افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
قناری 16 سرطان 1386 3618
راز دوستی 15 سرطان 1386 2974
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 2811
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3378
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 2877
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4362
بهار آمده 19 حمل 1386 3124
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3011
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3188
دو غزل 01 دلو 1385 2775
ناظم حکمت 03 جدی 1385 4746
شکــــوه 27 عقرب 1385 4093
شهر غزل 19 عقرب 1385 4841
غزل 26 میزان 1385 4263
غزل 26 میزان 1385 4137
غزل 28 اسد 1385 3703
طنز 15 اسد 1385 4189
الوداع کابل 27 سرطان 1385 2937
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3442
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3218
غزل 22 ثور 1385 4217
گلسرخ 06 ثور 1385 4095
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6179
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 14832
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3265
بهار 05 حمل 1385 4159
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 3774
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3148
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 2884
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 4547
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 21696
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 4992
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3444
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3008
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 6386
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3499