افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بلبل عشق و طرب 29 جدی 1399 15
امید و پایداری 21 جدی 1399 44
باغ مژگان 14 جدی 1399 83
سال نو مبارک 11 جدی 1399 100
مکتب هنری هرات 01 جدی 1399 88
سُور یلدا 29 قوس 1399 95
باغ دل 23 قوس 1399 92
غزل در بند 22 قوس 1399 97
مزرع ساز 15 قوس 1399 101
جنگ؛ چرا؟ 05 قوس 1399 125
واژگان سره 26 عقرب 1399 134
خاطرات مردم کابل 23 عقرب 1399 172
قعر دوزخ 19 عقرب 1399 167
یورش به دانشگاه 13 عقرب 1399 208
اوزبیک من 12 عقرب 1399 156
حق آزاد زیستن 05 عقرب 1399 159
راه آزادی 30 میزان 1399 247
صلح و آزادی 21 میزان 1399 174
شقایق محبت 16 میزان 1399 192
روشنگری 08 میزان 1399 197
نوای تاریخ 31 سنبله 1399 574
کتاب یادگاری 28 سنبله 1399 208
مرزها 26 سنبله 1399 192
صلح قطر 22 سنبله 1399 207
سرود چشم مست 20 سنبله 1399 181
دختر خورشید 18 سنبله 1399 197
ساز هستی 12 سنبله 1399 219
حملۀ سیلاب 07 سنبله 1399 229
ذبح حقوق مردم 30 اسد 1399 223
رویای عشق 26 اسد 1399 243
قربان اؤلم 24 اسد 1399 232
گرز رستم 20 اسد 1399 221
گوهر انسانیت 16 اسد 1399 232
مستیِ عشق دل 13 اسد 1399 246
عید مردم 09 اسد 1399 259
کابوس 08 اسد 1399 265
داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) و پدید آمدن گوسفند و جشن عید سعید قربان 07 اسد 1399 293
داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) و پدید آمدن گوسفند و جشن عید سعید قربان در قالب مثنوی: وحدت الله درخانی 07 اسد 1399 255
آواز دل 05 اسد 1399 274
جلوگاه رنگ 30 سرطان 1399 293
غزل در بند 29 سرطان 1399 282
نور تمدن 26 سرطان 1399 321
تپش دل 19 سرطان 1399 308
رنگین کمان 15 سرطان 1399 290
حلقۀ پیمان 07 سرطان 1399 308
شعر دل 29 جوزا 1399 502
نگین عشق 22 جوزا 1399 320
کابوس 16 جوزا 1399 329
حرمت انسان 16 جوزا 1399 443
به مناسبت روز زبان پشتو و شاعری پشتون ها 11 جوزا 1399 344