افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دو غزل 23 حمل 1390 3220
بهار وطن 10 حمل 1390 3464
نژاد بزرگوار 05 حمل 1390 3050
اسحاق ثنا 29 حوت 1389 3249
روایت 18 حوت 1389 4355
راز شگفت 30 دلو 1389 2982
زنده باد پدر کلانم 29 دلو 1389 3687
غزل 29 دلو 1389 4735
لات قاهره 14 دلو 1389 3087
قاضیِ کو ر 09 دلو 1389 2906
شیر احمد" یاور" مشهور به کنگورچی شاعر بدخشانی 28 جدی 1389 5084
چند سه گانی 17 جدی 1389 3712
غزل 02 جدی 1389 4783
سردرگمی هایم 21 قوس 1389 3187
درٌدانه 21 قوس 1389 4415
بررسی شعر جوان هرات 03 قوس 1389 4672
چتر فتنه 24 عقرب 1389 3114
مکان خدا 23 عقرب 1389 3144
دل 23 عقرب 1389 4453
فریاد زن ایرانی در قرن بیست یکم 19 عقرب 1389 4021
لیلا صراحت روشنی 14 عقرب 1389 3974
سجده های رنگ شده 12 عقرب 1389 3253
وطن 11 عقرب 1389 4641
در سوگ این برگ 04 عقرب 1389 3024
غزل 04 عقرب 1389 5155
به شاعرانه ترین لحظه ها 20 میزان 1389 3051
ره آوردِ سفر 16 میزان 1389 2969
به پرواز آی قـقـنس 07 میزان 1389 3245
مادر 06 میزان 1389 4438
سرود فتح 31 سنبله 1389 2954
تصویر زندگی 17 سنبله 1389 3178
غزل 11 سنبله 1389 5048
استقلال گم شده 25 اسد 1389 3403
گوهردل 20 اسد 1389 4838
کودک سحر 03 اسد 1389 3139
مردم آزار 21 سرطان 1389 3477
گنج در ویرانه 02 سرطان 1389 3204
یک طنزوچهارشعرازدوشاعرگمنام 19 جوزا 1389 3383
سرود وحدت 12 جوزا 1389 3879
فلمِ لحظه ها 22 ثور 1389 3253
قاتل مردم 21 ثور 1389 3339
عشق وطن 16 ثور 1389 5598
غزل 12 ثور 1389 4356
دُرّ دری 28 حمل 1389 3559
سایه ها 27 حمل 1389 3178
خواب خرگوش 21 حمل 1389 3343
خوشۀِ نا خوشی 08 حمل 1389 3239
دیدِ نوروز 03 حمل 1389 3156
تبسم نوروز 29 حوت 1388 3063
فرشته اي بنام مادر 26 حوت 1388 3701