افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1018
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 968
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 964
غم 16 عقرب 1393 967
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1013
کربلا 14 عقرب 1393 933
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 940
بوی خون 11 عقرب 1393 955
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 1001
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 1045
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 938
جام جم 24 میزان 1393 949
رقیبه ! 23 میزان 1393 1138
خشکسالی 21 میزان 1393 987
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 900
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 974
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 982
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1067
بازار 30 سنبله 1393 1052
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1057
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1042
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1021
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1065
نجات میهن 15 سنبله 1393 1035
توفان دسایس 11 سنبله 1393 997
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 995
طرح نو 06 سنبله 1393 994
یاد سیمین 29 اسد 1393 1025
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1092
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 986
احساس عشق 26 اسد 1393 976
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1035
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 986
عشق و امید 20 اسد 1393 1098
زخم وطن 16 اسد 1393 1089
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1028
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1038
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 991
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 993
بھارنه شو 11 اسد 1393 1010
غزل 09 اسد 1393 1013
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 998
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 999
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1002
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1026
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 976
صلح سفید 24 سرطان 1393 930
ناز وطن 23 سرطان 1393 1079
فتنه و شر 16 سرطان 1393 976
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1021