افغان موج   

تبصره

فیلتر
متن فراخوان کمیتۀ همبستگی جنبش کارگران ایران 23 ثور 1389 2775
مقامات امنیتی پاکستان ازدستگیری یک فرد مظنون 22 ثور 1389 2832
ممنوعیت برقع درالمان بر خلاف قانون اساسی خواهد بود 18 ثور 1389 2780
به ادامۀ نامۀ مادر داغدیده 15 ثور 1389 3296
خطر اعدام مهاجرین افغان در ایران 14 ثور 1389 3345
پارلمان بلژیک به ممنوعیت پوشش برقع رآی داد 12 ثور 1389 2719
هشت ثور صفحۀ ننگین دیگری از تاریخ 09 ثور 1389 3207
فدرالیزم در افغانستان مثل یک بمب آماده انفجار است 08 ثور 1389 3659
به جواب توصیه های صدای افغان 03 ثور 1389 3372
ملا زاده پسر ملای لنگ 27 حمل 1389 3747
بازداشت سه داکتر ایتالوی و چند افغان 24 حمل 1389 2919
فریاد یک زن مهاجر افغانی 23 حمل 1389 4967
واشنگتن کرزی را به لغو مسافرت به امریکا تهدید مینماید 20 حمل 1389 2962
جشنوارۀ بین المللی همجنسبازان در کانادا 17 حمل 1389 4740
قربانیان بمب باران قندوز 13 حمل 1389 2909
مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل 09 حمل 1389 3501
افسرآلمانی مسؤل بمباران قندوز افغانستان 07 حمل 1389 2915
مسؤل اخلال درمذاکرات بین طالبان و دولت 05 حمل 1389 2763
یک عضو شبکه القاعده 26 حوت 1388 2778
ایکاش ... هرروز8 مارچ می بود 19 حوت 1388 2808
دلالان هشتم مارچ 19 حوت 1388 2916
چطورما میتوانیم در باره ی یکدیگر و با همدیگر گفتگو کنیم 14 حوت 1388 2927
یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد 12 حوت 1388 2943
اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان 09 حوت 1388 3032
روز جهانی زبان مادری 04 حوت 1388 3379
گزارش فرهنگی و هنری از برلین 01 حوت 1388 3018
مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی 28 دلو 1388 2870
در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی 24 دلو 1388 2765
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 3552
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 3763
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 2887
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 3129
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 2947
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 2888
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 2739
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 2849
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 2999
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 2852
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3331
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3303
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2589
بیمه نامه 08 جدی 1388 2806
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 2932
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5561
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2754
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 2981
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2742
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2883
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2809
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2866