افغان موج   

تبصره

فیلتر
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 3054
بیمه نامه 08 جدی 1388 3267
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 3372
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 6381
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 3156
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3442
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 3251
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 3339
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 3815
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 3353
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3431
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 3268
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 3028
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3318
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3805
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4743
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4947
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3385
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 4227
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3372
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3337
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3700
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4289
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3706
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8583
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4376
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4448
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3488
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 3304
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3342
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5419
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3392
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 3164
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3392
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3595
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 3323
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 6456
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3798
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4453
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3704
حرکت دیگر 29 حوت 1384 3269
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 3188
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3504
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 60902