افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
قهر خزان 13 ثور 1393 1103
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1239
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1291
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1104
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1201
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1302
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1250
سروش دل 28 حمل 1393 1109
قرار سبز 26 حمل 1393 1191
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1460
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1153
سروش غیب 20 حمل 1393 1184
پردیو! 19 حمل 1393 1165
دامن خورشید 17 حمل 1393 1067
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1300
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1119
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1096
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1339
غمنامه 04 حمل 1393 1254
مراد عشق 03 حمل 1393 1362
پیام نوروز 01 حمل 1393 1170
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1234
افغانه 29 حوت 1392 1363
بهار وصل 27 حوت 1392 1202
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1154
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1162
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1281
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1189
نسیم محبت 19 حوت 1392 1179
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1189
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1148
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1150
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1158
جوشش عشق 12 حوت 1392 1191
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1051
د غلولښکر 08 حوت 1392 1128
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 1459
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1314
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1151
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1173
فتخار 27 دلو 1392 1163
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1147
سرود عشق 21 دلو 1392 1179
تمنای دل 17 دلو 1392 1296
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1208
حامی اشرار 14 دلو 1392 1077
دل گم شده 08 دلو 1392 1253
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1246
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1132
مرغ آواره 02 دلو 1392 1177