افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 686
آیین وفاداری 29 ثور 1398 629
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 670
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 599
زهر قاتل 24 ثور 1398 595
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 573
درس زندگی 21 ثور 1398 618
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 680
غزل دربند 13 ثور 1398 630
سیاه بازی 10 ثور 1398 677
مهر عشق 07 ثور 1398 668
عاملان مرگ 29 حمل 1398 669
سرود تمدن 22 حمل 1398 666
جهان خالی 19 حمل 1398 665
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 624
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 670
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 699
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 679
امتحان گردون 20 حوت 1397 658
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 710
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 747
بازی با خون 08 حوت 1397 711
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 871
دیار خورشید 04 حوت 1397 816
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 978
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 812
خیابان هرات 09 دلو 1397 942
آزموده را میازما 07 دلو 1397 796
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 788
غزل دربند 30 جدی 1397 724
رؤیای دل 24 جدی 1397 767
موج گل 17 جدی 1397 816
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 788
صلح ننگین 01 جدی 1397 887
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 824
طبل رسوایی 05 قوس 1397 826
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 878
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 929
هوای سروری 24 عقرب 1397 874
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 949
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 963
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 907
اندوه وطن 16 عقرب 1397 968
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 900
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 974
سوگند دهمت 30 میزان 1397 892
کشور در آتش 29 میزان 1397 875
در راه شورا 22 میزان 1397 988
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 967
کرکسان 31 سنبله 1397 882