افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1876
انتخاب 17 جوزا 1393 1862
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1842
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 2037
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 2052
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 2083
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1942
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1946
دل پاک 29 ثور 1393 1782
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2188
مادر 21 ثور 1393 2105
چهار رباعی 20 ثور 1393 2040
خشم هندکش 17 ثور 1393 1862
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 2032
جوشش عشق 16 ثور 1393 1969
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1967
ای مرد! 14 ثور 1393 2012
قهر خزان 13 ثور 1393 1847
آفتاب یقین 12 ثور 1393 2039
توره سیلۍ 11 ثور 1393 2047
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1832
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1942
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 2274
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 2101
سروش دل 28 حمل 1393 1946
قرار سبز 26 حمل 1393 2012
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2325
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 2020
سروش غیب 20 حمل 1393 1986
پردیو! 19 حمل 1393 1940
دامن خورشید 17 حمل 1393 1781
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 2195
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1904
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1943
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2299
غمنامه 04 حمل 1393 1988
مراد عشق 03 حمل 1393 2113
پیام نوروز 01 حمل 1393 1968
سالِ نیکو 29 حوت 1392 2031
افغانه 29 حوت 1392 2226
بهار وصل 27 حوت 1392 2043
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1934
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1956
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1997
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1948
نسیم محبت 19 حوت 1392 2050
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1944
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1872
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1963
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1898