افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
غزل 04 جدی 1386 3281
محکوم هجرت 30 قوس 1386 2522
ازدفترخاطرات یک نوزاد نیمه مانده 29 قوس 1386 2487
عید 29 قوس 1386 3820
کاش میشـــــد 03 قوس 1386 2499
مکتب عشق 02 قوس 1386 2798
ملک بی خبران 01 قوس 1386 3065
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 10478
میگندد نمک 26 عقرب 1386 2833
غزل 20 عقرب 1386 3479
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 2861
بوتل بازی 13 عقرب 1386 2496
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 2752
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 2885
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2834
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2690
عـــــــید 19 میزان 1386 3582
غزل 15 میزان 1386 3753
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2455
دختران سبزواری 09 میزان 1386 4932
آواره 02 میزان 1386 3143
غزل 20 سنبله 1386 3373
بهتر 02 سنبله 1386 3675
بوسه 12 اسد 1386 3814
قناری 16 سرطان 1386 3479
راز دوستی 15 سرطان 1386 2870
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2708
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3275
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2764
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4223
بهار آمده 19 حمل 1386 3024
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 2892
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3082
دو غزل 01 دلو 1385 2677
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4626
شکــــوه 27 عقرب 1385 3945
شهر غزل 19 عقرب 1385 4678
غزل 26 میزان 1385 4074
غزل 26 میزان 1385 3988
غزل 28 اسد 1385 3545
طنز 15 اسد 1385 4028
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2852
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3344
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3119
غزل 22 ثور 1385 4018
گلسرخ 06 ثور 1385 3928
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6047
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 14486
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3155
بهار 05 حمل 1385 3984