افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 1843
گوهر ناب 17 قوس 1393 1690
غزل 10 قوس 1393 1900
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1788
بحر خون 04 قوس 1393 1793
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 1973
چشم جنون 30 عقرب 1393 1777
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1856
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1766
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1777
غم 16 عقرب 1393 1750
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1897
کربلا 14 عقرب 1393 1865
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1783
بوی خون 11 عقرب 1393 1802
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2008
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2117
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1833
جام جم 24 میزان 1393 1794
رقیبه ! 23 میزان 1393 2024
خشکسالی 21 میزان 1393 1792
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1706
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1797
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1856
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1941
بازار 30 سنبله 1393 1865
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1828
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1835
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1851
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1917
نجات میهن 15 سنبله 1393 1830
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1824
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1846
طرح نو 06 سنبله 1393 1848
یاد سیمین 29 اسد 1393 1872
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1984
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1720
احساس عشق 26 اسد 1393 1889
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1854
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1847
عشق و امید 20 اسد 1393 1927
زخم وطن 16 اسد 1393 1830
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1887
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1785
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1835
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1763
بھارنه شو 11 اسد 1393 1786
غزل 09 اسد 1393 1812
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1802
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1677