افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 358
غزل دربند 13 جوزا 1398 368
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 339
عاشق عشق 09 جوزا 1398 420
خیال آرزو 07 جوزا 1398 395
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 439
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 416
آیین وفاداری 29 ثور 1398 395
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 401
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 375
زهر قاتل 24 ثور 1398 366
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 354
درس زندگی 21 ثور 1398 379
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 396
غزل دربند 13 ثور 1398 379
سیاه بازی 10 ثور 1398 412
مهر عشق 07 ثور 1398 429
عاملان مرگ 29 حمل 1398 429
سرود تمدن 22 حمل 1398 419
جهان خالی 19 حمل 1398 412
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 391
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 434
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 426
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 441
امتحان گردون 20 حوت 1397 433
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 484
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 482
بازی با خون 08 حوت 1397 451
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 565
دیار خورشید 04 حوت 1397 548
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 687
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 543
خیابان هرات 09 دلو 1397 605
آزموده را میازما 07 دلو 1397 513
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 516
غزل دربند 30 جدی 1397 504
رؤیای دل 24 جدی 1397 529
موج گل 17 جدی 1397 573
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 535
صلح ننگین 01 جدی 1397 610
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 557
طبل رسوایی 05 قوس 1397 587
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 624
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 668
هوای سروری 24 عقرب 1397 611
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 700
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 682
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 656
اندوه وطن 16 عقرب 1397 702
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 648