افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4334
شکــــوه 27 عقرب 1385 3548
شهر غزل 19 عقرب 1385 4300
غزل 26 میزان 1385 3711
غزل 26 میزان 1385 3622
غزل 28 اسد 1385 3204
طنز 15 اسد 1385 3637
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2629
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3109
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 2818
غزل 22 ثور 1385 3589
گلسرخ 06 ثور 1385 3542
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 5679
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 13712
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 2889
بهار 05 حمل 1385 3563
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3316
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 2778
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2568
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 3901
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 14425
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 4468
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3013
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 2636
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 5771
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3091