افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 37
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 35
شوق نگاه 11 میزان 1396 28
ای برادر همتی 08 میزان 1396 38
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 43
تار گسسته 02 میزان 1396 45
غزل در بند 27 سنبله 1396 41
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 59
راه خدا 19 سنبله 1396 66
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 110
غزل دربند 22 اسد 1396 96
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 119
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 125
یاد جوانی 10 اسد 1396 130
تاریکستان 04 اسد 1396 126
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 145
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 164
شعر دریاها 18 سرطان 1396 149
فوران عشق 14 سرطان 1396 166
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 174
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 236
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 218
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 494
ماتمسرا 13 جوزا 1396 314
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 402
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 333
مادر وطن 28 ثور 1396 341
رقص واژگان 27 ثور 1396 302
مادر هستی 24 ثور 1396 319
نجات مام وطن 21 ثور 1396 341
حسن زیبا 17 ثور 1396 366
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 421
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 351
شرارت طالب 03 ثور 1396 383
همای کاغذی 01 ثور 1396 344
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 333
دیو استعمار 26 حمل 1396 315
دنیای دل 24 حمل 1396 362
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 386
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 364
موج شادی 11 حمل 1396 358
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 379
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 382
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 364
مستان حقیقت 26 حوت 1395 402
آتش وحشت 20 حوت 1395 407
مبنای خلقت 18 حوت 1395 395
عشق بازی دل 18 حوت 1395 403
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 390
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 433