افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 581
صلح واقعی 20 سرطان 1398 480
غزل دربند 12 سرطان 1398 435
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 429
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 455
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 461
کتاب دل 28 جوزا 1398 520
ای هیواده 27 جوزا 1398 488
هوای سروری 24 جوزا 1398 440
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 468
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 457
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 461
غزل دربند 13 جوزا 1398 458
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 428
عاشق عشق 09 جوزا 1398 509
خیال آرزو 07 جوزا 1398 482
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 521
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 520
آیین وفاداری 29 ثور 1398 483
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 491
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 459
زهر قاتل 24 ثور 1398 459
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 429
درس زندگی 21 ثور 1398 474
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 498
غزل دربند 13 ثور 1398 476
سیاه بازی 10 ثور 1398 498
مهر عشق 07 ثور 1398 511
عاملان مرگ 29 حمل 1398 517
سرود تمدن 22 حمل 1398 510
جهان خالی 19 حمل 1398 513
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 483
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 524
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 529
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 539
امتحان گردون 20 حوت 1397 518
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 572
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 585
بازی با خون 08 حوت 1397 547
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 695
دیار خورشید 04 حوت 1397 660
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 804
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 639
خیابان هرات 09 دلو 1397 723
آزموده را میازما 07 دلو 1397 621
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 606
غزل دربند 30 جدی 1397 584
رؤیای دل 24 جدی 1397 619
موج گل 17 جدی 1397 664
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 624