افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
موج شادی 11 حمل 1396 907
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 900
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 879
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 902
مستان حقیقت 26 حوت 1395 932
آتش وحشت 20 حوت 1395 963
مبنای خلقت 18 حوت 1395 930
عشق بازی دل 18 حوت 1395 921
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 849
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 954
مسلخ وطن 08 حوت 1395 858
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 878
عشق و مدارا 30 دلو 1395 964
ترانه ساز 30 دلو 1395 925
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 1453
مرگ غریبان 23 دلو 1395 860
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 913
غزل در بند 18 دلو 1395 1077
ظلمت سرا 16 دلو 1395 837
فساد و افراط 02 دلو 1395 1019
عشق و تمدن 26 جدی 1395 960
دنیای نمایش 24 جدی 1395 862
غزل در بند 16 جدی 1395 893
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 890
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 967
آزادی مسموم 03 جدی 1395 930
الماس بخت 26 قوس 1395 933
خمستان عشق 21 قوس 1395 1022
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 965
امواج طالع 13 قوس 1395 987
نام نیکو 08 قوس 1395 1072
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1092
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1190
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1101
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1177
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1099
رویای شیرین 25 میزان 1395 1054
زور آوران 19 میزان 1395 1050
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1155
غزل دربند 12 میزان 1395 1133
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1168
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1117
بزم نشاط 04 میزان 1395 1038
شور غزل 27 سنبله 1395 1109
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1061
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1078
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1123
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1092
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1168
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1184