افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سوگند دهمت 30 میزان 1397 4
کشور در آتش 29 میزان 1397 20
در راه شورا 22 میزان 1397 29
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 75
کرکسان 31 سنبله 1397 66
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 118
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 126
کعبۀ دل 28 اسد 1397 155
غزل 16 اسد 1397 165
بزم آسمان 08 اسد 1397 150
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 180
مذهب انسان 30 سرطان 1397 195
شعار حق 24 سرطان 1397 228
پیک محبت 23 سرطان 1397 155
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 183
خوان خون 08 سرطان 1397 195
غزل دربند 02 سرطان 1397 193
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 203
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 210
دام تزویر 12 جوزا 1397 232
امواج عشق 02 جوزا 1397 248
مار آستین 01 جوزا 1397 280
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 271
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 281
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 302
غزل در بند 11 ثور 1397 284
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 287
قصابان کابل 06 ثور 1397 300
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 353
طومار دغا 22 حمل 1397 313
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 355
همنوایی 12 حمل 1397 368
غارت گلستان 05 حمل 1397 409
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 371
دیار نوروز 28 حوت 1396 374
حقیقت وجود 24 حوت 1396 436
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 398
عیار عشق 17 حوت 1396 432
زخم خون 14 حوت 1396 438
دا حالات بدلول غواړي 09 حوت 1396 447
غزل دربند 07 حوت 1396 475
محبت عشق 05 حوت 1396 458
داد خواهی مرغکی نزد سلیمان نبی 30 دلو 1396 490
حق هویت 29 دلو 1396 478
چشمان خسته 22 دلو 1396 485
گردش زمان 19 دلو 1396 553
د مينې کعبه 11 دلو 1396 437
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 478
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 446
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 431