افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
پوښتنه 18 ثور 1394 1959
چهار چهارپاره 06 ثور 1394 1819
مرگ دل 04 ثور 1394 1904
په وینوسره 01 ثور 1394 1910
دوبیتی های سرگردان 24 حمل 1394 2019
د کابل قاتل 23 حمل 1394 1952
سرود آتش ( سوگنامۀ فرخنده) 16 حمل 1394 1880
پخلاینه 16 حمل 1394 1947
ای خدا 10 حمل 1394 1826
شقایق سرخ بهار 03 حمل 1394 1941
مسلمانه! 03 حمل 1394 1804
سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد 29 حوت 1393 1918
راشه پسرلیه 28 حوت 1393 2045
آفتاب عشق 26 حوت 1393 1903
نوبهار 25 حوت 1393 1913
دلته اوس... 22 حوت 1393 1915
مقام زن 19 حوت 1393 1839
زن=مرد 17 حوت 1393 1862
مگو 11 حوت 1393 2169
خشم طبیعت 10 حوت 1393 1937
گل رهایی 04 حوت 1393 1894
د پردیوچور 25 دلو 1393 2050
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 1862
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 1983
بلبل باغ 14 دلو 1393 1952
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 1941
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 1949
نه لورونه 06 دلو 1393 1898
عشق وآزادی 30 جدی 1393 1853
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 1974
خلکو ! 16 جدی 1393 1945
آواز عشق 15 جدی 1393 1924
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 2010
افغانه! 04 جدی 1393 2054
انارستان یلدا 30 قوس 1393 2017
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 2038
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 2019
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 2113
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 2010
گوهر ناب 17 قوس 1393 1871
غزل 10 قوس 1393 2086
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1969
بحر خون 04 قوس 1393 1962
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 2171
چشم جنون 30 عقرب 1393 1946
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 2024
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1957
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1941
غم 16 عقرب 1393 1916
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 2078