افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بهتر 02 سنبله 1386 3469
بوسه 12 اسد 1386 3580
قناری 16 سرطان 1386 3258
راز دوستی 15 سرطان 1386 2713
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2536
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3099
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2606
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4015
بهار آمده 19 حمل 1386 2856
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2724
پرسش کودکی 11 دلو 1385 2916
دو غزل 01 دلو 1385 2496
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4425
شکــــوه 27 عقرب 1385 3684
شهر غزل 19 عقرب 1385 4416
غزل 26 میزان 1385 3844
غزل 26 میزان 1385 3758
غزل 28 اسد 1385 3317
طنز 15 اسد 1385 3767
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2704
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3199
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 2917
غزل 22 ثور 1385 3731
گلسرخ 06 ثور 1385 3660
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 5799
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 13949
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3001
بهار 05 حمل 1385 3685
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3471
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 2857
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2651
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 4032
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 16357
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 4575
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3112
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 2734
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 5923
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3212