افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مادر وطن 28 ثور 1396 1849
رقص واژگان 27 ثور 1396 1585
مادر هستی 24 ثور 1396 1651
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1830
حسن زیبا 17 ثور 1396 1809
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 2309
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1856
شرارت طالب 03 ثور 1396 1835
همای کاغذی 01 ثور 1396 1683
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1733
دیو استعمار 26 حمل 1396 1618
دنیای دل 24 حمل 1396 1692
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1840
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1771
موج شادی 11 حمل 1396 1728
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1716
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1621
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1684
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1796
آتش وحشت 20 حوت 1395 1784
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1800
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1730
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1689
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1763
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1569
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1623
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1767
ترانه ساز 30 دلو 1395 1720
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2636
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1682
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1635
غزل در بند 18 دلو 1395 2046
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1579
فساد و افراط 02 دلو 1395 1839
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1699
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1583
غزل در بند 16 جدی 1395 1612
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1584
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1708
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1557
الماس بخت 26 قوس 1395 1563
خمستان عشق 21 قوس 1395 1795
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1663
امواج طالع 13 قوس 1395 1801
نام نیکو 08 قوس 1395 1758
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1924
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1993
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1825
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2106
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1893