افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
قرار سبز 26 حمل 1393 1513
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1816
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1469
سروش غیب 20 حمل 1393 1516
پردیو! 19 حمل 1393 1469
دامن خورشید 17 حمل 1393 1360
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1679
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1414
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1469
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1681
غمنامه 04 حمل 1393 1563
مراد عشق 03 حمل 1393 1694
پیام نوروز 01 حمل 1393 1485
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1562
افغانه 29 حوت 1392 1662
بهار وصل 27 حوت 1392 1535
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1457
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1466
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1575
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1527
نسیم محبت 19 حوت 1392 1509
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1504
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1442
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1508
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1465
جوشش عشق 12 حوت 1392 1524
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1381
د غلولښکر 08 حوت 1392 1420
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1801
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1620
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1466
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1518
فتخار 27 دلو 1392 1485
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1449
سرود عشق 21 دلو 1392 1510
تمنای دل 17 دلو 1392 1643
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1507
حامی اشرار 14 دلو 1392 1397
دل گم شده 08 دلو 1392 1611
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1567
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1423
مرغ آواره 02 دلو 1392 1474
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 1641
حدیث جوانه 26 جدی 1392 1608
!پنجابه 23 جدی 1392 1532
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 1519
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 1590
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 1575
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 1701
افغانان یو 06 جدی 1392 1448