افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1343
الماس بخت 26 قوس 1395 1350
خمستان عشق 21 قوس 1395 1544
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1438
امواج طالع 13 قوس 1395 1517
نام نیکو 08 قوس 1395 1518
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1631
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1730
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1563
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1828
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1613
رویای شیرین 25 میزان 1395 1560
زور آوران 19 میزان 1395 1479
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1639
غزل دربند 12 میزان 1395 1677
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1673
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1603
بزم نشاط 04 میزان 1395 1565
شور غزل 27 سنبله 1395 1660
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1554
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1540
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1593
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1526
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1706
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1697
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1588
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1718
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1765
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1613
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1604
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1774
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1705
دین انسان 15 سرطان 1395 1637
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1564
غزل در بند 03 سرطان 1395 1727
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1619
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1704
قهر خدا 24 جوزا 1395 1661
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1713
نقش تازه 17 جوزا 1395 1689
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1675
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1492
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1521
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1468
رقص رویا 29 ثور 1395 1614
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1650
غزل در بند 22 ثور 1395 1934
ماست مالی 21 ثور 1395 1666
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1652
عصر نمایش 12 ثور 1395 1714