افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 3554
بهار آمده 19 حمل 1386 2315
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2291
پرسش کودکی 11 دلو 1385 2443
دو غزل 01 دلو 1385 2029
ناظم حکمت 03 جدی 1385 3818
شکــــوه 27 عقرب 1385 2968
شهر غزل 19 عقرب 1385 3702
غزل 26 میزان 1385 3155
غزل 26 میزان 1385 3104
غزل 28 اسد 1385 2705
طنز 15 اسد 1385 3135
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2192
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 2747
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 2417
غزل 22 ثور 1385 3015
گلسرخ 06 ثور 1385 2964
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 4997
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 12743
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 2420
بهار 05 حمل 1385 2963
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 2887
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 2361
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2220
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 3301
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 9353
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 3829
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 2555
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 2249
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 5201
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 2653