افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
کتاب دل 28 جوزا 1398 17
ای هیواده 27 جوزا 1398 8
هوای سروری 24 جوزا 1398 26
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 30
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 49
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 65
غزل دربند 13 جوزا 1398 48
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 49
عاشق عشق 09 جوزا 1398 82
خیال آرزو 07 جوزا 1398 80
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 83
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 105
آیین وفاداری 29 ثور 1398 92
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 79
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 83
زهر قاتل 24 ثور 1398 81
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 64
درس زندگی 21 ثور 1398 78
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 115
غزل دربند 13 ثور 1398 106
سیاه بازی 10 ثور 1398 132
مهر عشق 07 ثور 1398 124
عاملان مرگ 29 حمل 1398 126
سرود تمدن 22 حمل 1398 122
جهان خالی 19 حمل 1398 128
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 123
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 149
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 162
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 163
امتحان گردون 20 حوت 1397 166
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 208
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 169
بازی با خون 08 حوت 1397 164
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 211
دیار خورشید 04 حوت 1397 202
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 329
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 265
خیابان هرات 09 دلو 1397 291
آزموده را میازما 07 دلو 1397 221
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 231
غزل دربند 30 جدی 1397 234
رؤیای دل 24 جدی 1397 256
موج گل 17 جدی 1397 277
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 277
صلح ننگین 01 جدی 1397 336
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 294
طبل رسوایی 05 قوس 1397 319
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 324
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 350
هوای سروری 24 عقرب 1397 334