افغان موج   

تبصره

فیلتر
یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد 12 حوت 1388 2824
اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان 09 حوت 1388 2918
روز جهانی زبان مادری 04 حوت 1388 3256
گزارش فرهنگی و هنری از برلین 01 حوت 1388 2920
مجبورساختن اطفال زیرسن درنزاع های نظامی 28 دلو 1388 2771
در رابطه به افزایش نیروهای آلمانی 24 دلو 1388 2675
میگویند احمد شاه مسعود در دیکتاتوری 23 دلو 1388 3436
اطــلاعــيه 22 دلو 1388 3583
نامۀ رسیده 20 دلو 1388 2789
آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان 17 دلو 1388 3039
طالبان غرب را کیچ کرده اند 14 دلو 1388 2843
کنفرانس خبری نماینده ویژه المان 09 دلو 1388 2795
کنفرانس یک روزه سوسیال دموکرات آلمان در رابطه به افغان 06 دلو 1388 2638
پیشنهادات و مطالبات کمپاین 50% زنان افغانستان 04 دلو 1388 2728
مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــو 02 دلو 1388 2874
بحران دیپلوماتیک بین ترکیه و اسرائیل 25 جدی 1388 2758
هوتل پنج ستاره هرات مورد اصابت 23 جدی 1388 3234
ملا زاده چه میگوید؟ 11 جدی 1388 3207
تهدید تحریم کنفرانس لندن 10 جدی 1388 2505
بیمه نامه 08 جدی 1388 2682
احسان فتاحیان باید زنده بماند 21 عقرب 1388 2819
بزم شعـر و غـزل 06 عقرب 1388 5364
بحران آفرینی به نام انتخابات 06 عقرب 1388 2649
یازدهم سپتمبر بهانۀ برای تعرض و اشغال 02 عقرب 1388 2876
نوبل در ابتذال جایزه اش 20 میزان 1388 2654
مافیایی قدرت در افغانستان 26 سنبله 1388 2782
درامهء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 سرطان 1388 2699
آقای دولتشاهی از کدام پهلو برخاستید؟ 23 جوزا 1388 2748
جنایتکاران مایوس و جاسوسان راه گم 28 ثور 1388 2874
دسیسۀ بقای قدرت نا مشروع 21 دلو 1387 2613
قتل عام در غزه نمایش نیست 09 جدی 1387 2540
اخلاق ژرنالستی؟ سلیقه یا احساس 29 قوس 1387 2741
پیروزی « بارک اوباما » نمایش دیموکراسی 18 عقرب 1387 3191
واسکت اانتحاری نصیر فیاض 08 اسد 1387 4095
به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی 25 سرطان 1387 4326
قتل هایکه سلسله آن ادامه خواهد داشت 21 جوزا 1387 2816
مختصری در مورد گفتار وزیر فرهنگ آقای کرزی 28 دلو 1386 3637
جایزۀ بین الملی( فلم حقوق بشر) برای ملالی جویا 03 دلو 1386 2749
گذارشی از ولایت بادغی 03 دلو 1386 2712
محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربال 03 دلو 1386 3131
بینظیر بوتو باید ترور میشد 19 جدی 1386 3566
دستهای مافیای قدرت در کشتار بغلان 23 عقرب 1386 3095
ملالی جویا و طویلۀ حیوانا 07 جوزا 1386 7803
پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان 30 ثور 1386 3833
اعتراض شدید روشنفکران ایران 22 ثور 1386 3536
جبهۀ ملی افغانستان و پرسش های بی جواب 26 حمل 1386 2884
نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی 05 حوت 1385 2697
طرح منشور مصالحه جفای به ملت افغانستان است 14 دلو 1385 2753
اعدام صدام حسين 15 جدی 1385 4820
تحرکات تجزیه طلبانه 28 عقرب 1385 2800