افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 814
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1724
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1068
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1382
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1184
مادر وطن 28 ثور 1396 1203
رقص واژگان 27 ثور 1396 1018
مادر هستی 24 ثور 1396 1050
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1156
حسن زیبا 17 ثور 1396 1236
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1463
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1215
شرارت طالب 03 ثور 1396 1225
همای کاغذی 01 ثور 1396 1085
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1157
دیو استعمار 26 حمل 1396 1071
دنیای دل 24 حمل 1396 1106
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1221
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1163
موج شادی 11 حمل 1396 1123
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1118
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1068
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1119
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1189
آتش وحشت 20 حوت 1395 1184
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1141
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1131
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1085
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1144
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1028
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1043
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1165
ترانه ساز 30 دلو 1395 1093
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 1781
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1035
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1071
غزل در بند 18 دلو 1395 1331
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1015
فساد و افراط 02 دلو 1395 1231
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1185
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1048
غزل در بند 16 جدی 1395 1085
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1046
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1142
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1088
الماس بخت 26 قوس 1395 1105
خمستان عشق 21 قوس 1395 1232
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1170
امواج طالع 13 قوس 1395 1186
نام نیکو 08 قوس 1395 1265