افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1792
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1800
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1777
صلح سفید 24 سرطان 1393 1665
ناز وطن 23 سرطان 1393 1834
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1847
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1859
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1661
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1758
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1836
ساز طرب 06 سرطان 1393 1765
اصل آدم 02 سرطان 1393 1879
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1734
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1978
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1860
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1871
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1725
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1739
انتخاب 17 جوزا 1393 1734
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1672
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1901
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1895
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1916
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1793
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1806
دل پاک 29 ثور 1393 1641
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2040
مادر 21 ثور 1393 1956
چهار رباعی 20 ثور 1393 1929
خشم هندکش 17 ثور 1393 1740
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1901
جوشش عشق 16 ثور 1393 1810
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1833
ای مرد! 14 ثور 1393 1881
قهر خزان 13 ثور 1393 1719
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1908
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1911
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1699
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1798
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 2086
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1943
سروش دل 28 حمل 1393 1808
قرار سبز 26 حمل 1393 1871
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2202
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1836
سروش غیب 20 حمل 1393 1853
پردیو! 19 حمل 1393 1810
دامن خورشید 17 حمل 1393 1639
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 2049
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1745