افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 2193
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2303
نجات میهن 15 سنبله 1393 2207
توفان دسایس 11 سنبله 1393 2191
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 2194
طرح نو 06 سنبله 1393 2237
یاد سیمین 29 اسد 1393 2342
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2348
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 2196
احساس عشق 26 اسد 1393 2480
بی واکه ملت 26 اسد 1393 2176
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 2222
عشق و امید 20 اسد 1393 2256
زخم وطن 16 اسد 1393 2208
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2293
رسوای رهبری 13 اسد 1393 2192
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 2227
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 2138
بھارنه شو 11 اسد 1393 2148
غزل 09 اسد 1393 2224
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 2164
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 2088
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 2201
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 2197
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 2147
صلح سفید 24 سرطان 1393 1975
ناز وطن 23 سرطان 1393 2216
فتنه و شر 16 سرطان 1393 2247
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2289
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 2648
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 2773
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 2156
ساز طرب 06 سرطان 1393 2115
اصل آدم 02 سرطان 1393 2258
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 2157
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2302
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2348
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 2268
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 2055
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 2105
انتخاب 17 جوزا 1393 2080
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 2109
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 2271
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 2336
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 2379
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 2176
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 2203
دل پاک 29 ثور 1393 2023
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 2450
مادر 21 ثور 1393 2358