افغان موج   

تبصره

فیلتر
فدرالیزم در افغانستان مثل یک بمب آماده انفجار است 08 ثور 1389 4025
به جواب توصیه های صدای افغان 03 ثور 1389 3677
ملا زاده پسر ملای لنگ 27 حمل 1389 4058
بازداشت سه داکتر ایتالوی و چند افغان 24 حمل 1389 3269
فریاد یک زن مهاجر افغانی 23 حمل 1389 5363
واشنگتن کرزی را به لغو مسافرت به امریکا تهدید مینماید 20 حمل 1389 3280
جشنوارۀ بین المللی همجنسبازان در کانادا 17 حمل 1389 5132
قربانیان بمب باران قندوز 13 حمل 1389 3240
مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل 09 حمل 1389 3907
افسرآلمانی مسؤل بمباران قندوز افغانستان 07 حمل 1389 3267
مسؤل اخلال درمذاکرات بین طالبان و دولت 05 حمل 1389 3101
یک عضو شبکه القاعده 26 حوت 1388 3113
ایکاش ... هرروز8 مارچ می بود 19 حوت 1388 3141
دلالان هشتم مارچ 19 حوت 1388 3813
چطورما میتوانیم در باره ی یکدیگر و با همدیگر گفتگو کنیم 14 حوت 1388 3280
یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد 12 حوت 1388 3300
اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان 09 حوت 1388 3357
روز جهانی زبان مادری 04 حوت 1388 3792
گزارش فرهنگی و هنری از برلین 01 حوت 1388 3346
مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی 28 دلو 1388 3212
در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی 24 دلو 1388 3069
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 3904
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 4238
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 3202
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 3413
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 3307
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 3203
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 3127
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 3228
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 3319
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 3198
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3667
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3622
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2906
بیمه نامه 08 جدی 1388 3116
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 3232
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 6163
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 3024
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3302
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 3079
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 3193
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 3660
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 3201
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3282
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 3087
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2883
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3169
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3661
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4577
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4791