افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 1677
شوق نگاه 11 میزان 1396 1589
ای برادر همتی 08 میزان 1396 1661
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 1548
تار گسسته 02 میزان 1396 1656
غزل در بند 27 سنبله 1396 1617
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 1712
راه خدا 19 سنبله 1396 1658
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 1804
غزل دربند 22 اسد 1396 1725
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 1704
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 1734
یاد جوانی 10 اسد 1396 1690
تاریکستان 04 اسد 1396 1653
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 1699
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 1796
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1731
فوران عشق 14 سرطان 1396 1666
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 1650
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1818
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1842
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 3220
ماتمسرا 13 جوزا 1396 2137
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 2640
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 2308
مادر وطن 28 ثور 1396 2285
رقص واژگان 27 ثور 1396 2019
مادر هستی 24 ثور 1396 2064
نجات مام وطن 21 ثور 1396 2276
حسن زیبا 17 ثور 1396 2217
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 2751
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 2319
شرارت طالب 03 ثور 1396 2250
همای کاغذی 01 ثور 1396 2087
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 2161
دیو استعمار 26 حمل 1396 2057
دنیای دل 24 حمل 1396 2135
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 2279
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 2202
موج شادی 11 حمل 1396 2132
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 2133
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 2013
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 2078
مستان حقیقت 26 حوت 1395 2218
آتش وحشت 20 حوت 1395 2213
مبنای خلقت 18 حوت 1395 2220
عشق بازی دل 18 حوت 1395 2155
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 2156
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 2231
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1974