افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
فریاد سوگ 15 حمل 1399 21
دوست دارم 08 حمل 1399 57
حضور بهار 29 حوت 1398 46
نغمه های عشق 18 حوت 1398 62
صلح امریکا و پاکستان 16 حوت 1398 79
راه نجات وطن 11 حوت 1398 89
تیغ خون آشام 04 حوت 1398 108
نبرد انسان با کرونا 28 دلو 1398 95
رمز عشق 25 دلو 1398 96
آتش دل 18 دلو 1398 91
هنر آفریدن 15 دلو 1398 91
در بزم دل 07 دلو 1398 142
زن ستیزی 26 جدی 1398 140
خوی نیکو 23 جدی 1398 148
بلای جنگ 16 جدی 1398 155
سال نو نوای نو 11 جدی 1398 153
نوید یلدا 01 جدی 1398 157
وحدت و همدلی 25 قوس 1398 197
زینت تاریخ 23 قوس 1398 187
صلح رسوا 19 قوس 1398 222
غزل در بند 18 قوس 1398 190
تخم عشق 11 قوس 1398 220
تفاوت عمل 10 قوس 1398 191
تابو شکن 05 قوس 1398 215
دشت دل ... ققنوس خیال...! 04 قوس 1398 227
عطر یاد 28 عقرب 1398 208
گنج گران وط 22 عقرب 1398 261
زبان خوش 15 عقرب 1398 269
بزم محبت 29 میزان 1398 321
رویای دل 22 میزان 1398 308
غزل در بند 16 میزان 1398 334
نوای همدلی 11 میزان 1398 277
زمزمه های دل 03 میزان 1398 337
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 277
جنبش عشق 31 سنبله 1398 326
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 300
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 316
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 290
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 289
محور وحدت 05 سنبله 1398 315
جهل خونین 29 اسد 1398 339
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 334
قلب افراطیت 15 اسد 1398 352
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 345
عاملان جنگ 02 اسد 1398 362
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 507
صلح واقعی 20 سرطان 1398 404
غزل دربند 12 سرطان 1398 371
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 366
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 397