افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نقش تازه 17 جوزا 1395 1763
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1747
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1546
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1583
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1514
رقص رویا 29 ثور 1395 1692
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1714
غزل در بند 22 ثور 1395 1993
ماست مالی 21 ثور 1395 1718
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1719
عصر نمایش 12 ثور 1395 1769
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1711
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1817
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1778
گلان پرپر 04 ثور 1395 1704
غزل دربند 03 ثور 1395 1896
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1568
حکایت خونین 02 ثور 1395 1524
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1449
زلف شفق 27 حمل 1395 1676
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1668
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1660
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1630
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 2032
غزل در بند 09 حمل 1395 1589
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1617
جنبش مینا 03 حمل 1395 1567
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1597
امید بهاری 29 حوت 1394 1625
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1461
لطف بن 29 حوت 1394 1656
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1630
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1803
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1788
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 2182
پیکار زنان 17 حوت 1394 1680
عزم 11 حوت 1394 1690
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 1719
جنگ و صلح 07 حوت 1394 1671
جنگ و بحران 07 حوت 1394 2076
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 1664
همای بخت 02 حوت 1394 1738
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 1648
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 1787
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 1709
قلم مهر 22 دلو 1394 1594
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 1552
سنگ ستم 16 دلو 1394 1537
آه مظلوم 11 دلو 1394 1937
سیلاب غم 06 دلو 1394 1592