افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 919
طبل رسوایی 05 قوس 1397 955
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 993
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 1029
هوای سروری 24 عقرب 1397 969
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 1078
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 1076
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 1001
اندوه وطن 16 عقرب 1397 1077
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 1002
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 1080
سوگند دهمت 30 میزان 1397 997
کشور در آتش 29 میزان 1397 974
در راه شورا 22 میزان 1397 1102
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 1079
کرکسان 31 سنبله 1397 991
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 1045
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 1156
کعبۀ دل 28 اسد 1397 1154
غزل 16 اسد 1397 1314
بزم آسمان 08 اسد 1397 1197
ائتلا ف غارتګران 06 اسد 1397 1196
مذهب انسان 30 سرطان 1397 1188
شعار حق 24 سرطان 1397 1273
پیک محبت 23 سرطان 1397 1102
شعلۀ مست غزل 17 سرطان 1397 1167
خوان خون 08 سرطان 1397 1179
غزل دربند 02 سرطان 1397 1123
قلب حزین عید 24 جوزا 1397 1092
غارت باغ انسانی 19 جوزا 1397 1157
دام تزویر 12 جوزا 1397 1172
امواج عشق 02 جوزا 1397 1230
مار آستین 01 جوزا 1397 1195
اندیشه ی دور حجر 21 ثور 1397 1253
افراطیت دشمن تمدن 19 ثور 1397 1150
ظالمان وحشی 13 ثور 1397 1374
غزل در بند 11 ثور 1397 1217
مخلوق سرسام 06 ثور 1397 1287
قصابان کابل 06 ثور 1397 1293
صفحۀ خونین تاریخ 27 حمل 1397 1295
طومار دغا 22 حمل 1397 1177
عشق و تنهایی 15 حمل 1397 1267
همنوایی 12 حمل 1397 1262
غارت گلستان 05 حمل 1397 1292
نوروز بر همگان مبارک 01 حمل 1397 1262
دیار نوروز 28 حوت 1396 1230
حقیقت وجود 24 حوت 1396 1270
جنگ کله سیرو 24 حوت 1396 1347
عیار عشق 17 حوت 1396 1251
زخم خون 14 حوت 1396 1263