افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 611
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 616
رنگ غزل 06 جوزا 1395 583
خوی انسانی 03 جوزا 1395 604
رقص رویا 29 ثور 1395 646
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 621
غزل در بند 22 ثور 1395 780
ماست مالی 21 ثور 1395 656
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 654
عصر نمایش 12 ثور 1395 673
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 600
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 703
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 640
گلان پرپر 04 ثور 1395 609
غزل دربند 03 ثور 1395 653
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 602
حکایت خونین 02 ثور 1395 594
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 567
زلف شفق 27 حمل 1395 622
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 703
عبادت شیطان 16 حمل 1395 633
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 596
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 616
غزل در بند 09 حمل 1395 618
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 631
جنبش مینا 03 حمل 1395 633
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 621
امید بهاری 29 حوت 1394 588
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 585
لطف بن 29 حوت 1394 610
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 627
دزدید و رفت 20 حوت 1394 691
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 734
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 913
پیکار زنان 17 حوت 1394 635
عزم 11 حوت 1394 646
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 663
جنگ و صلح 07 حوت 1394 653
جنگ و بحران 07 حوت 1394 660
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 637
همای بخت 02 حوت 1394 662
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 620
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 659
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 660
قلم مهر 22 دلو 1394 645
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 592
سنگ ستم 16 دلو 1394 634
آه مظلوم 11 دلو 1394 722
سیلاب غم 06 دلو 1394 604
طلوع 05 دلو 1394 645