افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2338
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1451
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1440
غزل در بند 18 دلو 1395 1810
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1390
فساد و افراط 02 دلو 1395 1643
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1542
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1423
غزل در بند 16 جدی 1395 1445
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1396
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1516
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1395
الماس بخت 26 قوس 1395 1393
خمستان عشق 21 قوس 1395 1599
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1488
امواج طالع 13 قوس 1395 1581
نام نیکو 08 قوس 1395 1579
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1698
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1789
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1633
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1905
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1674
رویای شیرین 25 میزان 1395 1622
زور آوران 19 میزان 1395 1530
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1683
غزل دربند 12 میزان 1395 1732
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1738
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1662
بزم نشاط 04 میزان 1395 1635
شور غزل 27 سنبله 1395 1721
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1607
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1599
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1652
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1586
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1749
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1769
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1632
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1783
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2430
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1656
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1671
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1834
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1773
دین انسان 15 سرطان 1395 1692
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1631
غزل در بند 03 سرطان 1395 1782
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1678
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1764
قهر خدا 24 جوزا 1395 1709
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1779