افغان موج   

تبصره

فیلتر
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5644
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2787
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3030
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2788
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2924
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2845
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2915
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3008
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2752
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2663
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2897
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3366
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4268
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4484
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 2950
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3793
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2907
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2874
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3275
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3771
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3248
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7958
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3972
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3762
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3045
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2835
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2916
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4992
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2937
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2713
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2954
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3169
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2822
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5612
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3325
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3985
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3202
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2808
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2780
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3042
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 57949