افغان موج   

تبصره

فیلتر
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3528
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4094
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3520
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8286
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4226
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4209
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3329
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 3130
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3175
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5255
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3211
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2965
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3205
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3427
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 3124
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5997
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3605
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4279
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3497
حرکت دیگر 29 حوت 1384 3084
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 3027
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3323
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 60240