افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
غزل در بند 22 ثور 1395 1692
ماست مالی 21 ثور 1395 1439
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1459
عصر نمایش 12 ثور 1395 1499
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1413
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1594
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1502
گلان پرپر 04 ثور 1395 1415
غزل دربند 03 ثور 1395 1576
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1341
حکایت خونین 02 ثور 1395 1301
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1218
زلف شفق 27 حمل 1395 1397
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1437
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1405
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1364
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 1330
غزل در بند 09 حمل 1395 1332
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1355
جنبش مینا 03 حمل 1395 1328
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1342
امید بهاری 29 حوت 1394 1277
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1237
لطف بن 29 حوت 1394 1382
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1343
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1525
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1549
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 1872
پیکار زنان 17 حوت 1394 1420
عزم 11 حوت 1394 1406
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 1474
جنگ و صلح 07 حوت 1394 1414
جنگ و بحران 07 حوت 1394 1490
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 1386
همای بخت 02 حوت 1394 1460
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 1358
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 1522
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 1407
قلم مهر 22 دلو 1394 1352
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 1322
سنگ ستم 16 دلو 1394 1320
آه مظلوم 11 دلو 1394 1684
سیلاب غم 06 دلو 1394 1351
طلوع 05 دلو 1394 1429
افراط خونین 03 دلو 1394 1368
عطر آزادی 29 جدی 1394 1429
نور تمدن 25 جدی 1394 1349
دل پاک محبت 23 جدی 1394 1398
بازیگری 19 جدی 1394 1399
ارباب ستمگستر 18 جدی 1394 1363