افغان موج   

تبصره

فیلتر
مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل 09 حمل 1389 4216
افسرآلمانی مسؤل بمباران قندوز افغانستان 07 حمل 1389 3533
مسؤل اخلال درمذاکرات بین طالبان و دولت 05 حمل 1389 3455
یک عضو شبکه القاعده 26 حوت 1388 3344
ایکاش ... هرروز8 مارچ می بود 19 حوت 1388 3412
دلالان هشتم مارچ 19 حوت 1388 4071
چطورما میتوانیم در باره ی یکدیگر و با همدیگر گفتگو کنیم 14 حوت 1388 3517
یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد 12 حوت 1388 3580
اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان 09 حوت 1388 3617
روز جهانی زبان مادری 04 حوت 1388 4074
گزارش فرهنگی و هنری از برلین 01 حوت 1388 3613
مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی 28 دلو 1388 3456
در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی 24 دلو 1388 3330
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 4145
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 4622
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 3442
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 3671
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 3593
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 3494
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 3364
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 3480
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 3642
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 3449
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3897
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3876
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 3138
بیمه نامه 08 جدی 1388 3366
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 3463
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 6546
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 3228
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3540
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 3389
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 3436
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 3957
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 3479
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3520
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 3376
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 3129
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3414
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3905
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4844
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 5051
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3502
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 4322
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3477
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3438
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3797
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4423
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3821
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8703