افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1582
غمنامه 04 حمل 1393 1482
مراد عشق 03 حمل 1393 1622
پیام نوروز 01 حمل 1393 1403
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1466
افغانه 29 حوت 1392 1585
بهار وصل 27 حوت 1392 1443
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1372
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1366
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1498
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1431
نسیم محبت 19 حوت 1392 1401
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1420
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1362
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1419
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1380
جوشش عشق 12 حوت 1392 1434
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1296
د غلولښکر 08 حوت 1392 1336
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1705
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1542
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1372
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1428
فتخار 27 دلو 1392 1400
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1375
سرود عشق 21 دلو 1392 1415
تمنای دل 17 دلو 1392 1557
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1429
حامی اشرار 14 دلو 1392 1299
دل گم شده 08 دلو 1392 1505
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1486
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1345
مرغ آواره 02 دلو 1392 1396
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 1560
حدیث جوانه 26 جدی 1392 1514
!پنجابه 23 جدی 1392 1449
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 1433
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 1491
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 1497
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 1596
افغانان یو 06 جدی 1392 1365
سال غم 04 جدی 1392 1692
خطاب به کرزی دررابطه به قرارداد امنیتی 02 جدی 1392 1510
شب یلدا 01 جدی 1392 1387
ستاره در شب یلدا 01 جدی 1392 1539
درس تاریخ 28 قوس 1392 1586
آزادگان خطۀ خورشید 16 قوس 1392 1576
غزل 16 قوس 1392 1421
دکابل خوب 03 قوس 1392 1667
کابله ویښ شه 01 قوس 1392 1616