افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 2548
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 2612
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 2343
جام جم 24 میزان 1393 2319
رقیبه ! 23 میزان 1393 2513
خشکسالی 21 میزان 1393 2217
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 2126
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 2282
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 2398
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2477
بازار 30 سنبله 1393 2441
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 2306
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 2316
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 2310
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2406
نجات میهن 15 سنبله 1393 2313
توفان دسایس 11 سنبله 1393 2310
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 2294
طرح نو 06 سنبله 1393 2354
یاد سیمین 29 اسد 1393 2441
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2456
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 2311
احساس عشق 26 اسد 1393 2610
بی واکه ملت 26 اسد 1393 2273
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 2317
عشق و امید 20 اسد 1393 2357
زخم وطن 16 اسد 1393 2311
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2416
رسوای رهبری 13 اسد 1393 2296
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 2348
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 2243
بھارنه شو 11 اسد 1393 2280
غزل 09 اسد 1393 2324
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 2261
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 2179
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 2304
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 2308
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 2257
صلح سفید 24 سرطان 1393 2073
ناز وطن 23 سرطان 1393 2328
فتنه و شر 16 سرطان 1393 2361
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2414
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 2748
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 2895
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 2255
ساز طرب 06 سرطان 1393 2222
اصل آدم 02 سرطان 1393 2352
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 2286
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2398
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2479