افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نسیم محبت 19 حوت 1392 2085
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1975
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1901
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1992
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1927
جوشش عشق 12 حوت 1392 2060
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1874
د غلولښکر 08 حوت 1392 1926
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 2415
بادۀ طرب 04 حوت 1392 2081
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1921
عالم تنهایی 28 دلو 1392 1948
فتخار 27 دلو 1392 1920
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 1955
سرود عشق 21 دلو 1392 2024
تمنای دل 17 دلو 1392 2160
دسولی افتخار 15 دلو 1392 1982
حامی اشرار 14 دلو 1392 1880
دل گم شده 08 دلو 1392 2128
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 2034
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 1885
مرغ آواره 02 دلو 1392 1995
محنت ‏‏آباد 01 دلو 1392 2136
حدیث جوانه 26 جدی 1392 2137
!پنجابه 23 جدی 1392 2070
حملۀ پاییز 22 جدی 1392 2008
لیونیه آشنا 18 جدی 1392 2064
نیستان مزامیر 15 جدی 1392 2033
با خانم شهلا لطیفی آشنا شدم 08 جدی 1392 2252
افغانان یو 06 جدی 1392 1893
سال غم 04 جدی 1392 2212
خطاب به کرزی دررابطه به قرارداد امنیتی 02 جدی 1392 2100
شب یلدا 01 جدی 1392 1932
ستاره در شب یلدا 01 جدی 1392 2131
درس تاریخ 28 قوس 1392 2180
آزادگان خطۀ خورشید 16 قوس 1392 2233
غزل 16 قوس 1392 2127
دکابل خوب 03 قوس 1392 2213
کابله ویښ شه 01 قوس 1392 2202
آشنای من 26 عقرب 1392 2059
!ګاوندیه 26 عقرب 1392 2232
کاشکی! 22 عقرب 1392 2194
افق گـُنگ 17 عقرب 1392 2069
مدعیان رهبری 13 عقرب 1392 2032
غزل 09 عقرب 1392 2057
دلته چوردی 07 عقرب 1392 1999
عید قربان 22 میزان 1392 2262
دسولی اختر 22 میزان 1392 2517
رنج مردمان 22 میزان 1392 2049
غالمغال 11 میزان 1392 2142