افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1692
بوی خون 11 عقرب 1393 1726
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 1913
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2044
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1742
جام جم 24 میزان 1393 1701
رقیبه ! 23 میزان 1393 1962
خشکسالی 21 میزان 1393 1726
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1624
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1731
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1775
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1861
بازار 30 سنبله 1393 1800
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1771
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1761
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1774
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1836
نجات میهن 15 سنبله 1393 1758
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1752
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1775
طرح نو 06 سنبله 1393 1768
یاد سیمین 29 اسد 1393 1783
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1914
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1620
احساس عشق 26 اسد 1393 1807
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1783
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1774
عشق و امید 20 اسد 1393 1855
زخم وطن 16 اسد 1393 1753
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1814
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1721
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1762
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1692
بھارنه شو 11 اسد 1393 1717
غزل 09 اسد 1393 1739
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1735
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1607
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1713
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1717
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1704
صلح سفید 24 سرطان 1393 1599
ناز وطن 23 سرطان 1393 1770
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1757
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1793
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1591
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1680
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1764
ساز طرب 06 سرطان 1393 1693
اصل آدم 02 سرطان 1393 1791
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1669