افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1096
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1209
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1211
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1166
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1069
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1231
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1114
دین انسان 15 سرطان 1395 1125
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1082
غزل در بند 03 سرطان 1395 1247
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1134
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1203
قهر خدا 24 جوزا 1395 1190
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1222
نقش تازه 17 جوزا 1395 1140
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1163
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1095
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1049
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1084
رقص رویا 29 ثور 1395 1162
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1127
غزل در بند 22 ثور 1395 1352
ماست مالی 21 ثور 1395 1170
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1195
عصر نمایش 12 ثور 1395 1185
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1154
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1278
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1178
گلان پرپر 04 ثور 1395 1123
غزل دربند 03 ثور 1395 1246
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1097
حکایت خونین 02 ثور 1395 1055
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1013
زلف شفق 27 حمل 1395 1103
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1163
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1127
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1086
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 1076
غزل در بند 09 حمل 1395 1098
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1091
جنبش مینا 03 حمل 1395 1080
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1096
امید بهاری 29 حوت 1394 1027
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1011
لطف بن 29 حوت 1394 1078
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1104
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1234
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1244
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 1549
پیکار زنان 17 حوت 1394 1125