افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 956
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 1053
کعبۀ دل 28 اسد 1397 1055
غزل 16 اسد 1397 1190
بزم آسمان 08 اسد 1397 1078
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 1096
مذهب انسان 30 سرطان 1397 1086
شعار حق 24 سرطان 1397 1167
پیک محبت 23 سرطان 1397 1008
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 1066
خوان خون 08 سرطان 1397 999
غزل دربند 02 سرطان 1397 1020
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 984
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 1054
دام تزویر 12 جوزا 1397 1068
امواج عشق 02 جوزا 1397 1130
مار آستین 01 جوزا 1397 1089
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 1149
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 1051
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 1270
غزل در بند 11 ثور 1397 1108
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 1183
قصابان کابل 06 ثور 1397 1196
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 1195
طومار دغا 22 حمل 1397 1082
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 1167
همنوایی 12 حمل 1397 1158
غارت گلستان 05 حمل 1397 1176
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 1147
دیار نوروز 28 حوت 1396 1127
حقیقت وجود 24 حوت 1396 1166
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 1235
عیار عشق 17 حوت 1396 1151
زخم خون 14 حوت 1396 1166
دا حالات بدلول غواړي 09 حوت 1396 1236
غزل دربند 07 حوت 1396 1253
محبت عشق 05 حوت 1396 1219
داد خواهی مرغکی نزد سلیمان نبی 30 دلو 1396 1402
حق هویت 29 دلو 1396 1286
چشمان خسته 22 دلو 1396 1305
گردش زمان 19 دلو 1396 1417
د مينې کعبه 11 دلو 1396 1177
سلسلۀ انتحاری 11 دلو 1396 1277
غوغای غرض آلود 10 دلو 1396 1144
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 1183
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 1217
منبع جنگ 28 جدی 1396 1258
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 1268
دریای خروشان 14 جدی 1396 1299
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 1348