افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
ای مرد! 14 ثور 1393 1656
قهر خزان 13 ثور 1393 1498
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1685
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1706
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1494
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1574
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1782
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1703
سروش دل 28 حمل 1393 1568
قرار سبز 26 حمل 1393 1658
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1968
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1590
سروش غیب 20 حمل 1393 1627
پردیو! 19 حمل 1393 1574
دامن خورشید 17 حمل 1393 1452
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1806
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1529
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1609
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1862
غمنامه 04 حمل 1393 1689
مراد عشق 03 حمل 1393 1802
پیام نوروز 01 حمل 1393 1605
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1653
افغانه 29 حوت 1392 1769
بهار وصل 27 حوت 1392 1653
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1582
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1617
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1676
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1628
نسیم محبت 19 حوت 1392 1657
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1632
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1543
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1618
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1582
جوشش عشق 12 حوت 1392 1631
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1492
د غلولښکر 08 حوت 1392 1512
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1939
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1729
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1561
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1612
فتخار 27 دلو 1392 1586
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1552
سرود عشق 21 دلو 1392 1655
تمنای دل 17 دلو 1392 1753
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1594
حامی اشرار 14 دلو 1392 1524
دل گم شده 08 دلو 1392 1707
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1666
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1510