افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دروغین انتخاب 28 ثور 1388 2823
رنـــــــــــــگ واژه ها 27 ثور 1388 2890
صحن هوس 26 ثور 1388 3007
درخت و تبر 19 ثور 1388 3877
بمب خوشه ای 15 ثور 1388 3129
تفنگ خالی 10 ثور 1388 3001
آینه دلان 07 ثور 1388 3451
بهار كشور ما 30 حمل 1388 2966
نیایش 20 حمل 1388 4515
سپاۀ ادب 19 حمل 1388 2910
تاراج بهار 15 حمل 1388 3048
نژاد بزرگوار 12 حمل 1388 3236
سفره نوروز 09 حمل 1388 2953
خیس عرق 06 حمل 1388 3142
زایر مزار 02 حمل 1388 3258
گلوی انتظار- هدیه نوروزی 30 حوت 1387 2822
مريد بهاران 27 حوت 1387 3412
غزل 26 حوت 1387 4777
دور سیاهی 22 حوت 1387 2947
مقام زن 18 حوت 1387 3073
بلای جان 07 حوت 1387 3053
شام نامه 06 حوت 1387 3022
بُغض 04 حوت 1387 4496
مداری و مدارا 01 حوت 1387 2932
آدرس: امتم 28 دلو 1387 3017
قرض 26 دلو 1387 4094
خرق احجاب 24 دلو 1387 3112
غزل 21 دلو 1387 4345
کهنه پیخ 16 دلو 1387 3589
تاجر ِدین 08 دلو 1387 3290
حَـلِّ مُعَـمّا 05 دلو 1387 2979
اشکی بر ویرانه های هلوکاست غزه 03 دلو 1387 2947
غزه در آتش و خون و شعر مقاومت 30 جدی 1387 3319
تبریکی سال نو مسیحایی 29 جدی 1387 4436
دو غزل از علی ادیب 24 جدی 1387 3330
فصل تباه 20 جدی 1387 3001
غزه در آتش و خون 17 جدی 1387 2970
غزل 13 جدی 1387 4754
معبدگۀ شیطانی 04 جدی 1387 3398
شب ِ یلـــدا 02 جدی 1387 3237
مرد ِافغان 30 قوس 1387 3241
زن در اجتماع 24 قوس 1387 3466
تحفۀ از راه دور 24 قوس 1387 3049
کشکول ِ گدایی 14 قوس 1387 3007
کودک 14 قوس 1387 4571
حُکم جُرم 10 قوس 1387 3135
عالِم ِ دُمدار 09 قوس 1387 2861
استاد ِ جنایتکار 04 قوس 1387 3317
غزل 30 عقرب 1387 4236
برگ ِ پائیز 23 عقرب 1387 3201