افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
صلح واقعی 20 سرطان 1398 777
غزل دربند 12 سرطان 1398 703
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 703
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 686
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 766
کتاب دل 28 جوزا 1398 798
ای هیواده 27 جوزا 1398 738
هوای سروری 24 جوزا 1398 704
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 727
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 706
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 708
غزل دربند 13 جوزا 1398 688
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 677
عاشق عشق 09 جوزا 1398 776
خیال آرزو 07 جوزا 1398 730
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 767
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 802
آیین وفاداری 29 ثور 1398 739
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 770
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 700
زهر قاتل 24 ثور 1398 706
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 669
درس زندگی 21 ثور 1398 715
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 781
غزل دربند 13 ثور 1398 742
سیاه بازی 10 ثور 1398 781
مهر عشق 07 ثور 1398 775
عاملان مرگ 29 حمل 1398 776
سرود تمدن 22 حمل 1398 772
جهان خالی 19 حمل 1398 766
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 725
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 761
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 807
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 777
امتحان گردون 20 حوت 1397 762
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 813
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 858
بازی با خون 08 حوت 1397 807
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 1003
دیار خورشید 04 حوت 1397 914
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 1098
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 920
خیابان هرات 09 دلو 1397 1064
آزموده را میازما 07 دلو 1397 894
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 895
غزل دربند 30 جدی 1397 823
رؤیای دل 24 جدی 1397 874
موج گل 17 جدی 1397 918
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 887
صلح ننگین 01 جدی 1397 997