افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1138
غزل در بند 16 جدی 1395 1165
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1123
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1226
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1166
الماس بخت 26 قوس 1395 1170
خمستان عشق 21 قوس 1395 1322
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1258
امواج طالع 13 قوس 1395 1278
نام نیکو 08 قوس 1395 1340
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1390
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1515
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1356
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1580
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1374
رویای شیرین 25 میزان 1395 1351
زور آوران 19 میزان 1395 1304
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1462
غزل دربند 12 میزان 1395 1450
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1449
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1400
بزم نشاط 04 میزان 1395 1342
شور غزل 27 سنبله 1395 1417
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1337
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1345
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1410
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1357
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1486
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1485
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1388
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1512
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1573
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1449
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1387
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1559
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1426
دین انسان 15 سرطان 1395 1426
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1366
غزل در بند 03 سرطان 1395 1518
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1423
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1477
قهر خدا 24 جوزا 1395 1481
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1482
نقش تازه 17 جوزا 1395 1490
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1464
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1321
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1291
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1310
رقص رویا 29 ثور 1395 1412
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1435