افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
زن ستیزی 26 جدی 1398 28
خوی نیکو 23 جدی 1398 32
بلای جنگ 16 جدی 1398 54
سال نو نوای نو 11 جدی 1398 60
نوید یلدا 01 جدی 1398 78
وحدت و همدلی 25 قوس 1398 103
زینت تاریخ 23 قوس 1398 105
صلح رسوا 19 قوس 1398 139
غزل در بند 18 قوس 1398 108
تخم عشق 11 قوس 1398 132
تفاوت عمل 10 قوس 1398 113
تابو شکن 05 قوس 1398 128
دشت دل ... ققنوس خیال...! 04 قوس 1398 136
عطر یاد 28 عقرب 1398 132
گنج گران وط 22 عقرب 1398 181
زبان خوش 15 عقرب 1398 186
بزم محبت 29 میزان 1398 240
رویای دل 22 میزان 1398 235
غزل در بند 16 میزان 1398 250
نوای همدلی 11 میزان 1398 199
زمزمه های دل 03 میزان 1398 268
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 206
جنبش عشق 31 سنبله 1398 230
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 226
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 230
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 202
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 218
محور وحدت 05 سنبله 1398 242
جهل خونین 29 اسد 1398 261
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 265
قلب افراطیت 15 اسد 1398 266
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 272
عاملان جنگ 02 اسد 1398 289
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 411
صلح واقعی 20 سرطان 1398 323
غزل دربند 12 سرطان 1398 295
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 297
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 309
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 319
کتاب دل 28 جوزا 1398 371
ای هیواده 27 جوزا 1398 356
هوای سروری 24 جوزا 1398 306
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 346
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 334
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 330
غزل دربند 13 جوزا 1398 333
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 316
عاشق عشق 09 جوزا 1398 383
خیال آرزو 07 جوزا 1398 361
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 402