افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
ناظم حکمت 03 جدی 1385 5489
شکــــوه 27 عقرب 1385 5002
شهر غزل 19 عقرب 1385 5679
غزل 26 میزان 1385 5198
غزل 26 میزان 1385 4963
غزل 28 اسد 1385 4529
طنز 15 اسد 1385 5076
الوداع کابل 27 سرطان 1385 3423
شعر شعرای ترکیه 21 جوزا 1385 4078
ما زخم تیشه بر سر خود آزموده ایم 07 جوزا 1385 3753
غزل 22 ثور 1385 5239
گلسرخ 06 ثور 1385 4989
سه حکایت از گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی 02 ثور 1385 6997
مرثیه ای برای آفتاب 28 حمل 1385 16521
عمری که جدا از تو، ای شوخ بسرآرم 28 حمل 1385 3830
بهار 05 حمل 1385 5131
گر عمر مهلت ام داد، بسیار مینویسـم 03 حمل 1385 4675
عاشق شدم به چشم سیاهی که وای وای 03 حمل 1385 3745
یاری که بود در گرو اش این دل تنگ 03 حمل 1385 3461
مناجات خواجه عبدالله انصاری 28 حوت 1384 5637
ضرب المثل های معروف 28 حوت 1384 30288
خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ 28 حوت 1384 6073
من ناله مینویسم 28 حوت 1384 4279
عشقانه از فروغ فرخزاد 28 حوت 1384 3607
بشنو از نی چون حکایت میکند 28 حوت 1384 7151
غزل عمریست که در پای تو از پا فتاده ام 28 حوت 1384 4106