افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
طنزها 20 دلو 1386 4309
آتش عشق 20 دلو 1386 3625
جلوۀ هستی 14 دلو 1386 2962
برای پرویز کامبخش 09 دلو 1386 3702
غزل 07 دلو 1386 5118
قصۀ بی پایان 02 دلو 1386 3190
چند غزل از خانم عزیزه عنایت 30 جدی 1386 5589
به مناسبت در گذشت شادروان شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزا 25 جدی 1386 4103
انار و سیب 19 جدی 1386 3105
شعر 16 جدی 1386 4038
جام جم 11 جدی 1386 3376
غزل 04 جدی 1386 4124
محکوم هجرت 30 قوس 1386 3105
ازدفترخاطرات یک نوزاد نیمه مانده 29 قوس 1386 3656
عید 29 قوس 1386 4890
کاش میشـــــد 03 قوس 1386 3183
مکتب عشق 02 قوس 1386 3361
ملک بی خبران 01 قوس 1386 3741
د نسیم پسرلی شعرونه 29 عقرب 1386 12205
میگندد نمک 26 عقرب 1386 3435
غزل 20 عقرب 1386 4159
برای شهدای گلگون کفن بغلان صنعتیی 19 عقرب 1386 3512
بوتل بازی 13 عقرب 1386 3063
فیلم کوچه نارنجی 11 عقرب 1386 3367
اعلان، اعلان، اعلان، بشتابين...؟ 11 عقرب 1386 3532
زیبا تر از غزل 04 عقرب 1386 3374
شعر ناتمام 23 میزان 1386 3326
عـــــــید 19 میزان 1386 4505
غزل 15 میزان 1386 5349
در مسیر یاد ها 15 میزان 1386 3069
دختران سبزواری 09 میزان 1386 5654
آواره 02 میزان 1386 3672
غزل 20 سنبله 1386 4028
بهتر 02 سنبله 1386 4544
بوسه 12 اسد 1386 4647
قناری 16 سرطان 1386 4245
راز دوستی 15 سرطان 1386 3443
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 3354
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 3966
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 3464
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 4967
بهار آمده 19 حمل 1386 3704
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3638
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3761
دو غزل 01 دلو 1385 3317
ناظم حکمت 03 جدی 1385 5421
شکــــوه 27 عقرب 1385 4940
شهر غزل 19 عقرب 1385 5612
غزل 26 میزان 1385 5127
غزل 26 میزان 1385 4890