افغان موج   

تبصره

فیلتر
اثرات اقتصادی جامعه اطلاعاتی در جهان 21 قوس 1395 919
فدرالیزم 10 قوس 1395 901
"اکثریت مساجد ما؛ فکر افراطی پخش میکنند؛ ثقافت اسلامی؛ در پوهنتون ها؛تروریست تربیه میکند" 07 قوس 1395 1055
آینه فیدل کاسترو ! 07 قوس 1395 995
خلیل ملکی وتراژدیِ روشنفکران تنها! 30 عقرب 1395 1115
"امین آباد" در ابتذال مبارزین ! 27 عقرب 1395 905
ویدیوی 313 شفیع عیار ( لسان مُقدس عربی) 25 عقرب 1395 901
ترمپ درسال 1976 23 عقرب 1395 915
دونالد آمد ، ترامپ با الکترال آمد ! 22 عقرب 1395 994
دهکده ی جهانی 16 عقرب 1395 1035
آخر از اين ميهن ويران شده و مردم درخون تپيده، چی ميخواهيد؟ ( با تبصره ای افغان موج ) 12 عقرب 1395 1105
سیاسي ګوند او دموکراسي 12 عقرب 1395 982
ریسمان گردن "زعیم ملی" شئونیست ها به دستِ آی. ایس. آی!!! 10 عقرب 1395 1095
شعفیع عیار( افغانستان روندای پاکستان) 01 عقرب 1395 954
حضرت صبغت الله مجددی که ازخانواده (ام ارول) شترمرغ هست خواب دید 30 میزان 1395 994
اگرمادرملت درسایتها ازخود شهامت نشان ندهد گرگ چوپان مملکت خواهدشد(سیلی) 25 میزان 1395 1055
عصر جدید تقابل انسان و ماشین. 24 میزان 1395 1068
جنگ اجیران پاکستان در افغانستان تا حل «مسئله کشمیر»! 19 میزان 1395 1066
منزل هایی که آدمی؛ فرو تر از حیوان ا 19 میزان 1395 1061
رقص طنزدرخانۀ بی در و بی دیوار بد(بوی ماه) 06 میزان 1395 1196
بانو ویدا ساغری؛ و «په په گویان...ملت ها» 04 میزان 1395 1103
سگ زردبرادرشغال است 28 سنبله 1395 1049
شفیع عیار (اشرف غنی درعید قربان تحفه ی داشت برای مردم افغانستان که خدا نخواست) 24 سنبله 1395 893
فرق بین مجاهدآزادی ومجاهداسلام سیاسی 24 سنبله 1395 1021
"خادم دين رسول الله !" 15 سنبله 1395 1042
چه خبر از زمین ؟ 09 سنبله 1395 996
آنچه داریم و آنچه نداریم 06 سنبله 1395 1024
نبرد حلب؛ تلاش ایران و روسیه برای تقسیم خاورمیانه 01 سنبله 1395 1034
استرداد استقلال وطن را گرامی داریم 27 اسد 1395 1170
سه سال گذشت ؟ 19 اسد 1395 903
دولت کابل مانندگاوکورکنجاره خواب می بیند 19 اسد 1395 1082
جنبش های فرمایشی 17 اسد 1395 1208
سران پیشینِ جنبش روشنایی یا تیکداران بدنام تاریخ زده چرا صحنه را ترک کردند؟ 16 اسد 1395 1027
زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش 14 اسد 1395 1130
ادامهِ پُر شکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان 04 اسد 1395 1016
کودتای نیم پز استانبولی ! 28 سرطان 1395 1019
اخبار تاثیرگذار دنیا ! 19 سرطان 1395 976
ویدیوی 291 شفیع عیار ( اشرف جان ) 16 سرطان 1395 1004
جنایت عمر متین؛ در پوزخند «چخوفوار» وحید عمر 01 سرطان 1395 1103
شفیع عیار 30 جوزا 1395 1091
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 21 جوزا 1395 1156
زور گویان بر تالاق سر همدیگر می‌زنند 16 جوزا 1395 1120
جهانی شدن و آموزش و پرورش:.حرکت به سوی شبکه های نوین ارتباطی 06 جوزا 1395 1097
نرگس محمدی و امام زمان ! 02 جوزا 1395 970
دست ناسیونالیست ها و باندهای مذهبی از به انقیاد کشیدن اعتراض مردمی کوتاه 28 ثور 1395 1002
فرهنگ کتاب نخواندن !؟ 24 ثور 1395 1044
جنگ جهانی سوم شروع شده است 22 ثور 1395 955
ترکیه در دوراهی گزینش 15 ثور 1395 1001
در گورِ خودخواسته 02 ثور 1395 1065
اگرجعل فرمان غنی را قاضی طنزقبول کنید پای جعل ازمیان برداشته می شود (!) 23 حمل 1395 1380