افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 399
تار گسسته 02 میزان 1396 400
غزل در بند 27 سنبله 1396 423
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 456
راه خدا 19 سنبله 1396 429
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 478
غزل دربند 22 اسد 1396 447
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 489
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 472
یاد جوانی 10 اسد 1396 493
تاریکستان 04 اسد 1396 454
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 447
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 489
شعر دریاها 18 سرطان 1396 465
فوران عشق 14 سرطان 1396 494
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 471
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 554
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 513
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1114
ماتمسرا 13 جوزا 1396 715
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 893
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 764
مادر وطن 28 ثور 1396 783
رقص واژگان 27 ثور 1396 675
مادر هستی 24 ثور 1396 704
نجات مام وطن 21 ثور 1396 740
حسن زیبا 17 ثور 1396 836
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 945
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 805
شرارت طالب 03 ثور 1396 809
همای کاغذی 01 ثور 1396 731
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 735
دیو استعمار 26 حمل 1396 685
دنیای دل 24 حمل 1396 752
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 806
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 732
موج شادی 11 حمل 1396 749
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 742
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 731
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 729
مستان حقیقت 26 حوت 1395 771
آتش وحشت 20 حوت 1395 786
مبنای خلقت 18 حوت 1395 755
عشق بازی دل 18 حوت 1395 757
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 713
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 778
مسلخ وطن 08 حوت 1395 708
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 709
عشق و مدارا 30 دلو 1395 793
ترانه ساز 30 دلو 1395 763