افغان موج   

تبصره

فیلتر
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3220
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3706
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4637
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4844
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3270
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 4132
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3258
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3219
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3597
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4176
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3601
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8387
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4283
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4305
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3390
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 3198
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3242
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5323
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3285
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 3046
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3286
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3497
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 3219
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 6324
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3690
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4351
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3574
حرکت دیگر 29 حوت 1384 3160
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 3094
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3395
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 60513