افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
پوښتنه 18 ثور 1394 1238
چهار چهارپاره 06 ثور 1394 1144
مرگ دل 04 ثور 1394 1146
په وینوسره 01 ثور 1394 1160
دوبیتی های سرگردان 24 حمل 1394 1263
د کابل قاتل 23 حمل 1394 1253
سرود آتش ( سوگنامۀ فرخنده) 16 حمل 1394 1211
پخلاینه 16 حمل 1394 1151
ای خدا 10 حمل 1394 1132
شقایق سرخ بهار 03 حمل 1394 1199
مسلمانه! 03 حمل 1394 1101
سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد 29 حوت 1393 1199
راشه پسرلیه 28 حوت 1393 1250
آفتاب عشق 26 حوت 1393 1243
نوبهار 25 حوت 1393 1230
دلته اوس... 22 حوت 1393 1154
مقام زن 19 حوت 1393 1162
زن=مرد 17 حوت 1393 1278
مگو 11 حوت 1393 1317
خشم طبیعت 10 حوت 1393 1230
گل رهایی 04 حوت 1393 1158
د پردیوچور 25 دلو 1393 1303
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 1238
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 1367
بلبل باغ 14 دلو 1393 1254
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 1209
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 1235
نه لورونه 06 دلو 1393 1190
عشق وآزادی 30 جدی 1393 1199
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 1253
خلکو ! 16 جدی 1393 1327
آواز عشق 15 جدی 1393 1239
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 1257
افغانه! 04 جدی 1393 1314
انارستان یلدا 30 قوس 1393 1279
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 1303
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 1285
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 1312
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 1268
گوهر ناب 17 قوس 1393 1211
غزل 10 قوس 1393 1369
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1269
بحر خون 04 قوس 1393 1266
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 1421
چشم جنون 30 عقرب 1393 1206
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1316
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1231
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1276
غم 16 عقرب 1393 1273
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1321