افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1909
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1995
نجات میهن 15 سنبله 1393 1894
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1895
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1918
طرح نو 06 سنبله 1393 1916
یاد سیمین 29 اسد 1393 1955
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2057
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1811
احساس عشق 26 اسد 1393 1942
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1910
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1908
عشق و امید 20 اسد 1393 1979
زخم وطن 16 اسد 1393 1902
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1951
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1845
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1906
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1833
بھارنه شو 11 اسد 1393 1853
غزل 09 اسد 1393 1890
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1873
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1760
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1864
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1877
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1836
صلح سفید 24 سرطان 1393 1721
ناز وطن 23 سرطان 1393 1899
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1917
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1925
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1727
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1820
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1901
ساز طرب 06 سرطان 1393 1813
اصل آدم 02 سرطان 1393 1961
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1807
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2038
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1946
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1953
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1777
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1804
انتخاب 17 جوزا 1393 1796
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1756
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1962
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1971
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1999
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1864
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1877
دل پاک 29 ثور 1393 1706
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2109
مادر 21 ثور 1393 2028