افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد 29 حوت 1393 1601
راشه پسرلیه 28 حوت 1393 1693
آفتاب عشق 26 حوت 1393 1633
نوبهار 25 حوت 1393 1613
دلته اوس... 22 حوت 1393 1586
مقام زن 19 حوت 1393 1526
زن=مرد 17 حوت 1393 1628
مگو 11 حوت 1393 1816
خشم طبیعت 10 حوت 1393 1628
گل رهایی 04 حوت 1393 1566
د پردیوچور 25 دلو 1393 1680
دوبیتی های سرگردان 19 دلو 1393 1566
د مورکۍ ځویه ! 14 دلو 1393 1717
بلبل باغ 14 دلو 1393 1656
حماسۀ بزرگ خراسان 13 دلو 1393 1587
لقمه ی وحدت 08 دلو 1393 1635
نه لورونه 06 دلو 1393 1556
عشق وآزادی 30 جدی 1393 1561
(برفتم!؟) و( پند تاریخ ) دو سروده از محترم رسول پویان 25 جدی 1393 1670
خلکو ! 16 جدی 1393 1698
آواز عشق 15 جدی 1393 1600
(قصۀ خونین دلان) و (هوای آلوده ) دو سروده از رسول پویان 05 جدی 1393 1696
افغانه! 04 جدی 1393 1684
انارستان یلدا 30 قوس 1393 1676
دوبیتی های پرسوز"بخش سوم" 27 قوس 1393 1687
حمام خون در وطن 25 قوس 1393 1680
آیا فروش زنان در افغانستان داغ ننگی بر پیشانی هر یک ما نیست 24 قوس 1393 1777
د جنګ په ضد 22 قوس 1393 1686
گوهر ناب 17 قوس 1393 1540
غزل 10 قوس 1393 1740
خطۀ خورشید 07 قوس 1393 1634
بحر خون 04 قوس 1393 1636
دوبیتی های سرګردان 04 قوس 1393 1809
چشم جنون 30 عقرب 1393 1600
درد مزمن وطن 27 عقرب 1393 1691
مونږکلیوال 23 عقرب 1393 1583
نغمۀ وجدان 23 عقرب 1393 1629
غم 16 عقرب 1393 1601
حماسۀ کوبانی 16 عقرب 1393 1725
کربلا 14 عقرب 1393 1695
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1603
بوی خون 11 عقرب 1393 1645
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 1818
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 1975
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1654
جام جم 24 میزان 1393 1618
رقیبه ! 23 میزان 1393 1883
خشکسالی 21 میزان 1393 1643
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1531
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1651