افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
رویای شیرین 25 میزان 1395 1803
زور آوران 19 میزان 1395 1682
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1858
غزل دربند 12 میزان 1395 1928
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1934
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1858
بزم نشاط 04 میزان 1395 1850
شور غزل 27 سنبله 1395 1943
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1800
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1761
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1831
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1781
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1922
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1967
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1812
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 2000
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2607
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1800
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1845
توفان جنگ 21 سرطان 1395 2014
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1981
دین انسان 15 سرطان 1395 1859
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1827
غزل در بند 03 سرطان 1395 1963
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1850
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1942
قهر خدا 24 جوزا 1395 1866
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1947
نقش تازه 17 جوزا 1395 1942
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1950
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1711
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1743
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1664
رقص رویا 29 ثور 1395 1888
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1911
غزل در بند 22 ثور 1395 2213
ماست مالی 21 ثور 1395 1894
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1905
عصر نمایش 12 ثور 1395 1982
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1907
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1968
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 2030
گلان پرپر 04 ثور 1395 1895
غزل دربند 03 ثور 1395 2105
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1720
حکایت خونین 02 ثور 1395 1688
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1638
زلف شفق 27 حمل 1395 1883
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1835
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1841