افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
فغان سکوت 05 دلو 1400 8
پند نغز 03 دلو 1400 16
همسایۀ نامرد 26 جدی 1400 36
کما فی السابق 23 جدی 1400 50
زینت تاریخ 20 جدی 1400 47
ناله های دل 15 جدی 1400 86
ساز زندگانی 13 جدی 1400 59
من در حدی نیستم که مدعی سرایش و سروده باشم. 12 جدی 1400 62
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 55
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 35
قصۀ روزگار 01 جدی 1400 83
شب یلدا 28 قوس 1400 98
خلق خسته 08 قوس 1400 112
وطن‌ام 05 قوس 1400 127
بیاد پیر عشق و خرد 05 قوس 1400 122
کاخ ظلم 02 قوس 1400 130
استبداد طالب 27 عقرب 1400 135
چکامۀ خورشید 20 عقرب 1400 144
نگارستان دل 16 عقرب 1400 142
نوای آشنا 04 عقرب 1400 155
بستر تاریخ میهن 02 عقرب 1400 168
سیاه و سپید 29 میزان 1400 151
آیین عشق 21 میزان 1400 186
دوزخ وحشت 13 میزان 1400 201
نغمۀ دل 10 میزان 1400 190
رهبران دالر 03 میزان 1400 208
و من … 27 سنبله 1400 216
همه در پی خیالات موهومیم 22 سنبله 1400 242
افراطیت دربازی بزرگ 19 سنبله 1400 234
قیام زن 17 سنبله 1400 236
غزل دربند 16 سنبله 1400 217
نور تمدن 16 سنبله 1400 223
سکوت را بشکن 12 سنبله 1400 222
خورشید وطن 07 سنبله 1400 240
قصۀ افغانستان 31 اسد 1400 250
خطاب به مردم افغانستان؛ زنان و مردان 25 اسد 1400 247
حاصل اشغال 22 اسد 1400 242
خورشيد گمگشته در سايه ها ! 16 اسد 1400 251
سرشک خونفشان 11 اسد 1400 242
خوناب دل 08 اسد 1400 286
وحشت طالب 03 اسد 1400 269
عید خونین وطن 29 سرطان 1400 269
غزل در بند 25 سرطان 1400 288
پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا افغانستان 22 سرطان 1400 282
امید و پایداری 20 سرطان 1400 305
مهد عشق و فرهنگ 14 سرطان 1400 291
نقشۀ افراطیت 07 سرطان 1400 324
عدل و مساوات 25 جوزا 1400 325
الماس سخن 21 جوزا 1400 357
تجهیز افراطیت 16 جوزا 1400 325