افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1808
شرارت طالب 03 ثور 1396 1797
همای کاغذی 01 ثور 1396 1636
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1685
دیو استعمار 26 حمل 1396 1578
دنیای دل 24 حمل 1396 1645
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1799
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1727
موج شادی 11 حمل 1396 1688
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1670
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1577
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1650
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1760
آتش وحشت 20 حوت 1395 1740
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1753
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1687
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1644
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1714
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1534
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1582
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1723
ترانه ساز 30 دلو 1395 1672
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2570
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1634
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1602
غزل در بند 18 دلو 1395 1995
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1536
فساد و افراط 02 دلو 1395 1797
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1667
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1554
غزل در بند 16 جدی 1395 1575
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1545
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1664
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1528
الماس بخت 26 قوس 1395 1529
خمستان عشق 21 قوس 1395 1751
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1627
امواج طالع 13 قوس 1395 1754
نام نیکو 08 قوس 1395 1716
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1872
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1947
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1787
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2073
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1850
رویای شیرین 25 میزان 1395 1773
زور آوران 19 میزان 1395 1648
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1824
غزل دربند 12 میزان 1395 1889
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1885
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1815