افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
آتش عشق 20 دلو 1386 2470
جلوۀ هستی 14 دلو 1386 2050
برای پرویز کامبخش 09 دلو 1386 2484
غزل 07 دلو 1386 3125
قصۀ بی پایان 02 دلو 1386 2267
چند غزل از خانم عزیزه عنایت 30 جدی 1386 4389
به مناسبت در گذشت شادروان شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزا 25 جدی 1386 3239
انار و سیب 19 جدی 1386 2201
شعر 16 جدی 1386 2832
جام جم 11 جدی 1386 2352
غزل 04 جدی 1386 2869
محکوم هجرت 30 قوس 1386 2179
ازدفترخاطرات یک نوزاد نیمه مانده 29 قوس 1386 2132
عید 29 قوس 1386 3282
کاش میشـــــد 03 قوس 1386 2135
مکتب عشق 02 قوس 1386 2497
ملک بی خبران 01 قوس 1386 2731
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 9583
میگندد نمک 26 عقرب 1386 2475
غزل 20 عقرب 1386 3043
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 2483
بوتل بازی 13 عقرب 1386 2226
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 2463
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 2487
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2480
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2307
عـــــــید 19 میزان 1386 3088
غزل 15 میزان 1386 3174
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2144
دختران سبزواری 09 میزان 1386 4466
آواره 02 میزان 1386 2833
غزل 20 سنبله 1386 2981
بهتر 02 سنبله 1386 3240
بوسه 12 اسد 1386 3333
قناری 16 سرطان 1386 3039
راز دوستی 15 سرطان 1386 2501
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2356
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 2911
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2446
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 3833
بهار آمده 19 حمل 1386 2625
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2557
پرسش کودکی 11 دلو 1385 2744
دو غزل 01 دلو 1385 2316
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4106
شکــــوه 27 عقرب 1385 3390
شهر غزل 19 عقرب 1385 4089
غزل 26 میزان 1385 3574
غزل 26 میزان 1385 3470
غزل 28 اسد 1385 3072