افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 9220
میگندد نمک 26 عقرب 1386 2350
غزل 20 عقرب 1386 2844
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 2348
بوتل بازی 13 عقرب 1386 2106
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 2340
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 2355
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2347
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2180
عـــــــید 19 میزان 1386 2889
غزل 15 میزان 1386 2963
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2038
دختران سبزواری 09 میزان 1386 4287
آواره 02 میزان 1386 2673
غزل 20 سنبله 1386 2819
بهتر 02 سنبله 1386 3064
بوسه 12 اسد 1386 3137
قناری 16 سرطان 1386 2856
راز دوستی 15 سرطان 1386 2358
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2216
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 2768
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2308
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 3689
بهار آمده 19 حمل 1386 2485
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2423
پرسش کودکی 11 دلو 1385 2609
دو غزل 01 دلو 1385 2169
ناظم حکمت 03 جدی 1385 3962
شکــــوه 27 عقرب 1385 3167
شهر غزل 19 عقرب 1385 3906
غزل 26 میزان 1385 3360
غزل 26 میزان 1385 3308
غزل 28 اسد 1385 2887
طنز 15 اسد 1385 3343
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2339
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 2881
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 2571
غزل 22 ثور 1385 3225
گلسرخ 06 ثور 1385 3173
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 5204
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 13049
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 2558
بهار 05 حمل 1385 3199
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3057
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 2512
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2345
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 3478
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 10511
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 4018
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 2715