افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مقام زن 19 حوت 1393 2057
زن=مرد 17 حوت 1393 2044
مگو 11 حوت 1393 2403
خشم طبیعت 10 حوت 1393 2158
گل رهایی 04 حوت 1393 2111
د پردیوچور 25 دلو 1393 2267
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 2064
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 2164
بلبل باغ 14 دلو 1393 2196
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 2163
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 2130
نه لورونه 06 دلو 1393 2139
عشق وآزادی 30 جدی 1393 2528
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 2184
خلکو ! 16 جدی 1393 2116
آواز عشق 15 جدی 1393 2177
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 2217
افغانه! 04 جدی 1393 2330
انارستان یلدا 30 قوس 1393 2255
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 2278
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 2245
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 2358
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 2224
گوهر ناب 17 قوس 1393 2076
غزل 10 قوس 1393 2313
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 2188
بحر خون 04 قوس 1393 2158
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 2395
چشم جنون 30 عقرب 1393 2165
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 2227
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 2231
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 2163
غم 16 عقرب 1393 2125
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 2324
کربلا 14 عقرب 1393 2202
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 2162
بوی خون 11 عقرب 1393 2157
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2429
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2511
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 2219
جام جم 24 میزان 1393 2208
رقیبه ! 23 میزان 1393 2412
خشکسالی 21 میزان 1393 2122
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 2031
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 2164
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 2289
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2359
بازار 30 سنبله 1393 2323
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 2202
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 2220