افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نقش تازه 17 جوزا 1395 2060
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 2083
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1841
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1871
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1796
رقص رویا 29 ثور 1395 2022
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 2039
غزل در بند 22 ثور 1395 2356
ماست مالی 21 ثور 1395 2017
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 2038
عصر نمایش 12 ثور 1395 2103
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 2057
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 2104
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 2148
گلان پرپر 04 ثور 1395 2019
غزل دربند 03 ثور 1395 2241
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1849
حکایت خونین 02 ثور 1395 1809
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1759
زلف شفق 27 حمل 1395 2023
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 1986
عبادت شیطان 16 حمل 1395 1972
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 1988
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 2375
غزل در بند 09 حمل 1395 1925
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 1936
جنبش مینا 03 حمل 1395 1854
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 1923
امید بهاری 29 حوت 1394 2030
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1756
لطف بن 29 حوت 1394 1980
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 1934
دزدید و رفت 20 حوت 1394 2117
دوبیتی های سرگردان ( به مناسبت هشتم مارچ ) 17 حوت 1394 2077
هشتم مارچ روز بین المللی زنان جهان 17 حوت 1394 2520
پیکار زنان 17 حوت 1394 2008
عزم 11 حوت 1394 1982
رخشانه در سنگ­باران ...- جوانه ها ( دو سروده از سعدالدین غوروال ) 11 حوت 1394 2070
جنگ و صلح 07 حوت 1394 1988
جنگ و بحران 07 حوت 1394 2412
هموطن ای هموطن 03 حوت 1394 1992
همای بخت 02 حوت 1394 2086
رخشانه در سنگ­باران 30 دلو 1394 1986
د لارې ملګري ته 28 دلو 1394 2100
دفتر دوم شهر عشق 23 دلو 1394 2034
قلم مهر 22 دلو 1394 1889
زمزمۀ آبشاران 19 دلو 1394 1811
سنگ ستم 16 دلو 1394 1821
آه مظلوم 11 دلو 1394 2226
سیلاب غم 06 دلو 1394 1900