افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
افراط خونین 03 دلو 1394 609
عطر آزادی 29 جدی 1394 643
نور تمدن 25 جدی 1394 608
دل پاک محبت 23 جدی 1394 670
بازیگری 19 جدی 1394 626
ارباب ستمگستر 18 جدی 1394 665
غزل دربند 15 جدی 1394 710
بشکن بشکن 15 جدی 1394 650
سال نو؛ سال کشتار 12 جدی 1394 623
هند و پاکستان 09 جدی 1394 604
شب یلدا 30 قوس 1394 654
دا حالات چاته د زغم وي؟ 30 قوس 1394 710
رسولان خدا 29 قوس 1394 654
افـــزار فتنـــــــه 22 قوس 1394 686
یوه چیغه یم، فریاد یمه، غزل یم 18 قوس 1394 742
برده گان ذهنی 02 قوس 1394 623
غزل دربند 25 عقرب 1394 677
ایمان تقلیدی 17 عقرب 1394 726
په یووالی کې قوه ده 16 عقرب 1394 718
ورق بیجا زدن ملا 15 عقرب 1394 1173
بیځایه نومونې 12 عقرب 1394 690
عشق انسان 10 عقرب 1394 678
خدایه! 05 عقرب 1394 665
تعمیر دل 30 میزان 1394 642
زه به خپل د هدف لوری ته لار باسم 29 میزان 1394 766
بر نامه ء ریب وریا 27 میزان 1394 695
حکایت 25 میزان 1394 741
زما غم 21 میزان 1394 751
دا وطن یې د بچیانو همت ساتی 12 میزان 1394 774
پردیسي ده 08 میزان 1394 793
فاشیزم!! 03 میزان 1394 777
غزل 29 سنبله 1394 787
ترڅوپورې ؟ 25 سنبله 1394 862
باز هم حیله و تفتین 18 سنبله 1394 863
افغان 12 سنبله 1394 854
بیداد 10 سنبله 1394 836
غزل 08 سنبله 1394 903
دښمنه! 01 سنبله 1394 826
د وخت بازار 22 اسد 1394 976
می شود شگفت 07 اسد 1394 866
جشن و سرور 26 سرطان 1394 862
چی ام و کی ام؟ 21 سرطان 1394 839
خورشید گم گشته 18 سرطان 1394 797
بې لــــه تانـــه د جــنت پـــه لـــــوري نـــه ځــم 10 سرطان 1394 898
ځوانه! 08 سرطان 1394 923
غزل در بند 31 جوزا 1394 932
وقاحت 25 جوزا 1394 896
القاعده اوداعش 21 جوزا 1394 943
شکست 14 جوزا 1394 894
افغانه ! 10 جوزا 1394 945