افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 648
طبل رسوایی 05 قوس 1397 663
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 710
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 757
هوای سروری 24 عقرب 1397 696
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 798
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 783
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 742
اندوه وطن 16 عقرب 1397 794
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 748
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 775
سوگند دهمت 30 میزان 1397 748
کشور در آتش 29 میزان 1397 720
در راه شورا 22 میزان 1397 800
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 811
کرکسان 31 سنبله 1397 722
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 795
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 852
کعبۀ دل 28 اسد 1397 895
غزل 16 اسد 1397 1005
بزم آسمان 08 اسد 1397 902
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 918
مذهب انسان 30 سرطان 1397 933
شعار حق 24 سرطان 1397 1012
پیک محبت 23 سرطان 1397 841
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 917
خوان خون 08 سرطان 1397 847
غزل دربند 02 سرطان 1397 863
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 822
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 880
دام تزویر 12 جوزا 1397 901
امواج عشق 02 جوزا 1397 956
مار آستین 01 جوزا 1397 937
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 976
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 894
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 1094
غزل در بند 11 ثور 1397 943
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 966
قصابان کابل 06 ثور 1397 1005
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 1034
طومار دغا 22 حمل 1397 918
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 1000
همنوایی 12 حمل 1397 1007
غارت گلستان 05 حمل 1397 1008
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 974
دیار نوروز 28 حوت 1396 970
حقیقت وجود 24 حوت 1396 1017
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 1067
عیار عشق 17 حوت 1396 997
زخم خون 14 حوت 1396 1012