افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 412
مستان حقیقت 26 حوت 1395 456
آتش وحشت 20 حوت 1395 456
مبنای خلقت 18 حوت 1395 440
عشق بازی دل 18 حوت 1395 449
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 428
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 480
مسلخ وطن 08 حوت 1395 447
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 424
عشق و مدارا 30 دلو 1395 481
ترانه ساز 30 دلو 1395 476
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 695
مرگ غریبان 23 دلو 1395 450
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 464
غزل در بند 18 دلو 1395 518
ظلمت سرا 16 دلو 1395 405
فساد و افراط 02 دلو 1395 521
عشق و تمدن 26 جدی 1395 501
دنیای نمایش 24 جدی 1395 457
غزل در بند 16 جدی 1395 485
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 471
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 497
آزادی مسموم 03 جدی 1395 493
الماس بخت 26 قوس 1395 527
خمستان عشق 21 قوس 1395 541
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 542
امواج طالع 13 قوس 1395 539
نام نیکو 08 قوس 1395 587
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 578
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 662
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 652
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 694
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 671
رویای شیرین 25 میزان 1395 630
زور آوران 19 میزان 1395 630
وحشت خونبار 18 میزان 1395 665
غزل دربند 12 میزان 1395 679
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 681
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 691
بزم نشاط 04 میزان 1395 615
شور غزل 27 سنبله 1395 651
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 644
قصۀ دل 03 سنبله 1395 660
دروغ می گویند 28 اسد 1395 662
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 665
آتشفشان خون 14 اسد 1395 704
از بـــــــودا 11 اسد 1395 736
کشاکش خونین 11 اسد 1395 671
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 724
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 729