افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بزم نشاط 04 میزان 1395 689
شور غزل 27 سنبله 1395 742
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 721
قصۀ دل 03 سنبله 1395 746
دروغ می گویند 28 اسد 1395 745
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 742
آتشفشان خون 14 اسد 1395 800
از بـــــــودا 11 اسد 1395 835
کشاکش خونین 11 اسد 1395 753
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 815
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 826
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 798
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 736
توفان جنگ 21 سرطان 1395 843
شادی و طرب 16 سرطان 1395 770
دین انسان 15 سرطان 1395 778
آوای خموشی 08 سرطان 1395 765
غزل در بند 03 سرطان 1395 826
تندور دسایس 30 جوزا 1395 790
عُقده و کین 26 جوزا 1395 873
قهر خدا 24 جوزا 1395 835
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 875
نقش تازه 17 جوزا 1395 765
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 796
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 774
رنگ غزل 06 جوزا 1395 723
خوی انسانی 03 جوزا 1395 749
رقص رویا 29 ثور 1395 805
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 778
غزل در بند 22 ثور 1395 951
ماست مالی 21 ثور 1395 814
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 814
عصر نمایش 12 ثور 1395 830
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 771
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 872
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 804
گلان پرپر 04 ثور 1395 756
غزل دربند 03 ثور 1395 851
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 733
حکایت خونین 02 ثور 1395 723
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 698
زلف شفق 27 حمل 1395 763
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 835
عبادت شیطان 16 حمل 1395 782
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 738
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 752
غزل در بند 09 حمل 1395 768
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 773
جنبش مینا 03 حمل 1395 765
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 764