افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 696
دیار نوروز 28 حوت 1396 702
حقیقت وجود 24 حوت 1396 756
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 760
عیار عشق 17 حوت 1396 770
زخم خون 14 حوت 1396 760
دا حالات بدلول غواړي 09 حوت 1396 779
غزل دربند 07 حوت 1396 801
محبت عشق 05 حوت 1396 784
داد خواهی مرغکی نزد سلیمان نبی 30 دلو 1396 854
حق هویت 29 دلو 1396 833
چشمان خسته 22 دلو 1396 845
گردش زمان 19 دلو 1396 903
د مينې کعبه 11 دلو 1396 749
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 813
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 770
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 735
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 808
منبع جنگ 28 جدی 1396 834
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 865
دریای خروشان 14 جدی 1396 852
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 856
سال‏های خراب 07 جدی 1396 761
بلای جنگ 28 قوس 1396 983
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 917
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 993
نای موسیقی 19 قوس 1396 923
در راه مطلوب 15 قوس 1396 932
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 817
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 999
رباعی ها 14 عقرب 1396 917
زن اسیر 04 عقرب 1396 967
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 1116
شاخ استبداد 28 میزان 1396 832
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 933
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 1107
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 1002
شوق نگاه 11 میزان 1396 940
ای برادر همتی 08 میزان 1396 1012
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 932
تار گسسته 02 میزان 1396 981
غزل در بند 27 سنبله 1396 966
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 1058
راه خدا 19 سنبله 1396 1016
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 1074
غزل دربند 22 اسد 1396 1048
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 1057
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 1052
یاد جوانی 10 اسد 1396 1070
تاریکستان 04 اسد 1396 1011