افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نای موسیقی 19 قوس 1396 17
در راه مطلوب 15 قوس 1396 30
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 44
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 62
رباعی ها 14 عقرب 1396 64
زن اسیر 04 عقرب 1396 88
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 78
شاخ استبداد 28 میزان 1396 86
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 84
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 93
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 102
شوق نگاه 11 میزان 1396 97
ای برادر همتی 08 میزان 1396 94
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 100
تار گسسته 02 میزان 1396 94
غزل در بند 27 سنبله 1396 105
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 127
راه خدا 19 سنبله 1396 122
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 167
غزل دربند 22 اسد 1396 154
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 183
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 181
یاد جوانی 10 اسد 1396 181
تاریکستان 04 اسد 1396 183
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 199
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 223
شعر دریاها 18 سرطان 1396 202
فوران عشق 14 سرطان 1396 217
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 231
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 305
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 273
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 615
ماتمسرا 13 جوزا 1396 399
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 500
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 429
مادر وطن 28 ثور 1396 427
رقص واژگان 27 ثور 1396 380
مادر هستی 24 ثور 1396 402
نجات مام وطن 21 ثور 1396 429
حسن زیبا 17 ثور 1396 479
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 538
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 468
شرارت طالب 03 ثور 1396 486
همای کاغذی 01 ثور 1396 425
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 430
دیو استعمار 26 حمل 1396 398
دنیای دل 24 حمل 1396 443
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 469
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 439
موج شادی 11 حمل 1396 445