افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 2018
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 2133
بلبل باغ 14 دلو 1393 2161
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 2120
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 2090
نه لورونه 06 دلو 1393 2091
عشق وآزادی 30 جدی 1393 2494
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 2149
خلکو ! 16 جدی 1393 2080
آواز عشق 15 جدی 1393 2133
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 2183
افغانه! 04 جدی 1393 2273
انارستان یلدا 30 قوس 1393 2213
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 2235
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 2200
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 2310
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 2182
گوهر ناب 17 قوس 1393 2037
غزل 10 قوس 1393 2275
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 2139
بحر خون 04 قوس 1393 2118
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 2357
چشم جنون 30 عقرب 1393 2134
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 2185
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 2183
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 2127
غم 16 عقرب 1393 2093
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 2276
کربلا 14 عقرب 1393 2176
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 2124
بوی خون 11 عقرب 1393 2124
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2393
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2481
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 2184
جام جم 24 میزان 1393 2171
رقیبه ! 23 میزان 1393 2375
خشکسالی 21 میزان 1393 2092
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 2003
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 2125
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 2240
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2311
بازار 30 سنبله 1393 2279
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 2161
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 2181
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 2154
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2265
نجات میهن 15 سنبله 1393 2171
توفان دسایس 11 سنبله 1393 2157
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 2152
طرح نو 06 سنبله 1393 2197