افغان موج   

تبصره

فیلتر
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 3761
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 4048
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 3062
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 3293
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 3157
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 3058
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 2978
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 3073
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 3176
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 3032
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3502
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3489
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2776
بیمه نامه 08 جدی 1388 2989
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 3107
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5889
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2901
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3171
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2930
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 3059
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2980
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 3058
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3140
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2905
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2768
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 3030
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3498
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4436
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4641
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3088
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3932
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 3052
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 3027
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3410
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3943
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3390
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8120
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4113
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 4018
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3201
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2998
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 3056
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5136
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3078
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2849
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3098
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3303
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2975
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5843
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3487