افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 3083
ماتمسرا 13 جوزا 1396 2043
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 2522
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 2199
مادر وطن 28 ثور 1396 2182
رقص واژگان 27 ثور 1396 1920
مادر هستی 24 ثور 1396 1967
نجات مام وطن 21 ثور 1396 2160
حسن زیبا 17 ثور 1396 2105
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 2648
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 2208
شرارت طالب 03 ثور 1396 2148
همای کاغذی 01 ثور 1396 1995
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 2054
دیو استعمار 26 حمل 1396 1944
دنیای دل 24 حمل 1396 2036
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 2176
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 2100
موج شادی 11 حمل 1396 2039
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 2035
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1914
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1989
مستان حقیقت 26 حوت 1395 2116
آتش وحشت 20 حوت 1395 2092
مبنای خلقت 18 حوت 1395 2122
عشق بازی دل 18 حوت 1395 2052
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 2036
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 2119
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1883
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1949
عشق و مدارا 30 دلو 1395 2105
ترانه ساز 30 دلو 1395 2066
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 3076
مرگ غریبان 23 دلو 1395 2001
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1983
غزل در بند 18 دلو 1395 2450
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1909
فساد و افراط 02 دلو 1395 2139
عشق و تمدن 26 جدی 1395 2010
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1862
غزل در بند 16 جدی 1395 1922
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1880
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 2032
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1873
الماس بخت 26 قوس 1395 1857
خمستان عشق 21 قوس 1395 2107
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1959
امواج طالع 13 قوس 1395 2144
نام نیکو 08 قوس 1395 2109
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 2288