افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
غزل در بند 03 سرطان 1395 1133
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1042
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1108
قهر خدا 24 جوزا 1395 1102
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1140
نقش تازه 17 جوزا 1395 1022
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 1067
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1007
رنگ غزل 06 جوزا 1395 969
خوی انسانی 03 جوزا 1395 996
رقص رویا 29 ثور 1395 1073
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 1029
غزل در بند 22 ثور 1395 1219
ماست مالی 21 ثور 1395 1069
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 1079
عصر نمایش 12 ثور 1395 1087
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 1038
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 1155
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 1077
گلان پرپر 04 ثور 1395 1025
غزل دربند 03 ثور 1395 1142
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 978
حکایت خونین 02 ثور 1395 949
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 924
زلف شفق 27 حمل 1395 994
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1077
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1031
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 981
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 976
غزل در بند 09 حمل 1395 1017
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 996
جنبش مینا 03 حمل 1395 995
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1005
امید بهاری 29 حوت 1394 944
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 924
لطف بن 29 حوت 1394 966
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1017
دزدید و رفت 20 حوت 1394 1128
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 1149
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 1445
پیکار زنان 17 حوت 1394 1030
عزم 11 حوت 1394 1040
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 1109
جنگ و صلح 07 حوت 1394 1041
جنگ و بحران 07 حوت 1394 1066
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 1040
همای بخت 02 حوت 1394 1092
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 1001
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 1145
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 1035