افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1642
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1767
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1713
گلان پرپر 04 ثور 1395 1637
غزل دربند 03 ثور 1395 1819
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1518
حکایت خونین 02 ثور 1395 1474
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1392
زلف شفق 27 حمل 1395 1621
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1622
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1603
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1573
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 1494
غزل در بند 09 حمل 1395 1528
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1563
جنبش مینا 03 حمل 1395 1512
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1544
امید بهاری 29 حوت 1394 1540
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1417
لطف بن 29 حوت 1394 1589
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1570
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1745
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1734
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 2105
پیکار زنان 17 حوت 1394 1625
عزم 11 حوت 1394 1641
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 1649
جنگ و صلح 07 حوت 1394 1620
جنگ و بحران 07 حوت 1394 1683
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 1611
همای بخت 02 حوت 1394 1675
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 1592
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 1737
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 1645
قلم مهر 22 دلو 1394 1548
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 1516
سنگ ستم 16 دلو 1394 1487
آه مظلوم 11 دلو 1394 1887
سیلاب غم 06 دلو 1394 1544
طلوع 05 دلو 1394 1620
افراط خونین 03 دلو 1394 1556
عطر آزادی 29 جدی 1394 1609
نور تمدن 25 جدی 1394 1560
دل پاک محبت 23 جدی 1394 1586
بازیگری 19 جدی 1394 1624
ارباب ستمگستر 18 جدی 1394 1559
غزل دربند 15 جدی 1394 1720
بشکن بشکن 15 جدی 1394 1619
سال نو؛ سال کشتار 12 جدی 1394 1506
هند و پاکستان 09 جدی 1394 1548