افغان موج   

تبصره

فیلتر
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2778
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3197
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3671
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3161
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7860
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3891
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3635
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2942
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2748
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2827
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4892
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2862
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2630
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2871
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3081
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2727
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5500
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3236
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3890
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3110
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2702
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2695
پیروزی حماس 29 حوت 1384 2945
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 57377