افغان موج   

تبصره

فیلتر
به ادامۀ نامۀ مادر داغدیده 15 ثور 1389 2893
خطر اعدام مهاجرین افغان در ایران 14 ثور 1389 2955
پارلمان بلژیک به ممنوعیت پوشش برقع رآی داد 12 ثور 1389 2376
هشت ثور صفحۀ ننگین دیگری از تاریخ 09 ثور 1389 2796
فدرالیزم در افغانستان مثل یک بمب آماده انفجار است 08 ثور 1389 3246
به جواب توصیه های صدای افغان 03 ثور 1389 2934
ملا زاده پسر ملای لنگ 27 حمل 1389 3316
بازداشت سه داکتر ایتالوی و چند افغان 24 حمل 1389 2539
فریاد یک زن مهاجر افغانی 23 حمل 1389 4406
واشنگتن کرزی را به لغو مسافرت به امریکا تهدید مینماید 20 حمل 1389 2547
جشنوارۀ بین المللی همجنسبازان در کانادا 17 حمل 1389 4270
قربانیان بمب باران قندوز 13 حمل 1389 2511
مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل 09 حمل 1389 3130
افسرآلمانی مسؤل بمباران قندوز افغانستان 07 حمل 1389 2525
مسؤل اخلال درمذاکرات بین طالبان و دولت 05 حمل 1389 2407
یک عضو شبکه القاعده 26 حوت 1388 2408
ایکاش ... هرروز8 مارچ می بود 19 حوت 1388 2386
دلالان هشتم مارچ 19 حوت 1388 2580
چطورما میتوانیم در باره ی یکدیگر و با همدیگر گفتگو کنیم 14 حوت 1388 2457
یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد 12 حوت 1388 2502
اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان 09 حوت 1388 2604
روز جهانی زبان مادری 04 حوت 1388 2896
گزارش فرهنگی و هنری از برلین 01 حوت 1388 2581
مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی 28 دلو 1388 2487
در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی 24 دلو 1388 2427
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 3196
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 3131
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 2531
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 2773
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 2568
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 2557
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 2367
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 2470
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 2570
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 2522
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 2967
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 2929
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2307
بیمه نامه 08 جدی 1388 2412
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 2524
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 4776
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2321
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 2594
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2383
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2481
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2424
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2447
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 2558
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2351
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2296