افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 8
غزل دربند 22 اسد 1396 13
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 26
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 33
یاد جوانی 10 اسد 1396 47
تاریکستان 04 اسد 1396 54
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 66
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 73
شعر دریاها 18 سرطان 1396 66
فوران عشق 14 سرطان 1396 81
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 88
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 135
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 132
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 327
ماتمسرا 13 جوزا 1396 179
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 242
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 209
مادر وطن 28 ثور 1396 216
رقص واژگان 27 ثور 1396 185
مادر هستی 24 ثور 1396 201
نجات مام وطن 21 ثور 1396 211
حسن زیبا 17 ثور 1396 247
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 256
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 232
شرارت طالب 03 ثور 1396 246
همای کاغذی 01 ثور 1396 229
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 223
دیو استعمار 26 حمل 1396 210
دنیای دل 24 حمل 1396 244
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 259
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 253
موج شادی 11 حمل 1396 244
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 262
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 279
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 261
مستان حقیقت 26 حوت 1395 272
آتش وحشت 20 حوت 1395 286
مبنای خلقت 18 حوت 1395 285
عشق بازی دل 18 حوت 1395 287
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 284
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 328
مسلخ وطن 08 حوت 1395 305
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 273
عشق و مدارا 30 دلو 1395 313
ترانه ساز 30 دلو 1395 307
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 434
مرگ غریبان 23 دلو 1395 295
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 318
غزل در بند 18 دلو 1395 356
ظلمت سرا 16 دلو 1395 268