افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
گردش زمان 19 دلو 1396 828
د مينې کعبه 11 دلو 1396 682
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 738
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 712
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 659
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 753
منبع جنگ 28 جدی 1396 770
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 804
دریای خروشان 14 جدی 1396 774
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 787
سال‏های خراب 07 جدی 1396 698
بلای جنگ 28 قوس 1396 898
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 841
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 909
نای موسیقی 19 قوس 1396 851
در راه مطلوب 15 قوس 1396 866
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 752
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 923
رباعی ها 14 عقرب 1396 853
زن اسیر 04 عقرب 1396 909
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 1016
شاخ استبداد 28 میزان 1396 766
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 864
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 1008
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 929
شوق نگاه 11 میزان 1396 874
ای برادر همتی 08 میزان 1396 933
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 857
تار گسسته 02 میزان 1396 908
غزل در بند 27 سنبله 1396 895
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 981
راه خدا 19 سنبله 1396 946
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 1004
غزل دربند 22 اسد 1396 973
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 981
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 969
یاد جوانی 10 اسد 1396 996
تاریکستان 04 اسد 1396 944
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 938
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 986
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1003
فوران عشق 14 سرطان 1396 960
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 948
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1092
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1059
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2104
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1345
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1694
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1476
مادر وطن 28 ثور 1396 1479