افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 1011
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 1069
شعر دریاها 18 سرطان 1396 1075
فوران عشق 14 سرطان 1396 1028
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 1011
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 1151
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 1140
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 2216
ماتمسرا 13 جوزا 1396 1433
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1795
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1574
مادر وطن 28 ثور 1396 1570
رقص واژگان 27 ثور 1396 1321
مادر هستی 24 ثور 1396 1370
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1515
حسن زیبا 17 ثور 1396 1553
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1954
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1572
شرارت طالب 03 ثور 1396 1565
همای کاغذی 01 ثور 1396 1400
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 1476
دیو استعمار 26 حمل 1396 1363
دنیای دل 24 حمل 1396 1424
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 1573
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 1492
موج شادی 11 حمل 1396 1474
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 1452
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 1358
نوبهاری نیست 30 حوت 1395 1454
مستان حقیقت 26 حوت 1395 1515
آتش وحشت 20 حوت 1395 1530
مبنای خلقت 18 حوت 1395 1484
عشق بازی دل 18 حوت 1395 1457
دعوت به ذوق آزمایی و مشاعره 13 حوت 1395 1399
حلقه های اسارت 08 حوت 1395 1475
مسلخ وطن 08 حوت 1395 1318
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 1365
عشق و مدارا 30 دلو 1395 1486
ترانه ساز 30 دلو 1395 1443
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 2257
مرگ غریبان 23 دلو 1395 1369
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 1381
غزل در بند 18 دلو 1395 1729
ظلمت سرا 16 دلو 1395 1327
فساد و افراط 02 دلو 1395 1575
عشق و تمدن 26 جدی 1395 1481
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1357
غزل در بند 16 جدی 1395 1383
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1340
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1451