افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
چشم جنون 30 عقرب 1393 1972
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 2048
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1984
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1964
غم 16 عقرب 1393 1946
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 2109
کربلا 14 عقرب 1393 2044
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1968
بوی خون 11 عقرب 1393 1998
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2229
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2314
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 2040
جام جم 24 میزان 1393 2021
رقیبه ! 23 میزان 1393 2206
خشکسالی 21 میزان 1393 1968
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1883
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1993
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 2084
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2153
بازار 30 سنبله 1393 2112
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 2000
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 2033
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 2014
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2129
نجات میهن 15 سنبله 1393 2026
توفان دسایس 11 سنبله 1393 2023
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 2033
طرح نو 06 سنبله 1393 2042
یاد سیمین 29 اسد 1393 2129
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2168
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1977
احساس عشق 26 اسد 1393 2270
بی واکه ملت 26 اسد 1393 2026
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 2058
عشق و امید 20 اسد 1393 2092
زخم وطن 16 اسد 1393 2029
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2095
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1970
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 2026
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1949
بھارنه شو 11 اسد 1393 1963
غزل 09 اسد 1393 2042
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1986
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1892
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 2010
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 2006
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1958
صلح سفید 24 سرطان 1393 1831
ناز وطن 23 سرطان 1393 2024
فتنه و شر 16 سرطان 1393 2042