افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 3242
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4731
بهار آمده 19 حمل 1386 3468
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3348
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3519
دو غزل 01 دلو 1385 3102
ناظم حکمت 03 جدی 1385 5137
شکــــوه 27 عقرب 1385 4614
شهر غزل 19 عقرب 1385 5278
غزل 26 میزان 1385 4766
غزل 26 میزان 1385 4584
غزل 28 اسد 1385 4156
طنز 15 اسد 1385 4674
الوداع کابل 27 سرطان 1385 3180
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3760
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3493
غزل 22 ثور 1385 4763
گلسرخ 06 ثور 1385 4551
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6619
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 15818
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3571
بهار 05 حمل 1385 4665
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 4351
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3459
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 3198
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 5276
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 27586
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 5681
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 3884
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3331
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 6809
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3787