افغان موج   

تبصره

فیلتر
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3709
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 4139
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 5094
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 5354
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3782
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 4552
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3747
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3722
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 4056
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 4704
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 4102
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8984
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4733
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4887
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3814
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 3650
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3661
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5734
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3747
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 3561
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3795
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3976
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 3750
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 6893
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 4214
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4857
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 4114
حرکت دیگر 29 حوت 1384 3676
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 3561
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3893
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 62521