افغان موج   

تبصره

فیلتر
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2435
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 2930
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 3764
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 3938
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 2538
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3361
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2475
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2407
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 2887
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3266
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 2826
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7462
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3577
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3166
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2587
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2433
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2461
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4533
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2543
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2319
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2545
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 2722
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2388
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 4892
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 2885
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3581
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 2790
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2380
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2368
پیروزی حماس 29 حوت 1384 2584
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 55274