افغان موج   

تبصره

فیلتر
فراخوان 30 عقرب 1397 987
ویدیوی 538 و 539 شفیع عیار ( قاری عبد الوکیل از لندن ) و (ارزگان و قتل عام هزاره ) 16 عقرب 1397 918
ویدیوی 536 شفیع عیار ( انتخابات در افغانستان ) 09 عقرب 1397 863
ویدیوی 533 شفیع عیار ( عمر خطال در مرگ جنرال رازق ) 04 عقرب 1397 939
ویدیوی 532 شفیع عیار ( چرا جنرال میلر ادعا می کند که او هدف نبوده است ) 02 عقرب 1397 987
سلاخهای مسلمان خاورمیانه ! 01 عقرب 1397 982
...به قومانده رازق قهرمان! 30 میزان 1397 1022
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 925
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 822
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 982
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 886
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 907
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 1432
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 1141
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 1034
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 939
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 1095
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 1049
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 969
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 1140
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 989
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 1096
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 1015
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 1015
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 943
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 968
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 1117
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 967
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 1124
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 1019
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 1064
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 991
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 985
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 1032
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 2464
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 1109
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 1202
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 1114
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 1603
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 1164
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 1155
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 1094
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 1258
عفرین توسط نیروهای فاشیستی ارودوغان اشغال شد 04 حمل 1397 1235
ویدیوی ۴۴۵ شفیع عیار ( که برد و که باخت ) 04 حمل 1397 1211
ویدیوی ۴۴۳ شفیع عیار ( نوروز مزار ) 29 حوت 1396 1122
افغانستان امروز 28 حوت 1396 1072
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی 28 حوت 1396 1297
هاوکینگ؛ نابغه نگران بقای زندگانی و انسانیت 28 حوت 1396 1386
ویدیوی ۴۴۰ شفیع عیار 23 حوت 1396 1202