افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
زبان خوش 15 عقرب 1398 459
بزم محبت 29 میزان 1398 503
رویای دل 22 میزان 1398 454
غزل در بند 16 میزان 1398 487
نوای همدلی 11 میزان 1398 441
زمزمه های دل 03 میزان 1398 500
دل فگار طبیعت 03 میزان 1398 428
جنبش عشق 31 سنبله 1398 498
مهر آفتاب 28 سنبله 1398 450
غزل ناتمام 25 سنبله 1398 471
حرمت نگاه 24 سنبله 1398 448
زینت تاریخ 13 سنبله 1398 437
محور وحدت 05 سنبله 1398 464
جهل خونین 29 اسد 1398 475
عید جنگ و خون 18 اسد 1398 496
قلب افراطیت 15 اسد 1398 498
ریشۀ جنگ 07 اسد 1398 473
عاملان جنگ 02 اسد 1398 533
بزم عشق و دوستی 23 سرطان 1398 642
صلح واقعی 20 سرطان 1398 569
غزل دربند 12 سرطان 1398 517
افراطیت ابزاراشغالگران 12 سرطان 1398 510
عشق؛ یا جنگ 08 سرطان 1398 516
اگر تاجکم من ، و یا پشتونم 31 جوزا 1398 546
کتاب دل 28 جوزا 1398 596
ای هیواده 27 جوزا 1398 551
هوای سروری 24 جوزا 1398 508
نغمۀ نگاه 23 جوزا 1398 528
به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی 20 جوزا 1398 515
سفرۀ خونین عید 14 جوزا 1398 524
غزل دربند 13 جوزا 1398 511
جیغ منار جام 11 جوزا 1398 490
عاشق عشق 09 جوزا 1398 579
خیال آرزو 07 جوزا 1398 554
فتنه و غوغا و شر 06 جوزا 1398 586
فتنه و غوغا و شر 05 جوزا 1398 600
آیین وفاداری 29 ثور 1398 549
قاتلین خلق افغان 28 ثور 1398 567
جنگ و نفاق 27 ثور 1398 517
زهر قاتل 24 ثور 1398 511
شاخۀ بشکسته 22 ثور 1398 489
درس زندگی 21 ثور 1398 534
عشق مصنوعی 17 ثور 1398 578
غزل دربند 13 ثور 1398 537
سیاه بازی 10 ثور 1398 577
مهر عشق 07 ثور 1398 580
عاملان مرگ 29 حمل 1398 586
سرود تمدن 22 حمل 1398 588
جهان خالی 19 حمل 1398 583
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 546