افغان موج   

تبصره

فیلتر
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3425
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3417
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2707
بیمه نامه 08 جدی 1388 2915
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 3046
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5764
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2842
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 3090
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2859
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2991
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2907
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2998
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 3081
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2833
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2714
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2968
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3438
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4355
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4568
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 3023
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3863
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2980
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2948
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3340
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3862
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3321
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 8037
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 4046
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3895
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 3128
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2917
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2985
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 5058
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 3007
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2786
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 3019
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 3235
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2903
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5710
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3400
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 4076
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 3282
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2888
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2837
پیروزی حماس 29 حوت 1384 3107
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 58788