افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 593
امتحان گردون 20 حوت 1397 580
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 629
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 648
بازی با خون 08 حوت 1397 617
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 778
دیار خورشید 04 حوت 1397 724
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 875
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 705
خیابان هرات 09 دلو 1397 807
آزموده را میازما 07 دلو 1397 687
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 676
غزل دربند 30 جدی 1397 636
رؤیای دل 24 جدی 1397 675
موج گل 17 جدی 1397 722
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 696
صلح ننگین 01 جدی 1397 780
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 723
طبل رسوایی 05 قوس 1397 738
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 787
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 843
هوای سروری 24 عقرب 1397 772
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 860
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 860
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 811
اندوه وطن 16 عقرب 1397 874
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 813
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 848
سوگند دهمت 30 میزان 1397 802
کشور در آتش 29 میزان 1397 787
در راه شورا 22 میزان 1397 882
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 881
کرکسان 31 سنبله 1397 796
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 871
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 936
کعبۀ دل 28 اسد 1397 967
غزل 16 اسد 1397 1091
بزم آسمان 08 اسد 1397 984
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 1003
مذهب انسان 30 سرطان 1397 1003
شعار حق 24 سرطان 1397 1080
پیک محبت 23 سرطان 1397 916
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 977
خوان خون 08 سرطان 1397 912
غزل دربند 02 سرطان 1397 930
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 901
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 962
دام تزویر 12 جوزا 1397 976
امواج عشق 02 جوزا 1397 1032
مار آستین 01 جوزا 1397 996