افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
کربلا 14 عقرب 1393 1245
چه شد ؟ 12 عقرب 1393 1236
بوی خون 11 عقرب 1393 1261
بی توکل اوبی تکل 09 عقرب 1393 1336
کلیواله پیغله 29 میزان 1393 1374
دست آورد جهاد 28 میزان 1393 1205
جام جم 24 میزان 1393 1251
رقیبه ! 23 میزان 1393 1486
خشکسالی 21 میزان 1393 1283
ترانۀ صبح 19 میزان 1393 1178
خرام اندوختیم 09 میزان 1393 1273
ای فوم به حج رفته کجائید... 08 میزان 1393 1290
خوارشی محتسبه ! 08 میزان 1393 1358
بازار 30 سنبله 1393 1338
یازده سپتامبر 24 سنبله 1393 1346
بذر عشق و همدلی 19 سنبله 1393 1321
د رقیب کبر 17 سنبله 1393 1290
خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا ! 17 سنبله 1393 1323
نجات میهن 15 سنبله 1393 1345
توفان دسایس 11 سنبله 1393 1269
تا کی طریــق ماجرا 10 سنبله 1393 1278
طرح نو 06 سنبله 1393 1305
یاد سیمین 29 اسد 1393 1322
درگذشت غزلسرای بزرگوار زبان فارسی دری 29 اسد 1393 1409
غیرت افغانیت........ 27 اسد 1393 1217
احساس عشق 26 اسد 1393 1301
بی واکه ملت 26 اسد 1393 1337
دفتر شهر عشق 23 اسد 1393 1300
عشق و امید 20 اسد 1393 1389
زخم وطن 16 اسد 1393 1342
له ژوندستړي ولسونه 14 اسد 1393 1326
رسوای رهبری 13 اسد 1393 1294
( موج اقیانوس) و ( جام دل ) دو سروده از محترم پویان 12 اسد 1393 1297
بوی خوش عشق؛ نه جنگ 11 اسد 1393 1232
بھارنه شو 11 اسد 1393 1298
غزل 09 اسد 1393 1312
سرور عید به هموطنان مبارک باد 06 اسد 1393 1273
اژدهای کین و تعصب 05 اسد 1393 1224
کلبۀ خراب 03 اسد 1393 1275
( ترانۀ دل) و ( خواب سنگین ) از رسول پویان 31 سرطان 1393 1266
دفتر ( شمیم عشق و محبت ) اثر محترم رسول پویان 29 سرطان 1393 1255
صلح سفید 24 سرطان 1393 1207
ناز وطن 23 سرطان 1393 1338
فتنه و شر 16 سرطان 1393 1264
( سپهر همدلی ) و ( گل ناز محبت ) سروده های محترم رسول پویان 16 سرطان 1393 1318
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 1187
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1242
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1295
ساز طرب 06 سرطان 1393 1238
اصل آدم 02 سرطان 1393 1338