افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 312
غزل دربند 30 جدی 1397 309
رؤیای دل 24 جدی 1397 331
موج گل 17 جدی 1397 360
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 355
صلح ننگین 01 جدی 1397 416
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 369
طبل رسوایی 05 قوس 1397 397
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 397
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 420
هوای سروری 24 عقرب 1397 394
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 448
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 440
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 423
اندوه وطن 16 عقرب 1397 463
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 448
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 454
سوگند دهمت 30 میزان 1397 417
کشور در آتش 29 میزان 1397 426
در راه شورا 22 میزان 1397 497
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 504
کرکسان 31 سنبله 1397 445
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 520
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 560
کعبۀ دل 28 اسد 1397 604
غزل 16 اسد 1397 664
بزم آسمان 08 اسد 1397 571
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 597
مذهب انسان 30 سرطان 1397 625
شعار حق 24 سرطان 1397 684
پیک محبت 23 سرطان 1397 534
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 602
خوان خون 08 سرطان 1397 590
غزل دربند 02 سرطان 1397 573
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 573
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 613
دام تزویر 12 جوزا 1397 625
امواج عشق 02 جوزا 1397 651
مار آستین 01 جوزا 1397 683
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 698
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 635
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 725
غزل در بند 11 ثور 1397 674
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 691
قصابان کابل 06 ثور 1397 715
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 774
طومار دغا 22 حمل 1397 682
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 699
همنوایی 12 حمل 1397 743
غارت گلستان 05 حمل 1397 753