افغان موج   

تبصره

فیلتر
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2168
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2128
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2236
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 2720
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 3515
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 3650
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 2327
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3174
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2273
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2166
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 2676
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3033
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 2596
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7214
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3359
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 2925
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2357
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2225
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2215
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4327
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2328
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2112
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2355
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 2515
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2166
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 4593
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 2661
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3371
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 2562
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2172
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2144
پیروزی حماس 29 حوت 1384 2357
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 54800