افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سروش غیب 20 حمل 1393 1115
پردیو! 19 حمل 1393 1095
دامن خورشید 17 حمل 1393 1010
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1214
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1045
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1011
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1265
غمنامه 04 حمل 1393 1179
مراد عشق 03 حمل 1393 1271
پیام نوروز 01 حمل 1393 1100
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1158
افغانه 29 حوت 1392 1290
بهار وصل 27 حوت 1392 1121
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1076
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1100
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1207
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1112
نسیم محبت 19 حوت 1392 1100
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1118
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1067
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1068
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1079
جوشش عشق 12 حوت 1392 1103
تجلی اسرار 09 حوت 1392 969
د غلولښکر 08 حوت 1392 1059
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1387
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1234
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1073
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1096
فتخار 27 دلو 1392 1094
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1083
سرود عشق 21 دلو 1392 1110
تمنای دل 17 دلو 1392 1208
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1138
حامی اشرار 14 دلو 1392 1013
دل گم شده 08 دلو 1392 1159
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1167
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1068
مرغ آواره 02 دلو 1392 1115
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 1258
حدیث جوانه 26 جدی 1392 1205
!پنجابه 23 جدی 1392 1132
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 1120
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 1134
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 1226
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 1204
افغانان یو 06 جدی 1392 1074
سال غم 04 جدی 1392 1383
خطاب به کرزی دررابطه به قرارداد امنیتی 02 جدی 1392 1204
شب یلدا 01 جدی 1392 1100