افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
افغانه! 04 جدی 1393 1074
انارستان یلدا 30 قوس 1393 1043
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 1083
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 1074
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 1084
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 1052
گوهر ناب 17 قوس 1393 1007
غزل 10 قوس 1393 1125
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1020
بحر خون 04 قوس 1393 1036
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 1196
چشم جنون 30 عقرب 1393 996
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1088
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1024
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1030
غم 16 عقرب 1393 1045
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1088
کربلا 14 عقرب 1393 1002
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1004
بوی خون 11 عقرب 1393 1024
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 1073
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 1124
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1002
جام جم 24 میزان 1393 1009
رقیبه ! 23 میزان 1393 1211
خشکسالی 21 میزان 1393 1055
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 961
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1035
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1050
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1124
بازار 30 سنبله 1393 1106
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1117
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1103
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1080
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1127
نجات میهن 15 سنبله 1393 1114
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1062
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1056
طرح نو 06 سنبله 1393 1061
یاد سیمین 29 اسد 1393 1093
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1170
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1033
احساس عشق 26 اسد 1393 1059
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1105
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1048
عشق و امید 20 اسد 1393 1162
زخم وطن 16 اسد 1393 1146
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1090
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1091
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1060