افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
گردش زمان 19 دلو 1396 578
د مينې کعبه 11 دلو 1396 458
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 505
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 475
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 449
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 529
منبع جنگ 28 جدی 1396 521
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 544
دریای خروشان 14 جدی 1396 542
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 540
سال‏های خراب 07 جدی 1396 493
بلای جنگ 28 قوس 1396 618
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 584
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 619
نای موسیقی 19 قوس 1396 609
در راه مطلوب 15 قوس 1396 597
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 565
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 669
رباعی ها 14 عقرب 1396 613
زن اسیر 04 عقرب 1396 669
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 698
شاخ استبداد 28 میزان 1396 557
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 619
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 704
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 681
شوق نگاه 11 میزان 1396 617
ای برادر همتی 08 میزان 1396 641
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 622
تار گسسته 02 میزان 1396 642
غزل در بند 27 سنبله 1396 658
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 712
راه خدا 19 سنبله 1396 688
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 741
غزل دربند 22 اسد 1396 690
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 710
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 705
یاد جوانی 10 اسد 1396 749
تاریکستان 04 اسد 1396 683
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 663
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 711
شعر دریاها 18 سرطان 1396 712
فوران عشق 14 سرطان 1396 724
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 696
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 831
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 769
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1653
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1021
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1320
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1135
مادر وطن 28 ثور 1396 1148