افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دنیای دل 24 حمل 1396 1939
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 2069
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 2002
موج شادی 11 حمل 1396 1932
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1944
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1826
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1886
مستان حقیقت 26 حوت 1395 2031
آتش وحشت 20 حوت 1395 2001
مبنای خلقت 18 حوت 1395 2029
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1957
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1921
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 2005
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1791
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1850
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1992
ترانه ساز 30 دلو 1395 1958
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2940
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1890
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1870
غزل در بند 18 دلو 1395 2325
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1807
فساد و افراط 02 دلو 1395 2036
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1913
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1772
غزل در بند 16 جدی 1395 1826
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1792
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1928
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1768
الماس بخت 26 قوس 1395 1763
خمستان عشق 21 قوس 1395 2013
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1867
امواج طالع 13 قوس 1395 2032
نام نیکو 08 قوس 1395 2001
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 2189
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 2227
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 2030
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2324
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 2140
رویای شیرین 25 میزان 1395 2004
زور آوران 19 میزان 1395 1914
وحشت خونبار 18 میزان 1395 2058
غزل دربند 12 میزان 1395 2156
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 2151
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 2122
بزم نشاط 04 میزان 1395 2057
شور غزل 27 سنبله 1395 2152
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 2015
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1979
دروغ می گویند 28 اسد 1395 2043