افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1361
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1354
صلح سفید 24 سرطان 1393 1296
ناز وطن 23 سرطان 1393 1434
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1371
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1421
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1267
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1330
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1399
ساز طرب 06 سرطان 1393 1340
اصل آدم 02 سرطان 1393 1425
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1336
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1532
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1368
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1448
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1328
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1332
انتخاب 17 جوزا 1393 1312
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1257
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1487
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1411
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1402
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1363
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1374
دل پاک 29 ثور 1393 1266
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1595
مادر 21 ثور 1393 1524
چهار رباعی 20 ثور 1393 1501
خشم هندکش 17 ثور 1393 1352
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1419
جوشش عشق 16 ثور 1393 1372
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1443
ای مرد! 14 ثور 1393 1472
قهر خزان 13 ثور 1393 1321
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1479
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1520
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1299
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1390
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1541
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1494
سروش دل 28 حمل 1393 1364
قرار سبز 26 حمل 1393 1428
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1719
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1380
سروش غیب 20 حمل 1393 1432
پردیو! 19 حمل 1393 1382
دامن خورشید 17 حمل 1393 1279
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1573
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1331
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1340