افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بهار مهاجر شد 03 حمل 1387 2428
تصویری شاعرانه از اوضاع هرات 27 حوت 1386 2882
میدزدند 24 حوت 1386 3052
شعر بهار از بصیر احمد مهاجر 22 حوت 1386 6487
بهار و دو غزل دیگر 19 حوت 1386 2477
برگرد 18 حوت 1386 2328
یک دنیا سیاهی 18 حوت 1386 2292
طلوع مهــــر 04 حوت 1386 2578
گدای کوچک 03 حوت 1386 2476
اشعار فاطمه 22 دلو 1386 3102
طنزها 20 دلو 1386 3184
آتش عشق 20 دلو 1386 2703
جلوۀ هستی 14 دلو 1386 2177
برای پرویز کامبخش 09 دلو 1386 2715
غزل 07 دلو 1386 3331
قصۀ بی پایان 02 دلو 1386 2414
چند غزل از خانم عزیزه عنایت 30 جدی 1386 4609
به مناسبت در گذشت شادروان شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزا 25 جدی 1386 3375
انار و سیب 19 جدی 1386 2375
شعر 16 جدی 1386 3042
جام جم 11 جدی 1386 2494
غزل 04 جدی 1386 3037
محکوم هجرت 30 قوس 1386 2341
ازدفترخاطرات یک نوزاد نیمه مانده 29 قوس 1386 2283
عید 29 قوس 1386 3521
کاش میشـــــد 03 قوس 1386 2296
مکتب عشق 02 قوس 1386 2627
ملک بی خبران 01 قوس 1386 2864
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 9920
میگندد نمک 26 عقرب 1386 2615
غزل 20 عقرب 1386 3242
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 2673
بوتل بازی 13 عقرب 1386 2338
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 2579
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 2647
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2643
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2487
عـــــــید 19 میزان 1386 3295
غزل 15 میزان 1386 3429
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2268
دختران سبزواری 09 میزان 1386 4654
آواره 02 میزان 1386 2993
غزل 20 سنبله 1386 3162
بهتر 02 سنبله 1386 3422
بوسه 12 اسد 1386 3533
قناری 16 سرطان 1386 3218
راز دوستی 15 سرطان 1386 2667
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2501
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3070
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2582