افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دختران سبزواری 09 میزان 1386 5806
آواره 02 میزان 1386 3816
غزل 20 سنبله 1386 4186
بهتر 02 سنبله 1386 4726
بوسه 12 اسد 1386 4853
قناری 16 سرطان 1386 4410
راز دوستی 15 سرطان 1386 3595
لحظه های تب آلود هجرت 12 ثور 1386 3495
دخوشحال خان خټګ د بدیعیاتونه 12 ثور 1386 4121
زن زنده گانیم هستی 30 حمل 1386 3613
دالر بده دختر ببر 19 حمل 1386 5128
بهار آمده 19 حمل 1386 3855
اشعاری از احمد سلجوق ایل کان 10 حوت 1385 3829
پرسش کودکی 11 دلو 1385 3928
دو غزل 01 دلو 1385 3484
ناظم حکمت 03 جدی 1385 5627
شکــــوه 27 عقرب 1385 5131
شهر غزل 19 عقرب 1385 5804
غزل 26 میزان 1385 5375
غزل 26 میزان 1385 5109
غزل 28 اسد 1385 4648
طنز 15 اسد 1385 5202
الوداع کابل 27 سرطان 1385 3519
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 4197
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3855
غزل 22 ثور 1385 5402
گلسرخ 06 ثور 1385 5151
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 7125
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 16738
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3946
بهار 05 حمل 1385 5303
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 4780
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3861
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 3578
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 5773
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 32250
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 6215
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 4409
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3707
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 7280
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 4215