افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 580
مادر وطن 28 ثور 1396 578
رقص واژگان 27 ثور 1396 509
مادر هستی 24 ثور 1396 536
نجات مام وطن 21 ثور 1396 571
حسن زیبا 17 ثور 1396 635
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 712
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 610
شرارت طالب 03 ثور 1396 627
همای کاغذی 01 ثور 1396 550
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 559
دیو استعمار 26 حمل 1396 511
دنیای دل 24 حمل 1396 575
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 605
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 556
موج شادی 11 حمل 1396 567
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 577
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 579
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 554
مستان حقیقت 26 حوت 1395 607
آتش وحشت 20 حوت 1395 608
مبنای خلقت 18 حوت 1395 575
عشق بازی دل 18 حوت 1395 587
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 554
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 615
مسلخ وطن 08 حوت 1395 556
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 556
عشق و مدارا 30 دلو 1395 628
ترانه ساز 30 دلو 1395 596
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 933
مرگ غریبان 23 دلو 1395 563
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 608
غزل در بند 18 دلو 1395 681
ظلمت سرا 16 دلو 1395 524
فساد و افراط 02 دلو 1395 669
عشق و تمدن 26 جدی 1395 635
دنیای نمایش 24 جدی 1395 571
غزل در بند 16 جدی 1395 601
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 586
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 655
آزادی مسموم 03 جدی 1395 622
الماس بخت 26 قوس 1395 644
خمستان عشق 21 قوس 1395 687
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 655
امواج طالع 13 قوس 1395 667
نام نیکو 08 قوس 1395 734
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 731
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 830
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 785
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 843