افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1819
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2150
غمنامه 04 حمل 1393 1882
مراد عشق 03 حمل 1393 1991
پیام نوروز 01 حمل 1393 1840
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1893
افغانه 29 حوت 1392 2041
بهار وصل 27 حوت 1392 1891
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1792
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1829
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1875
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1833
نسیم محبت 19 حوت 1392 1909
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1834
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1742
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1831
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1777
جوشش عشق 12 حوت 1392 1855
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1714
د غلولښکر 08 حوت 1392 1732
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 2230
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1939
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1755
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1815
فتخار 27 دلو 1392 1768
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1788
سرود عشق 21 دلو 1392 1879
تمنای دل 17 دلو 1392 1996
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1817
حامی اشرار 14 دلو 1392 1719
دل گم شده 08 دلو 1392 1957
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 1878
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1709
مرغ آواره 02 دلو 1392 1822
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 1961
حدیث جوانه 26 جدی 1392 1975
!پنجابه 23 جدی 1392 1853
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 1850
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 1918
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 1894
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 2072
افغانان یو 06 جدی 1392 1747
سال غم 04 جدی 1392 2070
خطاب به کرزی دررابطه به قرارداد امنیتی 02 جدی 1392 1961
شب یلدا 01 جدی 1392 1794
ستاره در شب یلدا 01 جدی 1392 1955
درس تاریخ 28 قوس 1392 2035
آزادگان خطۀ خورشید 16 قوس 1392 2070
غزل 16 قوس 1392 1968
دکابل خوب 03 قوس 1392 2069