افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
عاملان مرگ 29 حمل 1398 16
سرود تمدن 22 حمل 1398 34
جهان خالی 19 حمل 1398 41
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 48
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 64
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 87
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 97
امتحان گردون 20 حوت 1397 96
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 134
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 109
بازی با خون 08 حوت 1397 97
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 138
دیار خورشید 04 حوت 1397 120
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 213
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 173
خیابان هرات 09 دلو 1397 210
آزموده را میازما 07 دلو 1397 149
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 160
غزل دربند 30 جدی 1397 170
رؤیای دل 24 جدی 1397 182
موج گل 17 جدی 1397 189
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 199
صلح ننگین 01 جدی 1397 251
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 219
طبل رسوایی 05 قوس 1397 248
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 257
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 264
هوای سروری 24 عقرب 1397 263
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 276
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 281
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 255
اندوه وطن 16 عقرب 1397 325
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 293
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 290
سوگند دهمت 30 میزان 1397 268
کشور در آتش 29 میزان 1397 292
در راه شورا 22 میزان 1397 345
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 360
کرکسان 31 سنبله 1397 322
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 388
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 413
کعبۀ دل 28 اسد 1397 465
غزل 16 اسد 1397 457
بزم آسمان 08 اسد 1397 430
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 444
مذهب انسان 30 سرطان 1397 463
شعار حق 24 سرطان 1397 515
پیک محبت 23 سرطان 1397 400
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 439
خوان خون 08 سرطان 1397 466