افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
یاد سیمین 29 اسد 1393 1175
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1263
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1096
احساس عشق 26 اسد 1393 1143
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1194
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1145
عشق و امید 20 اسد 1393 1244
زخم وطن 16 اسد 1393 1217
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1174
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1165
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1146
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1106
بھارنه شو 11 اسد 1393 1169
غزل 09 اسد 1393 1172
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1142
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1112
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1133
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1158
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1112
صلح سفید 24 سرطان 1393 1072
ناز وطن 23 سرطان 1393 1215
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1119
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1175
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1063
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1126
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1157
ساز طرب 06 سرطان 1393 1098
اصل آدم 02 سرطان 1393 1209
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1102
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1306
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1121
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1203
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1105
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1103
انتخاب 17 جوزا 1393 1099
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 1038
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1248
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1172
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1147
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1133
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1140
دل پاک 29 ثور 1393 1037
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1337
مادر 21 ثور 1393 1278
چهار رباعی 20 ثور 1393 1234
خشم هندکش 17 ثور 1393 1129
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1192
جوشش عشق 16 ثور 1393 1162
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1207
ای مرد! 14 ثور 1393 1234