افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
طبل رسوایی 05 قوس 1397 50
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 65
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 63
هوای سروری 24 عقرب 1397 63
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 62
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 72
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 64
اندوه وطن 16 عقرب 1397 92
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 103
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 91
سوگند دهمت 30 میزان 1397 90
کشور در آتش 29 میزان 1397 108
در راه شورا 22 میزان 1397 122
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 145
کرکسان 31 سنبله 1397 129
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 191
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 210
کعبۀ دل 28 اسد 1397 249
غزل 16 اسد 1397 234
بزم آسمان 08 اسد 1397 224
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 252
مذهب انسان 30 سرطان 1397 277
شعار حق 24 سرطان 1397 307
پیک محبت 23 سرطان 1397 218
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 241
خوان خون 08 سرطان 1397 264
غزل دربند 02 سرطان 1397 247
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 262
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 266
دام تزویر 12 جوزا 1397 308
امواج عشق 02 جوزا 1397 321
مار آستین 01 جوزا 1397 346
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 354
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 337
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 382
غزل در بند 11 ثور 1397 356
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 355
قصابان کابل 06 ثور 1397 355
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 443
طومار دغا 22 حمل 1397 372
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 403
همنوایی 12 حمل 1397 442
غارت گلستان 05 حمل 1397 472
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 424
دیار نوروز 28 حوت 1396 429
حقیقت وجود 24 حوت 1396 488
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 457
عیار عشق 17 حوت 1396 497
زخم خون 14 حوت 1396 503
دا حالات بدلول غواړي 09 حوت 1396 503