افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 31
قلب افراطیت 15 اسد 1398 44
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 49
عاملان جنگ 02 اسد 1398 71
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 118
صلح واقعی 20 سرطان 1398 91
غزل دربند 12 سرطان 1398 88
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 89
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 96
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 105
کتاب دل 28 جوزا 1398 130
ای هیواده 27 جوزا 1398 118
هوای سروری 24 جوزا 1398 98
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 133
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 135
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 145
غزل دربند 13 جوزا 1398 125
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 118
عاشق عشق 09 جوزا 1398 161
خیال آرزو 07 جوزا 1398 145
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 176
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 169
آیین وفاداری 29 ثور 1398 155
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 152
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 145
زهر قاتل 24 ثور 1398 152
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 132
درس زندگی 21 ثور 1398 151
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 182
غزل دربند 13 ثور 1398 165
سیاه بازی 10 ثور 1398 198
مهر عشق 07 ثور 1398 186
عاملان مرگ 29 حمل 1398 198
سرود تمدن 22 حمل 1398 185
جهان خالی 19 حمل 1398 193
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 185
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 226
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 231
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 240
امتحان گردون 20 حوت 1397 226
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 269
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 245
بازی با خون 08 حوت 1397 230
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 301
دیار خورشید 04 حوت 1397 283
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 427
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 336
خیابان هرات 09 دلو 1397 372
آزموده را میازما 07 دلو 1397 283
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 306