افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 11
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 54
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 60
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 162
ماتمسرا 13 جوزا 1396 71
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 102
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 90
مادر وطن 28 ثور 1396 103
رقص واژگان 27 ثور 1396 84
مادر هستی 24 ثور 1396 89
نجات مام وطن 21 ثور 1396 90
حسن زیبا 17 ثور 1396 120
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 122
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 124
شرارت طالب 03 ثور 1396 123
همای کاغذی 01 ثور 1396 116
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 124
دیو استعمار 26 حمل 1396 118
دنیای دل 24 حمل 1396 138
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 148
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 147
موج شادی 11 حمل 1396 140
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 159
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 178
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 162
مستان حقیقت 26 حوت 1395 157
آتش وحشت 20 حوت 1395 181
مبنای خلقت 18 حوت 1395 179
عشق بازی دل 18 حوت 1395 177
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 182
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 224
مسلخ وطن 08 حوت 1395 205
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 172
عشق و مدارا 30 دلو 1395 200
ترانه ساز 30 دلو 1395 214
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 258
مرگ غریبان 23 دلو 1395 198
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 217
غزل در بند 18 دلو 1395 236
ظلمت سرا 16 دلو 1395 180
فساد و افراط 02 دلو 1395 248
عشق و تمدن 26 جدی 1395 237
دنیای نمایش 24 جدی 1395 223
غزل در بند 16 جدی 1395 255
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 234
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 253
آزادی مسموم 03 جدی 1395 245
الماس بخت 26 قوس 1395 286
خمستان عشق 21 قوس 1395 282
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 316