان خری 30 حمل 1394 2225
با شعارالله اگبر ‌پوست ‌یاغلاف‌ سر آلت ‌تناسل ‌سردارجی را ببرید 22 حمل 1394 2462
نگاهی بر مقاله شرایط سنگسار آقای فارانی 18 حمل 1394 2519
جنگ کثیف اوباما- کشتارمردم ملکی یمن 17 حمل 1394 2132
«از خاکستر فرخنده چه به جا خواهد ماند؟» 17 حمل 1394 2286
ریس جمهور غنی، وزارت خارجه را حذف کرد 17 حمل 1394 2239
ایران: زندگی کودکان بدون سرپرست افغان 14 حمل 1394 2325
به تعبیرمردم و به گفتۀ لایق راست وچپ در دولت داری(...)خورد و قاشق به کمربست 13 حمل 1394 2648
گردهمایی اعتراضی افغانان 12 حمل 1394 2033
کمپاین به رسمیت شناختن روز ۱۹مارچ (۲۸حوت) به حیث «روز فرخندۀ همبستگی ملی با زنان افغانستان» 09 حمل 1394 2054
غمشریکی، یادونه او قدردانی 07 حمل 1394 2411
گذارش از شب پنج حمل سال 1394 در شهر لینز اتریش 07 حمل 1394 2490
فرخنده ای که سالهاست میسوزد ! 04 حمل 1394 2034
به خاکسپاری فرخنده 02 حمل 1394 2361
جنایتکاران باید دستگیر و محاکمه شوند 01 حمل 1394 3291
یک تذکر مختصر خدمت یک خواهر 29 حوت 1393 2347
یک خرو دو خرکار 28 حوت 1393 3088
خاطراتی از استاد محمدعلم فراهی 03 حوت 1393 2792
به جواب سوالات دوستی که در زیر این نوشته آمده 02 حوت 1393 2606
گورستان صدا 30 دلو 1393 2170
قرآن؛ مطابق ذهن عرب عصر نزول! 13 دلو 1393 2272
نسل جهادی‌های اروپا 12 دلو 1393 2375
پارالمان افغانستان چه گلی رابه آب داد؟؟! 12 دلو 1393 2767
دستگیرپنجشیری ازشرشرپیشاب احمدشاه مسعودترسیده یاتمام پنجشیریان؟؟! 27 جدی 1393 2449
سهمگیری عده ای از افغان های مقیم فرانسه در گردهمآیی اعتراضی علیه اعمال تروریستی در پاریس 24 جدی 1393 3314
من کشته نشده ام ودرقاموس زندگی من کلمه مرگ نیست 23 جدی 1393 2161
تشخیص مشکلات مُهم،ولی دریافت راه حل ها مهمتر است! 21 جدی 1393 2784
مشکلات و دست آورد های صد روزه 19 جدی 1393 2439
رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی با مهاجرین افغانستانی نباید بی پاسخ بماند 09 جدی 1393 2254
تهران میدود ، هاوانا اول شد ! 01 جدی 1393 2807
نه دولت افغانستان شرم دارد نه امریکا،نه انگلیس،نه پاکستان 27 قوس 1393 2661
کتاب«رها درباد» درتیررَس انتحاری‌ های رسانه‌ ای روز به گفته ثریا بهاء 22 قوس 1393 3658
در ولسوالی اشرف غنی، طالبان زنان را به شلاق می بندند! 17 قوس 1393 2762
گزارش راه‌پیمایی‌های «حزب همبستگی افغانستان»‌ به مناسبت روز جهانی همبستگی با کوبانی 11 عقرب 1393 2396
بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید 15 میزان 1393 3143
همه پیشه ها به یک درجه برای جامعه زیان بخش نیست 08 میزان 1393 2797
بجای نیک نامی طشت بدنامی زبام افتاد 04 میزان 1393 2616
جام زهر استحاله ، مسیرش به کنفرانس پاریس رسید ! 25 سنبله 1393 2837
ترجمۀ طنز وشعر بدون وارد بودن در دو زبان، آب را نادیده موزه کشیدن است 21 سنبله 1393 3236
نه توهم است و نه تئوری ! 14 سنبله 1393 2901
زیر پوست نازک انسان؛ رسوبات سه میلیارد سال «حیوانیت» تراکم دارد! 10 سنبله 1393 2689