افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 709
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 657
توفان جنگ 21 سرطان 1395 744
شادی و طرب 16 سرطان 1395 678
دین انسان 15 سرطان 1395 678
آوای خموشی 08 سرطان 1395 679
غزل در بند 03 سرطان 1395 737
تندور دسایس 30 جوزا 1395 703
عُقده و کین 26 جوزا 1395 765
قهر خدا 24 جوزا 1395 741
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 787
نقش تازه 17 جوزا 1395 679
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 695
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 687
رنگ غزل 06 جوزا 1395 650
خوی انسانی 03 جوزا 1395 667
رقص رویا 29 ثور 1395 719
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 694
غزل در بند 22 ثور 1395 855
ماست مالی 21 ثور 1395 719
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 721
عصر نمایش 12 ثور 1395 735
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 676
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 782
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 709
گلان پرپر 04 ثور 1395 674
غزل دربند 03 ثور 1395 732
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 660
حکایت خونین 02 ثور 1395 655
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 627
زلف شفق 27 حمل 1395 692
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 756
عبادت شیطان 16 حمل 1395 693
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 657
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 680
غزل در بند 09 حمل 1395 691
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 692
جنبش مینا 03 حمل 1395 685
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 685
امید بهاری 29 حوت 1394 643
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 633
لطف بن 29 حوت 1394 675
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 682
دزدید و رفت 20 حوت 1394 761
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 803
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 1023
پیکار زنان 17 حوت 1394 700
عزم 11 حوت 1394 707
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 730
جنگ و صلح 07 حوت 1394 717