افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مقام زن 19 حوت 1393 1732
زن=مرد 17 حوت 1393 1786
مگو 11 حوت 1393 2071
خشم طبیعت 10 حوت 1393 1828
گل رهایی 04 حوت 1393 1797
د پردیوچور 25 دلو 1393 1940
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 1774
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 1902
بلبل باغ 14 دلو 1393 1866
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 1832
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 1846
نه لورونه 06 دلو 1393 1781
عشق وآزادی 30 جدی 1393 1763
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 1887
خلکو ! 16 جدی 1393 1868
آواز عشق 15 جدی 1393 1826
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 1931
افغانه! 04 جدی 1393 1929
انارستان یلدا 30 قوس 1393 1914
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 1918
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 1904
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 2002
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 1904
گوهر ناب 17 قوس 1393 1764
غزل 10 قوس 1393 1966
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1863
بحر خون 04 قوس 1393 1863
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 2045
چشم جنون 30 عقرب 1393 1846
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1930
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1839
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1841
غم 16 عقرب 1393 1808
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1966
کربلا 14 عقرب 1393 1923
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1837
بوی خون 11 عقرب 1393 1871
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2097
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2191
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1905
جام جم 24 میزان 1393 1880
رقیبه ! 23 میزان 1393 2087
خشکسالی 21 میزان 1393 1854
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1773
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1861
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1930
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2021
بازار 30 سنبله 1393 1946
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1886
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1907