افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نبرد انسان با کرونا 28 دلو 1398 2
رمز عشق 25 دلو 1398 24
آتش دل 18 دلو 1398 35
هنر آفریدن 15 دلو 1398 37
در بزم دل 07 دلو 1398 72
زن ستیزی 26 جدی 1398 90
خوی نیکو 23 جدی 1398 97
بلای جنگ 16 جدی 1398 109
سال نو نوای نو 11 جدی 1398 100
نوید یلدا 01 جدی 1398 108
وحدت و همدلی 25 قوس 1398 139
زینت تاریخ 23 قوس 1398 133
صلح رسوا 19 قوس 1398 164
غزل در بند 18 قوس 1398 138
تخم عشق 11 قوس 1398 160
تفاوت عمل 10 قوس 1398 143
تابو شکن 05 قوس 1398 158
دشت دل ... ققنوس خیال...! 04 قوس 1398 169
عطر یاد 28 عقرب 1398 165
گنج گران وط 22 عقرب 1398 211
زبان خوش 15 عقرب 1398 220
بزم محبت 29 میزان 1398 269
رویای دل 22 میزان 1398 261
غزل در بند 16 میزان 1398 282
نوای همدلی 11 میزان 1398 230
زمزمه های دل 03 میزان 1398 291
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 231
جنبش عشق 31 سنبله 1398 268
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 251
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 261
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 229
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 244
محور وحدت 05 سنبله 1398 268
جهل خونین 29 اسد 1398 284
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 290
قلب افراطیت 15 اسد 1398 297
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 300
عاملان جنگ 02 اسد 1398 317
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 445
صلح واقعی 20 سرطان 1398 350
غزل دربند 12 سرطان 1398 320
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 325
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 340
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 346
کتاب دل 28 جوزا 1398 396
ای هیواده 27 جوزا 1398 380
هوای سروری 24 جوزا 1398 330
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 375
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 362
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 350