افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
قـــقــنوس 05 ثور 1387 4267
مي پرســتم 29 حمل 1387 3019
رنگ سادۀ زرد 25 حمل 1387 3061
طوق آتشین 25 حمل 1387 2909
مُـحَــبَت 18 حمل 1387 4438
شعر 17 حمل 1387 4552
مـرگِ ا نـسـا نیـت 16 حمل 1387 3080
کتاب گربهء عابد 11 حمل 1387 2998
چــه کـــــنم 11 حمل 1387 2865
معمار فردا 09 حمل 1387 3146
بهـــــــــار محـــــــمـد ا صـغـر عـبـا د ي 09 حمل 1387 3051
دامن ما پاک است 06 حمل 1387 5347
بهار مهاجر شد 03 حمل 1387 3780
تصویری شاعرانه از اوضاع هرات 27 حوت 1386 3564
میدزدند 24 حوت 1386 3958
شعر بهار از بصیر احمد مهاجر 22 حوت 1386 8265
بهار و دو غزل دیگر 19 حوت 1386 3327
برگرد 18 حوت 1386 3002
یک دنیا سیاهی 18 حوت 1386 2904
طلوع مهــــر 04 حوت 1386 3256
گدای کوچک 03 حوت 1386 3165
اشعار فاطمه 22 دلو 1386 3916
طنزها 20 دلو 1386 4168
آتش عشق 20 دلو 1386 3525
جلوۀ هستی 14 دلو 1386 2860
برای پرویز کامبخش 09 دلو 1386 3570
غزل 07 دلو 1386 4933
قصۀ بی پایان 02 دلو 1386 3093
چند غزل از خانم عزیزه عنایت 30 جدی 1386 5450
به مناسبت در گذشت شادروان شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزا 25 جدی 1386 3979
انار و سیب 19 جدی 1386 3006
شعر 16 جدی 1386 3936
جام جم 11 جدی 1386 3253
غزل 04 جدی 1386 3987
محکوم هجرت 30 قوس 1386 3000
ازدفترخاطرات یک نوزاد نیمه مانده 29 قوس 1386 3559
عید 29 قوس 1386 4680
کاش میشـــــد 03 قوس 1386 3056
مکتب عشق 02 قوس 1386 3240
ملک بی خبران 01 قوس 1386 3624
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 11906
میگندد نمک 26 عقرب 1386 3327
غزل 20 عقرب 1386 4000
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 3393
بوتل بازی 13 عقرب 1386 2966
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 3252
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 3416
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 3264
شعر ناتمام 23 میزان 1386 3212
عـــــــید 19 میزان 1386 4333