افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2756
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2587
عـــــــید 19 میزان 1386 3453
غزل 15 میزان 1386 3615
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2367
دختران سبزواری 09 میزان 1386 4820
آواره 02 میزان 1386 3074
غزل 20 سنبله 1386 3278
بهتر 02 سنبله 1386 3559
بوسه 12 اسد 1386 3677
قناری 16 سرطان 1386 3350
راز دوستی 15 سرطان 1386 2785
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2607
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3183
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2679
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4111
بهار آمده 19 حمل 1386 2932
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2793
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3002
دو غزل 01 دلو 1385 2578
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4521
شکــــوه 27 عقرب 1385 3795
شهر غزل 19 عقرب 1385 4529
غزل 26 میزان 1385 3946
غزل 26 میزان 1385 3872
غزل 28 اسد 1385 3410
طنز 15 اسد 1385 3881
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2780
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3281
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3030
غزل 22 ثور 1385 3869
گلسرخ 06 ثور 1385 3790
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 5916
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 14148
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3079
بهار 05 حمل 1385 3833
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3559
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 2937
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2719
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 4193
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 18009
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 4687
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3197
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 2801
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 6065
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3307