افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2067
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 2458
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 2574
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 2004
ساز طرب 06 سرطان 1393 1930
اصل آدم 02 سرطان 1393 2096
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1971
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2155
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2126
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 2094
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1885
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1934
انتخاب 17 جوزا 1393 1912
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1903
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 2091
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 2122
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 2149
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 2005
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 2003
دل پاک 29 ثور 1393 1850
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2248
مادر 21 ثور 1393 2171
چهار رباعی 20 ثور 1393 2098
خشم هندکش 17 ثور 1393 1929
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 2100
جوشش عشق 16 ثور 1393 2036
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 2017
ای مرد! 14 ثور 1393 2052
قهر خزان 13 ثور 1393 1909
آفتاب یقین 12 ثور 1393 2098
توره سیلۍ 11 ثور 1393 2092
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1883
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 2003
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 2360
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 2155
سروش دل 28 حمل 1393 2005
قرار سبز 26 حمل 1393 2079
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2373
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 2086
سروش غیب 20 حمل 1393 2038
پردیو! 19 حمل 1393 1999
دامن خورشید 17 حمل 1393 1842
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 2257
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1967
عشق و نفرت 10 حمل 1393 2001
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2364
غمنامه 04 حمل 1393 2046
مراد عشق 03 حمل 1393 2174
پیام نوروز 01 حمل 1393 2036
سالِ نیکو 29 حوت 1392 2079