افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 2012
آتشفشان خون 14 اسد 1395 2163
از بـــــــودا 11 اسد 1395 2188
کشاکش خونین 11 اسد 1395 2016
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 2240
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2838
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 2021
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 2058
توفان جنگ 21 سرطان 1395 2221
شادی و طرب 16 سرطان 1395 2204
دین انسان 15 سرطان 1395 2071
آوای خموشی 08 سرطان 1395 2062
غزل در بند 03 سرطان 1395 2217
تندور دسایس 30 جوزا 1395 2080
عُقده و کین 26 جوزا 1395 2170
قهر خدا 24 جوزا 1395 2086
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 2187
نقش تازه 17 جوزا 1395 2158
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 2182
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1934
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1968
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1894
رقص رویا 29 ثور 1395 2101
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 2132
غزل در بند 22 ثور 1395 2459
ماست مالی 21 ثور 1395 2108
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 2120
عصر نمایش 12 ثور 1395 2193
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 2163
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 2210
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 2242
گلان پرپر 04 ثور 1395 2107
غزل دربند 03 ثور 1395 2351
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 1948
حکایت خونین 02 ثور 1395 1900
نالۀ سکوت 29 حمل 1395 1850
زلف شفق 27 حمل 1395 2131
شام غریبان و گل های کاغذی ( دو سروده ) از محترم رسول پویان 17 حمل 1395 2104
عبادت شیطان 16 حمل 1395 2056
آهنگ فریاد 14 حمل 1395 2077
فرهنگ جهالت 12 حمل 1395 2502
غزل در بند 09 حمل 1395 2018
غدۀ بدخیم افراط 06 حمل 1395 2023
جنبش مینا 03 حمل 1395 1946
رباعیات نوروزی 03 حمل 1395 2044
امید بهاری 29 حوت 1394 2130
نوروز خونین وطن 29 حوت 1394 1843
لطف بن 29 حوت 1394 2084
سرودۀ مادر 22 حوت 1394 2024
دزدید و رفت 20 حوت 1394 2205