افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 65
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 49
خیابان هرات 09 دلو 1397 84
آزموده را میازما 07 دلو 1397 64
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 66
غزل دربند 30 جدی 1397 79
رؤیای دل 24 جدی 1397 103
موج گل 17 جدی 1397 94
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 113
صلح ننگین 01 جدی 1397 146
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 126
طبل رسوایی 05 قوس 1397 164
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 172
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 174
هوای سروری 24 عقرب 1397 177
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 167
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 190
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 165
اندوه وطن 16 عقرب 1397 204
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 203
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 197
سوگند دهمت 30 میزان 1397 186
کشور در آتش 29 میزان 1397 204
در راه شورا 22 میزان 1397 253
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 252
کرکسان 31 سنبله 1397 233
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 300
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 318
کعبۀ دل 28 اسد 1397 362
غزل 16 اسد 1397 345
بزم آسمان 08 اسد 1397 325
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 353
مذهب انسان 30 سرطان 1397 373
شعار حق 24 سرطان 1397 405
پیک محبت 23 سرطان 1397 316
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 353
خوان خون 08 سرطان 1397 379
غزل دربند 02 سرطان 1397 337
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 365
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 369
دام تزویر 12 جوزا 1397 407
امواج عشق 02 جوزا 1397 424
مار آستین 01 جوزا 1397 455
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 464
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 453
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 485
غزل در بند 11 ثور 1397 475
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 463
قصابان کابل 06 ثور 1397 471
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 561