افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1242
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1438
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1265
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1351
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1231
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1232
انتخاب 17 جوزا 1393 1225
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1167
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1386
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1322
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1299
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1276
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1280
دل پاک 29 ثور 1393 1173
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1490
مادر 21 ثور 1393 1432
چهار رباعی 20 ثور 1393 1401
خشم هندکش 17 ثور 1393 1263
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1326
جوشش عشق 16 ثور 1393 1288
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1344
ای مرد! 14 ثور 1393 1373
قهر خزان 13 ثور 1393 1229
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1383
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1422
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1220
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1304
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1429
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1398
سروش دل 28 حمل 1393 1260
قرار سبز 26 حمل 1393 1317
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1613
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1286
سروش غیب 20 حمل 1393 1330
پردیو! 19 حمل 1393 1287
دامن خورشید 17 حمل 1393 1183
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1463
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1239
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1242
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1473
غمنامه 04 حمل 1393 1388
مراد عشق 03 حمل 1393 1507
پیام نوروز 01 حمل 1393 1305
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1363
افغانه 29 حوت 1392 1491
بهار وصل 27 حوت 1392 1342
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1279
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1273
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1410
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1332