افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دُردانۀ آتش 16 سرطان 1401 5
جرگۀ سربریدن 10 سرطان 1401 27
استبداد قومی طالب 03 سرطان 1401 52
جهان پرآشوب 25 جوزا 1401 43
بزم میمون 19 جوزا 1401 56
این " پیام شهید " مردم من 16 جوزا 1401 85
جرگه بازی 15 جوزا 1401 55
باید یکی شویم 09 جوزا 1401 88
زنجیر شکن 07 جوزا 1401 102
گوهر انسان 03 جوزا 1401 89
عید سوگواران 11 ثور 1401 94
بازی‏های انتحاری 31 حمل 1401 119
راه نجات 27 حمل 1401 114
مهاجر چیست؟ 21 حمل 1401 128
احساس پاک 15 حمل 1401 235
جنگ طالب با فرهنگ 04 حمل 1401 208
سوغات بهار 27 حوت 1400 264
قلزم خونین 23 حوت 1400 295
اژدهای سرمایه 19 حوت 1400 178
دنیای دل 13 حوت 1400 158
شام دراز 30 دلو 1400 285
نقش خیال 20 دلو 1400 179
بینش تاریخ 14 دلو 1400 203
فغان سکوت 05 دلو 1400 195
پند نغز 03 دلو 1400 215
همسایۀ نامرد 26 جدی 1400 222
کما فی السابق 23 جدی 1400 237
زینت تاریخ 20 جدی 1400 221
ناله های دل 15 جدی 1400 259
ساز زندگانی 13 جدی 1400 239
من در حدی نیستم که مدعی سرایش و سروده باشم. 12 جدی 1400 232
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 233
جیغ آزادی و پایداری 12 جدی 1400 205
قصۀ روزگار 01 جدی 1400 252
شب یلدا 28 قوس 1400 272
خلق خسته 08 قوس 1400 284
وطن‌ام 05 قوس 1400 304
بیاد پیر عشق و خرد 05 قوس 1400 291
کاخ ظلم 02 قوس 1400 298
استبداد طالب 27 عقرب 1400 302
چکامۀ خورشید 20 عقرب 1400 325
نگارستان دل 16 عقرب 1400 330
نوای آشنا 04 عقرب 1400 324
بستر تاریخ میهن 02 عقرب 1400 327
سیاه و سپید 29 میزان 1400 320
آیین عشق 21 میزان 1400 354
دوزخ وحشت 13 میزان 1400 366
نغمۀ دل 10 میزان 1400 369
رهبران دالر 03 میزان 1400 376
و من … 27 سنبله 1400 393