افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
چهار رباعی 20 ثور 1393 1979
خشم هندکش 17 ثور 1393 1797
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1961
جوشش عشق 16 ثور 1393 1892
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1902
ای مرد! 14 ثور 1393 1956
قهر خزان 13 ثور 1393 1790
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1978
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1979
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1766
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1864
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 2165
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 2028
سروش دل 28 حمل 1393 1875
قرار سبز 26 حمل 1393 1949
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2253
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1923
سروش غیب 20 حمل 1393 1925
پردیو! 19 حمل 1393 1873
دامن خورشید 17 حمل 1393 1702
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 2118
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1811
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1876
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2231
غمنامه 04 حمل 1393 1929
مراد عشق 03 حمل 1393 2039
پیام نوروز 01 حمل 1393 1905
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1953
افغانه 29 حوت 1392 2128
بهار وصل 27 حوت 1392 1966
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1865
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1891
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1935
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1894
نسیم محبت 19 حوت 1392 1986
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1885
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1803
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1889
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1838
جوشش عشق 12 حوت 1392 1923
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1771
د غلولښکر 08 حوت 1392 1801
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 2308
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1993
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1821
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1869
فتخار 27 دلو 1392 1823
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1858
سرود عشق 21 دلو 1392 1943
تمنای دل 17 دلو 1392 2067