افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1503
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1456
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1490
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1415
بھارنه شو 11 اسد 1393 1483
غزل 09 اسد 1393 1498
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1460
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1383
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1458
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1438
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1443
صلح سفید 24 سرطان 1393 1382
ناز وطن 23 سرطان 1393 1518
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1466
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1517
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1347
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1407
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1485
ساز طرب 06 سرطان 1393 1434
اصل آدم 02 سرطان 1393 1524
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1431
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1607
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1453
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1534
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1421
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1416
انتخاب 17 جوزا 1393 1401
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1334
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1574
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1500
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1496
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1437
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1456
دل پاک 29 ثور 1393 1346
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1686
مادر 21 ثور 1393 1603
چهار رباعی 20 ثور 1393 1596
خشم هندکش 17 ثور 1393 1434
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1511
جوشش عشق 16 ثور 1393 1454
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1519
ای مرد! 14 ثور 1393 1542
قهر خزان 13 ثور 1393 1406
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1568
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1607
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1376
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1479
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1627
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1589
سروش دل 28 حمل 1393 1451