افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 2935
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 3085
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 2991
شعر ناتمام 23 میزان 1386 2887
عـــــــید 19 میزان 1386 3858
غزل 15 میزان 1386 4057
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2656
دختران سبزواری 09 میزان 1386 5170
آواره 02 میزان 1386 3297
غزل 20 سنبله 1386 3609
بهتر 02 سنبله 1386 3952
بوسه 12 اسد 1386 4082
قناری 16 سرطان 1386 3714
راز دوستی 15 سرطان 1386 3042
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2897
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3477
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2982
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4464
بهار آمده 19 حمل 1386 3223
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3082
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3270
دو غزل 01 دلو 1385 2868
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4862
شکــــوه 27 عقرب 1385 4252
شهر غزل 19 عقرب 1385 4970
غزل 26 میزان 1385 4410
غزل 26 میزان 1385 4271
غزل 28 اسد 1385 3836
طنز 15 اسد 1385 4334
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2999
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3525
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3296
غزل 22 ثور 1385 4379
گلسرخ 06 ثور 1385 4216
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6290
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 15144
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3356
بهار 05 حمل 1385 4299
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3881
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3222
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2973
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 4726
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 23098
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 5132
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3558
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3087
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 6500
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3575