افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
یاد سیمین 29 اسد 1393 2293
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2308
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 2150
احساس عشق 26 اسد 1393 2437
بی واکه ملت 26 اسد 1393 2145
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 2192
عشق و امید 20 اسد 1393 2223
زخم وطن 16 اسد 1393 2174
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2253
رسوای رهبری 13 اسد 1393 2139
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 2180
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 2096
بھارنه شو 11 اسد 1393 2112
غزل 09 اسد 1393 2190
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 2132
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 2051
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 2165
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 2161
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 2107
صلح سفید 24 سرطان 1393 1942
ناز وطن 23 سرطان 1393 2175
فتنه و شر 16 سرطان 1393 2202
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2247
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 2613
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 2735
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 2117
ساز طرب 06 سرطان 1393 2078
اصل آدم 02 سرطان 1393 2223
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 2114
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2277
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2294
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 2232
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 2012
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 2066
انتخاب 17 جوزا 1393 2041
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 2069
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 2240
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 2286
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 2334
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 2137
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 2160
دل پاک 29 ثور 1393 1996
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2410
مادر 21 ثور 1393 2322
چهار رباعی 20 ثور 1393 2244
خشم هندکش 17 ثور 1393 2099
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 2259
جوشش عشق 16 ثور 1393 2182
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 2157
ای مرد! 14 ثور 1393 2160