افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1895
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1763
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1785
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1650
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1666
انتخاب 17 جوزا 1393 1659
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1589
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1836
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1823
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1826
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1710
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1728
دل پاک 29 ثور 1393 1576
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1969
مادر 21 ثور 1393 1871
چهار رباعی 20 ثور 1393 1859
خشم هندکش 17 ثور 1393 1655
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1824
جوشش عشق 16 ثور 1393 1716
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1769
ای مرد! 14 ثور 1393 1814
قهر خزان 13 ثور 1393 1650
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1833
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1845
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1631
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1714
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1987
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1857
سروش دل 28 حمل 1393 1731
قرار سبز 26 حمل 1393 1807
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2126
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1761
سروش غیب 20 حمل 1393 1774
پردیو! 19 حمل 1393 1747
دامن خورشید 17 حمل 1393 1580
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1984
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1673
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1746
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2061
غمنامه 04 حمل 1393 1831
مراد عشق 03 حمل 1393 1928
پیام نوروز 01 حمل 1393 1758
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1812
افغانه 29 حوت 1392 1945
بهار وصل 27 حوت 1392 1810
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1733
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1757
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1805
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1764
نسیم محبت 19 حوت 1392 1832