افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
رقص واژگان 27 ثور 1396 1239
مادر هستی 24 ثور 1396 1296
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1412
حسن زیبا 17 ثور 1396 1466
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1811
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1478
شرارت طالب 03 ثور 1396 1481
همای کاغذی 01 ثور 1396 1315
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1402
دیو استعمار 26 حمل 1396 1290
دنیای دل 24 حمل 1396 1345
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1490
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1406
موج شادی 11 حمل 1396 1395
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1360
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1281
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1382
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1431
آتش وحشت 20 حوت 1395 1444
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1399
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1379
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1319
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1390
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1250
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1295
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1405
ترانه ساز 30 دلو 1395 1355
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2121
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1285
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1308
غزل در بند 18 دلو 1395 1642
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1254
فساد و افراط 02 دلو 1395 1487
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1425
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1277
غزل در بند 16 جدی 1395 1300
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1275
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1374
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1275
الماس بخت 26 قوس 1395 1291
خمستان عشق 21 قوس 1395 1462
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1381
امواج طالع 13 قوس 1395 1435
نام نیکو 08 قوس 1395 1454
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1553
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1657
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1487
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1743
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1531
رویای شیرین 25 میزان 1395 1487