افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
شتردزدی و خم خم 15 حمل 1398 810
دیار خورشید ( دیوان رسول پویان) 08 حمل 1398 837
جشن نوروز و پاسخ (عقل و عرفان ) 01 حمل 1398 899
جنگ لعنتی 23 حوت 1397 869
امتحان گردون 20 حوت 1397 858
حماسۀ زنان 14 حوت 1397 897
شمشیردرغلاف 11 حوت 1397 934
بازی با خون 08 حوت 1397 891
برگ سبز؛ تحفـهء درویش!.... 06 حوت 1397 1107
دیار خورشید 04 حوت 1397 1011
گرگ را چوپان کنند 21 دلو 1397 1200
قرارداد امریکا با پاکستان 15 دلو 1397 1005
خیابان هرات 09 دلو 1397 1161
آزموده را میازما 07 دلو 1397 990
هیاهوی قدرت 07 دلو 1397 992
غزل دربند 30 جدی 1397 931
رؤیای دل 24 جدی 1397 951
موج گل 17 جدی 1397 1009
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 967
صلح ننگین 01 جدی 1397 1084
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 1008
طبل رسوایی 05 قوس 1397 1058
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 1071
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 1119
هوای سروری 24 عقرب 1397 1061
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 1206
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 1171
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 1077
اندوه وطن 16 عقرب 1397 1162
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 1079
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 1164
سوگند دهمت 30 میزان 1397 1079
کشور در آتش 29 میزان 1397 1056
در راه شورا 22 میزان 1397 1178
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 1158
کرکسان 31 سنبله 1397 1068
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 1127
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 1239
کعبۀ دل 28 اسد 1397 1249
غزل 16 اسد 1397 1407
بزم آسمان 08 اسد 1397 1294
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 1284
مذهب انسان 30 سرطان 1397 1270
شعار حق 24 سرطان 1397 1354
پیک محبت 23 سرطان 1397 1189
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 1243
خوان خون 08 سرطان 1397 1253
غزل دربند 02 سرطان 1397 1215
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 1171
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 1241