افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1043
بھارنه شو 11 اسد 1393 1080
غزل 09 اسد 1393 1087
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1061
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1047
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1063
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1076
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1039
صلح سفید 24 سرطان 1393 995
ناز وطن 23 سرطان 1393 1138
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1043
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1091
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1007
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1067
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1075
ساز طرب 06 سرطان 1393 1016
اصل آدم 02 سرطان 1393 1138
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 1024
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1241
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 1038
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1127
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 1044
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 1039
انتخاب 17 جوزا 1393 1020
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 965
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1158
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1102
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 1061
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1057
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1059
دل پاک 29 ثور 1393 974
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1245
مادر 21 ثور 1393 1190
چهار رباعی 20 ثور 1393 1149
خشم هندکش 17 ثور 1393 1066
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1116
جوشش عشق 16 ثور 1393 1091
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1134
ای مرد! 14 ثور 1393 1156
قهر خزان 13 ثور 1393 1026
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1160
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1214
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1028
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1130
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1228
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1167
سروش دل 28 حمل 1393 1042
قرار سبز 26 حمل 1393 1109
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1351
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1078