افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
بیل خلک بیل غمونه 13 سرطان 1393 958
شعلۀ مهر و محبت 12 سرطان 1393 1009
عشق و آزادی 10 سرطان 1393 1009
ساز طرب 06 سرطان 1393 947
اصل آدم 02 سرطان 1393 1084
نسل نو و روز نو در میهن 01 سرطان 1393 963
جناب داکتر عبدالله ته زمایولنډپیغام : 30 جوزا 1393 1188
دوبیتی ها ( رسول پویان) 30 جوزا 1393 983
( امید و آزادی ) و ( امتحان ) سروده های رسول پویان 24 جوزا 1393 1055
( درد انتظار) و ( طرح بی رنگی) دو سروده از محترم پویان 21 جوزا 1393 992
نالۀ مرغ چمن 19 جوزا 1393 988
انتخاب 17 جوزا 1393 965
(سخن عشق) و (تصویر خیال) دو سروده از محترم رسول پویان 13 جوزا 1393 915
عشق پاک دل 09 جوزا 1393 1094
(ساز خموشی) و ( درخت عشق) سروده های محترم پویان 06 جوزا 1393 1037
دو سروده (دوستی میوۀ حیات) و (ساز خموشی) 02 جوزا 1393 985
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 992
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1009
دل پاک 29 ثور 1393 922
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1160
مادر 21 ثور 1393 1117
چهار رباعی 20 ثور 1393 1088
خشم هندکش 17 ثور 1393 1009
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1049
جوشش عشق 16 ثور 1393 1030
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1066
ای مرد! 14 ثور 1393 1094
قهر خزان 13 ثور 1393 961
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1088
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1125
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 978
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1073
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1169
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1104
سروش دل 28 حمل 1393 971
قرار سبز 26 حمل 1393 1047
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 1275
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1003
سروش غیب 20 حمل 1393 1056
پردیو! 19 حمل 1393 1043
دامن خورشید 17 حمل 1393 963
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1146
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 995
عشق و نفرت 10 حمل 1393 950
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1211
غمنامه 04 حمل 1393 1117
مراد عشق 03 حمل 1393 1202
پیام نوروز 01 حمل 1393 1036
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1097
افغانه 29 حوت 1392 1228