افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 832
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 825
یاد جوانی 10 اسد 1396 855
تاریکستان 04 اسد 1396 802
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 790
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 829
شعر دریاها 18 سرطان 1396 843
فوران عشق 14 سرطان 1396 840
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 801
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 948
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 905
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1865
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1171
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1504
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1290
مادر وطن 28 ثور 1396 1305
رقص واژگان 27 ثور 1396 1108
مادر هستی 24 ثور 1396 1145
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1244
حسن زیبا 17 ثور 1396 1322
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1589
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1310
شرارت طالب 03 ثور 1396 1319
همای کاغذی 01 ثور 1396 1162
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1245
دیو استعمار 26 حمل 1396 1155
دنیای دل 24 حمل 1396 1201
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1328
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1243
موج شادی 11 حمل 1396 1224
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1206
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1149
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1217
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1274
آتش وحشت 20 حوت 1395 1281
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1241
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1222
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1178
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1224
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1114
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1127
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1257
ترانه ساز 30 دلو 1395 1185
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 1922
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1127
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1165
غزل در بند 18 دلو 1395 1440
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1108
فساد و افراط 02 دلو 1395 1326
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1274