افغان موج   

تبصره

فیلتر
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 2599
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 2931
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 2524
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7124
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3280
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 2841
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2283
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2152
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2138
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4261
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2261
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2046
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2294
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 2453
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2105
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 4491
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 2592
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3311
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 2485
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2107
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2076
پیروزی حماس 29 حوت 1384 2288
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 54647