افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 918
غزل در بند 22 ثور 1395 1112
ماست مالی 21 ثور 1395 961
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 979
عصر نمایش 12 ثور 1395 986
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 928
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1049
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 967
گلان پرپر 04 ثور 1395 918
غزل دربند 03 ثور 1395 1032
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 880
حکایت خونین 02 ثور 1395 864
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 836
زلف شفق 27 حمل 1395 897
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 975
عبادت شیطان 16 حمل 1395 929
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 889
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 883
غزل در بند 09 حمل 1395 913
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 897
جنبش مینا 03 حمل 1395 902
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 900
امید بهاری 29 حوت 1394 846
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 828
لطف بن 29 حوت 1394 870
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 900
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1008
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1044
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 1309
پیکار زنان 17 حوت 1394 917
عزم 11 حوت 1394 927
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 982
جنگ و صلح 07 حوت 1394 929
جنگ و بحران 07 حوت 1394 950
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 938
همای بخت 02 حوت 1394 985
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 886
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 1026
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 927
قلم مهر 22 دلو 1394 942
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 887
سنگ ستم 16 دلو 1394 912
آه مظلوم 11 دلو 1394 1099
سیلاب غم 06 دلو 1394 891
طلوع 05 دلو 1394 953
افراط خونین 03 دلو 1394 938
عطر آزادی 29 جدی 1394 985
نور تمدن 25 جدی 1394 890
دل پاک محبت 23 جدی 1394 954
بازیگری 19 جدی 1394 939