افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 439
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 492
رباعی ها 14 عقرب 1396 469
زن اسیر 04 عقرب 1396 507
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 523
شاخ استبداد 28 میزان 1396 446
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 484
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 536
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 513
شوق نگاه 11 میزان 1396 478
ای برادر همتی 08 میزان 1396 470
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 479
تار گسسته 02 میزان 1396 492
غزل در بند 27 سنبله 1396 517
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 546
راه خدا 19 سنبله 1396 524
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 582
غزل دربند 22 اسد 1396 547
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 571
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 574
یاد جوانی 10 اسد 1396 581
تاریکستان 04 اسد 1396 547
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 533
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 587
شعر دریاها 18 سرطان 1396 558
فوران عشق 14 سرطان 1396 582
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 561
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 652
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 611
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1307
ماتمسرا 13 جوزا 1396 829
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1047
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 904
مادر وطن 28 ثور 1396 917
رقص واژگان 27 ثور 1396 790
مادر هستی 24 ثور 1396 820
نجات مام وطن 21 ثور 1396 881
حسن زیبا 17 ثور 1396 979
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1122
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 919
شرارت طالب 03 ثور 1396 958
همای کاغذی 01 ثور 1396 850
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 870
دیو استعمار 26 حمل 1396 806
دنیای دل 24 حمل 1396 876
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 942
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 851
موج شادی 11 حمل 1396 856
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 856
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 838