افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
در سوگ یار دانشگاهیم استاد مسعود رجایی 08 سرطان 1391 2876
فراموش 05 سرطان 1391 4009
باغ گل بودن 17 جوزا 1391 3707
کلاه دانش 06 جوزا 1391 2721
دمورغېږه ټوله مينه 30 ثور 1391 2771
فصل نو در ميهن 27 ثور 1391 2877
زندگی رویش زیباییها است 19 ثور 1391 2716
آرزوهای بارانی 13 ثور 1391 2669
پيكرخيال 29 حمل 1391 4174
سرودلاله 10 حمل 1391 4699
بهاری 06 حمل 1391 4613
گل صلح 05 حمل 1391 3404
سال نو گرامی 01 حمل 1391 3087
بـهـار 29 حوت 1390 4432
در وصف بهار و حال دیار 25 حوت 1390 3729
به : زنان دربندِ سرزمینم 19 حوت 1390 3128
غزل 17 حوت 1390 3224
گِلۀ زنان از مردان 17 حوت 1390 2970
در سوگ شادروان ظاهر هویدا 17 حوت 1390 3222
قالب تازه 13 حوت 1390 3017
مشاعره 09 حوت 1390 4264
مرکزفرهنگ وتمدن اسلام 07 حوت 1390 2701
نسخۀ علاج 02 حوت 1390 3091
آزادی 22 دلو 1390 4365
جوانه های امید 15 دلو 1390 3161
اندوه سفر 08 دلو 1390 3122
یاد آوری از شاعری گمنام هراتی 06 دلو 1390 3066
کتـــــــــا ب 04 دلو 1390 3639
عروس برف 30 جدی 1390 3380
آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا 03 جدی 1390 2991
تیم افتخار آفرین فوتبال افغانستان 26 قوس 1390 3333
ازکربلای دیروز تا کربلای امروز 14 قوس 1390 3321
مــراد دل 04 قوس 1390 3282
تاثیروصال 01 قوس 1390 4694
خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی 29 عقرب 1390 3201
کام شرر 29 عقرب 1390 3277
هـمـدلـی و هـمـرنـگـی 20 عقرب 1390 3204
تخمیس استقبالی 16 عقرب 1390 3241
مگو 16 عقرب 1390 4679
عید درفراق دوستان 13 عقرب 1390 3394
خشم 12 عقرب 1390 4433
خطاب به قاتل 10 عقرب 1390 3232
تابکی 07 عقرب 1390 4415
شهربربادرفته 27 میزان 1390 4467
آخرین اشک 24 میزان 1390 3561
قفل زندان بشکنیم 20 میزان 1390 3828
سیاه مست پیاله 19 میزان 1390 3285
خاطرات یک پناهنده افغان 18 میزان 1390 3723
قصۀ عشق 16 میزان 1390 3445
بيابه رڼا راشي 13 میزان 1390 3259