افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
رویای دل 22 میزان 1398 27
غزل در بند 16 میزان 1398 51
نوای همدلی 11 میزان 1398 45
زمزمه های دل 03 میزان 1398 95
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 70
جنبش عشق 31 سنبله 1398 94
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 81
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 99
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 81
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 93
محور وحدت 05 سنبله 1398 106
جهل خونین 29 اسد 1398 127
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 130
قلب افراطیت 15 اسد 1398 135
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 137
عاملان جنگ 02 اسد 1398 156
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 241
صلح واقعی 20 سرطان 1398 196
غزل دربند 12 سرطان 1398 165
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 160
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 174
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 188
کتاب دل 28 جوزا 1398 222
ای هیواده 27 جوزا 1398 203
هوای سروری 24 جوزا 1398 175
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 218
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 211
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 213
غزل دربند 13 جوزا 1398 202
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 188
عاشق عشق 09 جوزا 1398 240
خیال آرزو 07 جوزا 1398 220
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 270
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 243
آیین وفاداری 29 ثور 1398 238
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 227
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 216
زهر قاتل 24 ثور 1398 219
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 205
درس زندگی 21 ثور 1398 231
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 257
غزل دربند 13 ثور 1398 238
سیاه بازی 10 ثور 1398 273
مهر عشق 07 ثور 1398 262
عاملان مرگ 29 حمل 1398 277
سرود تمدن 22 حمل 1398 261
جهان خالی 19 حمل 1398 265
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 257
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 296
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 301