افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
یاد جوانی 10 اسد 1396 1397
تاریکستان 04 اسد 1396 1357
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 1389
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 1469
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1430
فوران عشق 14 سرطان 1396 1383
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 1336
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1492
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1520
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2776
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1841
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 2254
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1970
مادر وطن 28 ثور 1396 1966
رقص واژگان 27 ثور 1396 1714
مادر هستی 24 ثور 1396 1754
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1937
حسن زیبا 17 ثور 1396 1907
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 2425
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1977
شرارت طالب 03 ثور 1396 1942
همای کاغذی 01 ثور 1396 1782
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1841
دیو استعمار 26 حمل 1396 1732
دنیای دل 24 حمل 1396 1818
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1951
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1894
موج شادی 11 حمل 1396 1824
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1836
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1719
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1787
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1917
آتش وحشت 20 حوت 1395 1886
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1913
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1848
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1806
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1880
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1682
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1731
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1882
ترانه ساز 30 دلو 1395 1845
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2779
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1783
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1749
غزل در بند 18 دلو 1395 2188
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1696
فساد و افراط 02 دلو 1395 1927
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1806
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1674
غزل در بند 16 جدی 1395 1722