افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
طرح نو 06 سنبله 1393 1607
یاد سیمین 29 اسد 1393 1641
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1759
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1467
احساس عشق 26 اسد 1393 1616
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1640
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1612
عشق و امید 20 اسد 1393 1707
زخم وطن 16 اسد 1393 1611
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1633
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1571
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1610
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1539
بھارنه شو 11 اسد 1393 1571
غزل 09 اسد 1393 1602
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1588
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1485
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1556
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1546
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1548
صلح سفید 24 سرطان 1393 1478
ناز وطن 23 سرطان 1393 1638
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1586
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1640
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1465
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1523
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1590
ساز طرب 06 سرطان 1393 1550
اصل آدم 02 سرطان 1393 1632
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1536
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1731
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1574
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1634
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1505
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1527
انتخاب 17 جوزا 1393 1517
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1436
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1695
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1613
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1637
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1542
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1567
دل پاک 29 ثور 1393 1445
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1806
مادر 21 ثور 1393 1715
چهار رباعی 20 ثور 1393 1706
خشم هندکش 17 ثور 1393 1525
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1678
جوشش عشق 16 ثور 1393 1543
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1618