افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
قهر خزان 13 ثور 1393 2037
آفتاب یقین 12 ثور 1393 2265
توره سیلۍ 11 ثور 1393 2250
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 2015
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 2158
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 2554
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 2311
سروش دل 28 حمل 1393 2148
قرار سبز 26 حمل 1393 2224
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2513
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 2214
سروش غیب 20 حمل 1393 2181
پردیو! 19 حمل 1393 2146
دامن خورشید 17 حمل 1393 1977
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 2396
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 2109
عشق و نفرت 10 حمل 1393 2139
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 2522
غمنامه 04 حمل 1393 2169
مراد عشق 03 حمل 1393 2321
پیام نوروز 01 حمل 1393 2190
سالِ نیکو 29 حوت 1392 2214
افغانه 29 حوت 1392 2473
بهار وصل 27 حوت 1392 2260
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 2122
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 2145
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 2190
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 2140
نسیم محبت 19 حوت 1392 2261
دیوِ شرور 16 حوت 1392 2123
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 2066
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 2165
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 2080
جوشش عشق 12 حوت 1392 2255
تجلی اسرار 09 حوت 1392 2060
د غلولښکر 08 حوت 1392 2114
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 2596
بادۀ طرب 04 حوت 1392 2255
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 2063
عالم تنهایی 28 دلو 1392 2088
فتخار 27 دلو 1392 2079
مولانا کبیر (فرخاری) 23 دلو 1392 2108
سرود عشق 21 دلو 1392 2167
تمنای دل 17 دلو 1392 2308
دسولی افتخار 15 دلو 1392 2141
حامی اشرار 14 دلو 1392 2061
دل گم شده 08 دلو 1392 2310
پیدای ناپیدا 07 دلو 1392 2202
يك ناگهان تنها !! 06 دلو 1392 2084
مرغ آواره 02 دلو 1392 2169