افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 2319
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 2361
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 2391
گلان پرپر 04 ثور 1395 2234
غزل دربند 03 ثور 1395 2515
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 2092
حکایت خونین 02 ثور 1395 2052
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1982
زلف شفق 27 حمل 1395 2263
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 2231
عبادت شیطان 16 حمل 1395 2212
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 2232
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 2652
غزل در بند 09 حمل 1395 2172
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 2170
جنبش مینا 03 حمل 1395 2090
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 2185
امید بهاری 29 حوت 1394 2274
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1994
لطف بن 29 حوت 1394 2229
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 2167
دزدید و رفت 20 حوت 1394 2338
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 2325
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 2780
پیکار زنان 17 حوت 1394 2252
عزم 11 حوت 1394 2210
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 2329
جنگ و صلح 07 حوت 1394 2217
جنگ و بحران 07 حوت 1394 2681
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 2239
همای بخت 02 حوت 1394 2348
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 2243
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 2353
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 2294
قلم مهر 22 دلو 1394 2143
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 2048
سنگ ستم 16 دلو 1394 2045
آه مظلوم 11 دلو 1394 2474
سیلاب غم 06 دلو 1394 2129
طلوع 05 دلو 1394 2209
افراط خونین 03 دلو 1394 2120
عطر آزادی 29 جدی 1394 2221
نور تمدن 25 جدی 1394 2218
دل پاک محبت 23 جدی 1394 2205
بازیگری 19 جدی 1394 2254
ارباب ستمگستر 18 جدی 1394 2150
غزل دربند 15 جدی 1394 2366
بشکن بشکن 15 جدی 1394 2276
سال نو؛ سال کشتار 12 جدی 1394 2105
هند و پاکستان 09 جدی 1394 2153