افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 2699
بازار 30 سنبله 1393 2670
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 2544
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 2517
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 2525
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 2630
نجات میهن 15 سنبله 1393 2526
توفان دسایس 11 سنبله 1393 2516
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 2491
طرح نو 06 سنبله 1393 2570
یاد سیمین 29 اسد 1393 2649
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 2657
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 2557
احساس عشق 26 اسد 1393 2837
بی واکه ملت 26 اسد 1393 2509
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 2528
عشق و امید 20 اسد 1393 2588
زخم وطن 16 اسد 1393 2517
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 2636
رسوای رهبری 13 اسد 1393 2507
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 2574
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 2455
بھارنه شو 11 اسد 1393 2486
غزل 09 اسد 1393 2532
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 2468
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 2373
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 2504
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 2519
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 2470
صلح سفید 24 سرطان 1393 2283
ناز وطن 23 سرطان 1393 2550
فتنه و شر 16 سرطان 1393 2617
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 2665
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 2958
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 3088
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 2444
ساز طرب 06 سرطان 1393 2440
اصل آدم 02 سرطان 1393 2553
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 2497
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 2626
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 2689
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 2582
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 2384
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 2430
انتخاب 17 جوزا 1393 2391
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 2451
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 2553
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 2691
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 2713
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 2457