افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 2929
دختران سبزواری 09 میزان 1386 5532
آواره 02 میزان 1386 3562
غزل 20 سنبله 1386 3880
بهتر 02 سنبله 1386 4380
بوسه 12 اسد 1386 4474
قناری 16 سرطان 1386 4101
راز دوستی 15 سرطان 1386 3330
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 3241
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3833
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 3339
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4836
بهار آمده 19 حمل 1386 3569
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3470
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3614
دو غزل 01 دلو 1385 3192
ناظم حکمت 03 جدی 1385 5246
شکــــوه 27 عقرب 1385 4765
شهر غزل 19 عقرب 1385 5423
غزل 26 میزان 1385 4917
غزل 26 میزان 1385 4720
غزل 28 اسد 1385 4313
طنز 15 اسد 1385 4835
الوداع کابل 27 سرطان 1385 3253
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 3866
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3599
غزل 22 ثور 1385 4941
گلسرخ 06 ثور 1385 4709
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6760
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 16131
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3657
بهار 05 حمل 1385 4837
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 4475
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3557
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 3290
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 5433
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 28436
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 5839
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 4050
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3412
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 6923
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 3880