افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 852
مسلخ وطن 08 حوت 1395 769
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 776
عشق و مدارا 30 دلو 1395 860
ترانه ساز 30 دلو 1395 833
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 1308
مرگ غریبان 23 دلو 1395 774
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 815
غزل در بند 18 دلو 1395 955
ظلمت سرا 16 دلو 1395 754
فساد و افراط 02 دلو 1395 921
عشق و تمدن 26 جدی 1395 864
دنیای نمایش 24 جدی 1395 772
غزل در بند 16 جدی 1395 806
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 802
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 868
آزادی مسموم 03 جدی 1395 842
الماس بخت 26 قوس 1395 850
خمستان عشق 21 قوس 1395 926
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 873
امواج طالع 13 قوس 1395 893
نام نیکو 08 قوس 1395 966
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 989
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1084
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1015
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1082
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1020
رویای شیرین 25 میزان 1395 954
زور آوران 19 میزان 1395 958
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1068
غزل دربند 12 میزان 1395 1042
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1064
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1033
بزم نشاط 04 میزان 1395 941
شور غزل 27 سنبله 1395 986
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 975
قصۀ دل 03 سنبله 1395 991
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1019
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1000
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1073
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1100
کشاکش خونین 11 اسد 1395 996
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1101
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1124
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1070
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 976
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1111
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1033
دین انسان 15 سرطان 1395 1027
آوای خموشی 08 سرطان 1395 990