افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1687
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1771
بازار 30 سنبله 1393 1707
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1693
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1679
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1683
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1748
نجات میهن 15 سنبله 1393 1683
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1658
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1703
طرح نو 06 سنبله 1393 1675
یاد سیمین 29 اسد 1393 1706
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1820
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1534
احساس عشق 26 اسد 1393 1726
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1702
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1685
عشق و امید 20 اسد 1393 1784
زخم وطن 16 اسد 1393 1678
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1733
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1651
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1678
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1611
بھارنه شو 11 اسد 1393 1628
غزل 09 اسد 1393 1662
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1654
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1534
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1629
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1627
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1629
صلح سفید 24 سرطان 1393 1526
ناز وطن 23 سرطان 1393 1692
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1655
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1708
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1527
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1591
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1669
ساز طرب 06 سرطان 1393 1622
اصل آدم 02 سرطان 1393 1711
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1603
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1805
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1667
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1708
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1575
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1591
انتخاب 17 جوزا 1393 1575
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1512
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1764
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1719
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1722