افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سال‏های خراب 07 جدی 1396 1162
بلای جنگ 28 قوس 1396 1476
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 1401
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 1465
نای موسیقی 19 قوس 1396 1409
در راه مطلوب 15 قوس 1396 1360
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 1254
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 1487
رباعی ها 14 عقرب 1396 1367
زن اسیر 04 عقرب 1396 1375
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 1606
شاخ استبداد 28 میزان 1396 1268
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 1329
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 1582
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 1482
شوق نگاه 11 میزان 1396 1397
ای برادر همتی 08 میزان 1396 1459
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 1359
تار گسسته 02 میزان 1396 1463
غزل در بند 27 سنبله 1396 1421
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 1524
راه خدا 19 سنبله 1396 1480
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 1592
غزل دربند 22 اسد 1396 1535
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 1526
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 1540
یاد جوانی 10 اسد 1396 1495
تاریکستان 04 اسد 1396 1463
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 1502
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 1604
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1538
فوران عشق 14 سرطان 1396 1485
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 1446
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1598
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1637
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2933
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1952
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 2398
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 2090
مادر وطن 28 ثور 1396 2080
رقص واژگان 27 ثور 1396 1830
مادر هستی 24 ثور 1396 1868
نجات مام وطن 21 ثور 1396 2060
حسن زیبا 17 ثور 1396 2015
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 2544
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 2098
شرارت طالب 03 ثور 1396 2055
همای کاغذی 01 ثور 1396 1897
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1950
دیو استعمار 26 حمل 1396 1832