افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1341
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1097
شرارت طالب 03 ثور 1396 1158
همای کاغذی 01 ثور 1396 1014
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1036
دیو استعمار 26 حمل 1396 1011
دنیای دل 24 حمل 1396 1026
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1119
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1057
موج شادی 11 حمل 1396 1038
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1024
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1000
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1023
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1079
آتش وحشت 20 حوت 1395 1111
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1057
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1043
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 984
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1073
مسلخ وطن 08 حوت 1395 970
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 983
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1089
ترانه ساز 30 دلو 1395 1035
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 1653
مرگ غریبان 23 دلو 1395 968
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1000
غزل در بند 18 دلو 1395 1234
ظلمت سرا 16 دلو 1395 956
فساد و افراط 02 دلو 1395 1147
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1104
دنیای نمایش 24 جدی 1395 971
غزل در بند 16 جدی 1395 1003
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 997
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1067
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1026
الماس بخت 26 قوس 1395 1032
خمستان عشق 21 قوس 1395 1156
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1101
امواج طالع 13 قوس 1395 1112
نام نیکو 08 قوس 1395 1199
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1210
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1314
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1201
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1351
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1202
رویای شیرین 25 میزان 1395 1168
زور آوران 19 میزان 1395 1159
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1294
غزل دربند 12 میزان 1395 1284
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1273