افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
شاخ استبداد 28 میزان 1396 706
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 789
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 916
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 866
شوق نگاه 11 میزان 1396 812
ای برادر همتی 08 میزان 1396 867
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 797
تار گسسته 02 میزان 1396 843
غزل در بند 27 سنبله 1396 834
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 910
راه خدا 19 سنبله 1396 879
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 931
غزل دربند 22 اسد 1396 898
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 904
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 905
یاد جوانی 10 اسد 1396 929
تاریکستان 04 اسد 1396 878
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 872
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 917
شعر دریاها 18 سرطان 1396 925
فوران عشق 14 سرطان 1396 905
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 877
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1019
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 987
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2000
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1276
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1595
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1382
مادر وطن 28 ثور 1396 1394
رقص واژگان 27 ثور 1396 1186
مادر هستی 24 ثور 1396 1233
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1338
حسن زیبا 17 ثور 1396 1399
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1695
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1402
شرارت طالب 03 ثور 1396 1402
همای کاغذی 01 ثور 1396 1239
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1327
دیو استعمار 26 حمل 1396 1234
دنیای دل 24 حمل 1396 1276
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1409
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1336
موج شادی 11 حمل 1396 1312
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1290
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1212
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1305
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1355
آتش وحشت 20 حوت 1395 1361
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1312
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1305