افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1977
جام جم 24 میزان 1393 1950
رقیبه ! 23 میزان 1393 2150
خشکسالی 21 میزان 1393 1908
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1838
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1933
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 2018
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2092
بازار 30 سنبله 1393 2039
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1948
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1973
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1967
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2064
نجات میهن 15 سنبله 1393 1964
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1967
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1973
طرح نو 06 سنبله 1393 1979
یاد سیمین 29 اسد 1393 2048
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2117
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1905
احساس عشق 26 اسد 1393 2021
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1968
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1983
عشق و امید 20 اسد 1393 2038
زخم وطن 16 اسد 1393 1970
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2031
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1910
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1969
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1898
بھارنه شو 11 اسد 1393 1910
غزل 09 اسد 1393 1975
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1933
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1834
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1941
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1944
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1901
صلح سفید 24 سرطان 1393 1787
ناز وطن 23 سرطان 1393 1956
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1989
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2004
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1794
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1898
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1948
ساز طرب 06 سرطان 1393 1873
اصل آدم 02 سرطان 1393 2037
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1897
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2102
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2053
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 2032
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1833