افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مرگ تدریجی 07 دلو 1396 928
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 993
منبع جنگ 28 جدی 1396 1023
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 1035
دریای خروشان 14 جدی 1396 1058
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 1049
سال‏های خراب 07 جدی 1396 933
بلای جنگ 28 قوس 1396 1210
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 1111
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 1218
نای موسیقی 19 قوس 1396 1140
در راه مطلوب 15 قوس 1396 1116
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 1008
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 1239
رباعی ها 14 عقرب 1396 1110
زن اسیر 04 عقرب 1396 1142
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 1339
شاخ استبداد 28 میزان 1396 1013
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 1097
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 1336
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 1213
شوق نگاه 11 میزان 1396 1152
ای برادر همتی 08 میزان 1396 1219
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 1120
تار گسسته 02 میزان 1396 1221
غزل در بند 27 سنبله 1396 1173
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 1278
راه خدا 19 سنبله 1396 1234
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 1298
غزل دربند 22 اسد 1396 1280
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 1273
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 1281
یاد جوانی 10 اسد 1396 1267
تاریکستان 04 اسد 1396 1234
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 1246
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 1300
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1296
فوران عشق 14 سرطان 1396 1263
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 1218
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1357
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1376
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2565
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1688
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 2074
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1823
مادر وطن 28 ثور 1396 1809
رقص واژگان 27 ثور 1396 1547
مادر هستی 24 ثور 1396 1612
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1793
حسن زیبا 17 ثور 1396 1777