افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1253
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1306
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1185
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1211
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1334
ترانه ساز 30 دلو 1395 1270
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2024
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1213
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1246
غزل در بند 18 دلو 1395 1547
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1191
فساد و افراط 02 دلو 1395 1404
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1358
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1201
غزل در بند 16 جدی 1395 1234
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1208
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1315
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1222
الماس بخت 26 قوس 1395 1229
خمستان عشق 21 قوس 1395 1404
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1327
امواج طالع 13 قوس 1395 1365
نام نیکو 08 قوس 1395 1395
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 1481
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 1600
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1423
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 1659
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 1461
رویای شیرین 25 میزان 1395 1422
زور آوران 19 میزان 1395 1361
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1527
غزل دربند 12 میزان 1395 1535
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 1519
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1468
بزم نشاط 04 میزان 1395 1412
شور غزل 27 سنبله 1395 1501
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1402
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1412
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1474
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1419
آتشفشان خون 14 اسد 1395 1573
از بـــــــودا 11 اسد 1395 1557
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1468
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 1583
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1643
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1505
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1465
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1630
شادی و طرب 16 سرطان 1395 1520
دین انسان 15 سرطان 1395 1501