افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 2298
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 2342
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 2138
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2429
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 2235
رویای شیرین 25 میزان 1395 2112
زور آوران 19 میزان 1395 2009
وحشت خونبار 18 میزان 1395 2165
غزل دربند 12 میزان 1395 2261
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 2257
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 2238
بزم نشاط 04 میزان 1395 2155
شور غزل 27 سنبله 1395 2277
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 2121
قصۀ دل 03 سنبله 1395 2076
دروغ می گویند 28 اسد 1395 2153
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 2112
آتشفشان خون 14 اسد 1395 2274
از بـــــــودا 11 اسد 1395 2292
کشاکش خونین 11 اسد 1395 2129
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 2350
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2953
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 2134
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 2176
توفان جنگ 21 سرطان 1395 2324
شادی و طرب 16 سرطان 1395 2317
دین انسان 15 سرطان 1395 2176
آوای خموشی 08 سرطان 1395 2172
غزل در بند 03 سرطان 1395 2322
تندور دسایس 30 جوزا 1395 2187
عُقده و کین 26 جوزا 1395 2265
قهر خدا 24 جوزا 1395 2200
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 2302
نقش تازه 17 جوزا 1395 2261
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 2274
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 2038
رنگ غزل 06 جوزا 1395 2073
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1996
رقص رویا 29 ثور 1395 2220
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 2231
غزل در بند 22 ثور 1395 2565
ماست مالی 21 ثور 1395 2205
چشم عبرت آموز 17 ثور 1395 2216
عصر نمایش 12 ثور 1395 2293
دوبیتی های سرگردان 09 ثور 1395 2272
( تاج ستمگری و آسیاب ظلم ) دو غزل از محترم رسول پویان 07 ثور 1395 2315
شعر خیلی نو! 06 ثور 1395 2344
گلان پرپر 04 ثور 1395 2196
غزل دربند 03 ثور 1395 2471
باچنگ ودندان 03 ثور 1395 2047