افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
گنج گران وط 22 عقرب 1398 751
زبان خوش 15 عقرب 1398 757
بزم محبت 29 میزان 1398 906
رویای دل 22 میزان 1398 721
غزل در بند 16 میزان 1398 764
نوای همدلی 11 میزان 1398 732
زمزمه های دل 03 میزان 1398 787
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 696
جنبش عشق 31 سنبله 1398 815
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 728
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 836
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 739
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 704
محور وحدت 05 سنبله 1398 748
جهل خونین 29 اسد 1398 756
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 789
قلب افراطیت 15 اسد 1398 771
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 726
عاملان جنگ 02 اسد 1398 909
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 943
صلح واقعی 20 سرطان 1398 870
غزل دربند 12 سرطان 1398 795
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 794
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 776
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 861
کتاب دل 28 جوزا 1398 897
ای هیواده 27 جوزا 1398 828
هوای سروری 24 جوزا 1398 791
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 815
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 794
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 793
غزل دربند 13 جوزا 1398 775
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 757
عاشق عشق 09 جوزا 1398 855
خیال آرزو 07 جوزا 1398 804
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 845
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 895
آیین وفاداری 29 ثور 1398 827
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 851
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 787
زهر قاتل 24 ثور 1398 811
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 745
درس زندگی 21 ثور 1398 800
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 867
غزل دربند 13 ثور 1398 825
سیاه بازی 10 ثور 1398 867
مهر عشق 07 ثور 1398 877
عاملان مرگ 29 حمل 1398 874
سرود تمدن 22 حمل 1398 843
جهان خالی 19 حمل 1398 858