افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
خوی نیکو 23 جدی 1398 403
بلای جنگ 16 جدی 1398 445
سال نو نوای نو 11 جدی 1398 422
نوید یلدا 01 جدی 1398 435
وحدت و همدلی 25 قوس 1398 439
زینت تاریخ 23 قوس 1398 453
صلح رسوا 19 قوس 1398 461
غزل در بند 18 قوس 1398 465
تخم عشق 11 قوس 1398 486
تفاوت عمل 10 قوس 1398 449
تابو شکن 05 قوس 1398 494
دشت دل ... ققنوس خیال...! 04 قوس 1398 525
عطر یاد 28 عقرب 1398 459
گنج گران وط 22 عقرب 1398 524
زبان خوش 15 عقرب 1398 553
بزم محبت 29 میزان 1398 590
رویای دل 22 میزان 1398 524
غزل در بند 16 میزان 1398 567
نوای همدلی 11 میزان 1398 522
زمزمه های دل 03 میزان 1398 583
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 505
جنبش عشق 31 سنبله 1398 603
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 535
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 552
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 543
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 511
محور وحدت 05 سنبله 1398 548
جهل خونین 29 اسد 1398 565
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 586
قلب افراطیت 15 اسد 1398 568
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 535
عاملان جنگ 02 اسد 1398 614
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 719
صلح واقعی 20 سرطان 1398 666
غزل دربند 12 سرطان 1398 598
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 589
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 594
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 649
کتاب دل 28 جوزا 1398 695
ای هیواده 27 جوزا 1398 632
هوای سروری 24 جوزا 1398 587
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 614
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 582
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 603
غزل دربند 13 جوزا 1398 586
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 568
عاشق عشق 09 جوزا 1398 663
خیال آرزو 07 جوزا 1398 624
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 659
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 682