افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
زندگی 25 سرطان 1391 3641
گل لبخند 19 سرطان 1391 2432
عزیزوجانگه تینگ بیلیمدان یاشلر 08 سرطان 1391 2447
در سوگ یار دانشگاهیم استاد مسعود رجایی 08 سرطان 1391 2562
فراموش 05 سرطان 1391 3512
باغ گل بودن 17 جوزا 1391 2842
کلاه دانش 06 جوزا 1391 2432
دمورغېږه ټوله مينه 30 ثور 1391 2490
فصل نو در ميهن 27 ثور 1391 2563
زندگی رویش زیباییها است 19 ثور 1391 2429
آرزوهای بارانی 13 ثور 1391 2370
پيكرخيال 29 حمل 1391 3669
سرودلاله 10 حمل 1391 4115
بهاری 06 حمل 1391 4144
گل صلح 05 حمل 1391 3047
سال نو گرامی 01 حمل 1391 2576
بـهـار 29 حوت 1390 3906
در وصف بهار و حال دیار 25 حوت 1390 3360
به : زنان دربندِ سرزمینم 19 حوت 1390 2747
غزل 17 حوت 1390 2896
گِلۀ زنان از مردان 17 حوت 1390 2676
در سوگ شادروان ظاهر هویدا 17 حوت 1390 2840
قالب تازه 13 حوت 1390 2648
مشاعره 09 حوت 1390 3739
مرکزفرهنگ وتمدن اسلام 07 حوت 1390 2419
نسخۀ علاج 02 حوت 1390 2780
آزادی 22 دلو 1390 3857
جوانه های امید 15 دلو 1390 2896
اندوه سفر 08 دلو 1390 2775
یاد آوری از شاعری گمنام هراتی 06 دلو 1390 2747
کتـــــــــا ب 04 دلو 1390 3236
عروس برف 30 جدی 1390 3048
آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا 03 جدی 1390 2700
تیم افتخار آفرین فوتبال افغانستان 26 قوس 1390 3008
ازکربلای دیروز تا کربلای امروز 14 قوس 1390 3015
مــراد دل 04 قوس 1390 2978
تاثیروصال 01 قوس 1390 4123
خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی 29 عقرب 1390 2864
کام شرر 29 عقرب 1390 2919
هـمـدلـی و هـمـرنـگـی 20 عقرب 1390 2898
تخمیس استقبالی 16 عقرب 1390 2942
مگو 16 عقرب 1390 4151
عید درفراق دوستان 13 عقرب 1390 3046
خشم 12 عقرب 1390 3886
خطاب به قاتل 10 عقرب 1390 2922
تابکی 07 عقرب 1390 4013
شهربربادرفته 27 میزان 1390 3934
آخرین اشک 24 میزان 1390 3250
قفل زندان بشکنیم 20 میزان 1390 2935
سیاه مست پیاله 19 میزان 1390 2961