افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بزم نشاط 04 میزان 1395 1805
شور غزل 27 سنبله 1395 1900
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1758
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1725
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1799
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1743
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1884
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1923
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1778
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1952
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2576
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1771
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1806
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1977
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1944
دین انسان 15 سرطان 1395 1818
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1782
غزل در بند 03 سرطان 1395 1923
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1816
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1899
قهر خدا 24 جوزا 1395 1836
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1914
نقش تازه 17 جوزا 1395 1909
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1906
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1675
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1710
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1633
رقص رویا 29 ثور 1395 1846
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1874
غزل در بند 22 ثور 1395 2165
ماست مالی 21 ثور 1395 1851
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1853
عصر نمایش 12 ثور 1395 1938
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1870
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1941
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1979
گلان پرپر 04 ثور 1395 1853
غزل دربند 03 ثور 1395 2060
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1690
حکایت خونین 02 ثور 1395 1655
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1597
زلف شفق 27 حمل 1395 1839
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1803
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1807
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1765
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 2165
غزل در بند 09 حمل 1395 1739
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1764
جنبش مینا 03 حمل 1395 1706
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1745