افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بهار وصل 27 حوت 1392 1061
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1018
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1047
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1151
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1052
نسیم محبت 19 حوت 1392 1032
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1067
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1008
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 994
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1014
جوشش عشق 12 حوت 1392 1028
تجلی اسرار 09 حوت 1392 912
د غلولښکر 08 حوت 1392 1009
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1318
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1171
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1009
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1032
فتخار 27 دلو 1392 1029
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1016
سرود عشق 21 دلو 1392 1062
تمنای دل 17 دلو 1392 1141
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1088
حامی اشرار 14 دلو 1392 955
دل گم شده 08 دلو 1392 1089
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1108
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1014
مرغ آواره 02 دلو 1392 1055
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 1193
حدیث جوانه 26 جدی 1392 1144
!پنجابه 23 جدی 1392 1064
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 1069
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 1055
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 1175
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 1122
افغانان یو 06 جدی 1392 1020
سال غم 04 جدی 1392 1321
خطاب به کرزی دررابطه به قرارداد امنیتی 02 جدی 1392 1142
شب یلدا 01 جدی 1392 1035
ستاره در شب یلدا 01 جدی 1392 1200
درس تاریخ 28 قوس 1392 1167
آزادگان خطۀ خورشید 16 قوس 1392 1196
غزل 16 قوس 1392 1064
دکابل خوب 03 قوس 1392 1282
کابله ویښ شه 01 قوس 1392 1154
آشنای من 26 عقرب 1392 1208
!ګاوندیه 26 عقرب 1392 1195
کاشکی! 22 عقرب 1392 1173
افق گـُنگ 17 عقرب 1392 1112
مدعیان رهبری 13 عقرب 1392 1124
غزل 09 عقرب 1392 1140