افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
تخم عشق 11 قوس 1398 43
تفاوت عمل 10 قوس 1398 34
تابو شکن 05 قوس 1398 49
دشت دل ... ققنوس خیال...! 04 قوس 1398 57
عطر یاد 28 عقرب 1398 68
گنج گران وط 22 عقرب 1398 117
زبان خوش 15 عقرب 1398 123
بزم محبت 29 میزان 1398 175
رویای دل 22 میزان 1398 168
غزل در بند 16 میزان 1398 168
نوای همدلی 11 میزان 1398 132
زمزمه های دل 03 میزان 1398 199
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 151
جنبش عشق 31 سنبله 1398 169
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 163
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 168
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 151
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 159
محور وحدت 05 سنبله 1398 183
جهل خونین 29 اسد 1398 202
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 206
قلب افراطیت 15 اسد 1398 207
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 213
عاملان جنگ 02 اسد 1398 229
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 336
صلح واقعی 20 سرطان 1398 259
غزل دربند 12 سرطان 1398 234
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 233
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 248
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 262
کتاب دل 28 جوزا 1398 301
ای هیواده 27 جوزا 1398 291
هوای سروری 24 جوزا 1398 239
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 278
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 274
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 278
غزل دربند 13 جوزا 1398 272
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 252
عاشق عشق 09 جوزا 1398 318
خیال آرزو 07 جوزا 1398 298
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 342
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 320
آیین وفاداری 29 ثور 1398 314
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 313
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 284
زهر قاتل 24 ثور 1398 296
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 281
درس زندگی 21 ثور 1398 303
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 328
غزل دربند 13 ثور 1398 308