افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 677
سوگند دهمت 30 میزان 1397 650
کشور در آتش 29 میزان 1397 631
در راه شورا 22 میزان 1397 708
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 721
کرکسان 31 سنبله 1397 645
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 716
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 756
کعبۀ دل 28 اسد 1397 801
غزل 16 اسد 1397 906
بزم آسمان 08 اسد 1397 808
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 814
مذهب انسان 30 سرطان 1397 846
شعار حق 24 سرطان 1397 918
پیک محبت 23 سرطان 1397 749
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 833
خوان خون 08 سرطان 1397 775
غزل دربند 02 سرطان 1397 775
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 753
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 802
دام تزویر 12 جوزا 1397 819
امواج عشق 02 جوزا 1397 847
مار آستین 01 جوزا 1397 863
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 893
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 815
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 997
غزل در بند 11 ثور 1397 862
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 885
قصابان کابل 06 ثور 1397 914
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 954
طومار دغا 22 حمل 1397 851
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 915
همنوایی 12 حمل 1397 927
غارت گلستان 05 حمل 1397 926
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 891
دیار نوروز 28 حوت 1396 891
حقیقت وجود 24 حوت 1396 939
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 966
عیار عشق 17 حوت 1396 924
زخم خون 14 حوت 1396 933
دا حالات بدلول غواړي 09 حوت 1396 976
غزل دربند 07 حوت 1396 1000
محبت عشق 05 حوت 1396 956
داد خواهی مرغکی نزد سلیمان نبی 30 دلو 1396 1081
حق هویت 29 دلو 1396 1031
چشمان خسته 22 دلو 1396 1051
گردش زمان 19 دلو 1396 1159
د مينې کعبه 11 دلو 1396 934
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 1026
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 935