افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
رهبران دالر 03 میزان 1400 29
و من … 27 سنبله 1400 47
همه در پی خیالات موهومیم 22 سنبله 1400 84
افراطیت دربازی بزرگ 19 سنبله 1400 82
قیام زن 17 سنبله 1400 74
غزل دربند 16 سنبله 1400 61
نور تمدن 16 سنبله 1400 72
سکوت را بشکن 12 سنبله 1400 77
خورشید وطن 07 سنبله 1400 83
قصۀ افغانستان 31 اسد 1400 97
خطاب به مردم افغانستان؛ زنان و مردان 25 اسد 1400 102
حاصل اشغال 22 اسد 1400 95
خورشيد گمگشته در سايه ها ! 16 اسد 1400 96
سرشک خونفشان 11 اسد 1400 100
خوناب دل 08 اسد 1400 130
وحشت طالب 03 اسد 1400 121
عید خونین وطن 29 سرطان 1400 122
غزل در بند 25 سرطان 1400 116
پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا افغانستان 22 سرطان 1400 139
امید و پایداری 20 سرطان 1400 153
مهد عشق و فرهنگ 14 سرطان 1400 144
نقشۀ افراطیت 07 سرطان 1400 172
عدل و مساوات 25 جوزا 1400 172
الماس سخن 21 جوزا 1400 178
تجهیز افراطیت 16 جوزا 1400 174
مستم به خدا مستم 13 جوزا 1400 185
غمزۀ مست 09 جوزا 1400 173
شعار میهن 04 جوزا 1400 190
فریاد قلم 01 جوزا 1400 212
چشمۀ خورشید 26 ثور 1400 206
عید خون 21 ثور 1400 228
شوق همدلی 19 ثور 1400 218
جیغ سکوت 12 ثور 1400 343
نغمۀ رویا 08 ثور 1400 321
افطار خون 29 حمل 1400 285
کیش عشق 26 حمل 1400 248
ساز دل 23 حمل 1400 378
نفس دلربا 21 حمل 1400 256
رویای شیرین 18 حمل 1400 245
دوبیتی های سرگردان 16 حمل 1400 327
سیزده بدر 15 حمل 1400 335
دل آشنا 14 حمل 1400 252
عشق پاک دل 12 حمل 1400 339
دل آشنا 08 حمل 1400 329
عشق و تمدن 07 حمل 1400 356
فریاد بلند 04 حمل 1400 363
جشن نوروزی 29 حوت 1399 333
وحشت توفان 22 حوت 1399 324
تحفۀ عشق 15 حوت 1399 320
ارث نیاکان 06 حوت 1399 350