افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

تبصره

فیلتر
شفیع عیار ( صالح و عبدلله علیه عطا محمدنور ) 11 جدی 1395 902
ویدیوی 319 شفیع عیار 08 جدی 1395 777
عطا محمد نور؛ دومین میانبُر در لیدرشیپ سیاسی جمعیت؟ 06 جدی 1395 1059
قوماندان زرداد من قهرمان جنبش مقاومت هستم 05 جدی 1395 1195
ویدیوی 318 شفیع عیار( مصاحبه با کاکای رئیس ) 02 جدی 1395 974
همان طوریکه بریژنف در افغانستان اشتباه کرد امید است که پوتین اشتباه نکند 29 قوس 1395 1040
چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟! 29 قوس 1395 1023
طرح پیشنهادی 22 قوس 1395 1274
بادکترغلامحسین ساعدی،علی میرفطروس 21 قوس 1395 1150
اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 21 قوس 1395 1077
فدرالیزم 10 قوس 1395 979
"اکثریت مساجد ما؛ فکر افراطی پخش میکنند؛ ثقافت اسلامی؛ در پوهنتون ها؛تروریست تربیه میکند" 07 قوس 1395 1141
آینه فیدل کاسترو ! 07 قوس 1395 1107
خلیل ملکی وتراژدیِ روشنفکران تنها! 30 عقرب 1395 1222
"امین آباد" در ابتذال مبارزین ! 27 عقرب 1395 994
ویدیوی 313 شفیع عیار ( لسان مُقدس عربی) 25 عقرب 1395 987
ترمپ درسال 1976 23 عقرب 1395 1010
دونالد آمد ، ترامپ با الکترال آمد ! 22 عقرب 1395 1118
دهکده ی جهانی 16 عقرب 1395 1126
آخر از اين ميهن ويران شده و مردم درخون تپيده، چی ميخواهيد؟ ( با تبصره ای افغان موج ) 12 عقرب 1395 1210
سیاسي ګوند او دموکراسي 12 عقرب 1395 1091
ریسمان گردن "زعیم ملی" شئونیست ها به دستِ آی. ایس. آی!!! 10 عقرب 1395 1199
شعفیع عیار( افغانستان روندای پاکستان) 01 عقرب 1395 1043
حضرت صبغت الله مجددی که ازخانواده (ام ارول) شترمرغ هست خواب دید 30 میزان 1395 1102
اگرمادرملت درسایتها ازخود شهامت نشان ندهد گرگ چوپان مملکت خواهدشد(سیلی) 25 میزان 1395 1159
عصر جدید تقابل انسان و ماشین. 24 میزان 1395 1160
جنگ اجیران پاکستان در افغانستان تا حل «مسئله کشمیر»! 19 میزان 1395 1169
منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان ا 19 میزان 1395 1163
رقص طنزدرخانۀ بی در و بی دیوار بد(بوی ماه) 06 میزان 1395 1336
بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان...ملت ها» 04 میزان 1395 1179
سگ زردبرادرشغال است 28 سنبله 1395 1157
شفیع عیار (اشرف غنی درعید قربان تحفه ی داشت برای مردم افغانستان که خدا نخواست) 24 سنبله 1395 968
فرق بین مجاهدآزادی ومجاهداسلام سیاسی 24 سنبله 1395 1109
"خادم دين رسول الله !" 15 سنبله 1395 1143
چه خبر از زمین ؟ 09 سنبله 1395 1076
آنچه داریم و آنچه نداریم 06 سنبله 1395 1116
نبرد حلب؛ تلاش ایران و روسیه برای تقسیم خاورمیانه 01 سنبله 1395 1143
استرداد استقلال وطن را گرامی داریم 27 اسد 1395 1265
سه سال گذشت ؟ 19 اسد 1395 984
دولت کابل مانندگاوکورکنجاره خواب می بیند 19 اسد 1395 1175
جنبش های فرمایشی 17 اسد 1395 1317
سران پیشینِ جنبش روشنایی یا تیکداران بدنام تاریخ زده چرا صحنه را ترک کردند؟ 16 اسد 1395 1110
زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش 14 اسد 1395 1209
ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان 04 اسد 1395 1089
کودتای نیم پز استانبولی ! 28 سرطان 1395 1103
اخبار تاثیرگذار دنیا ! 19 سرطان 1395 1058
ویدیوی 291 شفیع عیار ( اشرف جان ) 16 سرطان 1395 1077
جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر 01 سرطان 1395 1172
شفیع عیار 30 جوزا 1395 1180
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 21 جوزا 1395 1266