افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1292
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1415
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1275
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1474
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1274
رویای شیرین 25 میزان 1395 1259
زور آوران 19 میزان 1395 1220
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1373
غزل دربند 12 میزان 1395 1351
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1348
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1309
بزم نشاط 04 میزان 1395 1251
شور غزل 27 سنبله 1395 1334
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1257
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1285
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1335
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1288
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1400
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1404
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1304
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1437
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1482
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1377
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1308
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1468
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1321
دین انسان 15 سرطان 1395 1334
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1288
غزل در بند 03 سرطان 1395 1428
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1334
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1387
قهر خدا 24 جوزا 1395 1407
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1415
نقش تازه 17 جوزا 1395 1409
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1369
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1244
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1206
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1240
رقص رویا 29 ثور 1395 1335
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1366
غزل در بند 22 ثور 1395 1591
ماست مالی 21 ثور 1395 1353
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1369
عصر نمایش 12 ثور 1395 1420
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1321
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1506
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1398
گلان پرپر 04 ثور 1395 1314
غزل دربند 03 ثور 1395 1474
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1264