افغان موج   

تبصره

فیلتر
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3543
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 4357
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3514
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3478
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3842
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4472
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3867
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8743
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4499
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4625
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3620
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 3433
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3464
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5541
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3517
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 3348
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3537
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3738
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 3498
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 6638
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3955
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4596
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3868
حرکت دیگر 29 حوت 1384 3414
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 3310
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3639
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 61500