افغان موج   

تبصره

فیلتر
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 2641
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 2745
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 2669
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3122
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3091
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2437
بیمه نامه 08 جدی 1388 2580
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 2688
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5051
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2542
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 2776
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2546
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2650
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2588
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2625
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 2786
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2493
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2442
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2598
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3080
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 3966
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4192
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 2719
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3543
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2659
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2588
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3036
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3439
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 2983
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7650
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3735
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3389
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2752
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2589
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2636
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4708
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2704
تملق گویی های کرزی 16 میزان 1385 2477
بعد از افغانستان و عراق ــ لبنان سوریه و ایران 05 اسد 1385 2711
آیا افغانستان دارایی محاکم قانونی است؟ 11 سرطان 1385 2884
کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است 11 سرطان 1385 2559
هفتم و هشتم ثور 13 جوزا 1385 5175
حرکت جدید حکمتیار 22 ثور 1385 3058
ترور شخصیت پدیده ای منهوس 28 حمل 1385 3734
در مورد همایش باز سازی افغانستان 29 حوت 1384 2941
حرکت دیگر 29 حوت 1384 2534
چرا توهین به مقدسات...؟ 29 حوت 1384 2526
پیروزی حماس 29 حوت 1384 2762
چرا پاکستان و اسرائیل به تجاوز ادامه میدهند؟ 29 حوت 1384 56918